A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

64/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 184/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat l) pontja végrehajtása érdekében, valamint a rendelet gyakorlati alkalmazásakor felmerült egyes rendelkezések pontosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A fogalmi meghatározások olyan módosítása, mely az egyértelműséget és a köznapi használatú kifejezéseket helyezi előtérbe.

A 2-4. §-hoz

A Rendelet gyakorlati alkalmazásakor felmerült az egyes rendelkezések pontosításának szükségessége. A földmunkák, építési munkák során szigorodtak az előírások a fák védelme érdekében. A zöldterületek a rekreációt, pihenést szolgálják, ezért a labdajátékokat, kerékpározást, gördeszkázást csak az arra megfelelő, kijelölt helyeken folytathatók. A zöldfelületek illemhelyként történő használatát megakadályozandó került bele a bármilyen szennyezés tilalma. Az állatok védelmével kapcsolatos bekezdés hatályát veszti, mivel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény e kérdéskört részletesen szabályozza.

Az 5. §-hoz

A 184/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat l) pontja végrehajtása érdekében a Margitszigetre vonatkozó új, különös rendelkezéseket iktat be a Margitsziget környezetterhelésének csökkentése céljából.

A 6. §-hoz

A közszolgáltatók feladatainak pontosabb meghatározása, illetve jogszabályváltozás, névváltozás miatti pontosítás.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére