A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

100/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2006. és 2007. évben átalakította, illetve megszüntette a gyermekek átmeneti otthonait, amely miatt az erre vonatkozó rendelkezéseket módosítani, illetve hatályon kívül kellett helyezni. Az átmeneti otthonok megszüntetése mellett a gyermekvédelmi ágazat négy intézményében az alapító okiratok módosításával feladatbővülés történt, mely szerint ezek a szakellátást nyújtó intézmények az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú anya, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét befogadhatják. Az így befogadott gyermekek egy része átmeneti gondozásba került. Ez a rendelet egyrészt az átmeneti gondozásba került gyermekek és a családok átmeneti otthona igénybevétele után fizetendő térítési díj megállapításának szabályait, másrészt a térítési díj mértékét állapítja meg.

A Gyvt. 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a fenntartó évente kétszer állapíthatja meg. E rendelkezés alapján a gyermekvédelmi ellátások keretében fizetendő térítési díjakat évente felül kell vizsgálni.

Ez indokolja a Rendelet 1. sz. mellékletét képező, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, a gyermekvédelmi szakellátásban működő utógondozói ellátást és átmeneti gondozást is nyújtó gyermekotthonok, utógondozói ellátást biztosító utógondozó otthonok, a családok átmeneti otthonai, valamint a többcélú intézmények gyermekotthonai főbb mutatóinak és az intézményi térítési díjaknak 2009. évre vonatkozó megállapítását.

Részletes indokolás

Az 1-5. §-okhoz

A gyermekek átmeneti gondozásba vételének és az átmeneti gondozás térítési díja megállapításának, mérséklésének, illetve elengedésének szabályait, valamint a családok átmeneti otthonában az ellátás megszűnésének eseteit és módjait tartalmazzák.

A 6. §-hoz

A Rendelet 1. számú mellékletének módosításáról rendelkezik.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére