A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

50/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Figyelemmel Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján elrendelt szmogriadó során szerzett tapasztalatokra, valamint az egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő módosításáról szóló 16/2009. (I. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire indokolttá vált a Rendelet felülvizsgálata és módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet területi hatályának módosításával biztosítható Nagykovácsi és Remeteszőlős zsáktelepülések célforgalma a szmogriadó forgalomkorlátozó intézkedései alatt.

A 2-3. §-hoz

A Rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott közlekedési korlátozáshoz indokolt kivételi mentességi körök meghatározása, a módosítással biztosítható a Hungária-gyűrűn belüli lakosok őszi-téli időszakra vonatkozó forgalma, valamint a BKV Zrt. autóbuszainak és zavarelhárító járműveinek, továbbá az FKF Zrt. kommunális szemét szállítására, az utak locsolására, tisztítására szolgáló járműveinek forgalmát a kivételi körbe sorolni, ugyanakkor fenntartva a belvárosi kedvezőtlen környezetvédelmi tulajdonságú gépjárművek átmenő forgalmának korlátozását.

A módosítás a Rendelet 10. §-ban foglalt általános kivételi kör (a riasztási fokozatban elrendelt páros-páratlan elvű forgalomkorlátozás alóli mentesség) meghatározott eseteit kiterjeszti a Hungária-gyűrűn belüli, őszi-téli időszakra vonatkozó forgalomkorlátozásra is.

Ezen a felmentések azonban csak a hatályba lépésétől számított 3 évig maradnak hatályban, amelyhez kapcsolódóan egyúttal meghatározásra kerültek a 3 évet követően irányadó rendelkezések is. Ennek egyik legfontosabb eleme a Rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti közlekedési korlátozás területi hatályának kiterjesztése és ehhez kapcsolódóan a korlátozás mentességi köreinek újbóli meghatározására, amelynek keretében a Hungária-gyűrűn belüli lakosok mentessége megszűnik, a Hungária-gyűrűn kívüli lakosok őszi-téli időszakra vonatkozó gépjárműforgalma számára lesz biztosítva mentesség, amely a hatálybalépéstől számított 5 évig marad hatályban.

A 4. §-hoz

A Rendelet 10. §-ában a szmog-helyzet riasztási fokozatához kapcsolódó korlátozó intézkedések alóli mentesség körének pontosítása a következőkre tekintettel:

- az élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma;

- Magyar Rádió Zrt., Magyar Televízió Zrt. és Duna Televízió Zrt. közszolgálati műsorszolgáltatók, továbbá a Magyar Távirati Iroda Zrt. gépjárműveinek célforgalma;

- általánosan kivételként az orvosok gépjárműve és orvosi ügyeleti gépjárművek forgalma; továbbá

- a közszolgáltatásban részt vevő gépjárművek köre kiegészül a kéményseprőipari szolgáltatással;

- az élelmiszer-felügyeleti lánc és a magánállatorvosok köre a területi meghatározással kiegészül, így a fővárosi feladatellátás biztosított lesz, tekintettel a Főváros rendeletének területi hatályára,

- a regionális ÁNTSZ-en kívül figyelembe veszi a kerületi ÁNTSZ-eket is.

A 5. §-hoz

A Hungária-gyűrűn belüli, őszi-téli időszakra vonatkozó forgalomkorlátozás hatálybaléptetéséhez, a végrehajtás további tervezéséhez a jogszabályi környezet, a KRESZ-módosítás - ezen belül a kedvezőtlenül sok légszennyező anyagot kibocsátó gépjárművek behajtási tilalmát jelző zóna-tábla - kihirdetése szükséges, amelynek következtében a Rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott 2009. október 20-i hatálybalépés helyett indokolt a külön önkormányzati rendeletben történő hatálybalépést rögzíteni.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének napját határozza meg. Ugyanakkor a Rendelet 3. §-ában meghatározott, a szmog helyzet kialakulásának megelőzésére vonatkozó intézkedések hatályba lépése a magasabb szintű jogszabályok - elsődlegesen a KRESZ szabályainak - módosításától függ, így a kivételi esetkörök meghatározására vonatkozó rendelkezések hatályba lépését is a korlátozások hatályba lépéséhez szükséges kapcsolni.

Erre figyelemmel, továbbá a jogalkotó által kialakított 3, valamint 5 évre szóló szmog helyzetet megelőző intézkedések lépcsőzetes egymást felváltó belépésére, a hatályba léptetés részletes jogtechnikai levezetése szükséges.


  Vissza az oldal tetejére