A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. szeptember 25-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1406/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest, III., kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlant érintő kerítés és kapu áthelyezés, porta épület bontás, T-Com kábelakna áthelyezés és kábelkiváltás, valamint konténer elhelyezése ügyében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1407/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1408/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan vagy a 19914, 19915 hrsz.-ú ingatlanok és a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan 163015/167728 tulajdoni hányada értékesítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1409/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Döntés a díszpolgári cím és a Pro Urbe Budapest díj adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1410/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a „Döntés a „Fővárosért Emlékzászló” díj és „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért „ díj adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1411/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1412/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1413/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a „Javaslat közterületek elnevezésére a XIX. kerületben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1414/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 14-15. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás létrehozásáról szóló megállapodásának módosítására és a Társulás megszüntetésére” és „Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1415/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakításához forrás biztosítására és a „házirend” elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1416/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1417/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Beszámoló az útfelújítási program 2008-2010 jelenlegi állásáról, állapotáról, pénzügyi lehetőségeiről” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1418/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a meghívó szerinti 9. és 10. napirendi pontok tárgyalási sorrendjét felcseréli.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1419/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatására” című előterjesztést a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés előtt tárgyalja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1420/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

1/b. Döntés a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.

1/c. Döntés a „Fővárosért Emlékzászló” díj és „Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díj adományozásáról.

22. Javaslat a FEBESZ alapító okiratának módosítására.

23. Javaslat támogatás biztosítására a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére.

24. Javaslat megállapodás megkötésére a Magyar Állammal az Eftv. végrehajtása során az OBSI-ból átadott feladatok ellátásához szükséges ingó vagyon, és a Budapest, VIII. kerület, Fiumei út 17. szám alatti (hrsz.: 34720) ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében.

25. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek 2002-ben nyújtott létszám-leépítési támogatás visszatérítésének elengedésére.

26. Javaslat a Károlyi Sándor Kórház, Szakrendelő részleges felújítása Gyermekrendelő kialakításához I. ütem (Azonosító: 5771) feladat engedélyokiratának jóváhagyására és a Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem (Azonosító: 4851) feladat leállítására.

27. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórháza laboratóriumi épület részleges belső felújítása (Azonosító: 4835) és a Heim Pál Gyermekkórház, „A” épület labor felújítása (Azonosító: 4853) feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítására.

28. Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges támogatás biztosítására.

29. Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatására.

10. Javaslat a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan vagy a 19914, 19915 hrsz.-ú ingatlanok és a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan 163015/167728 tulajdoni hányada értékesítésére.

11. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlant érintő kerítés és kapu áthelyezés, porta épület bontás, T-Com kábelakna áthelyezés és kábelkiváltás, valamint konténer elhelyezése ügyében.

12. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

14. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest XVII. kerület, Rózsaszál utca-Tiszaörs utca melletti 136943 hrsz.-ú ingatlan és a Rózsaszál utca-Fuvaros utca melletti 136809 hrsz.-ú ingatlan keretövezet módosítása).

16. Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás létrehozásáról szóló megállapodásának módosítására és a Társulás megszüntetésére.

17. Javaslat a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

20. Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

21. A KEOP 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú kiírásnak megfelelően készülő, az „Integrált fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” tárgyú pályázat készítésének állása, az időközben felmerült problémák bemutatása.

22. FKF Zrt. közszolgáltatási keret-szerződésének mellékletei.

23. Budapest jelentkezése az Eurocities Executive Committee-ben való tagságra.

24. Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása engedélyokirata.

25. A FŐKERT Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása.

26. Javaslat Fővárosi Önkormányzat szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

27. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

28. Javaslat a Budapest, IX. kerület, Bakáts tér 10. szám alatti (36873 hrsz.) 6300 m2 alapterületű ingatlanrész és a Budapest, IX. kerület, Bakáts tér 9. szám földszintjén lévő 36888/A/2 hrsz.-ú társasházi ingatlan használatba adására a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság részére.

29. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a „Katinyi mártírok emlékműve” létrehozása céljából.

30. Javaslat a Fővárosi Szent Imre Kórház, valamint az Uzsoki utcai Kórház rekonstrukciós feladatai kormány által nevesített támogatás igényléséhez megvalósíthatósági tanulmányok benyújtásának jóváhagyására.

31. A Főváros Energetikai Koncepciója.

32. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

33. Felterjesztési javaslat a városrehabilitáció (különösen világörökségi területek) gazdasági és egyéb ösztönző rendszereit érintő jogszabályváltozásokra.

34. Javaslat támogatási szerződés módosítására (Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ).

35. Javaslat az egészségügyi intézményekben történő létszámleépítés engedélyezésére.

36. A zsidó munkaszolgálatosok emlékműve elhelyezése a VII. kerületben.

37. Javaslat a Közraktárak fejlesztési projekt keretében területfejlesztési megállapodás megkötésére.

38. Javaslat közterületek elnevezésére a XIX. kerületben.

39. Makkai Dezső Gyula gondnok fellebbezése Burger Józsefné személyi térítési díj ügyében.

40/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1421/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Élő Norbert 2008. augusztus 7-i hatályú lemondását a pénzügyi és közbeszerzési bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja dr. Simonka Csabát a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság tagjává 2008. szeptember 25-i hatállyal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 2. pontja: Javaslat a FEBESZ alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1430/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. (FEBESZ) alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1431/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti módosítás és a 3. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat támogatás biztosítására a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1432/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az intézkedési terv végrehajtásához az alábbiak szerint forrást biztosít: a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát csökkenti 100 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím kiadási, ezen belül dologi és támogatási előirányzatát ugyanezen összeggel.

- Sebészeti Osztály költözése 2008. évben 50 000 E Ft,

- Belgyógyászati Osztály komfortosítása 2008. évben 50 000 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1433/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 60 napon túli tartozásai rendezése érdekében a kórház számára 102 853 E Ft visszatérítendő kamatmentes támogatást nyújt 2010. januárjától, 36 havi egyenlő részletekben történő törlesztési kötelezettség mellett, egyben jóváhagyja, megköti a 2. sz. melléklet szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1434/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

A támogatás forrásának biztosítása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát csökkenti 102 853 E Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és dologi kiadási előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Magyar Állammal az Eftv. végrehajtása során az OBSI-ból átadott feladatok ellátásához szükséges ingó vagyon, és a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 17. szám alatti (hrsz.: 34720) ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1435/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az 512/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján kezdeményezett, a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (2007. október 1-jéig volt Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet) 1081 Budapest, Fiumei út 17., hrsz.: 34720 telephelyének a Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos ingatlan átruházásra vonatkozó, 2. számú mellékletként csatolt megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1436/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizottságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § a) pontja] biztosított jogkörét, és jóváhagyja, megköti az Egészségügyi Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött - a 2007. április 26-i Fővárosi Közgyűlésen elfogadott - megállapodásokban foglaltak szerint az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet által ellátott feladatokkal a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház Rendelőintézete számára ellátási kapacitásokkal és feladatokkal egyidejűleg átadott, leltár szerinti ingó vagyon Fővárosi Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló, 3. számú mellékletként csatolt megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek 2002-ben nyújtott létszámleépítési támogatás visszatérítésének elengedésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1437/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak az 1033/2002. (VI. 27.) Főv. Kgy. határozatával nyújtott létszámleépítési támogatás igénybevett 101 910 E Ft összegének visszatérítését a kórháznak fel nem róható ok miatt elengedi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor Kórház, Szakrendelő részleges felújítása Gyermekrendelő kialakításához I. ütem (Azonosító: 5771) feladat engedélyokiratának jóváhagyására és a Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem (Azonosító: 4851) feladat leállítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1438/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 342/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. határozat „a” pontjával jóváhagyott engedélyokiratban szereplő „Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem” (Azonosító: 4851) megnevezésű feladat leállítását, és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 18 000 E Ft

Felhasznált előirányzat: 504 E Ft

Maradvány: 17 496 E Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a „Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem” (Azonosító: 4851) megnevezésű feladat engedélyokiratát, melyre további kifizetés nem történhet.

1439/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében szereplő „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím alatti, támogatási és kiadási címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán belül szereplő „Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem” (Azonosító: 4851) megnevezésű felújítási feladat előirányzatát 17 496 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „Károlyi Sándor Kórház, Szakrendelő részleges felújítása Gyermekrendelő kialakításához I. ütem” (Azonosító: 5771) megnevezésű új feladat előirányzatát.

1440/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. „A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” 4. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság felújítási engedélyokirat jóváhagyásának jogkörét és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Károlyi Sándor Kórház, Szakrendelő részleges felújítása Gyermekrendelő kialakításához I. ütem” (Azonosító: 5771) megnevezésű feladat engedélyokiratát 17,496 M Ft bekerülési költséggel az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórháza laboratóriumi épület részleges belső felújítása (Azonosító: 4835) és a Heim Pál Gyermekkórház, „A” épület labor felújítása (Azonosító: 4853) feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1441/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csökkenti a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében szereplő az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím alatti, támogatási és kiadási címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán belül szereplő „Madarász utcai Gyermekkórház telephely Laboratórium épület részleges belső felújítása” (Azonosító: 4835) megnevezésű felújítási feladat előirányzatát 20 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a „Heim Pál Gyermekkórház, „A” épület labor felújítása” (Azonosító: 4853) megnevezésű meglévő felújítási feladat előirányzatát.

1442/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet XXV. „A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke, a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörök” 1. pontjában a 15,0 M Ft értékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött felújítás esetében az engedélyokirat jóváhagyásának jogkörét és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórháza laboratóriumi épület részleges belső felújítása” (Azonosító: 4835) megnevezésű feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását 15,0 M Ft bekerülési költséggel a 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az 1. sz. módosított engedélyokirat aláírására.

1443/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. „A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” 4. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság felújítási engedélyokirat jóváhagyásának jogkörét és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Heim Pál Gyermekkórház, „A” épület labor felújítása” (Azonosító: 4853) megnevezésű feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását 45,0 M Ft bekerülési költséggel a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az 1. sz. módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges támogatás biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1444/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2008. évi törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez a „9300 Általános tartalék” cím működési kiadások előirányzatának 4719 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli egyszeri jelleggel a 2008/2009. tanévre az alábbi gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2008. évi támogatási és személyi juttatások kiadási előirányzatát összesen 4719 E Ft-tal a pedagógusok rendkívüli munkavégzésére járó kereset kiegészítés kifizetéséhez.

Pedagógusok rendkívüli munkavégzése
(5250 Ft/fő/3 hó)
Címkód Megnevezés Személyi
juttatások
Munkaadókat
terhelő járulék
Összesen
4204 Gyermekotthon, Oroszlány 157 50 207
4210 Utógondozó Otthon, Bp. Budakeszi út. -47 -15 -62
4214 Kossuth Zs. Gyerm.o. és Ált. Isk., Bicske 614 197 811
4215 II. Rákóczi F. Gyermekotthon, Alsóbélatelep 236 76 312
4220 Béke Gyermekotthon, Bp. Hárshegyi út. 520 166 686
4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon, Bp. 378 121 499
4222 Cseppkő u. Gyermekotthon, Bp. 598 191 789
4230 Területi Gyerm.véd. Szakszolg. Bp. Alföldi u. -47 -15 -62
430101 Nyitott Világ Fejl. Isk. Bp. Diós árok u. 197 63 260
430102 Ált. Isk. Kollégium Bp. Tapolcsányi u. 118 38 156
430103 Gyermekotthon, Bp. Bólyai u. 16 5 21
430104 Kornis Klára Gyerm.o. és Szakiskola, Bp. 346 111 457
430107 Esze Tamás Gyermekotthon, Bp. 16 5 21
430109 Szilágyi E. Gyerm.o., Bp. Dózsa Gy.u. -31 -10 -41
430111 Gyermekotthon, Bp. Pestújhelyi u. 16 5 21
430113 Aga Gyermekotthon 79 25 104
430114 Ált. Isk. Kollégium, Bp. Hungária u. 409 131 540
430115 Róbert K. krt. Gyerm.o., és Szakisk., Bp. -31 -10 -41
430118 Gyermekotthon, Gyöngyvirág u. 31 10 41
Összesen 3575 1144 4719

1445/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költségvetésben - az egyszeri jellegű többletigény 2008/2009. tanév II. félévi 9 havi kihatására - 14 157 E Ft-ot az 1444/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozat szerinti bontásban biztosít az intézmények részére.

Címkód Megnevezés Pedagógus szakkönyv
(14 000 Ft/fő/év)
Személyi juttatások
4204 Gyermekotthon, Oroszlány 140
4210 Utógondozó Otthon, Bp., Budakeszi út. -42
4214 Kossuth Zsuzsa Gyermotthon és Általános Iskola, Bicske 546
4215 II. Rákóczi F. Gyermekotthon, Alsóbélatelep 210
4220 Béke Gyermekotthon, Bp., Hárshegyi út. 462
4221 Kossuth Lajos Gyermekotthon, Bp. 336
4222 Cseppkő u. Gyermekotthon, Bp. 532
4230 Területi Gyerm.véd. Szakszolg., Bp., Alföldi u. -42
430101 Nyitott Világ Fejl. Iskola, Bp., Diós árok u. 182
430102 Ált. Isk. Kollégium, Bp., Tapolcsányi u. 98
430103 Gyermekotthon, Bp., Bólyai u. 14
430104 Kornis Klára Gyermotthon és Szakiskola, Bp. 308
430107 Esze Tamás Gyermekotthon, Bp. 14
430109 Szilágyi E. Gyermotthon, Bp., Dózsa Gy. u. -28
430111 Gyermekotthon, Bp., Pestújhelyi u. 14
430113 Aga Gyermekotthon 70
430114 Ált. Isk. Kollégium, Bp., Hungária u. 364
430115 Róbert K. krt. Gyermekotthon és Szakiskola, Bp. -28
430118 Gyermekotthon, Gyöngyvirág u. 28
Összesen 3178

1446/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2008. évi törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez a „9300 Általános tartalék” cím működési kiadások előirányzatának 3178 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli egyszeri jelleggel az alábbi gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2008. évi támogatási és személyi juttatások kiadási előirányzatát összesen 3178 E Ft-tal a pedagógus szakkönyvvásárlás kifizetéséhez:

1447/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1444/2008. (IX. 25.) és az 1446/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2008. szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1448/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül, a 005-ös törzsszámon, a humán várospolitikai főpolgármester-helyettes keretét (külső személyi juttatás) 2950 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli

- a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás (államháztartáson kívülre) előirányzatát 2600 E Ft-tal, támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 250 E Ft-tal,

- a „3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím dologi kiadások előirányzatát 100 E Ft-tal.

Az így rendelkezésre álló előirányzatból az alábbi alapítványokat, társadalmi és egyéb szervezeteket támogatja:

m. e.: 1000 Ft

Szervezet
Műk-i
célú p. á.
áht.-n
kívülre
Támogatás-
értékű
működési
kiadás

Dologi
kiadás
Támo-
gatás
összesen

Címkód

Támogatási cél
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 300 300 8437 Elhelyezkedésben, karriertervezésben segítséget nyújtó, „Ember! Tervezz!” című kiadvány készítéséhez.
Budapesti Diáksport Szövetség Szabadidős és Túrabizottság 200 200 8437 Diák szabadidősport, ezen belül természetjárás és turizmus támogatásához.
Mozgássérültek Állami Intézete 100 100 8437 Súlyos fogyatékossággal élő fiatalok táborozásához.
Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége 400 400 8437 REHA Hungary kiállítás megszervezéséhez.
Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság 150 150 8437 Magyar nyelvű könyvtár könyvállományának pótlásához, bővítéséhez.
Budapesti Fesztiválközpont Kht. 100 100 8437 Fringe Fesztivál megrendezéséhez.
Eötvös Loránd Tudományegyetem 150 150 8437 Dunamenti Rektori Konferencia megrendezéséhez.
Színházi Dramaturgok Céhe 150 150 8437 Dramaturgok Díja finanszírozására.
Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány 300 300 8437 Alternatív Színházi Szemle díjainak támogatására.
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 100 100 3122 Intézmény tanévnyitó és új épülete avató ünnepségének megrendezéséhez.
Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. 1000 1000 8437 Ifjúságvédelmi és esélyegyenlőségi programok támogatására.
Mindösszesen 2600 250 100 2950

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1449/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti minta alapján elkészített támogatási szerződéseket a támogatott szervezetekkel, és egyben felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1450/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

A megállapodások aláírását követően engedélyezi az 1448/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozat szerinti szervezetek részére a megítélt támogatások utalását a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” illetve a „3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím előirányzatok terhére.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan vagy a 19914, 19915 hrsz.-ú ingatlanok és a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan 163015/167728 tulajdoni hányada értékesítésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1451/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1452/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. § b) pontja alapján, a Vagyongazdálkodási Keretszerződés 4/B. számú melléklet 58., 59. és 114. pontja alapján értékesítésre kijelölt és ilyen céllal a BFVK Zrt. részére átadott 19914, 19915 és 19916/5 hrsz.-ú forgalomképes ingatlanok (Bécsi út 343. sz. alatti ingatlan-csoport) tárgyában úgy dönt, hogy a 19916/5 hrsz.-ú ingatlanon fennálló közös tulajdont meg kívánja szüntetni annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat a III. kerületi Önkormányzat 4713/167728 eszmei tulajdoni hányadának megszerzésével a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan kizárólagos tulajdonosává váljon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1453/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Vagyonrendelet 18. § a) pontjában foglalt jogkört a Gazda-sági Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja, valamint jóváhagyja és megköti a 19916/5 hrsz.-ú ingatlanon a III. kerületi Önkormányzattal fennálló osztatlan közös tulajdon területcserével történő megszüntetésére vonatkozó, jelen előterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatolt szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1454/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Vagyonrendelet 54. § (6) bekezdésében foglalt jogkört a Gazdasági Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja a közös tulajdon megszüntetése érdekében a 19914, 19915 és 19913/1 hrsz.-ú ingatlanok egyesítése tárgyában elkészített, 2. sz. mellékletként csatolt T-82977. ttsz.-ú változási vázrajzot, valamint felhatalmazza a főpolgármestert a változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1455/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslat 4. pontját nem fogadja el, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú felépítményes ingatlan nyilvános, 1 fordulós pályázati eljárásban történő értékesítésére irányuló, jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező pályázati kiírást, és hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati kiírás, a pályázathoz csatolt adásvételi szerződés és a pályázat egyéb mellékletei alapján az ingatlan 4 335 000 000 Ft + áfa induló (minimál) vételáron meghirdetésre kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1456/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslat 5. pontját nem fogadja el, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat eredményének/eredménytelenségének megállapítására, valamint a pályázat eredményessége esetén az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1457/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19914, 19915 hrsz.-ú ingatlanok, illetve a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan 4713/167728 tulajdoni hányada egyenértékű cseréje érdekében növeli a „8513 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 129 000 E Ft-tal, a „8520 Osztalék és hozambevétel” cím bevételi előirányzatát 25 800 E Ft-tal, valamint a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 154 800 E Ft-tal.

A napirend 11. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlant érintő kerítés és kapu áthelyezés, porta épület bontás, T-Com kábelakna áthelyezés és kábelkiváltás, valamint konténer elhelyezése ügyében.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1458/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. § b) pontja alapján Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan tárgyában úgy dönt, hogy Budapest III. kerület, Bécsi út-Kubik u. közlekedési csomópontjának Budapest III. kerület, Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Építési Hatósági Ügyosztályának 1 I/2590/16/2006. és I/309/10/2008. számú, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság 64/7/2007. számú engedélyező határozatában foglaltak szerinti kiépítéséhez kapcsolódóan a 19915/6 hrsz.-ú ingatlan kapubehajtója Budapest III. kerület 20006 hrsz.-ú közterületen elhelyezkedő íveinek az 5. sz. mellékletként csatolt tervrajz szerinti kialakításához és szakszerű kivitelezéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1459/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Tulajdonosi hozzájárulását adja a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan kerítése áthelyezéséhez a kapubehajtó átépítéséhez, téglaépítésű portaépület elbontásához és ehelyett mobil irodakonténer elhelyezéséhez és beüzemeléséhez a vállalkozó saját költségén, valamint elfogadja az 5 m2 területhasználata miatt elmaradt haszon fejében fizetendő 89 400 Ft + áfa-t.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1460/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Tulajdonosi hozzájárulását adja a T-Com kábelakna 6. sz. mellékletként csatolt tervrajz szerinti áthelyezéséhez és a kábelkiváltásához.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1461/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a 7. sz. mellékletben csatolt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1462/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1463/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Tarlós István interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1464/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Dr. Rétvári Bence interpellációjával kapcsolatos bizottsági vizsgálati előterjesztést elfogadja.

A napirend 12. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1465/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el - az előterjesztő által benyújtott és kiegészített - Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 13. pontja: Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1466/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló beszámolót.

A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. (Budapest XVII. ker., Rózsaszál utca-Tiszaörs utca melletti 136943 hrsz.-ú ingatlan és a Rózsaszál utca-Fuvaros utca melletti 136809 hrsz.-ú ingatlan keretövezet módosítása).

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1467/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 50/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest, XVII. ker., Rózsaszál utca-Tiszaörs utca melletti 136943 hrsz.-ú ingatlanra és a Rózsaszál utca-Fuvaros utca melletti 136809 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozó 1. számú mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 50/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1468/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás létrehozásáról szóló megállapodásának módosítására és a Társulás megszüntetésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1469/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért Budapest Zugló Önkormányzatának a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás társulási megállapodásának módosítására irányuló kezdeményezéssel és jóváhagyja, megköti az erre vonatkozó megállapodás módosítást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1470/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért Budapest Zugló Önkormányzata kezdeményezésével, és figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § c) pontjára a 2005. november 15-i hatállyal létrehozott Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulást 2008. december 31-i hatállyal jogutód nélkül megszünteti. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés alapján készítse elő a Társulás megszüntető okiratát és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1471/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

2008. december 31-i hatállyal visszahívja a Társulási Tanácsba megválasztott Danielisz Béla, Molnár István, Katona Kálmán fővárosi képviselőket, valamint a felügyelőbizottságba megválasztott Kardos Péter, Killik Jenő, Zsolnai József tagokat. Megköszöni a Társulás tanácsában, valamint bizottságában végzett segítőkész és lelkiismeretes munkájukat.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1472/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13/A. §-ában meghatározottak figyelembevételével - gondoskodjon a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás jogutód nélkül történő megszüntetésével kapcsolatban - az éves költségvetési beszámolónak megfelelő adattartalommal - leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott beszámoló elkészítéséről és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé 2009. február 28-ig.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1473/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározottak figyelembevételével - Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás megszüntetéséhez kapcsolódó hivatali feladatok végrehajtására intézkedjen, és arról a Fővárosi Közgyűlés 2009. június havi rendes ülésén adjon tájékoztatást.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1474/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2009. január 1-jei hatállyal a közterületi térfigyelő rendszer működtetésével összefüggő feladatokat a Fővárosi Közterület-felügyelet útján látja el.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 51/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1475/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2009. évi és az azt követő költségvetési rendeletekben továbbra is biztosítja a térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos működési költségeket a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címkódra.

Határidő: mindenkori éves költségvetési rendelet

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 52/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1476/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1105/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott, a Kossuth tér térrendezésével, közpark, mélygarázs és látogatóközpont kialakításával kapcsolatos beruházás (Projekt) megvalósítására vonatkozó koncepciót - tekintettel az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának (az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti) döntésére - úgy módosítja, hogy a beruházással kapcsolatos beszerzésekre nem a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény, hanem az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 53/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú mellékletét képező tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1477/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala között 2008. július 24-én kötött megállapodás módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1478/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bőhm András módosító indítványát, mely szerint:

„1. §

1. (4) A „Budapestért” díjból évente legfeljebb 61 db adományozható.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1479/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bőhm András módosító indítványát, mely szerint:

„2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A módosított rendelkezést első ízben a Budapestért díjak 2009. évi adományozásakor lehet alkalmazni.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 54/2008. (X. 9.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 21. pontja: A KEOP 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú kiírásnak megfelelően készülő az „Integrált fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” tárgyú pályázat készítésének állása, az időközben felmerült problémák bemutatása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1480/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„6. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy az FKF Zrt. által a Pusztavárosi Regionális Hulladékkezelő Központ bővítésének II. ütemére elkülönített, a Zrt. könyvelésében szereplő eredményből nem von el osztalékot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1481/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a KEOP 1.1.1. pályázat beadására nyitva álló határidőn belül a pályázat szerinti feltételek mellett a pályázat beadására reális esély nincs, ezért hatályon kívül helyezi az 1111-1113/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatokat.

1482/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ bővítésének II. ütemét - a jelenleg hatályos Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv rendelkezéseire figyelemmel, az integrált fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer részeként - a KEOP 1.1.1 pályázat benyújtása nélkül a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., mint közszolgáltató saját beruházásában valósítsa meg.

1483/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a jelenleg hatályos Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt komplex hulladékgyűjtő udvart az 1115/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozattal kijelölt ingatlanon az FKF Zrt. saját beruházásában valósítsa meg.

1484/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a pályázat beadásának elmaradása miatt kieső, de jogszabályi kötelezettségen alapuló további integrált hulladékgazdálkodási elemek a 2009-2014. évekre készülő új Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv tervezése során kerüljenek figyelembe vételre.

Határidő: a 2009-2014. évekre készülő új Fővárosi Hulladékgazdálkodási Terv tervezése során

Felelős: dr. Demszky Gábor

1485/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy az FKF Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) egyetért azzal, hogy az FKF Zrt. a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ II-V. ütemének kialakítása tárgyában kötendő együttműködési megállapodást Pusztazámor Önkormányzatával a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a legfőbb szerv (alapító) döntéséről tájékoztassa a társaságot.

Határidő: 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1486/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, vizsgálja ki, hogy milyen pénzügyi anomáliák és szervezési hiányosságok vezettek a KEOP 1.1.1 pályázattól való visszalépéshez.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: FKF Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének mellékletei.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1487/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az FKF Zrt.-t, mint a főváros köztisztasági közútkezelési, hulladékkezelési közszolgáltatási feladatait ellátó céget nem kívánja semmilyen formában privatizálni.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1488/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester köztisztasági közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó, az SZMSZ 7. számú melléklet XXII. 3. pontban foglalt hatáskörét, és jóváhagyja, valamint megköti a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti keretszerződés 2. sz. melléklet szerinti módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Budapest jelentkezése EUROCITIES Executive Committee-ben való tagságra.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1489/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest jelentkezik az EUROCITIES Executive Committee tagjának és felkéri a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lap aláírására.

Határidő: 2008. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1490/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben Budapest az EUROCITIES Executive Committee tagja lesz, kötelezettséget vállal arra, hogy a tagdíjat a 2009., 2010. és 2011. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: az éves költségvetések elkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása engedélyokirata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1491/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Rákoskeresztúri buszkorridor tárgyú engedélyokiratot és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú melléklet szerinti aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1492/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazást ad a 2003. CXXIX. tv. 48. § (Kbt.) (2) bek. szerinti feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására azzal, hogy amennyiben a támogatási szerződés nem kerül megkötésre, a közbeszerzési eljárást meg kell szüntetni.

Határidő: 2008. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: A FŐKERT Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1493/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat Fővárosi Önkormányzat szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1494/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1495/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1496/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.) alapító okiratát az 1/b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1497/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György út 12.) alapító okiratát a 2/b.) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/c.) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 10. szám alatti (36873 hrsz.) 6300 m2 alapterületű ingatlanrész és a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. szám földszintjén lévő 36888/A/2 hrsz.-ú társasházi ingatlan használatba adására a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság részére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1498/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti ingatlan használatba adási szerződést a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társasággal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 29. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a „Katinyi mártírok emlékműve” létrehozása céljából.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1499/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a „Katinyi mártírok emlékműve” létrehozása érdekében a felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a Lengyel Köztársaság, Harc és Mártíromság Emlékét őrző Tanács, mint átadó és a Budapest Főváros Önkormányzata, mint átvevő között az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Szent Imre Kórház, valamint az Uzsoki utcai Kórház rekonstrukciós feladatai kormány által nevesített támogatás igényléséhez megvalósíthatósági tanulmányok benyújtásának jóváhagyására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1500/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházás „A”, „K” és „R” épületek kiemelt beruházásra a kormány által biztosított főösszegen belül, annak műszaki tartalmának, a „C” épülettel történő kibővítésével egyetért. Felkéri a főpolgármestert az Irányító Hatósággal szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a pályázati kiírás alapján - jelen előterjesztésben rögzítettek szerint - a megvalósíthatósági tanulmány összeállítására, projektdokumentáció elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1501/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Támogatja az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem projektnek az európai uniós támogatással történő beruházása megvalósíthatósági tanulmányának összeállítását az előterjesztésben foglaltak szerint. Felkéri a főpolgármestert a megvalósíthatósági tanulmány összeállítására, projektdokumentáció elkészítésére, aláírására és benyújtására.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1502/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy rendelkezésre áll a „Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási projekt” megvalósításához szükséges önerő Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésében.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1503/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy rendelkezésre áll az „Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. üteme beruházási projekt” megvalósításához szükséges önerő Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésében.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: A Főváros Energetikai Koncepciója.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1504/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „FKF Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének mellékletei” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1505/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a melléklet szerinti Fővárosi Energetikai Koncepciót, és annak részeként jóváhagyja a Fővárosi Energiapolitikát és Energetikai Stratégiát.

1506/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen konkrét intézkedési tervet, melyben az elvégzendő feladatok mellett annak költségigényét és lehetséges finanszírozási forrását is feltünteti, és az intézkedési tervet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1507/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester köztisztasági közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó, az SZMSZ 7. számú melléklet XXII. 3. pontban foglalt hatáskörét, és jóváhagyja, valamint megköti a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti keretszerződés 2. sz. melléklet szerinti módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1508/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az FKF Zrt.-t, mint a főváros köztisztasági közútkezelési, hulladékkezelési közszolgáltatási feladatait ellátó céget nem kívánja semmilyen formában privatizálni.

A napirend 32. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1509/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportesemények és edzőtáborban való
részvétel kiadásaira.
500
2. Magyar Sportújságírók
Szövetsége
Az MSÚSZ által az Év sportolója díjátadáshoz kapcsolódóan kiadásra kerülő kiadvány kiadásaira. 1000
3. No. 1 Mini és Motoros Team Sportegyesület Nemzetközi versenyre való felkészülés kiadásaira. 500
4. Sportági Szakszövetségek Budapest Szövetsége A Főváros sporttörténetének feldolgozásáról
készült mű nyomdai megjelentetésével kapcsolatos kiadásokra.
1000
5. Ferencvárosi Szabadidős
Egyesület
Működési kiadásokra, sporteszközök
karbantartására.
750
6. MALÉV Repülőklub Működési kiadásokra. 500
7. Vörös Meteor Ejtőernyős
Sport Klub
A 2008. évben hátralévő versenyek
felkészülésének kiadásaira.
400
Összesen: 4650

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1-7. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Felterjesztési javaslat a városrehabilitáció (különösen világörökségi területek) gazdasági és egyéb ösztönző rendszereit érintő jogszabályváltozásokra.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1510/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti levél 1. pontjának első három francia bekezdése kerüljön ki a felterjesztés szövegéből.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1511/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában foglalt felterjesztési jogával, az előterjesztés módosított melléklete szerinti tartalommal kezdeményezi a Kormánynál a városrehabilitáció gazdasági és egyéb ösztönző rendszereit is érintő jogszabályok módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1512/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a módosított mellékletben szereplő, a miniszterelnök úrnak írt levél aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1513/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 10. szám alatti (36873 hrsz.) 6300 m2 alapterületű ingatlanrész és a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. szám földszintjén lévő 36888/A/2 hrsz.-ú társasházi ingatlan használatba adására a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság részére” című előterjesztést.

A napirend 34. pontja: Javaslat támogatási szerződés módosítására (Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ).

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1514/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti támogatási szerződés módosítást, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 2008. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 10. szám alatti (36873 hrsz.) 6300 m2 alapterületű ingatlanrész és a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. szám földszintjén lévő 36888/A/2 hrsz.-ú társasházi ingatlan használatba adására a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság részére

Előadó: Hotváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1515/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti ingatlan használatba adási szerződést a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társasággal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat az egészségügyi intézményekben történő létszámleépítés engedélyezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet”-ben a gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében készített intézkedési tervben foglaltakkal összhangban, 2009. december 1-jei hatállyal 128 álláshelyet véglegesen megszüntet.


Címkód

Intézmény megnevezése
Megszűnő
létszám
(fő)
Jelenleg érvényes
létszámkeret
(fő)
Álláshelyek
megszüntetése
utáni létszámkeret
(fő)
1102 Károlyi Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet 128 1193 1065

Felkéri a főpolgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1517/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2009. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: A zsidó munkaszolgálatosok emlékműve elhelyezése a VII. kerületben.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1518/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy a több szervezet összefogásával finanszírozott, Baráz Tamás szobrászművész által készített „A zsidó munkaszolgálatosok emlékműve” c. köztéri alkotás elhelyezésre kerüljön a VII. kerület, Bethlen Gábor tér 2. sz. alatt a következő felirattal:

„... FEGYVERTELEN ÁLLTAK AZ AKNAMEZŐKÖN ...”
A MEGGYILKOLT ZSIDÓ
MUNKASZOLGÁLATOSOK EMLÉKÉRE
1939-45

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztési projekt keretében területfejlesztési megállapodás megkötésére.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1519/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

- a 75/2007. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 69. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy közterület-használati hozzájárulást ad a Közraktárak fejlesztési projekthez kapcsolódóan a Porto Investment Hungary Kft. részére az általa megvalósításra kerülő közlekedésfejlesztési beruházás ellentételezéseként az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező vázrajz szerint a 37061/5 hrsz.-ú területen a folyamatban lévő telekalakítás útján kiszabályozásra kerülő közterületek, és a 37061/6 hrsz.-ú közterületrész, valamint a IX/52 sz. raszterhelytől a IX/56 sz. raszterhelyig terjedő partszakaszra, továbbá a 600/2007. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozata alapján ingyenes közterület-használati hozzájárulást ad a kiszabályozandó 37061/7 hrsz.-ú ingatlan közterület jellegű területeire a közlekedésfejlesztés átadás-átvételének napját követő naptól a szolgáltatási szerződés 25.1 a) pontjában meghatározott lejárat időpontjáig a 4. számú melléklet szerinti területfejlesztési megállapodásban foglalt feltételekkel.

1520/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékleteként csatolt területfejlesztési megállapodást és felhatalmazza a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának elnökét annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának elnöke

A napirend 38. pontja: Javaslat közterületek elnevezésére a XIX. kerületben.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1521/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest, XIX. kerület, Pannónia út - Corvin körút - Petúr utca által határolt névtelen közterületet (hrsz.: 160552, 160553, 160554) Győri Ottmár térnek nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1522/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest, XIX. kerületi Hungária út-Gutenberg körút-Kapisztrán utca által határolt zöldterületet (hrsz.: 160817) Bárczy István térnek nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 40/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1524/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1901/2003. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 30-ra módosítja;

- az 1932/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja;

- az 1935/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 26-ra módosítja;

- az 1939/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja;

- a 2150/2007. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja;

- az 1000/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. szeptember 25-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére