A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fővárosi Közgyűlés külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT módosítását a II. kerületi Önkormányzat kezdeményezte a kerületi szabályozási terv készítésével összefüggésben, amely Budapest, II. kerület Pesthidegkút, Ófalun belül a Moschbach park, a Hidegkúti út és a Paprikás-patak találkozásában lévő telek, valamint a Paprikás-patak, Templom utca, Patakhegyi utca, Rákos utca, Váry köz, Mester utca által lehatárolható kastélytömb területét érinti. A zöldterület keretövezetbe - ZKP jelű közpark és ZKK jelű közkert célzott területfelhasználási módú területek közé - történő átsorolás helyi közérdeket szolgál, amelynek kedvezményezettje a II. kerületi Önkormányzat.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére