A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. január 31-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A 2006. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (a 2006. évi TEÚT) program keretében a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Budapest Főváros Önkormányzatával kötött támogatási szerződéseinek záró-ellenőrzésein - a Pro Régió Ügynökség 55 pályázati támogatással megvalósult fővárosi útfelújítás esetében - feltárt szabálytalanságok ügye - II.” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a „Híd-, műtárgy felújítási munkák - Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújításának engedélyokirata” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

3/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest III. kerület, Mozaik utca-Óbudai rakpart-Duna folyam-HÉV vonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

4/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest főpályázóként való részvételére az Európai Unió URBACT II programjának keretében beadandó roma esélyegyenlőség témájú pályázatban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

5/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján. (Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke: Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

6/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg a „A MAHIR Zrt. közterület-használati ügyében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

7/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest VI., Paulay Ede u. 52. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

8/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának emelésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

9/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. 2008. február 1.-március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

10/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „A Fővárosi Önkormányzat felhívása a fővárosi kerületi és az ország települési önkormányzatainak polgármestereihez, vezető testületeihez” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

11/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos egyes költségek biztosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

12/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „Tájékoztató a Fővárosi Közgyűlés részére a 2006. évi Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) programon nyertes állami támogatás felhasználásának szabályszerűségi vizsgálatáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

13/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

14/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a szakosított szociális intézményekben működő Érdek-képviseleti Fórum tagjának kijelölésére.

2. Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. társasági szerződésének módosítására.

3. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány tisztségviselőinek megválasztására.

4. A Fővárosi Önkormányzat felhívása a fővárosi kerületi és az ország települési önkormányzatainak polgármestereihez, vezető testületeihez.

5. Tájékoztató a Fővárosi Közgyűlés részére a 2006. évi Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) programon nyertes állami támogatás felhasználásának szabályszerűségi vizsgálatáról.

6. Budapest Főváros Közgyűlése 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletének módosítása a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről.

7. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

11. Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos egyes költségek biztosítására.

12. Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

13. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. 2008. február 1.-március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására.

14. Javaslat a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapító okiratának módosítására.

15. Javaslat Budapest főpályázóként való részvételére az Európai Unió URBACT II programjának keretében beadandó roma esélyegyenlőség témájú pályázatban.

16. Az EUROCITIES városszervezet Budapestre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.

17. Beszámoló a fővárosi céltámogatással megvalósuló kerületi csatornaépítésekről, a kerületi önrész visszatérítéséről.

18. Híd-, műtárgy felújítási munkák - Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújításának engedélyokirata.

19. Javaslat szakértők felkérésére és tanulmány elkészítésére az iskolai erőszak megelőzése érdekében.

20. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest III. kerület, Mozaik utca- Óbudai rakpart-Duna folyam-HÉV vonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.)

21. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján. (Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke: Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehel út-Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.)

22. Budapest XIII. ker., Váci út 127., Váci út 131., valamint a Váci út 133. sz. alatti ingatlanok kapcsán elővásárlási jog gyakorlása.

23. Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 9. sz. alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

24. Javaslat a Budapest VI., Paulay Ede u. 52. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlására.

25. Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezésre kerülő 2009. évi, 2010. évi, 2011. évi, valamint a 2012. évi nemzetközi sportesemények Budapest helyszínen történő lebonyolításának elvi támogatására.

26. A 2007. évi útfelújítási programot támogató 2248/2007. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása - finanszírozási szerződés aláírása.

27. Helyi közforgalmú közlekedés támogatására 2007. évre megkötött megállapodás módosítása.

28. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen létesített ideiglenes talajvíz figyelő kutak véglegesítéséhez a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata.

29. A MAHIR Zrt. közterület-használati ügyében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése.

30. Budapest csatlakozása az ACR+ nemzetközi hálózathoz.

31. A 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg jóváhagyott 2176/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat módosítása.

32. Beszámoló a főváros 2006. évi foglalkoztatáspolitikai helyzetéről, a hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatási esélyegyenlőségéről.

33. Javaslat közszolgáltatási szerződés módosítására.

34. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának emelésére.

35. Olosz Katalin gondnok fellebbezése Havas Dániel személyi térítési díj ügyében.

36. Váradi Valéria fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

37. Javaslat a 2007. évi esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére az Ifjúsági Caritas Egyesület támogatására.

38/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

39. Javaslat a fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

A napirend 1. pontja: Javaslat a szakosított szociális intézményekben működő Érdek-képviseleti Fórum tagjának kijelölésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

15/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat által megszüntetett intézmények Érdek-képviseleti Fórumaiba a fenntartó képviselőjének kijelölt alább felsorolt személyek tagsági viszonya 2007. december 31. napjával megszűnt.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

1124 Bp., Mártonhegyi út 53-57. Tüttő Kata
1121 Bp., Zugliget út 58.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

1103 Bp., Gergely utca 85. dr. Pesti Imre

Fővárosi Önkormányzat

Pszichiátriai Betegek Otthona dr. Farkas Tibor
1183 Bp. XVIII., Ráday G. utca 3.

Fővárosi Önkormányzat

Pszichiátriai Betegek Otthona Szalkai István
8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 10. dr. Kornya László

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: 2008. február 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

16/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatának megfelelően az alább felsorolt intézmények székhelyein és telephelyein önállóan működő Érdek-képviseleti Fórumokba a fenntartó képviselőjének kijelölt személyek

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

1102 Bp., Halom utca 31. dr. Pesti Imre
1103 Bp., Óhegy utca 48.
1213 Bp., Tapló utca 1.

Fővárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok Otthona dr. Farkas Tibor
8713 Kéthely, Magyari u. 35.
8713 Kéthely, Hunyadi utca 61.
8713 Kéthely, Hunyadi utca 93.
8713 Kéthely, Ady Endre utca 55.

tagsági viszonyát visszahívással megszünteti.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: 2008. február 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

17/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján kijelöli a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott alább felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények székhelyein és telephelyein megalakított Érdek-képviseleti Fórumba a fenntartó képviselőjének

Fővárosi Önkormányzat

Értelmi Fogyatékosok Otthona Szalkai Istvánt
8713 Kéthely, Magyari u. 35.
8713 Kéthely, Hunyadi utca 61.
8713 Kéthely, Hunyadi utca 93.
8713 Kéthely, Ady Endre utca 55.

Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona

1102 Bp., Halom utca 31. dr. Kornya Lászlót
1103 Bp., Óhegy utca 48.
1213 Bp., Tapló utca 1.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: 2008. február 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. társasági szerződésének módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

18/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

támogatja, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a BKSZ Budapesti Kht. taggyűlésén jóváhagyja a BKSZ társasági szerződésének 4. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 4. pontja: A Fővárosi Önkormányzat felhívása a fővárosi kerületi és az ország települési önkormányzatainak polgármestereihez, vezető testületeihez.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

29/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a fővárosi kerületi és az ország települési önkormányzatainak vezető testületeit és polgármestereit, hogy tegyenek meg mindent településeiken a szélsőséges megmozdulások, felvonulások elkerülése érdekében, és nyilvánítsák nemkívánatosnak a Magyar Gárdát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Tájékoztató a Fővárosi Közgyűlés részére a 2006. évi Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) programon nyertes állami támogatás felhasználásának szabályszerűségi vizsgálatáról.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

30/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi - a főjegyzői tájékoztatóra is figyelemmel - a 2006. évi TEÚT állami támogatás felhasználásának belső ellenőrzési szabályszerűségi vizsgálatáról készült jelentést.

31/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

A vizsgálati jelentés alapján a Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésében 553 494 E Ft-ot és annak kamatait a TEÚT állami támogatás visszafizetésére biztosít.

A Fővárosi Közgyűlés

a melléklet szerinti tartalommal megalkotja 1/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

32/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a TEÚT állami támogatás visszafizetéséhez szükséges 553 494 E Ft és kamatai soron kívüli utalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

33/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

A 32/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. határozatban megjelölt összeg feletti esetleges visszafizetési igényt vitatandónak tartja, s ennek megfelelő eljárásra kéri a Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal képviseletében eljáró személyeket, ugyanakkor az ügy lezártáig szükségesnek tartja, hogy a Fővárosi Közgyűlés helyezze céltartalékba azt a további összeget, amelyet a KMRFT esetlegesen még visszafizetni kér.

Határidő: 2008. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

34/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Papcsák Ferenc és dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt 2006. évi TEÚT pályázaton elnyert állami támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságok munkajogi, polgári jogi és esetleges büntetőjogi vonatkozásainak áttekintése és a politikai felelősség megállapításának elősegítése érdekében eseti vizsgálóbizottságot hoz létre, amelybe frakciónként 1-1 fő kerül delegálásra. Az eseti vizsgálóbizottság elnökét a legnagyobb ellenzéki frakció, alelnökét a fővárost irányító koalíció nagyobbik frakciója adja. Az eseti vizsgálóbizottság feladata, hogy az elkészült szakértői és belső ellenőri dokumentációk alapján jelentésben tegyen összefoglaló javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek a 2006. évi TEÚT pályázattal kapcsolatos konklúziók levonására és a további intézkedések megtételére. Az eseti bizottság jelentésének a főpolgármester személyén keresztül a Fővárosi Közgyűlésnek történő benyújtási határideje a bizottság tagjainak megválasztásától számított 30. nap.

Az eseti vizsgálóbizottság tagjai:

1. dr. György István FIDESZ frakció
2. ................................. MSZP frakció
3. ................................. SZDSZ frakció
4. Wertán Zsolt KDNP frakció
5. ................................. MDF frakció

Határidő: 2008. március 1.

Felelős: a Fővárosi Közgyűlés által megválasztott”

A napirend 6. pontja: Budapest Főváros Közgyűlése 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletének módosítása a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól, és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 5/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

35/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. § (1) c) pontja szerinti felterjesztési joga útján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa-törvény) módosítását kezdeményezi olyképpen, hogy az áfa-törvény tartalmazzon speciális szabályokat a helyi önkormányzatok ingatlan bérbeadási tevékenységére vonatkozóan annak érdekében, hogy az önkormányzati lakóingatlanok bérbeadása akkor is áfamentes legyen, ha az egyéb ingatlanokra az önkormányzat az adókötelezettséget választotta.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Miniszterelnöknek címzett levelet aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények Fővárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 7/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

36/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére” című előterjesztést.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelőtanácsa tagcserére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

37/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

a Szent János Kórházban működő tulajdonosi felügyelőtanács új tagjává önkormányzati képviselői mandátuma lejártáig - Horváth Csaba helyett - Germánné dr. Vastag Györgyit (MSZP) 2008. február 1-jei hatállyal megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos egyes költségek biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

38/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére egyszeri 150 000 E Ft-os vissza nem térítendő fenntartói támogatást nyújt, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásával egy időben biztosítja.

A Fővárosi Közgyűlés

a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal megalkotja 8/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

39/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai számlájára a 150 000 E Ft utalásáról.

Határidő: a rendelet-módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

40/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

a hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében, a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt a 2008. évi költségvetésben az érintett intézmény támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel (kiadásból: személyi juttatás 53 685 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 17 179 E Ft) - utólagos elszámolási kötelezettséggel - az alábbiak szerint biztosítja:

Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 70 864 E Ft összegű támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek érdekében az intézmény 2008. évi költségvetésében 70 864 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 53 685 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 17 179 E Ft) előirányzatot biztosít az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet címen.

A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget visszapótlási kötelezettség terheli.

41/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

42/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fent említett intézmény támogatására vonatkozó döntést építse be a 2008. évi költségvetésbe.

Határidő: 2008. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. 2008. február 1.-március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

43/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Kht. közszolgáltatási szerződését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

44/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. február 1. és 2008. március 31. közötti időtartamra 19 639 333 Ft összegű támogatást biztosít a Mikroszkóp Színpad Kht. részére az azonos időtartamra elfogadott közszolgáltatási szerződésében foglalt feladatok ellátásához.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

45/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola (Budapest I., Toldy Ferenc u. 28-30.) alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

46/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 45/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó alapító okirat módosítás aláírására és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat Budapest főpályázóként való részvételére az Európai Unió URBACT II programjának keretében beadandó roma esélyegyenlőség témájú pályázatban.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

47/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió URBACT II programjához az Európai Roma Tapasztalatcsere elnevezésű projekt megvalósításának támogatása céljából és felkéri a főpolgármestert az angol és magyar nyelvű pályázati adatlap aláírására.

Határidő: 2008. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

48/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti angol és magyar nyelvű kötelezettségvállalási nyilatkozatot és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

49/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 3. számú melléklet szerinti angol és magyar nyelvű együttműködési megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

50/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a URBACT II. program keretében az Európai Roma Tapasztalatcsere elnevezésű projekt előfinanszírozásához szükséges - maximum 34 100 euró (tervszinten 8668 E Ft) összegű előirányzatot - a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével - a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásakor biztosítja a 2008. évi költségvetésben az Európai Uniós Ügyek Irodája gazdálkodási jogkörébe tartozó „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím Brüsszeli Képviselet működésével kapcsolatos kiadásokra biztosított 136-os törzsszámának 2007. évi előirányzat maradványából.

Határidő: a 2007. évi pénzmaradvány tervbevétele

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Az EUROCITIES városszervezet Budapestre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

51/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy az EUROCITIES városszervezet 2008. évi, 15 433 euróra növelt tagdíját - a hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével - a 2008. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2008. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Beszámoló a fővárosi céltámogatással megvalósuló kerületi csatornaépítésekről, a kerületi önrész visszatérítéséről.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

52/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a kerületi önrész visszatérítésében érintett, az 1. sz. melléklet szerinti folyamatban levő, illetve befejeződött beruházásokról szóló beszámolót.

53/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Az 1. sz. mellékletben bemutatott összegek alapján - az ott szereplő folyamatban lévő beruházások befejezéséhez, elszámolásához szükséges mértékben - kötelezettséget vállal a fővárosi céltámogatás megfizetésére és a kerületi önrész visszatérítésére, melyet a 2008. évi költségvetésben a 8404 címkódon biztosít. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az alábbi közgyűlési határozatokat:

228/2004. (III. 4.) Főv. Kgy. határozat

231/2004. (III. 4.) Főv. Kgy. határozat

703/2005. (III. 31.) Főv. Kgy. határozat

364/2006. (III. 13.) Főv. Kgy. határozat

467/2006. (III. 30.) Főv. Kgy. határozat b) pontja

Határidő: az éves költségvetés jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Híd-, műtárgy felújítási munkák - Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújításának engedélyokirata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

54/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Híd-, műtárgy felújítási munkák - Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása tárgyú engedélyokiratot és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú melléklet szerinti aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

55/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Margit híd vágányzónája felújításának tervezése során a tervező vizsgálja meg a közös busz-villamos pályahasználat műszaki, forgalmi megvalósításának lehetőségét és adjon költségbecslést egy ilyen megoldásra.

A napirend 20. pontja: Javaslat szakértők felkérésére és tanulmány elkészítésére az iskolai erőszak megelőzése érdekében.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

56/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja, hogy elutasítja az iskolai erőszak minden formáját, továbbá rövid és hosszú távon tenni kíván annak visszaszorításáért.

57/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Létrehoz egy szakértőkből álló munkacsoportot, amelyet megbíz egy főváros-specifikus probléma-térkép, elemzés és tanulmány, valamint egy poszt-prevenciós program elkészítésével.

Határidő: azonnal.

Felelős: dr. Demszky Gábor

58/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a munkacsoportban közreműködő szakértők kiválasztásával kapcsolatosan.

Határidő: azonnal.

Felelős: dr. Demszky Gábor

59/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elkészült tanulmány alapján terjesszen rövid és hosszú távú intézkedési tervet a Közgyűlés elé az iskolai erőszak megelőzése érdekében.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

60/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 2008. évi eredeti költségvetésben egyszeri céljelleggel - iskolai erőszak megelőzése szakértői anyag elkészítésére - 5000 E Ft kiadási és támogatási (dologi) előirányzatot biztosít.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

61/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kerületi önkormányzatoknál lévő bűnmegelőzési programokat gyűjtesse össze és bocsássa azokat a szakértői munkacsoport rendelkezésére.

62/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetségét kérje fel a tudományos munka gyakorlati koordinációs tevékenységében való részvételre, valamint a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetségét, hogy az eddig keletkezett tapasztalatait ossza meg a munkacsoport tagjaival.

63/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye lehetővé, hogy az érintett három szakbizottság további nem politikus szakértőket delegáljon a munkacsoportba.

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest III. kerület, Mozaik utca-Óbudai rakpart-Duna folyam-HÉV vonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.)

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

64/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest III. kerület, Mozaik utca-Óbudai rakpart-Duna folyam - HÉV vonal által határolt területre készült szabályozási tervvel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján. (Budapest VI., kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke: Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.)

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

65/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és Wertán Zsolt módosító indítványát, mely szerint az előterjesztés 1. sz. határozati javaslata helyébe az alábbi szöveg lép:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatát, hogy rendeljen el változtatási tilalmat a Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke: Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt területre, ameddig Terézváros Önkormányzata elfogadja a területre vonatkozó kerületi szabályozási tervet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

66/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Schneller Domonkos és Ughy Attila módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a »Javaslat a Fővárosi Közgyűlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján a Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke: Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehet út-Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervével« kapcsolatban továbbra is szükségesnek tartja, hogy a Bajcsy Zsilinszky út-Podmaniczky utca- Dózsa György út közti szakaszon kötött pályás közösségi közlekedés kerüljön kialakításra.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

67/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke: Nyugati tér-Teréz körút-Podmaniczky utca-Dózsa György út-Vágány utca vonala-Bulcsú utca-Lehel út-Váci út által határolt területére készült kerületi szabályozási tervvel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

68/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Szükségesnek tartja, hogy a Településrendezési Szerződés által érintett területen létesítendő épületeknél fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az alternatív és megújuló energiaforrások bekerüljenek a tervezési szempontok közé.

A napirend 23. pontja: Budapest XIII. ker., Váci út 127., Váci út 131., valamint a Váci út 133. szám alatti ingatlanok kapcsán elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

69/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzat tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, 26110 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIII. ker., Váci út 127. szám alatt található 1152 m2 alapterületű kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 300 000 000 Ft + 60 000 000 Ft áfa, a 26104 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIII. ker., Váci út 131. szám alatt található 1206 m2 alapterületű kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 350 000 000 Ft + 70 000 000 Ft áfa, valamint a 26103 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIII. ker., Váci út 133. szám alatt található 1238 m2 alapterületű kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 350 000 000 Ft + 70 000 000 Ft áfa, azaz 1 000 000 000 Ft + 200 000 000 áfa, összesen 1 200 000 000 Ft összegű vételáron a „City Tower” Ingatlanforgalmazó Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 9. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

70/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kosztolányi Dénes módosító indítványát, mely szerint:

„Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzat tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező 28074/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 9. szám alatt található 2553 m2 alapterületű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 555 000 000 Ft + 111 000 000 Ft áfa, mindösszesen 666 000 000 Ft összegű vételáron a PRO-LAMBDA Ingatlanfejlesztő Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni kíván.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges nyilatkozat megtételére.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

71/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzat tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, 28074/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIII. ker., Szabolcs u. 9. szám alatt található 2553 m2 alapterületű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 555 000 000 Ft + 111 000 000 Ft áfa, mindösszesen 666 000 000 Ft összegű vételáron a PRO-LAMBDA Ingatlanfejlesztő Kft. részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával élni nem kíván.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest VI., Paulay Ede u. 52. szám alatti ingatlan elővásárlási jog gyakorlására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

72/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy

- tájékoztassa a kérelmezőt, hogy a Fővárosi Önkormányzat álláspontját a 2008. február 15-i ülésén alakítja ki.

Határidő: azonnal

- Készítsen előterjesztést, amely megvizsgálja a Radnóti Miklós Színház működtetési feltételeit és javaslatot tesz a további működés biztosítására.

Határidő: 2008. február 15.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

73/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 2. sz. melléklet szerinti „Elővásárlási jogot alapító és bérleti szerződéssel” alapított elővásárlási jogával a Budapest VI., Paulay Ede u. 52. szám alatti, 29387 helyrajzi számú ingatlan 556 091 000 Ft + áfa vételáron a VD Projekt Alfa Ingatlanforgalmazó és Ingatlanfejlesztő Kft. részére történő elidegenítése során nem kíván élni.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezésre kerülő 2009. évi, 2010. évi, 2011. évi, valamint a 2012. évi nemzetközi sportesemények Budapest helyszínen történő lebonyolításának elvi támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

74/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 57/2005. (IX. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatát elfogadja és támogatja, a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezésre kerülő 2009. évi, 2010. évi, 2011. évi, valamint a 2012. évi nemzetközi sportesemények Budapest helyszínen történő lebonyolításának elvi támogatási ügyét és felhatalmazza a főpolgármestert a nyilatkozat 4. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

A nyilatkozat kiadása a Fővárosi Önkormányzat részéről semmilyen egyéb kötelezettséggel, vagy kezességvállalással nem jár.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: A 2007. évi útfelújítási programot támogató 2248/2007. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása - finanszírozási szerződés aláírása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

75/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2. sz. mellékletnek megfelelően a finanszírozási szerződést, egyben felkéri a főpolgármestert a finanszírozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

76/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a finanszírozási szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Helyi közforgalmú közlekedés támogatására 2007. évre megkötött megállapodás módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

77/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a napirend elnapolására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

78/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a napirend levételére vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

79/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:

„Maximum 36 M Ft-os darabonkénti áron történő vásárláshoz járul hozzá.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

80/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 2007. március 13-án, a BKV Zrt.-vel a „Helyi közforgalmú közlekedés támogatására” megkötött tőketartalékba helyezendő, végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás mellékletében az I. ütem alatt nevesített M2 metróvonalhoz tartozó járműbeszerzés többletköltségére előirányzott 906,2 M Ft-ot használt buszok beszerzésére használhassa fel a BKV Zrt. azzal a kikötéssel, hogy a metrójárművek beszerzése esetén a későbbiekben felmerülő többletköltség a BKV Zrt.-t terheli.

Úgy dönt, hogy kizárólag Euro4-es motorral felszerelt járművek beszerzéséhez járul hozzá.

81/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodás-módosítással és felkéri a főpolgármestert a megállapodás-módosítás megkötésére.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen létesített ideiglenes talajvíz figyelő kutak véglegesítéséhez a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

82/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a 17. § (1) bek. alapján hozzájárul a Budapest IV. ker., 75840 hrsz.-ú, osztatlan közös tulajdonában lévő erdő és kivett szennyvíztisztító megnevezésű ingatlanon (Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep) a vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján a 4 db talajvíz figyelő kút véglegesítéséhez.

Határidő: a döntést követő 8. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: A MAHIR Zrt. közterület-használati ügyében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

83/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 3237/2007. (XII. 12.) számú VVB határozatát megváltoztatja, és úgy dönt, hogy a MAHIR Zrt. részére a Budapest VIII. kerület, Baross téri aluljáróban lévő I. és II. pavilonsorok (összesen 15 db pavilon 144 m2 területen) közterület-használatához nem járul hozzá. Felhatalmazza a főpolgármestert az elutasításról szóló, bontásra felszólító levél aláírására.

