A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

37/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) módosítása a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szabályainak változása miatt szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt módosító 2008. évi CVIII. törvény 2009. április 1-jétől hatályba lépő módosítása megszüntette a nemzeti eljárásrend és az egyszerű eljárásrendek megkülönböztetését, és helyettük egységesen - a klasszikus ajánlatkérők és a közszolgáltatók tekintetében egyaránt - új, egyszerű közbeszerzési eljárást vezetett be, amely váltja a nemzeti eljárásrendet. Ettől az időponttól kezdődően a nemzeti értékhatárok a Kbt. VI. fejezete alkalmazásában, árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén 30 és 25 millió Ft-ról egységesen 8 millió Ft-ra csökkentek.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú mellékletének 7. pontjában foglaltak szerint a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. (továbbiakban: FEBESZ) kizárólagos joggal rendelkezik a Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő egészségügyi szolgáltatóknál felmerülő, a Kbt.-ben megállapított nemzeti értékhatár 50%-át elérő, illetve meghaladó értékű, az egészségügyi szolgáltató tevékenység teljes körű ellátásához szükséges áru és szolgáltatás beszerzése tekintetében.

Fenti törvénymódosításból eredően 2009. április 1-jétől, a Vagyonrendelet jelenlegi szabályai, az alapító okiratok és a feladat-ellátási szerződés alapján az eljárás lefolytatása nettó 8 M Ft 50%-ának megfelelően nettó 4 M Ft-tól a FEBESZ Kft. feladata. Amennyiben a jelenlegi konstrukciót változatlanul hagynánk, úgy a Kbt. értékeihez nem köthető, csekély mértékű, 4 M Ft-os értékhatár felett olyan mennyiségű beszerzési eljárást kellene a FEBESZ Kft.-nek lefolytatnia, amely az intézetek felé sem lenne indokolható.

A kialakult jogi helyzethez alkalmazkodva ez a szakasz oly módon rendelkezik a Vagyonrendelet módosításáról, hogy a 8 millió Ft-os nemzeti értékhatár 200%-át, azaz 16 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó közbeszerzési érték esetén fog kizárólagos joggal rendelkezni a FEBESZ Kft.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére