A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fővárosi lakásrezsi támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közmű számlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a rendelet végrehajtásának feltételeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 6. § (8) bekezdésben az „Egyfajta díjkompenzációra egy lakásban kizárólag egy személy jogosult” szövegrészt célszerű módosítani illetve kiegészíteni, mivel a rendelet szövegéből nem, csak az igénylőlaphoz adott tájékoztatóból derült ki egyértelműen, hogy egy lakásban (háztartásban) kizárólag egy személy jogosult díjkompenzációra. Tehát a jogosult vagy távhőszolgáltatási díjkompenzációt vagy víz-, csatorna, szemétszállítási díjkompenzációt vehet igénybe.

A 2. §-hoz

A rendelet mielőbbi alkalmazhatósága érdekében a kihirdetéskori hatálybalépéséről rendelkezik.

A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés 79/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelettel módosította, ezért technikai okok miatt ezen rendelet 2. § (2) bekezdését mindenképpen hatályon kívül kell helyezni.


  Vissza az oldal tetejére