A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. február 15-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

117/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag pótlására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

118/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

119/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a népszavazáshoz kapcsolódó vadplakát- ragasztási gyakorlat megszüntetésére és ideiglenes hirdető-berendezések biztosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

120/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

121/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban” című előterjesztés személyi javaslatok utáni tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

122/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

123/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat bizottsági tag pótlására.

1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

3. Javaslat a népszavazáshoz kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére és ideiglenes hirdető-berendezések biztosítására.

4. Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag pótlására.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

124/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

megválasztja dr. Kökény Mihályt az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság tagjává 2008. február 15-ei hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

125/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Trippon Norbert lemondását a jogi és ügyrendi bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja dr. Futó Gábort a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává 2008. február 15-ei hatállyal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2008. évi megosztásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

126/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló módosított 2006. évi CXXXIII. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok közti összhang megteremtése érdekében a szükséges jogszabály-módosítások előkészítését. Felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti levél aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a népszavazáshoz kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére és ideiglenes hirdető-berendezések biztosítására.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

127/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonva a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság és a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága hatáskörét, hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. az 1. számú mellékletben szereplő lista szerinti közterületeken népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezéseket helyezzen el díjmentesen. Az 1. számú mellékletben szereplő lista szerinti közterületeken max. 4-4 db hirdető-berendezés állítható fel. A hirdetőberendezések a kihelyezéstől, azaz 2008. február 25-től vehetők igénybe a népszavazástól számított 10. napig, azaz 2008. március 19-ig. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulásban szereplő feltételeknek megfelelő használati megállapodás aláírására, továbbá a pártok tájékoztatására a hirdető-berendezések kihelyezéséről.

Határidő: használati megállapodás aláírása tekintetében 2008. február 22.

A kihelyezésről szóló tájékoztatás tekintetében a kihelyezéstől számítva azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

128/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t bízza meg a hirdető-berendezések beszerzésével, kihelyezésével, begyűjtésével, valamint a közterületek eredeti állapotba történő helyreállításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiek végrehajtása érdekében gondoskodjon a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Közszolgáltatási Szerződése módosításáról.

Határidő: a Közszolgáltatási Szerződés módosításának kezdeményezése 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

129/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

A feladat ellátásához általános tartalék terhére 5 M Ft forrást biztosít. A pénzeszköz átadására a feladat ellátását követően utólag, a 2008. évi költségvetés elfogadását követően kerül sor.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

130/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2. számú mellékletben megjelölt nyilatkozatot és felkéri a frakciókat a nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Wertán Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

131/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós Istvánnak a vita lezárására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

132/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy fel kívánja tárni a teljes igazságot a BKV busztender ügyében.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

133/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

egyszeri alkalommal elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét, és mint a BKV Zrt. egyszemélyi tulajdonosa, felkéri a BKV Zrt. Felügyelőbizottságát, hogy a társaság használt autóbusz beszerzésével kapcsolatos kérdést soron kívül, teljes körűen vizsgálja ki, és 15 napon belül tegyen jelentést a vizsgálat eredményéről a Közgyűlésnek.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

134/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a jelenlegi napirendi pont tárgyalását felfüggeszti és azt a Felügyelőbizottság jelentésének birtokában folytatja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

135/2008. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2008. január 31-ei ülésén - a végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban - elfogadott 906,2 M Ft-os támogatást visszavonja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. február 15-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére