A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

72/2009. (XI. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Országgyűlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, és a költségvetési gazdálkodás modernizálásának megalapozása céljából megalkotta a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényt (a továbbiakban: Törvény). A Törvény az önkormányzati közfeladatokat ellátó jogi személyeket költségvetési szervként definiálta. A költségvetési szerveket felosztja egyrészt a tevékenységének jellege alapján (közhatalmi költségvetési szerv vagy közszolgáltató költségvetési szerv), illetve a feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint. Így a költségvetési szerv - a szakmai feladatellátás önállósága mellett - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vagy önállóan működő költségvetési szerv lehet. A javaslat a Törvénnyel való megfelelés érdekében átveszi a Törvény szóhasználatát. A továbbiakban az SZMSZ technikai jellegű pontosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Több jogszabály tartalmaz olyan rendelkezést, mely valamely döntés, adat, tájékoztatás, pályázat helyben szokásos módon történő kihirdetésére kötelezi az önkormányzatokat. A javaslat meghatározza, hogy a fentiekben a Fővárosi Önkormányzat esetén mi tekintendő a helyben szokásos módon történő közzétételnek.

A 2. §-hoz

(1) A felhatalmazást adó jogszabályi helyet indokolt a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (7) bekezdésével kiegészíteni.

(2) A javaslat a felhatalmazást adó jogszabály szóhasználatát veszi át figyelemmel a Törvény szóhasználatára is.

(3) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben meghatározott, egyes átruházható hatásköröknek Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsághoz történő telepítése indokolt a Közgyűlés tehermentesítése érdekében.

A 3. §-hoz

A javaslat átveszi a Törvény szóhasználatát.

A 4. §-hoz

A javaslat átveszi a Törvény szóhasználatát.

Az 5. §-hoz

A javaslat átveszi a Törvény szóhasználatát.

A 6. §-hoz

(1)-(2) A javaslat átveszi a Törvény szóhasználatát.

A 7-8. §-okhoz

A javaslat átveszi a Törvény szóhasználatát.

A 9. §-hoz

(1) A Fővárosi Közgyűlés az 583/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatában úgy döntött, hogy a Margitszigeti Atlétikai Centrumot Iharos Sándorról kívánja elnevezni. Ez indokolja az SZMSZ 6. számú mellékletének - mely a Fővárosi Önkormányzat költségvetési szerveit, intézményeit tartalmazza -vonatkozó módosítását.

(2) A Fővárosi Közgyűlés a 171/2009. (II. 26.) számú határozatában döntött a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. „Budapest Esély” Nonprofit Kft.-ként történő továbbműködéséről.

(3) A Fővárosi Közgyűlés a 862/2009. (VI. 3.) számú határozatával a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. továbbműködéséről döntött, az 1168/2008. (VI. 26.) számú határozatával a BTH Budapest Turisztikai Nonprofit Kft.-ként történő továbbműködéséről, míg az 1113/2009. (VI. 25.) számú határozatával a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-ként történő továbbműködtetésről döntött.

(4) A Fővárosi Közgyűlés 2009. március 26-i ülésén fogadta el a kulturális közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítását a nonprofit kft-ként való továbbműködésükkel kapcsolatban. Módosítani szükséges továbbá a Vidám Színpad elnevezését, mert azt a Fővárosi Közgyűlés az 1147/2008. (VI. 26.) számú határozatával Centrál Színházra változtatta.

(5) A Fővárosi Közgyűlés a 2008. májusi ülésén döntött a Fővárosi Oktatástechnológiai Kht. Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-ként történő továbbműködéséről, a 2009. júniusi közgyűlésen az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.-ként, a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.-ként történő továbbműködéséről.

(1)-(5) A határozatok megszületését, és az okiratok aláírását követően az alapító okiratokat és a szükséges mellékleteket a társaságok jogi képviselői benyújtották a Fővárosi Cégbíróságra. Valamennyi közhasznú társaság esetében megtörtént a Nonprofit Kft. formában történő továbbműködés cégbíróság általi bejegyzése. E módosítások teszik szükségessé a 6. számú melléklet módosítását.

A 10. §-hoz

(1) A hatáskör gyakorlására felhatalmazást adó jogszabály változása miatt szükséges a módosítás.

(2)-(3) A javaslat átveszi a Törvény szóhasználatát.

A 11. §-hoz

A Hajléktalan Információs Iroda a BMSZKI Bp. VIII., Kőbányai u. 22. sz. alatti telephelyén működik, és a javasolt ügyfélfogadási rend alkalmazkodik az épület üzemeltetésének a rendjéhez.

A 12. §-hoz

(1) A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.

(2) Egyes hatáskörök hatályon kívül helyezését tartalmazza a felhatalmazást adó jogszabály hatályon kívül helyezésére figyelemmel.


  Vissza az oldal tetejére