A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdés c) pontja szerint a települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) leeresztőhelyének kijelölése a Fővárosi Önkormányzat képviselő testületének feladata. A települési folyékonyhulladék-leürítő hely a közcsatornának az arra jogosult által kijelölt aknája, illetőleg szennyvíztisztító telep kiegészítő műtárgya.

Az R. 16. § (4) rendelkezése szerint a leürítő helyet a Közgyűlés a kijelölendő leürítő hely üzemeltetőjének szakmai állásfoglalása alapján, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes fővárosi kerületi intézete, a környezetvédelmi hatóság, és az illetékes vízügyi szakhatóság előzetes hozzájárulásával, az illetékes kerületi önkormányzat és a Szolgáltató véleményének kikérése mellett jelöli ki. A Fővárosi Közgyűlés által kijelölt települési folyékony hulladék leürítőhelyeket (leeresztőhelyeket) az R. 1. számú melléklete tartalmazza.

Leeresztőhely megszüntetése esetén értelemszerűen a leeresztő-hely kijelölésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A jelen rendelet megalkotásának indoka, hogy a szennyvizet fogadó és ártalmatlanító Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től, illetve több kerületi Polgármesteri Hivataltól megkeresések érkeztek a Főpolgármesteri Hivatalhoz leeresztőhelyek megszüntetése ügyében.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A leeresztőhelyek kijelölése/megszüntetése a 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. mellékletének módosításával történik.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés által kijelölt települési folyékony hulladék leürítőhelyeket (leeresztőhelyeket) az R. 1. számú melléklete tartalmazza. A módosított 1. számú melléklet alkalmazására megfelelő átmeneti időszak biztosítása szükséges, ezért a rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére