A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. március 10-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

265/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

266/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” című előterjesztés 1. pontként történő tárgyalását.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

267/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” című előterjesztés 3. pontként történő tárgyalását.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

268/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” című előterjesztés utolsó pontként történő tárgyalását.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

269/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg az „Önkormányzati biztos kinevezése a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. élére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

270/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a „2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

271/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

272/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

273/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére.

2/a. 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

2/b. 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

2/c. 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

2/d. 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

3. Önkormányzati biztos kinevezése a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. élére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

274/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” című napirend tárgyalását felfüggeszti és napirendjére veszi a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására” című előterjesztést, melyet most kíván megtárgyalni.

A napirend 2. pontja: Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

275/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakításának elvi koncepcióját azzal, hogy a koncepció megvalósításához a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetése „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” előirányzat terhére forrást biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy a modell pénzügyi, gazdasági, orvos-szakmai programját részletesen dolgozza ki, valamint a háttérszámításokat végezze el és terjessze az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság 2008. júniusi rendes ülése elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

276/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ellátási struktúra és a jogi környezet megváltozására tekintettel hatályon kívül helyezi a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Cselekvési Programjának elfogadásáról szóló 750/2002. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

277/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a módosító javaslatoknál a szavazási időt 5 másodpercre csökkenti.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

278/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Informatikai Bizottság alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „8502 Illetékbevételek” cím bevételi előirányzatának növelése 40 000
a „8403 A/1 Önkormányzati fejlesztések” cím Informatikai feladatok IV. Pénzeszközátadások és egyéb feladatok alatt - tervezés előkészítés elnevezéssel új feladat kerüljön megnevezésre, az Egységes fővárosi digitális közműtérkép előkészítése érdekében 40 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

279/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az egészségügyi tanácsnok alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „........................” cím bevételi előirányzatának csökkentése 800 000
a „9112 Évközi indítású beruházás” cím kiadási előirányzatának növelése az „Egészségügyi gép-műszer” fejlesztés feladatra 800 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

280/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 9000
az új „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” cím kiadási előirányzatának növelése 9000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

281/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése
Az „Útfelújítás” cím kiadási előirányzatának növelése 90 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

282/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 9000
8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi cím kiadási előirányzatának növelése 9000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

283/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 15 000
Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány cím kiadási előirányzatának növelése 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

284/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
7101 igazgatási apparátus feladatai cím kiadási előirányzat csökkentése 600 000
7229 Privatizációs tanácsadó feladataira cím kiadási előirányzat csökkentése 300 000
9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka cím kiadási előirányzat csökkentése 10 000
8116 Studio Metropolitana Kht. cím kiadási előirányzat csökkentése 80 000
8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK
Közlekedési feladatok
V. Induló fejlesztések
Új cím: 3-as metró befejezése Káposztásmegyerig I. cím kiadási előirányzat növelése 990 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

285/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 30 000
9112 Évközi indítású beruházások cím kiadási előirányzatának növelése 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

286/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 100 000
9112 Évközi indítású beruházások cím kiadási előirányzatának növelése 100 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

287/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 150 000
9112 Évközi indítású beruházások cím kiadási előirányzatának növelése 150 000
Római parti gát előkészítése

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

288/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
7101 igazgatási apparátus feladatai cím kiadási előirányzat csökkentése 600 000
7229 Privatizációs tanácsadó feladataira cím kiadási előirányzat csökkentése 200 000
a 7321 Köztisztaság cím kiadási előirányzatának növelése 800 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

289/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Fejlesztési előirányzatok közötti átcsoportosítás
A 9112 Évközi indítású beruházások Közlekedési feladatok VII. Egyéb fejlesztések
új cím 24. Jelzőlámpa építés
(XV. Kolozsvár-Széchenyi u.) kiadási előirányzat növelése 15 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentése 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

290/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 25. Jelzőlámpa építés
(XVII. Cinkotai-Gyöngytyúk u.)
kiadási előirányzat növelése 40 000
a 9300 Általános tartalék cím
kiadási előirányzatának csökkentés 40 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

291/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 7311 Útfelújítás cím bevételi előirányzatának módosítása 50 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának módosítása 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

292/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok VII. Egyéb fejlesztések 30 000
új cím 26. Jelzőlámpa építés
(XVII. Zrínyi u. Alsódabas-Csabagyöngye u.) kiadási előirányzat növelése
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentése 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

293/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 27. Jelzőlámpa építés
(XVII. Pesti úton Pöröly u.-i buszmegállóban) kiadási előirányzat növelése 30 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

294/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 28. Jelzőlámpa építés
(XVII. Pesti úton Mezőtárkány u.-i buszmegállóban) kiadási előirányzat növelése 30 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

295/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 29. Jelzőlámpa építés
(XVII. Lőrinczi úton Melczer u.-nál) kiadási előirányzat növelése 30 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

296/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 30. Jelzőlámpa építés
(XVII. Ferihegyi út-Széchenyi u. kereszteződés) kiadási előirányzat növelése 40 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 40 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

297/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 31. Jelzőlámpa építés
(XVII. Pesti út Alsókörtvélyes/Rózsaszál u. buszm.) kiadási előirányzat növelése 30 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

298/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 32. Jelzőlámpa építés
(XVII. Zrínyi u. Nagyszentmiklósi buszm.) kiadási előirányzat növelése 30 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

299/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 33. Jelzőlámpa építés
(XVII. Pesti úton Szabadság sugárúti buszm.) kiadási előirányzat növelése 30 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

300/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 7311 Közlekedési feladatok cím bevételi előirányzatának növelése 90 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentése 90 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

301/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 34. Jelzőlámpa építés
(XVII. Szabadság u.-Baross u. sarkon) kiadási előirányzat növelése 30 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

302/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 35. Jelzőlámpa építés
(XVIII. Wlassich u.-Petőfi u. sarkon) kiadási előirányzat növelése 15 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

303/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 36. Jelzőlámpa építés
(XVIII. Kisfaludy u.-Kapocs u. sarkon) kiadási előirányzat növelése 15 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

304/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 37. Jelzőlámpa építés
(XVIII. Nagyenyed u.-Üllői út kereszteződés) kiadási előirányzat növelése 50 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

305/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 38. Jelzőlámpa építés
(XVIII. Dávid F. u.-Üllői út sarok) kiadási előirányzat növelése 50 000
a 9300 Általános tartalék cím kiadási előirányzatának csökkentés 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

306/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „Kiskorrekció 2008” új cím létrehozása és bevételi előirányzatának növelése 15 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 15 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

307/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „3609, 3566 Kiskorrekció 2005/a. előkészítés” cím bevételi előirányzatának módosítása 100 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának módosítása 100 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

308/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV ZRt.)” cím bevételi előirányzatának növelése 90 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 90 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

309/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „3040 Tervezés, előkészítés” cím bevételi előirányzatának módosítása 40 000
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának módosítása 40 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

310/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti módosítás
A „8143 Budapest Film Zrt.” cím kiadási előirányzatának csökkentése
az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül a működési célú tám.kölcsön nyújtása, visszafiz., tart. előirányzatának módosítása: 30 000
„9...... Kulturális Esélyegyenlőségi keret” 30 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

311/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 40 000
a 9112 Évközi indítású beruházások cím kiadási előirányzatának növelése 40 000
XVII. kerületi Ferihegyi út és Liget sor meghosszabbítás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

312/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti módosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 85 000
az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatának módosítása:
„5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” 85 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

313/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti módosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 55 000
az alábbi címek támogatási és kiadási, azon működési célú pe.átadás előirányzatának módosítása:
„8122 Madách Színház” 55 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

314/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti módosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése
az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatának módosítása: 25 000
„7207 Kulturális feladatok” 25 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

315/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti módosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 20 000
az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatának módosítása:
„5107 Radnóti Miklós Színház” 20 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

316/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Pokorni Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „.............................” cím bevételi előirányzatának módosítása 100
az „Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának módosítása 100

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

317/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9196” cím bevételi előirányzatának módosítása 1 MD
a „9209/9244 (50-50%)” cím kiadási előirányzatának módosítása 1 MD

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

318/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9236” cím bevételi előirányzatának módosítása 2,5 MD
a „9209/9244 (50-50%)” cím kiadási előirányzatának módosítása 2,5 MD

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

319/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9236” cím bevételi előirányzatának módosítása 2,5 MD
a „9209/9244 (50-50%)” cím kiadási előirányzatának módosítása 2,5 MD

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

320/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „3608” cím bevételi előirányzatának módosítása 200 millió
a „9209/9244 (50-50%)” cím kiadási előirányzatának módosítása 200 millió

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

321/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „3615” cím bevételi előirányzatának módosítása 500 millió
a „9209” cím kiadási előirányzatának módosítása 500 millió

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

322/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „3599” cím bevételi előirányzatának módosítása 400 millió
a „9244” cím kiadási előirányzatának módosítása 400 millió

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

323/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „14. (eng.okm.szám)” cím bevételi előirányzatának módosítása 1 MD
a „9300” cím kiadási előirányzatának módosítása 1 MD

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

324/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „5835” cím bevételi előirányzatának módosítása 750 millió
a „9300” cím kiadási előirányzatának módosítása 750 millió

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

325/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „5838” cím bevételi előirányzatának módosítása 500 millió
a „9300” cím kiadási előirányzatának módosítása 500 millió

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

326/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „9112” cím bevételi előirányzatának módosítása 1,2 MD
a „9300” cím kiadási előirányzatának módosítása 1,2 MD

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

327/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „1462” cím bevételi előirányzatának módosítása 1 MD
a „9300” cím kiadási előirányzatának módosítása 1 MD

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

328/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A „1449” cím bevételi előirányzatának módosítása 300 millió
a „9300” cím kiadási előirányzatának módosítása 300 millió

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által tett kiegészítésekkel és a befogadott módosításokkal megalkotja 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

329/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2008-2014. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési tervét a költségvetési rendelet 5. számú táblázata szerint.

330/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2008-2014. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

331/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy

a) Budapest Főváros Önkormányzata 2009., 2010., és 2011. évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezetet a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a 7105 Hivatali informatika feladatok” és a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken biztosítja,

b) A minőségügyi rendszer változatlan működtetésére, valamint a 2010-es újraindítási audit és utómunkálatai zavartalan végrehajtására a Főpolgármesteri Hivatal költségvetésében fedezetet biztosít.

Határidő: a 2009-2011. évi költségvetések készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

332/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

2008. januárjától kezdődően differenciáltan állapítja meg a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok támogatását oly módon, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében rendelkezésre álló összeg 40%-ából (62 183 E Ft-ból) bizottsági célkeretet hoz létre, melyre csak a fővárosi kisebbségi önkormányzatok pályázhatnak az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság által kidolgozott feltételek szerint. Felkéri a bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a pályázati feltételek meghatározásáról és a pályázat kiírásáról.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnöke

333/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A támogatás 60%-ából minden fővárosi kisebbségi önkormányzat részére biztosít egységesen 8291 E Ft támogatást, valamint azon fővárosi kisebbségi önkormányzatok részére, melyek elhelyezését nem a Fővárosi Önkormányzat biztosítja, további 413 E Ft-ot. Az utalás havonta nettósítva történik.

334/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a - 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § b) pontja alapján - 2008. január-március hónapokra havonta leutalásra került, illetve kerülő - 2007. évi költségvetés szerinti - támogatás 1/13-ad része és a jelenlegi döntésnek megfelelő, csökkentett összegű támogatás 1/13-ad része közötti különbséget a teljesített hónapok számának megfelelően az önkormányzatoktól vonja el.

Határidő: 2008. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/a. pontja: 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

335/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja - az előterjesztés 8. sz. melléklete, közlekedési ágazat, felújítási feladatai közül a 4895. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint az 5115. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

336/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja - az előterjesztés 8. sz. melléklete, közlekedési ágazat felújítási feladatai közül az 5644. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát, az 5303., 5249. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratainak 1. számú módosítását, továbbá a 3093. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

337/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint a sport ágazat 5541., 5531., 5532., 5533., 5530., 5529. és az 5535. felújítási feladatok engedélyezési okmányait

b) az előterjesztés 10. sz. melléklete, lakás ágazat 5626., 5627., 5629., 5630., 5631., 5632., 5634., 5635., 5636., 5637., 5638., 5639., 5642. és az 5640. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

c) az előterjesztés 9. sz. melléklete, városgazdálkodási ágazat 5668. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

338/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt, a 4373. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, az 5305. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 3610. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5544. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 4424., 4292. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 2. sz. módosítását, a 2560., 4976., 1410. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 3. sz. módosítását, valamint az 5645. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodását,

b) az előterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 4087., 3941., 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 5121. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, és a hozzá tartozó Dél-budai Régió szennyvízelvezetésének előkészítésére kötött támogatási szerződés 2. sz. módosítását

c) az előterjesztés 15. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5318. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt tartalom szerint az engedélyezési okmányok aláírására, a megállapodások megkötésére.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

339/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 5382. és az 5566. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, az 5399. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 3332. és az 5098. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosítását, az 5150. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő az 5126., 5122. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 1. sz. módosításait, az 5125., 5127., 5123., 5124. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

c) az előterjesztés 14. sz. melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5670., 5666., 5667., 5671. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányát, valamint a 2422. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 15. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5401. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

340/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, lakás ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 4. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5302. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását, valamint a 4985. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 2. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/b. pontja: 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

341/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, Egészségügyi ágazat felújítási feladatai közül a 4840., 5285., 4826., 5590., 5592. és az 5290. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, Oktatási ágazat felújítási feladatai közül az 5618., 4470., 4803., 4799., 4368., 4560. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, Gyermek és Ifjúságvédelmi ágazat, felújítási feladatai közül a 4846. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,

d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, Kulturális ágazat felújítási feladatai közül az 5506. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

342/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, Egészségügyi ágazat felújítási feladatai közül a 4851., 4852., 4836., 5572., 4441., 4834., 4787. és a 4701. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, Oktatási ágazat felújítási feladatai közül a 4575., 5607., 5608., 5615., 5625., 4154., 4366., 5641. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait, valamint a 4521. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 6. sz. melléklete, Kulturális ágazat felújítási feladatai közül az 5571. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

343/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, Egészségügyi ágazat 4837., 5568., 5569., 5570., 5284., 4455., 4828., 4725., 4726., 5228., 5591. és a 4843. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait, a 4763. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okiratának 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, Oktatási ágazat felújítási feladatai közül a 4314., 4418., 4507., 4622., 4604., 4607., 4577., 4580., 4544., 4545., 4549., 5616., 4660., 4663., 4794., 5647., 5628., 4736., 4155., 4413., 4485., 4793., 4791., 5649., 4563., 4216. és az 5633. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint a Gyermek és Ifjúságvédelmi ágazat 4263., 5554., 5555., 4330., 4344., 5556., 4357., 4282., 4284., 4240., 5557., 4877., 4289., 5558., 5559. felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, Kulturális ágazat 5508., 5509., 5496., 5497., 5498., 5499., 5500., 5502. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

344/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 5610. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

b) az előterjesztés 18. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, a 4971. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

345/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5597., 5599., 5600., 5611. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/c. pontja: 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

346/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja - az előterjesztés 4. sz. melléklete, szociális ágazat, felújítási feladatai közül az 5576., 5596. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait, valamint az 5587. egyedi azonosító számú feladat célokmányát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

347/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja - az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat felújítási feladatai közül az 5512. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát, valamint az 5048. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

348/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja - az előterjesztés 4. sz. melléklete, szociális ágazat, felújítási feladatai közül az 5574., 5240., 5575., 5583., 5577., 5578., 5586., 5588., 5585., 5598., 5579., 5580., 5581., 5601., 5602., 5604., 5573., 5589., 5595., 5584. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

349/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja - az előterjesztés 20. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 3929. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az ahhoz tartozó címzett és céltámogatási igénybejelentés 1. sz. dokumentumának módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

350/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 21. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 3551. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirata 3. sz. módosítását, a 304., 2185. és a 298. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 4. sz. módosítását, valamint az 1475., 1472. és a 2517. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 5. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 24. sz. melléklete, Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő az 5648., egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 23. sz. melléklete, Főépítészi Iroda feladatai, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5412. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

351/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest XXII. ker., Kossuth utcai fiókkönyvtár létesítéséhez kapcsolódó címzett támogatási módosított igénybejelentése és finanszírozási szerződésének aláírását követően a Magyar Államkincstárhoz benyújtott és leigazolt számlák alapján leutalásra kerülő összegből 124 512 E Ft a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg az intézmény számára 2007. évben előfinanszírozott összeg megtérüléseként.

Határidő: a támogatás beérkezése után a soron következő költségvetési rendelet módosítás beterjesztése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/d. pontja: 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

352/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. sz. melléklete, oktatási ágazat, 4967., 4467., 4469., 4204., 4207., 4550., 4211. és a 4790. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 3171. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását,

b) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 4299. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát,

c) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, 5513. és az 5510. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

d) az előterjesztés 7. sz. melléklete, védelmi-, gazdasági és ellátási ágazat 3348. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, valamint a 2603. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

353/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, 5515. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, védelmi-, gazdasági és ellátási ágazat 5623. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát, a 3335., 5230. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, 4970., egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 2253., 2602., 3344., 3383., 2601. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

354/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. sz. melléklete, oktatási ágazat, 4493., 5603., 4433., 4664., 5605., és 5613. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 4968. egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 5560., 5561., 5562., 4255., 4261., 5563. és az 5564. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

c) az előterjesztés 6. sz. mellélete, kulturális ágazat, 5516. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát,

d) az előterjesztés 7. sz. melléklete, védelmi-, gazdasági és ellátási ágazat 3572. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 3422., 3542. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosítását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

355/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 0227. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, valamint a 3451. és a 2990. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 18. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5423., 5418., 5416. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányának 2. sz. módosítását, valamint egyúttal az 5424. egyedi azonosító számú beruházási feladat lezárását.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

356/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, az 5609. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát, az 5413., 5425., 5428., 5429., 5430., 5434., 5439., 5415., 5421., 5417., 5422., 5426., 5427., 5432., 5435., 5436., 5438., 5419., 5423., 5431. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 2. sz. módosítását, a 2857., 3538. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, valamint a 2864. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 4. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 19. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3434. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 20. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5403. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 22. sz. melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 2606. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 3330. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosításait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

357/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, az 5503. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 22. sz. melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5619., 5620. és az 5650., egyedi számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait.

Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

358/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a védelmi-, gazdasági és ellátási ágazat felújítási feladatait tartalmazó 7. sz. melléklet szerint kerüljön módosításra a 2008. évi költségvetés.

Határidő: a 2008. évi költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

359/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” címzett támogatási szerződés átütemezésének kérelmezését és felhatalmazza a főpolgármestert a módosítási kérelem 18/a. számú mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 3 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Önkormányzati biztos kinevezése a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. élére.

Előadó: Katona Kálmán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

360/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztést napirendjéről leveszi.

dr. Tiba Zsolt s. k dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére