A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Scholis Urbis Közalapítvány

2007. évi egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása * 

1 8 0 1 8 5 0 7

Statisztikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
8067 8070
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 8046 8046
3. a) alapítótól
4. b) központi költségvetésből
5. c) helyi önkormányzattól 8046 8046
6. d) egyéb
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 21 24
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A+B) 8067 8070
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
8541 7663
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 1478 1770
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 521 392
16. 3. Értékcsökkenési leírás
17. 4. Egyéb ráfordítások 6442 5501
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19. 6. Rendkívüli ráfordítások
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
1 8 0 1 8 5 0 7

Statisztikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2007. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
27. F. Összes ráfordítás (D.+E) 8541 7663
28. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B.-E.)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) - 474 407
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Sor-
szám
A tétel megnevezés Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
32. A. Személyi jellegű ráfordítások 621 392
33. 1. Bérköltség 563 353
34. Ebből: - megbízási díjak 563 353
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
37. 3. Bérjárulékok 58 39
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 6430 5500
39. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
40. D. Továbbutalt támogatás

Keltezés: Budapest, 2008. május 05.

Molnár István s. k.
elnök


  Vissza az oldal tetejére