A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról

Általános indokolás

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a 32/1996. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletével a Fővárosi Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot létrehozta. Az azóta eltelt idő gyakorlati tapasztalatai, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló a 2007. évi CLXXXI. törvénynek (a továbbiakban: Knyt.) és végrehajtási rendeletének megjelenése indokolják a szabályozás felülvizsgálatát.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap - a fővárosi környezetvédelmi program céljait figyelembe véve - segítse elő a civil kezdeményezéseket, a helyi közösségek szerepvállalását.

A 2. §-hoz

A pályázati rendszer forrásainak pontosítása, nyitottá tétele, azaz adományok, támogatások elfogadásának lehetővé tétele.

A 3-8. §-hoz

A Környezetvédelmi Alap alapvető szabályainak tisztázása. Alapvető cél, hogy a költségvetés egésze pályázat útján kerüljön átadásra.

A 9. §-hoz

A pályázók körének egyértelmű meghatározása szükségessé vált.

A 10. §-hoz

A pályázás szabályait tartalmazza.

A 11. §-hoz

A gyakorlati tapasztalatok szerint a pályázat beadásától a támogatási szerződés megkötéséig a pályázók szemszögéből sok idő telik el. Az Alap céljainak megfelelő projektek megvalósítása a tavaszi-nyári időszakhoz köthető, ezért indokolt annak lehetővé tétele, hogy a pályázati beadása után már megkezdhesse saját kockázatára a projektet, amennyiben a pályázó vállalja annak kockázatát, hogy a Bizottság nem támogatja a beadott pályázatát.

A 12. §-hoz

A hatálybalépésről, a szükséges hatályon kívül helyezésről, folyamatban lévő ügyek kezeléséről, valamint a kapcsolódó SZMSZ módosításról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére