A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

93/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati társaságok közül a Budapest Szíve Városfejlesztési Nonprofit Kft. - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. § (2) h) pontján alapuló - kizárólagos jogának pontosítását tartalmazza jelen rendeletmódosítás.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A városrehabilitációs témájú projektek tekintetében több esetben pályázati előírás egy városfejlesztő társaság bevonása a projekt megvalósításába, a hatályos jogszabályok által megengedett körben. A Közép-Magyarországi Operatív Program 2009-10-es Akciótervében a „Funkcióbővítő rehabilitáció” KMOP-2009-5.2.2/B Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése című pályázati felhívásra Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Budapesti Művelődési Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtárát befogadó XI. Etele út 55. alatti épület komplex felújítására. Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Budapest Szíve Program, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése II. ütem és a Budapest Szíve Program, Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem megvalósítására is (Pályázati azonosító: KMOP-2009/5.2.2./A). A városrehabilitációs tevékenység végzésével a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft.-t bízza meg Budapest Főváros Önkormányzata, ami szükségessé teszi a rendelet 3. számú melléklete 27. pontjának módosítását.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére