A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2009. (II. 3.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Főváros Közgyűlés 2008. november 27-i ülésén elfogadott felterjesztésében a fővárosi szmogriadó rendelethez elfogadásához kapcsolódóan több jogszabály módosítását kezdeményezte. A felterjesztés alapján - figyelemmel a riasztási fokozat elrendelésének tapasztalataira - sor került a központi közigazgatási szervek és a Fővárosi Önkormányzat közötti egyeztetésre. A hatékony együttműködés eredményeként a Kormány elfogadta az egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő módosításáról szóló rendeletét. A módosuló kormányrendeletek és a fővárosi rendelet összhangjának mielőbbi megteremtését célozza a rendeletmódosítás.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítást részben a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 2. és 3. pontjának módosítása, részben pedig a rendeletben használt egyes fogalmak egységbe szerkesztése indokolja.

A 2. §-hoz

E paragrafus a szmogriadó fokozat elrendelésének és megszüntetésének módját, az abban a Fővárosi Önkormányzat részéről részt vevők egyes feladatait szabályozza.

A 3. §-hoz

A szmogriadó kialakulásának megelőző intézkedéseit tartalmazza e szakasz, amelynek rendelkezéseinek módosítására nem került sor.

A 4-7. §-hoz

A módosítást a módosított levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 2. pontjában foglalt, a szmogriadó tervvel szembeni tartalmi követelmények indokolják.

A 8. §-hoz

A végrehajtási tapasztalatok indokolják a korábbi rendelkezések pontosítását, amely a beérkezett és méltányolható igények alapján a forgalomkorlátozó intézkedések alól mentesítettek szűk körű bővítésére irányul.

A 9. §-hoz

A rendelet kihirdetésének napját határozza meg, illetve a szükséges egyéb jogtechnikai módosításokat tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére