A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekkel, illetve a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos ún. személyi (vezetők kinevezése, díjazása, vezetői megbízás visszavonása stb.) kérdéseivel összefüggő, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 62. § (8) bekezdése alapján bizottságokra átruházott hatáskörök átruházásának megszüntetése miatt szükséges a vonatkozó fővárosi önkormányzati rendeletek módosítása.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

Az intézményvezetőkkel, illetve a gazdasági társaságokkal összefüggő, személyi kérdéseivel kapcsolatos átruházott hatáskörök átruházásának megszüntetéséről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, illetve a hatáskör-módosulások miatt szükséges jogtechnikai változások SZMSZ-en történő átvezetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére