A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

27/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) megalapításáról 2009. január 29-én döntött, a 87/2009. (01. 29.) számú határozatával. A Kft.-t a Fővárosi Cégbíróság 2009. február 4-én jegyezte be. Figyelemmel arra, hogy a társaság tevékenysége általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősül, szükséges volt az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozattal összhangban álló városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződés kialakítása, amely léte feltétele a támogatási szerződés megkötésének, és amelyhez kapcsolódóan, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. számú törvénnyel való összhang kialakítása érdekében szükséges a Kft. részére kizárólagos jogot alapítani.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 3. számú melléklet új 27. pontja a Kbt. 29. § (2) h) pontjának megfelelően az ott meghatározott közszolgáltatási feladatokra kizárólagosságot biztosít a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését rendezi a szakasz.


  Vissza az oldal tetejére