84/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a MAHIR Zrt. az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a bontási kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget, felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a pavilonok elbontásáról, melynek költsége a MAHIR Zrt.-t terheli.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Budapest csatlakozása az ACR + nemzetközi hálózathoz.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

85/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Brüsszel Főváros Régió ajánlatát - miszerint a Budapest és Brüsszel Főváros Régió közötti együttműködési megállapodás keretében átvállalja a 2008. évi tagdíjat Budapest helyett - és 2008-ra csatlakozik az ACR+ nemzetközi hálózathoz.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: A 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg jóváhagyott 2176/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

86/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben előírt kötelezettség teljesítése érdekében a 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg jóváhagyott 2176/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozatát a következők szerint módosítja:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésében szereplő érintett adatok és a 2008. évi várható önkormányzati sajátos bevételek alapján az alábbi bevételi tervszámokkal terjessze a Közgyűlés elé a 2008. évi forrásmegosztási rendelet-tervezetet:

- Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás

2 408 868 E Ft,

- Magánszemélyek jövedelemadójából (szja) az állami költségvetésről szóló törvény alapján a települési önkormányzatokat megillető rész

35 733 415 E Ft,

Le: települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére történő elvonás

22 998 793 E Ft,

- Települési önkormányzatokat megillető szja összesen 12 734 622 E Ft,

- Iparűzési adó 187 000 000 E Ft,

- Luxusadó 150 000 E Ft,

- Idegenforgalmi adó 1 300 000 E Ft,

- Üdülőhelyi normatív hozzájárulás 2 600 000 E Ft.

Határidő: a törvényi előírás szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 33. pontja: Beszámoló a főváros 2006. évi foglalkoztatáspolitikai helyzetéről, a hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatási esélyegyenlőségéről.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

87/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Beszámoló a 2006. évi fővárosi foglalkoztatási folyamatokról” tárgyú előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező „Monitoring jelentés a főváros 2006. évi foglalkoztatási folyamatairól” c. beszámolót.

A napirend 34. pontja: Javaslat közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

88/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklet szerinti módosítását. Felkéri a főpolgármestert a módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. február 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának emelésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

89/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői álláshelyeinek számát 2008. február 1-jével kezdődő hatállyal 1 fővel megemeli.

Határidő: 2008. február 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 38. pontja: Javaslat a 2007. évi Esélyegyenlőségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére az Ifjúsági Caritas Egyesület támogatására.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

92/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 106/2007. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatával a „9212 Esélyegyenlőség és civil célú bizottsági keret céltartaléka” terhére támogatott Ifjúsági Caritas Egyesület részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sorszám Pályázó (szervezet)
neve
Pályázati cél Elnyert
összeg
Címről
E Ft
Előirányzat
1. Ifjúsági Caritas Egyesület Az egyesület program-költségei 100 „8222” Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre
Összesen: 100

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

93/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 2285/2003. (XII. 18.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- a 2291/2003. (XII. 18.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- a 874/2005. (IV. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- a 2341/2005. (X. 26.) határozat végrehajtási határidejét 2008. augusztus 31-re módosítja;

- a 694/2006. (IV. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1967/2006. (XII. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2008. december 31-re módosítja;

- az 1014/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1272/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. augusztus 31-re módosítja;

- az 1310/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. augusztus 31-re módosítja;

- az 1311/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2008. augusztus 31-re módosítja;

- az 1566/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2008. február 29-re módosítja;

- az 1568/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;

- az 1974/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2008. március 30-ra módosítja;

- az 1976/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2008. március 30-ra módosítja.

A napirend 40. pontja: Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

94/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest IV., Baross u. 100. alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest IV., Baross u. 100. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

95/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/B alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/B módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

96/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. alapító okiratát a 3/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

97/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. alapító okiratát a 4/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

98/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. alapító okiratát az 5/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

99/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. alapító okiratát a 6/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

100/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát a 7/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

101/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 8/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

102/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 9/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

103/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. alapító okiratát a 10/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

104/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a 11/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

105/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. alapító okiratát a 12/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

106/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1-5. alapító okiratát a 13/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1-5. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

107/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. alapító okiratát a 14/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

108/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. alapító okiratát a 15/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

109/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. alapító okiratát a 16/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

110/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát a 17/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

111/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld 47. alapító okiratát a 18/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld 47. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 18/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

112/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 19/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 19/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

113/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. alapító okiratát a 20/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 20/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

114/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. alapító okiratát a 21/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 21/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

115/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a 22/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 22/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

116/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher alapító okiratát a 23/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 23/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. január 31-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére