A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

19/2009. (IV. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 76/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

Általános indokolás

A közelmúltban a kistarcsai kórházba irányuló forgalom külső ok (kórház-átszervezések) miatti megnövekedése indokolttá tette a budapesti bérletek és jegyek felhasználási feltételeinek módosítását. A 1988/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat szerint a Fővárosi Közgyűlés a Budapest-bérletek és egyéb, Budapest közigazgatási határain belül érvényes tarifatermékek érvényességének határát Ilonatelep helyett Kistarcsa, kórház határpontra kívánja módosítani. Jelen rendelet erre hivatott.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) A Budapest-bérletek és a Budapesten használható egyéb jegyek esetében alkalmazandó szakaszhatárokat rögzíti.

(2) Az egyes utazások során alkalmazandó díjtételekhez szükséges mellékletet adja meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére