A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

49/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseire, valamint az önkormányzati rendszerben, illetve a gazdasági, társadalmi folyamatokban végbement változásokra és a sportágazatban bekövetkezett fejlődésre, biztosítani kell, hogy átfogó módon kerüljön szabályozásra Budapest sportirányítási és finanszírozási rendszere. A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépése óta történt jogszabályi változásokat figyelembe véve - különös tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései-re - a rendelet módosítása szükségessé vált. A hatályos jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy az önkormányzati sportfeladatok 100%-os önkormányzati tulajdonú, nonprofit gazdasági társaságban kerüljenek ellátásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Sportrendelet) megalkotása óta új sporttörvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény lépett hatályba, így a bevezető részben a jogszabályi hivatkozást a hatályos jogszabályi rendelkezésekhez szükséges igazítani.

A 2-5. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés a 1031/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatában elvi egyetértését adta, hogy a sportágazat átalakításával létrejövő új társasági forma és elnevezés Budapest Főváros Sport Nonprofit Zrt. legyen. Ebből következően a szükséges szervezeti formáról való rendelkezéssel együtt kerül átvezetésre a sportrendeletben.

A Fővárosi Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottsága 2006 óta, 63/2006. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében nem működik, így a hatályos bizottsági struktúra, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklete szerint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot szükséges feltüntetni a rendeletben ott, ahol a szakbizottságra hivatkozás történik.

A Sportrendelet megalkotása óta új sporttörvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény lépett hatályba, ezért a jogszabályi hivatkozást aktualizálni szükséges. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény a közhasznú társasági formát kivezette a hatályos jogrendszerből, így a sportfeladatok ellátására és a szervezeti struktúra kialakítására nonprofit gazdasági társasági formában van lehetőség.

A 6. §-hoz

A jelenlegi gyakorlat az, hogy a helyi önkormányzatok jelentős része - így a kerületi önkormányzatok is - a helyi önkormányzat által alapított gazdasági társaság útján látja el a sportfeladatokat, ezért szükségessé vált a gazdasági társasági formára való utalás.

A 7. §-hoz

A sporttörvény önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései elsősorban nem közigazgatási jellegűek, hanem meghatározó módon irányítási és szolgáltatási feladatokat határoznak meg. A sporttal kapcsolatos gyakorlati, operatív feladatok ellátására a cselekvés lehetőségében gyorsabb, adókedvezményeket igénybe venni képes nonprofit gazdasági társaság lehet a legmegfelelőbb. A gazdasági társaság rugalmasabban vehet részt a magánszemélyek és gazdasági társaságok sportfeladat ellátását támogató forrásainak bevonásában, az össztevékenységet átfogó szponzorációs lehetőségek kihasználásában, illetve különböző pályázati források megszerzésében. A gazdasági társaság az önkormányzattal kötött szerződésben foglaltaknak megfelelő összegű rögzített támogatást kap, de az előzőekben foglaltakra tekintettel a gazdálkodás hatékonysága javulhat.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére