A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

48/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet 5. § (1) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése szerint a távhőszolgáltató a felhasználási helyen a hőfogyasztást havonta köteles mérni és a hődíjat ennek alapján számlázni. A fűtési célú hőfelhasználás évszaktól, külső hőmérséklettől függő volta miatt a hőfelhasználás a téli hónapokban a nyári fogyasztás többszöröse lehet, emiatt a fizetendő fűtési hődíj a felhasználók számára jelentős mértékben megemelkedik a fűtési időszakban. Felmérések szerint igény van a távhődíj fizetési kötelezettség egyenletesebbé, kiszámíthatóbbá tételére. A Díjrendelet javasolt módosítása ezt az igényt elégíti ki, a felhasználók, díjfizetők által választható részszámlázásos rendszer lehetőségének biztosításával.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet új 5/A. §-a választhatóvá teszi a távhő-szolgáltatási díjak részszámlázással történő fizetésének lehetőségét.

A 2. §-hoz

A rendelet meghatározza a résszámlázás módját, szabályozza továbbá azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a felhasználó vagy a díjfizető választhatja az előbbi fizetési módot.

A 3. §-hoz

A rendelet 6. §-ának új (4) bekezdése az 5/A. § szerinti részfizetés lehetőségét biztosítja az épületrészenkénti hőmennyiségmérés szerinti szolgáltatás esetére is.

A 4. §-hoz

A rendelet 7. §-ának új (3) bekezdése a számviteli előírásoknak megfelelően megállapítja, hogy a hődíj részszámlázása esetén a havi alapdíj fizetése is részfizetésnek minősül.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére