A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2008. december 18-án elfogadta a Fővárosi Ifjúsági Koncepciót és intézkedési tervet, melyhez kapcsolódóan elrendelte a szükséges intézményi rendszer kialakítását. Egy, a fiatalok közvetlen és közvetett képviseletén alapuló fórum biztosít megfelelő keretet a fiatalok sajátos szükségleteinek és speciális érdekeinek kifejezésére a fővárosi döntések előkészítése során. Intézményesített formával nyílik lehetőség ifjúsági területen a különböző nézőpontok összehangolására, több szektorra kiterjedő együttműködések kialakítására, valamint a fiatalokat érintő új javaslatok és ötletek megfogalmazására. Ennek érdekében a Fővárosi Önkormányzat létrehozza a Budapesti Ifjúsági Tanácsot.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az ifjúság érdekeinek érvényesítésére tekintettel meghatározza a Budapesti Ifjúsági Tanács feladatait, melyek a Fővárosi Ifjúsági Koncepcióban megfogalmazottak alapján elsősorban véleményező, javaslattevő és képviseleti feladatokkal látják el a Budapesti Ifjúsági Tanácsot.

A 3. §-hoz

A rendelet meghatározza a szavazati joggal, valamint a tanácskozási joggal rendelkező tagokat. Valamennyi szervezet, fórum közvetlenül kapcsolódik a fiatalokhoz, illetve egy részük azok tagságára épül. A tagok az ágazatokat egyenlő arányban képviselik és lefedik az egyes területeket.

A 4. §-hoz

A Budapesti Ifjúsági Tanács működésének alapvető szabályait rendezi. Szabályozza az ülések rendjét, számát, nyilvánosságát, a határozathozatal módját. A Budapesti Ifjúsági Tanács feladatainak széleskörű támogatottsága érdekében a működőképesség tekintetében meghatározza, hogy a Tanács tizenegynél kevesebb szavazati joggal rendelkező taggal nem működhet.

A 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A 6. §-hoz

A Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozására tekintettel a Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatai közé indokolt felvenni az intézményrendszer működtetésére vonatkozó ifjúsági feladatot, egyidejűleg a Budapesti Ifjúsági Tanácsot nevesíteni azon szervezetek között, melyeket a testületi ülésekre, valamint tevékenységi körükben a bizottságok ülésére is meg kell hívni.


  Vissza az oldal tetejére