A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

94/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 1995 óta folyamatosan határozatot hozott a fővárosi lakásrezsi-támogatások folyósításához szükséges feltételek megteremtéséről. 1999-ben önkormányzati rendelet kihirdetésére került sor, amely kimondta, hogy a rendelet szerinti támogatásokról, azok nagyságáról, forrásáról a rendelet mindenkori módosításával egyidejűleg kell rendelkezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fővárosi lakásrezsi-támogatások továbbra is jelentős mértékben hozzásegítik a jogosultakat a közműszámlák kifizetéséhez, valamint csökkentik a közszolgáltatást nyújtó részvénytársaságok „kintlévőségeit”, ezért indokolt továbbra is biztosítani a rendelet végrehajtásának feltételeit.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A fővárosi kerületi önkormányzatok családsegítő szolgálatainál a támogatásra rászoruló díjhátralékos ügyfelek igényelhetnek, ún. hátralék-kiegyenlítő támogatást. Az adatlapok beszerzése, kitöltése, leadása, az igénylés jogosságának elbírálása hosszú időt vesz igénybe. Ezért indokolt a rendelet olyan módosítása (kiegészítése), mely szerint akik együttműködnek a családsegítő szolgálatokkal hátralékuk kiegyenlítése, adósságuk rendezése érdekében, azoknak 90 napnál hosszabb idő, 120 nap álljon rendelkezésre a közüzemi számlák kifizetésére.

A rendelet 6. § (12) és (13) bekezdéseit a kiegészítés miatt kellett átszámozni.

A 2. §-hoz

A rendelet mielőbbi alkalmazhatósága érdekében a kihirdetéskori hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére