A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

5/2009. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlésének a települési szilárdhulladékról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (1) bekezdésében arról rendelkezik, hogy a háztartási hulladék rendszeres gyűjtésével, elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos által fizetendő díjat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A háztartási szemétdíj egyik tételének (a 1100 literes tartály egyszeri ürítési díjának) korrigálása a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 4. sz. mellékletében szereplő megfelelő szövegrész módosításával történik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére