A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

26/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatáskört állapít meg a főpolgármester, illetve a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság számára, ezért szükséges az SZMSZ ezekkel való kiegészítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatáskört állapít meg a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság számára, ezért ezekkel ki kell egészíteni az SZMSZ 5. számú mellékletének a bizottságra átruházott hatásköreinek jegyzékét.

A 2.-hoz

A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet - a korábbi rendelethez hasonlóan - a főpolgármester hatáskörébe utalja bizonyos hozzájárulások kiadását. Ezen kívül a korábban hatályba lépett Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet miatt is szükség van az SZMSZ 7. számú mellékletének módosítására.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére