A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

57/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-a tartalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek minden év október 1. napjáig kell megállapítani bérbeadási módok szerinti lakbérek következő év január 1-jétől érvényes mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült igények tették indokolttá a rendelet felülvizsgálatát, módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek a 2010. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek, továbbá a rendelet néhány szakaszának módosítása is megtörtént.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Jelen gazdasági helyzetben több, egyébként havonta pontosan fizető bérlőnk került olyan helyzetbe, hogy komoly megterhelést jelent vagy teljesen lehetetlen számára az ötévi lakbér egy összegben történő megfizetése. Ez a rendelkezés egyéves lakbér előre történő megfizetésével lehetőséget biztosít arra, hogy egy ízben újabb öt éves időtartamra tudjon a bérbeadó bérleti szerződést kötni, a többi feltétel fennállása esetén, függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs kiskorú gyermek a bérlő családjában.

2. §-hoz

A 2010. január 1. napjától érvényes lakbérmértékeket tartalmazza.

3. §-hoz

A feltételek azonosak a 12. § (1) bekezdésben foglaltakkal.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére