A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

95/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2006. június 25-i ülésén döntött a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Helyiségrendelet) megalkotásáról.

A Helyiségrendelet új jogi alapokra helyezte az önkormányzati helyiségek hasznosítását, amelynek koncepcionális hátterét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2006. május én hatályba lépett átfogó módosítása adta.

A Helyiségrendelet 8. §-a alapján a helyiség bérbeadás útján, piaci alapon történő hasznosítására vonatkozó döntés keretében a tulajdonosi jogokat gyakorló dönt

- a bérlő kiválasztásáról,

- a bérleti és megszerzési díj összegéről,

- a bérbeadás időtartamáról, módjáról, valamint az e rendeletben és az Lt.-ben nem szabályozott egyéb feltételeiről.

Az Lt. által biztosított keretek között a bérleti szerződés egyes elemei tekintetében az önkormányzat rendeletben szabályozhat.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítása kapcsán az Önkormányzatnak mint bérbeadónak jogos igénye van, hogy a bérleti szerződésekből eredő követeléseinek kielégítésére megfelelő biztosíték álljon rendelkezésre.

Ennek érdekében a rendeletmódosítás a Polgári Törvénykönyv 270. §-ában szabályozott óvadék mint szerződést biztosító mellékkötelezettség előírására vonatkozó lehetőséget teremti meg, rögzítve az óvadék mértékére vonatkozó előírásokat.


  Vissza az oldal tetejére