A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról

Általános indokolás

Budapest versenyképességének növelése, az életminőség javítása, a főváros közútjain a levegőszennyezés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve, valamint Parkolási Stratégiája megvalósítása, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történő várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos szabályozása érdekében jelen rendelettel a Fővárosi Közgyűlés Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keretet hoz létre. A Keret Budapest főváros parkolási gondjainak enyhítése, a felszíni parkolás helyzetének rendezése, a közterületen kívüli parkolási lehetőségek ösztönzése, az egyéni és a közösségi közlekedés igénybevétele arányainak, valamint a főváros parkolási rendszerének komplex szemlélete alapján történő folyamatos javítása érdekében alapul szolgál arra, hogy a Parkolási Stratégiában foglalt célok megvalósítását, és fenntartását támogassa.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret létrehozásáról rendelkezik, egyben meghatározza a Keret céljait.

2. §-hoz

Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret lehetséges forrásait nevesíti.

A 3. §-hoz

Szabályozza azon fejlesztési és működési célokat, melyeket figyelembe kell venni a Keret pénzeszközeinek felhasználása során.

A 4. §-hoz

A rendeletben foglalt célok hatékony érvényesülése érdekében meghatározza, hogy a Keret felhasználására mind a kerületi önkormányzatok, mind a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet alapján előterjesztésre jogosultak tehetnek javaslatot.

A 5. §-hoz

Részletesen szabályozza azon feltételeket, melyeket a javaslatok benyújtása során figyelembe kell venni.

A 6. §-hoz

A javaslatok elbírálásra történő előkészítése kétszintű véleményező és értékelő fórum keretében történik. A Kezdeményező Szervezet tagjai a közterületi fizető parkolás körébe bevont területekkel nem rendelkező önkormányzatok, önkormányzati parkolásgazdálkodási szakmai szervezetek, civil és egyéb szakmai szervezetek. A Kezdeményező Szervezet szakmai álláspontját a Döntés Előkészítő Testületnek küldi meg. A Döntés Előkészítő Testület tagjai a közterületi fizető parkolóhellyel gazdálkodó kerületi önkormányzatok, valamint a Fővárosi Önkormányzat. A Döntés Előkészítő Testületben a Fővárosi Önkormányzat a szavazatok 45%-ával, míg a kerületi önkormányzatok egyenlő arányban a szavazatok 55%-ával rendelkeznek. A Döntés Előkészítő Testület a javaslatokra vonatkozó megállapításait a Kezdeményező Szervezet álláspontjával együtt legalább negyedévente megküldi a Fővárosi Önkormányzat számára.

A 7. §-hoz

A Keret pénzeszközeinek felhasználásáról a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság önállóan dönt. A rendelet meghatározza azon főbb kérdésköröket, melyekre a bizottsági döntésnek ki kell terjednie. A kerületi önkormányzatok támogatásának feltétele a projektre vonatkozó támogatási szerződés megkötése, mely szerződés tartalmi elemei között nevesíteni kell különösen a támogatás felhasználására, az ellenőrzésre, a tulajdoni viszonyok rendezésére, a támogatás visszafizetésére, és a vállalt kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre vonatkozó rendelkezéseket. A Fővárosi Önkormányzat által tett javaslat támogatása esetében a bizottság kezdeményezi a Budapest Fővárosi Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.

A 8. §-hoz

A Keret felhasználásának nyilvánosságával kapcsolatban honlap üzemeltetését írja elő, egyben rendezi a honlap információs tartalmának főbb kereteit.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére