A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

104/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az R. hatálybalépése óta eltelt időszak tapasztalatai, a kerületi önkormányzatok kezdeményezésére, vagy azok támogatásával javasolt, az egyes kerületek ipari körzeteinek megközelítését segítő célforgalmas útvonalak kijelölése, valamint a forgalomtechnikai tervezés során a megvalósíthatóság, illetve a korlátozott forgalmú övezetek egyértelmű kialakítása miatt szükséges a rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R.-ben használt költségtérítés és telephely fogalmak pontosítása. A költségtérítést a kérelem benyújtásakor kell megfizetni, mivel a benyújtott kérelem és az át nem vett behajtási hozzájárulás esetén is felmerülnek a kérelem elbírálásával kapcsolatos költségek.

A 2-3. §-okhoz

A korlátozott forgalmú övezetbe és a korlátozott forgalmú közútra a KRESZ 50. §-ban meghatározott, figyelmeztető jelzéssel felszerelt jármű is behajthat, azonban pontosítani kell, hogy csak abban az esetben, ha a jelzést jogszerűen használja.

A 4. §-hoz

A kérelem adatainak, mellékleteinek pontosítását tartalmazza, mind papír alapú, mind on-line és elektronikus formában történő benyújtás esetén.

Az 5. §-hoz

Nyelvi pontosítást tartalmaz.

A 6. §-hoz

Az R. 2. számú melléklete a havi behajtási díjak helyett éves behajtási díjakat határoz meg, így az erre vonatkozó hivatkozás módosítása szükséges.

A 7. §-hoz

Az R. 1. számú melléklete a korlátozott forgalmú övezetek területi lehatárolását tartalmazza. A kerületi önkormányzatoktól, a fuvarozásban érdekelt gazdasági társaságoktól és szervezetektől érkezett célforgalmas útvonalmódosítási kérelmek megvizsgálása után az átláthatóságot biztosítva célszerű a teljes melléklet módosítása.

A 8. §-hoz

A Budapest főváros közigazgatási területén a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez hasonlóan célszerű a behajtási díjak éves összegét megadni, mivel így könnyebben számolható az egy napra jutó díj.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére