A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

75/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Rendelet módosítását egyrészről indokolta a hatályos rendelkezések pontosítása, valamint a közterületek korábbi elnevezésének visszaállítására vonatkozó lehetőség megteremtése.

A módosítás átmeneti időszakra vonatkozó részeit az ötpárti egyeztetés során kialakított közterület-elnevezési szándék - az 1944-es nyilas terror üldözötteit mentő hősökről és mártírokról történő elnevezés - teljesítését lehetővé tévő ideiglenes rendelkezés megalkotása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Ez a szakasz biztosítja már meglévő utcanév előtagjának felhasználását a közterület korábbi elnevezésének visszaállítása esetében, illetve pontosítja a közterület és az abból nyíló köz kapcsolatára vonatkozó rendelkezést.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés eltekinthet a megadott rendelkezések alkalmazásától. Az Önkormányzat életében időszakonként rendkívüli események történhetnek, amelyeket a jogalkotó a rendelet megalkotásánál nem ismerhetett. Ezen rendkívüli élethelyzet megoldására szolgál a jogszabályok rugalmasságának megteremtése.

A 3. §-hoz

(1) A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

(2) A rendelet 2. §-ával megállapított rendelkezés hatályon kívül helyezését tartalmazza, ideiglenes jellegűvé formálva azt.


  Vissza az oldal tetejére