A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

41/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése gondoskodik a fővárosban a köztisztasági szolgáltatásokról.

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdésében megjelölt feladatok kiegészülnek jelen rendelet mellékletében felsorolt, idegenforgalmi, városképi és közösségi közlekedés szempontjából legfrekventáltabb területek vadplakát és falfirka eltávolítási feladataival.

A jelen rendelet megalkotását a vadplakát és falfirka-mentesítési program megvalósítása tette szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A vadplakát és falfirka-mentesítési program megvalósítása érdekében kiegészítésre és módosításra került az ellátandó feladatokkal érintett területek meghatározása.

A 2. §-hoz

A nem a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő épületek, építmények vadplakát és falfirka-mentesítési feladatainak megvalósítása érdekében új melléklet tartalmazza az idegenforgalmi, városképi és közösségi közlekedés szempontjából legfrekventáltabb területek felsorolását.

A 3. §-hoz

Az új 6. számú melléklet alkalmazására megfelelő átmeneti időszak biztosítása szükséges, ezért a rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére