A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

20/2009. (IV. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés döntött a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.), a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola (1108 Budapest, Mádi u. 173.), a Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.), a Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.), a Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.), a Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.), valamint az Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) elnevezésének, valamint a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73.), az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1118 Budapest, Beregszász út 10.), a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.), a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.), valamint a 4. Számú Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1027 Budapest, Jurányi u. 3.) székhelyének megváltoztatásáról. A bekövetkezett név- és székhelyváltozásra tekintettel a Fővárosi Közgyűlés módosította az intézmények alapító okiratait. Ezzel összefüggésben az intézmények elnevezésében és székhelyében bekövetkezett változás az SZMSZ 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmények régi nevét, az intézmények új elnevezései pedig bevezetésre kerülnek.

A 2. § a) pontjához

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmény régi székhelyét, az intézmény új székhelye pedig bevezetésre kerül.

A 2. § b) pontjához

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmény régi nevét, az intézmény új elnevezése pedig bevezetésre kerül.

A 3. § a) pontjához

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmény régi nevét, az intézmény új elnevezése pedig bevezetésre kerül.

A 3. § b) pontjához

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmény régi székhelyét, az intézmény új székhelye pedig bevezetésre kerül.

A 4-5. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmények régi nevét, az intézmények új elnevezései pedig bevezetésre kerülnek.

A 6. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmény régi székhelyét, az intézmény új székhelye pedig bevezetésre kerül.

A 7. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmény régi nevét, az intézmény új elnevezése pedig bevezetésre kerül.

A 8-9. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmények régi székhelyét, az intézmények új székhelye pedig bevezetésre kerül.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (11) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó munkanapjáig hozhat átszervezéssel összefüggő döntést, viszont a 102. § (9) bekezdés a) pontjának megfelelően a módosított alapító okiratok 2009. július 1-jén léphetnek hatályba.


  Vissza az oldal tetejére