A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

9/2009. (I. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

Általános indokolás

A rendelet a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése, négy oktatási intézmény részére nyújtandó támogatási kölcsön, a Budapest Szíve Nonprofit Kft. törzstőke biztosítása, Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht. finanszírozási összegének módosítása, „SQUAREN” elnevezésű INTERREG IV C pályázathoz szükséges önrész, valamint, a Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásának meghosszabbítása érdekében tartalmaz szabályozásokat.

Részletes indokolás

Az 1. § biztosítja az adott intézmények számára a kölcsönök utalását, illetve a Kft. részére a szükséges törzstőke fedezetét.

A 2. § biztosítja a Kht. számára az átmeneti időszakra vonatkozó kompenzáció összegét.

A 3. § biztosítja a benyújtandó pályázathoz szükséges önrész fedezetét.

A 4. § biztosítja a Kht. végelszámolásával kapcsolatos kifizetéseket.

Az 5. § biztosítja a köztisztviselők és közalkalmazottak 2008. évi 13. havi illetmény-különbözetének kifizetését.

A 6. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, és hatályon kívül helyezi a luxusadó főváros és kerületek közötti megosztását az adónem eltörlése miatt.


  Vissza az oldal tetejére