A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1737/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1. pontként tárgyalja meg „Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 340-341-342/2008. (IX. 24.) végrehajtásukban felfüggesztett döntéseiről, és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1738/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a FOK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének kiegészítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1739/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 31. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest, XII. kerület Hegyvidék Kerület Szabályozási Terve” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1740/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt pályázatának benyújtása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1741/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg a „Fővárosi szmogriadó rendelet megújítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1742/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett B-31-21547/2008. számú törvényességi észrevétel alapján” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1743/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokirat II. számú módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1744/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1745/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg a „A »Városliget Kapuja« (Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója) című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1746/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Margitszigeti Atlétikai Centrum intézménynél Tulajdonosi Felügyelőtanács tag személyének cseréje” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1747/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” megalapításával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1748/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat TISZK pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1749/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség, illetve Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése című kiemelt projektek egyes kérdései” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1750/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet után első napirendként tárgyalja meg a „A Kelenföldi pályaudvar térségébe tervezett intermodális csomópont fejlesztési koncepciója” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1751/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg a „A Rossi Bt. V. ker., Deák Ferenc téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntések felülvizsgálata” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1752/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című napirend előtt 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Merényi Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása” megnevezésű engedélyokirat jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1753/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 340-341-342/2008. (IX. 24.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett döntéseiről, és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

2/a. Javaslat a Margitszigeti Atlétikai Centrum intézménynél Tulajdonosi Felügyelőtanács tag személyének cseréjére.

2/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egyes egészségügyi intézmények ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok által delegált kórházi felügyelőtanácsi tagok megválasztására.

3. Javaslat az Esély Budapest (gyermek és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet egyes járóbeteg-szakellátási feladatainak Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának részére történő átadására.

5. A fővárosi átmeneti szállókban végzendő poloskairtás fedezetének biztosítása.

6. Javaslat az „Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány u.) létesítése” beruházás többlet forrás biztosítására és engedélyokirata 4. számú módosításának jóváhagyására.

7. Javaslat a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány szerződéseinek jóváhagyására.

8. Javaslat a 2008. évi létszám-leépítési pályázat II. ütemében részt vett szociális intézmények létszám-leépítési költségeivel kapcsolatos elszámolás elfogadására.

9. Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása” tárgyú felújítási feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

10. Javaslat a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására.

11. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

12. Javaslat a Budapest XIII. ker., Esztergomi úti gyűjtőcsatorna beruházás engedélyokiratának 2. sz. módosítására.

13. Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése a XIV., Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésben.

14. Javaslat az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítására.

15. Javaslat az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Merényi Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása” megnevezésű engedélyokirat jóváhagyására.

16. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

17. Fővárosi szmogriadó rendelet megújítása.

18. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett B-31-21547/2008. számú törvényességi észrevétel alapján.

19. Javaslat a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” megalapításával kapcsolatos döntésekre.

20. Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség, illetve Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése című kiemelt projektek egyes kérdései.

21. Egyeztetés területhasználati engedély kiadásáról.

22. Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Jókai utcai gyermek-szakrendelő gyermek fogszabályozási feladatának Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat részére történő átadására.

23. Javaslat TISZK pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.

24. Javaslat a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány megszüntetésére.

25. Javaslat a II. kerület, Árpád fejedelem út szabályozására és egyes közterületi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

26. A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokirat II. számú módosítása.

27. „Városliget Kapuja” (Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója) című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

28. Végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás megkötése a LIDL Bt.-vel a Budapest XV. ker., P 112 jelű Régi Fóti út-Szilas-patak feletti közúti híd átépítéséhez kapcsolódóan.

29. Javaslat közszolgáltatási szerződések módosítására és megkötésére.

30. Előterjesztés a Budapest II. kerület, Szakadék úti szennyvízcsatornának, mint állami vagyonnak az átvételéhez szükséges igényléséről.

31. Tulajdonosi hozzájárulás a Gellért rakparti monitoring kút fúrására.

32. Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség 2009. évi költségvetési igényére, valamint a BKSZ Kht. Társasági Szerződésének módosítására.

33. Hírközlési berendezések kártalanítási- és ellenszolgáltatási díja, a 2122/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat módosítása.

34. A Rác Sikló-projekt megvalósítására vonatkozó megállapodás.

35. Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt pályázatának benyújtása.

36. Budapest stratégiai zajtérképéhez tartozó intézkedési terv elfogadása és a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt lezárása.

37. A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának VII. számú módosítása.

38. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének kiegészítésére.

39. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest XII. kerület Hegyvidék Kerület Szabályozási Terve.

40. A Rossi Bt. V. ker., Deák Ferenc téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntések felülvizsgálata.

41/a. Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

41/b. FTSZV Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

42. Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 2009. évi meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

43. Javaslat alapítvány támogatására a 2008. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.

44. Javaslat az V. kerületi Szivárvány köz Pilinszky János közre történő elnevezésére.

45. Dr. Miláj Vaszilné gondnok fellebbezése Zsebe Józsefné személyi térítési díj ügyében.

46/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend:

A Kelenföldi pályaudvar térségébe tervezett intermodális csomópont fejlesztési koncepciója.

A napirend 1. pontja: Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 340-341-342/2008. (IX. 24.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett döntéseiről, és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1754/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1755/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 340-341-342/2008. (IX. 24.) számú határozatait módosítja, és úgy dönt, hogy nem ír ki pályázatot a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház főigazgatói állásának betöltésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1756/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1757/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 340-341-342/2008. (IX. 24.) számú határozatait módosítja, és úgy dönt, hogy nem ír ki pályázatot a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház főigazgatói állásának betöltésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 67/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 8. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 2/a. pontja: Javaslat a Margitszigeti Atlétikai Centrum intézménynél Tulajdonosi Felügyelőtanács tag személyének cseréjére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1758/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Molnár István lemondását a Margitszigeti Atlétikai Centrum Tulajdonosi Felügyelőtanács tagságáról és helyette egyidejűleg, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 452/2008. (XI. 20.) ESZB számú határozatában foglalt javaslata alapján megválasztja Szabadai Viktor képviselőt (SZDSZ) a Margitszigeti Atlétikai Centrum Tulajdonosi Felügyelőtanács tagjának 2008. november 1-jétől képviselői megbízatásának időtartamáig.

1759/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

A Felügyelőtanács tagjának tiszteletdíja egységesen tagok esetében a sportintézményi igazgató alapbérének 10%-a.

Határidő: 2008. november 1-jétől a megbízás időtartamáig

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet egyes járóbeteg-szakellátási feladatainak Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának részére történő átadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1768/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú melléklet VII. 41. pontjában a főpolgármesterre átruházott, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra, valamint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét, és úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben működő egyes járóbeteg-szakellátási feladatokat - területi ellátási kötelezettséggel és az alábbi táblázatban szereplő járóbeteg-szakellátási kapacitással, a feladat ellátásához szükséges eszközök ingyenes tulajdonba adásával - 2009. február 1-jétől átadja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézménye részére.

Átadó Szolgáltató Átvevő Szolgáltató

Szolgáltató neve
Fővárosi Önkormányzat
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet
Budapest Főváros XXIII. Kerület
Soroksár Önkormányzata
Egészségügyi és Szociális Intézménye
Szakrendelések neve Reumatológia 011521402
Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi
30 0 30 0
Szakrendelések neve Fizikoterápia-gyógytorna 011525743
Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi
0 90 0 90
Szakrendelések neve Nőgyógyászati szakrendelés 011520423, 011520422
Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi
30 0 30 0
Szakrendelések neve Tüdőgyógyászat 011521903
Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi
10 0 10 0
Szakrendelések neve Szemészeti szakrendelés 011520702
Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi
15 0 15 0
ÖSSZESEN
Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi
85 90 85 90

Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. december 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: A fővárosi átmeneti szállókban végzendő poloskairtás fedezetének biztosítása.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1769/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében az átmeneti és szociális otthonokban végzendő tevékenység 2008. évi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 1440 E Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat fedezetét a rendelet-módosítást követően azonnal utalja.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1770/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költségvetésben az ágyi poloska fertőzöttség mértéke miatt a négyszeri irtás fedezetére a „7204 Egészségügyi feladatok” címen 4.800 E Ft előirányzatot biztosít dologi kiadásokra.

Határidő: 2009. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat az „Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány u.) létesítése” beruházás többlet forrás biztosítására és engedélyokirata 4. sz. módosításának jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1771/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány utca) létesítése” feladathoz a szükséges többletforrást biztosítja. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 40,9 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány utca) létesítése feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 2200,0 M Ft-ra változik, melyben az önkormányzati saját forrás 1042,8 M Ft, a beruházási hitel változatlanul 1.157,2 M Ft.

1772/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány u.) létesítése” feladat engedélyokirata 4. sz. módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány szerződéseinek jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1773/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Közös megegyezéssel megszünteti a Talentum Kulturális Alapítvánnyal a 2002. október 7. napján kelt, jelen előterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatolt közoktatási megállapodást, jóváhagyja és megköti a közoktatási megállapodást megszüntető okiratot a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1774/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Közös megegyezéssel megszünteti a Talentum Kulturális Alapítvánnyal a 2008. május 15. napján kelt, jelen előterjesztéshez 2. sz. mellékletként csatolt közszolgáltatási szerződést, jóváhagyja és megköti a közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1775/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal a közoktatási megállapodást a jelen előterjesztéshez csatolt 5. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1776/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal a közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztéshez csatolt 6. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1777/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „8383 Talentum Kulturális Alapítvány támogatása” cím előirányzatának 13 317 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az új „8321 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány támogatása” cím előirányzatát.

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2008. évi létszám-leépítési pályázat II. ütemében részt vett szociális intézmények létszám-leépítési költségeivel kapcsolatos elszámolás elfogadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1778/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 1375 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból: személyi juttatás +1042 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok +333 E Ft

M.e.: ezer Ft
Cím
kód
Intézmény megnevezése Előleg Pályázható Nem
pályázható
Változás
+/-
2106 Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u. 3 765 1 383 49 -2 333
- személyi juttatások 2 852 1 048 37 -1 767
- munkaadókat terhelő járulékok 913 335 12 -566
2108 Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út 27 593 12 141 16 926 +1 474
- személyi juttatások 20 904 9 198 12 822 +1 116
- munkaadókat terhelő járulékok 6 689 2 943 4 104 +358
2110 Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek
Otthona Virág B. u. 4 893 432 6 080 +1 619
- személyi juttatások 3 707 327 4 607 +1 227
- munkaadókat terhelő járulékok 1 186 105 1 473 +392
2111 Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai
Betegek Otthona Búcsúszentlászló 1 925 891 388 -646
- személyi juttatások 1 458 675 294 -489
- munkaadókat terhelő járulékok 467 216 94 -157
2123 Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola 11 650 1 266 11 645 +1 261
- személyi juttatások 8 826 959 8 822 +955
- munkaadókat terhelő járulékok 2 824 307 2 823 +306
Összesen: 49 826 16 113 35 088 +1 375
ebből: - személyi juttatások 37 747 12 207 26 582 +1 042
- munkaadókat terhelő járulékok 12 079 3 906 8 506 +333

1779/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út, a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Virág B. u. és a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1780/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt. hogy a pályázati kiírásnak megfelelően megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többlet feladatok ezt indokolttá teszik.

1781/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a központi költségvetésből a nem pályázható, munkaviszony megszüntetéssel összefüggő egyéb kifizetések (a felmentési és végkielégítési összegen felül a jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, 13. havi juttatások és egyéb kifizetések) részletes kimutatását (jelen előterjesztés 3. táblázata tartalmazza), melyeket a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címkódról biztosított.

A napirend 9. pontja: Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása” tárgyú felújítási feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1782/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 348/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló földtávvezetékek cseréje” tárgyú 5585 azonosítószámú engedélyokirattal rendelkező felújítási feladat leállítását, és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 13 000 E Ft,

Felmerült költségek: 528 E Ft,

Maradvány: 12 472 E Ft,

továbbá megszünteti a 2112 címkódon szereplő „Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló földtávvezeték cseréje” tárgyú feladatot, s az abból keletkezett maradványból megnöveli a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása” tárgyú feladatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr Demszky Gábor

1783/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „2112 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákánydoroszló” címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás „Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló földtávvezeték cseréje” tárgyú feladat előirányzatát 12 472 E Ft-tal. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2111 Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló” cím kiadási azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítási feladatai között szereplő „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló főépület tűzvédelmi rendszerének” felújítási feladat előirányzatát. 2008. évi előirányzat 27 472 E Ft-ra módosul. A 2009. évi ütem 10 000 E Ft. A felújítás összköltsége 37 472 E Ft.

1784/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása” tárgyú feladat engedélyokiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülésétől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1785/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. § b) pontja alapján, a Vagyongazdálkodási Keretszerződés 4/B. számú melléklet 58., 59. és 114. pontja alapján értékesítésre kijelölt és ilyen céllal a BFVK Zrt. részére átadott 19914, 19915 és 19916/5 hrsz.-ú forgalomképes ingatlanok tárgyában úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 49. § (9) bek. alapján a Gazdasági Bizottság Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. § a) pontjában megállapított jogkörét eseti jelleggel magához vonja, és a Fővárosi Közgyűlés 1453/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott ingatlan-csereszerződést jelen előterjesztés III. sz. mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá és köti meg, valamint felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1786/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

az 1453/2008. (IX. 25.) és 1454/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1787/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

csökkenti a „8513 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 22 500 E Ft-tal, a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 48 300 E Ft-tal, növeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 25 800 E Ft-tal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés decemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1788/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343 sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú felépítményes ingatlan nyilvános, 1 fordulós pályázati eljárásban történő értékesítésére irányuló, jelen előterjesztés V. sz. mellékletét képező pályázati kiírást, és hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati kiírás, a pályázathoz csatolt adásvételi szerződés és a pályázat egyéb mellékletei alapján az ingatlan 4 335 000 000 Ft + áfa induló (minimál) vételáron meghirdetésre kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1789/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat eredményének/eredménytelenségének megállapítására, valamint a pályázat eredményessége esetén az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1790/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1-5. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
Erzsébetvárosi Az „Évszakköszöntő
1. Lendület SE családi hétvégék” 1000
programsorozat kiadásaira
2. Nemzeti A MACKÓ Kosárovi 500
Torna Egylet program kiadásaira
Budapesti Utánpótlás nevelésre
3. Honvéd és működési kiadásokra 500
Sportegyesület
Budapesti
4. Legyőzhetetlen Utánpótlás nevelésre 500
Feketék Kosárlabda Klub és működési kiadásokra
Kőbányai Utánpótlás nevelésre
5. Diákok SE és működési kiadásokra 500
Összesen: 4000

1791/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata terhére 1000 E Ft támogatást átcsoportosít a „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorára, a Budapest Sport Egyesület működési kiadásainak támogatására.

A napirend 12. pontja: Javaslat a „Budapest XIII. ker., Esztergomi úti gyűjtőcsatorna” beruházás engedélyokiratának 2. sz. módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1792/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest, XIII. ker., Esztergomi úti gyűjtőcsatorna építési beruházást a megnövekedett költségek ellenére is megvalósítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1793/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest XIII. ker., Esztergomi úti gyűjtőcsatorna c. beruházás engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1794/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Esztergomi úti gyűjtőcsatorna projekt összköltségének változása, valamint a Róna u.-Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna feladat elhagyása miatt

- csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az Esztergomi úti gyűjtőcsatorna feladat 2008. évi előirányzatát 788,4 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát.

- törli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Róna u.-Kerepesi úti tehermentesítő gyűjtőcsatorna megnevezésű feladat 2009-2010. évi ütemeit.

- megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az Esztergomi úti gyűjtőcsatorna feladat 2009. évi ütemét 159,3 M Ft-tal (2009. évi üteme 1077,6 M Ft, ebből FCSM-től átvett 32,0 M Ft, visszaigényelhető áfa 179,6 M Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 866,0 M Ft, 2010. évi üteme 1349,1 M Ft, ebből FCSM-től átvett 824,0 M Ft, visszaigényelhető áfa 224,9 M Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkülönbsége 300,2 M Ft.) Tehát az Esztergomi úti gyűjtőcsatorna beruházási feladat összköltsége 2448,4 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése a XIV., Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésében.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1795/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata XIV. ker. Zugló Önkormányzatával közösen, 50-50%-os költségmegosztással a XIV., Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítást létesít. Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” feladat előirányzatát 15,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül tervbe veszi a „XIV., Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése” című feladatot.

1796/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel visszavonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság jogkörét, és az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. alapján jóváhagyja és megköti a „Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése a XIV., Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésében” megnevezésű beruházás pénzeszköz átadás-átvételi megállapodását az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak alapján, továbbá felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1797/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani az Erzsébet híd díszkivilágítását és kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat megvalósításához 156 M Ft forrást biztosít. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 9,6 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítása” feladatot 250 M Ft-os összköltséggel, 2009. évi ütem 240,4 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1798/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítása tárgyú engedélyokiratot és felhatalmazza a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2008. december

Felelős: dr. Demszky Gábor

1799/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy a Fővárosi Önkormányzat az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítására a japán féltől pénzbeli hozzájárulást átvegyen, és felhatalmazza a főpolgármestert a Japán Magyar Baráti Társasággal kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. december

Felelős: dr. Demszky Gábor

1800/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés nevében fejezze ki köszönetét a japán együttműködő fél, illetve a tervező asszony munkájáért, erőfeszítéseiért az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósulásáért.

A napirend 15. pontja: Javaslat az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Merényi Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása” megnevezésű engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1801/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet „D” jelű épület EEG labor kialakítása, felújítása” megnevezésű, 5569 azonosítójú engedélyokiraton szereplő, folyamatban lévő felújítási feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 10 000 E Ft

Felmerült költségek: 0 000 E Ft

Maradvány: 10 000 E Ft

Úgy dönt, hogy az 5569 azonosítójú, „Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet „D” jelű épület EEG labor kialakítása, felújítása” megnevezésű engedélyokiratra további kifizetés nem történhet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1802/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet „XXV. A beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörök” 1. pontja szerinti, a főpolgármesterre átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja az „Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Merényi Gusztáv Kórháza, traumatológiai felvonó felújítása” megnevezésű, 5782 azonosítójú feladat engedélyokiratát bruttó 10 000 E Ft bekerülési költséggel és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az előterjesztő által módosított 68/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1803/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

a) Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 30 E Ft
b) Budapest Sport Egyesület 500 E Ft
c) Beregszászi Közigazgatási Hivatal „Beregvidéki Múzeum” 200 E Ft
d) Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 300 E Ft
e) Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség 1000 E Ft
f) Prof. dr. Kováts István Alapítvány 600 E Ft

1804/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy

- Budapest Főváros Önkormányzata 2009., 2010., 2011., 2012. és 2013. évi költségvetéseiben a Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja, a Fővárosi Közlöny megjelentetéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen biztosítja.

- Budapest Főváros Önkormányzata 2009. december hóra, továbbá 2010., 2011., 2012. és 2013. évi költségvetéseiben a Főpolgármesteri Hivatal dolgozói részére étkezési utalvány beszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz szükséges fedezetet a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen biztosítja.

Határidő: a 2009-2013. évi költségvetések készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Fővárosi szmogriadó rendelet megújítása.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros szmogriadó-tervéről az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1805/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján felterjesztési jogával élve a 2. számú melléklet szerinti tartalommal kezdeményezi a Kormánynál a levegőtisztaságot, a környezet védelmét és a közlekedést érintő jogszabályok módosítását és egyúttal felkéri a főpolgármestert a Miniszterelnök úrnak írt levél aláírására.

Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatára a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője által tett B-31-21547/2008. számú törvényességi észrevétel alapján.

Előadó: Devánszkiné dr. Molnár Katalin

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1806/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője B-31-21547/2008. számú törvényességi észrevételét elfogadja.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal 70/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1807/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Közigazgatási Hivatal vezetőjét.

Határidő: a döntést követő 5 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: A Kelenföldi pályaudvar térségébe tervezett intermodális csomópont fejlesztési koncepciója.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1808/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy elviekben egyetért a Kelenföldi pályaudvar intermodális csomópont fejlesztésének első ütemére készült koncepció előterjesztésben foglalt főbb elemeivel, és egyetért azzal, hogy a fejlesztés ütemezésénél a metróépítés elsőbbségét mindenképpen biztosítani kell. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fejlesztésben érdekelt társaságokkal, ingatlan-tulajdonosokkal folytasson egyeztetéseket és az annak eredményeként előkészített megállapodás-tervezeteket terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: az egyeztetésekre azonnal, a megállapodás-tervezetek beterjesztésére 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1809/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaságnál a Magyar Állam tulajdonában lévő 2818/2 hrsz. ingatlan a főváros részére történő átadását, az őrmezői oldali metró kijárat megvalósítási feltételeinek megteremtése érdekében.

1810/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 2818/2 hrsz. ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére vonatkozó igény pozitív elbírálása esetén a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítésére.

1811/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező igénybejelentést és nyilatkozatot írja alá.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1812/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy háromhavonta, a metróbiztosi jelentés keretén belül tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést a projekt állásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1813/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg és tegyen javaslatot a projekt előkészítésével és a koordinációs feladatainak ellátásával kapcsolatos lehetséges szervezeti megoldásokra, a megvalósításhoz javasolt struktúra létrehozására, figyelemmel a Parking Kft. által ellátható szolgáltatási feladatokra is.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1814/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Kelenföldi pályaudvar intermodális csomópont fejlesztésével kapcsolatos előkészítő tevékenység ellátásához szükséges forrásigényt.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1815/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéseiről tájékoztassa Újbuda Önkormányzatát, és kérje a kerületi testület segítségét a területre készülő Kerületi Szabályozási Terv jóváhagyási folyamatának a felgyorsítása érdekében, mivel annak jóváhagyása nélkül az elhatározott fejlesztések, és így az intermodalitás nem valósítható meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1816/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2008. december 10-ére elnapolja a „Javaslat a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” megalapításával kapcsolatos döntésekre” című napirend tárgyalását.

A napirend 21. pontja: Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség, illetve Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése című kiemelt projektek egyes kérdései.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1817/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó, Reprezentatív kaputérség” című kiemelt projektek jelen előterjesztésben írt projekttartalmát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a projekttartalomnak megfelelően a részletes projektjavaslatot a szükséges mellékletekkel együtt írja alá és nyújtsa be a Közreműködő Szervezetnek.

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1818/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti Akcióterületi Terveket és felkéri a főpolgármestert annak - a pályázati dokumentáció részeként történő - benyújtására.

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1819/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó” projekt megvalósításához szükséges önerő mértékéig (2009. évben 211 900 000 Ft, 2010. évben 219 900 000 Ft)

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1820/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség” projekt megvalósításához szükséges önerő mértékéig (2009. évben 318 700 000 Ft, 2010. évben 347 500 000 Ft).

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1821/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért, hogy a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség, illetve a Hídfőterek és új pesti korzó” projektek megvalósítási feladatainak ellátására Budapest Szíve Városfejlesztő Kft. elnevezéssel társaságot kíván létrehozni, amelynek létrehozása a támogatás elnyerésének feltétele. A társaság korlátolt felelősségű társaság formában alakul meg, az üzletrészek 100%-os tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata lesz.

1822/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Társaság létesítő okiratát és a kapcsolódó dokumentációt, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között létrejövő közszolgáltatási szerződést, és azokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1823/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza dr. Steiner Pál stratégiai városfejlesztési tanácsnokot, a Projekt Irányító Bizottság elnökét, hogy a Budapest Szíve projektről és az azokhoz kapcsolódó magánerős befektetésekről szóló megállapodások kidolgozása és megkötésének előkészítése során képviselje a Fővárosi Önkormányzatot.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1824/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a Közép-Magyarországi Operatív Program-KMOP-5.2.2/A-2008-001 azonosítójú, „Budapest Szíve Program - Belváros új főutcájának kiépítése projekt - I. ütem” című pályázaton az V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzatának részvételét támogatja és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat beadásához szükséges 2-4. számú mellékletek szerinti tartalommal tulajdonosi hozzájárulás és fenntartói nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1825/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulás és fenntartói nyilatkozatokhoz szükséges külön megállapodást -, amelyben Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata rendelkezik a tulajdonosi hozzájárulásban szereplő ingatlanon történő fejlesztések fenntartási, üzemeltetési és egyéb feltételeiről - terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2008. december havi rendes ülésére.

Határidő: 2008. december 18.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Egyeztetés területhasználati engedély kiadásáról.

Előadók: Hunvald György, Wertán Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja 71/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1826/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottságot, hogy a 2009. évi novemberi közgyűlésre készítsen előterjesztést a rendeletmódosítást követően eltelt egy év tapasztalatainak összegzésével, a felmerült problémákra vonatkozó megoldási javaslatokkal.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság elnöke

A napirend 23. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Jókai utcai gyermek-szakrendelő gyermek fogszabályozási feladatának Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat részére történő átadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1827/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú melléklet VII. 41. pontjában a főpolgármesterre átruházott, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra, valamint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét, és úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Jókai utcai Gyermek-szakrendelőben működő gyermek fogszabályozási járóbeteg-szakellátási feladatot - területi ellátási kötelezettséggel és az alábbi táblázatban szereplő járóbeteg-szakellátási kapacitással, a feladat ellátáshoz szükséges eszközök ingyenes tulajdonba adásával - 2009. január 1-jétől átadja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Egészségügyi Intézménye részére.

Átadó Szolgáltató Átvevő Szolgáltató
Fővárosi Önkormányzat Budapest Főváros XV. Kerület
Szolgáltató neve Károlyi Sándor Kórház Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
és Rendelőintézet Önkormányzati Egészségügyi Intézménye
Szakrendelések neve Gyermek fogszabályozás (012121321, 012121322)
Szakrendelési óra Szakorvosi Nem szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi
60 0 60 0

1828/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyben jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2008. december 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat TISZK pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1829/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a TÁMOP 2.2.3. Petrik TISZK projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1830/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

A TÁMOP 2.2.3. pályázatok utófinanszírozása miatt 40 000 E Ft visszatérítendő támogatási kölcsönt nyújt a Petrik TISZK projektet megvalósító Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolának (címkód: 3517); melynek érdekében kötelezettséget vállal 2009. december 31-i elszámolással arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolának a 40 000 E Ft összeg leutalását, az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolának a 40 000 E Ft összeg leutalását, valamint a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumnak a 40 000 E Ft összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

1831/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola között létrejött kölcsönszerződést a 7. számú melléklet szerinti tartalommal

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1832/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1118 Budapest, Beregszász út 10.) alapító okirat módosítását a 2/a. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1833/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1083 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okirat módosítását a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1834/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okirat módosítását a 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1835/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okirat módosítását a 6/a. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1836/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2/a., 3/a., 4/a. és 6/a. számú mellékletekben található alapító okirat módosítások aláírására és a 2/b., 3/b., 4/b. és 6/b. számú mellékletek szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1837/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-val kötendő kölcsönszerződés 2. sz. módosítását az 5/c. sz. melléklet szerinti tartalommal, melynek értelmében a kölcsön visszafizetési határideje 2009. március 31-re módosul. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1838/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a TÁMOP 2.2.3. Dél-budai TISZK projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1839/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a TÁMOP 2.2.3. Humán TISZK projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1840/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

A TÁMOP 2.2.3. pályázatok utófinanszírozása miatt 40 000 E Ft visszatérítendő támogatási kölcsönt nyújt a Dél-budai projektet megvalósító Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolának (címkód: 3323), illetve 40 000 E Ft visszatérítendő támogatási kölcsönt nyújt a Humán TISZK Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumnak (címkód: 3324), melynek érdekében kötelezettséget vállal 2009. december 31-i elszámolással arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolának a 40 000 E Ft összeg leutalását, valamint a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumnak a 40 000 E Ft összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

1841/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola között létrejött kölcsönszerződés a 10. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1842/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium között létrejött kölcsönszerződést a 11. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány megszüntetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1843/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. § (3) bekezdése alapján kezdeményezi az 1626/2001. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozattal létrehozott Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány (1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 4-10.) megszüntetését.

1844/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy járjon el a Fővárosi Bíróságnál és kérelmezze az alapító nevében a Tótfalusi Kis Miklós Közalapítvány megszüntetését.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1845/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány megszűnésével a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően, - a hitelezők kielégítése után - megmaradó pénzbeli vagyont a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány támogatására fordítja.

Határidő: a Közalapítvány megszüntetéséről szóló bírósági végzés jogerőre emelkedését követő 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a II. kerület, Árpád fejedelem út szabályozására és egyes közterületi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1846/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdésében, valamint a 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy megköti az előterjesztéshez csatolt, egyes közterületi ingatlanok tulajdonjog-rendezéséről szóló megállapodást Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatával a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1847/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapest II. kerület, Árpád fejedelem út szabályozására elkészült T-70479 ttsz.-ú térrajz szerinti változásokkal, és megköti a hozzátartozó megállapodást Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatával a 6. számú melléklet szerinti tartalommal.

1848/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodások és a térrajz aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokirat II. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1849/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának II. számú módosítását, az 1. számú melléklet szerinti 19.882 M Ft összes költséggel és az útlistát (170 db és 135,5 km) a kerületi önkormányzatokkal egyeztetett, pontosított tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1850/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a VII-XIV. kerület, Thököly út (Baross tér-Hungária krt.) ideiglenes jellegű felújításának befogadása miatt 2010. évre 350 M Ft költségvetési előirányzatot biztosít.

Határidő: 2008. decemberi rendes közgyűlést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1851/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a XVI. kerület, Mátyás király út 2009. évi felújításához 50 M Ft összegben, a megvalósítás helyszínét az 1. sz. mellékletben szerepelteti.

A napirend 28. pontja: A „Városliget Kapuja” (Városligeti Műjégpálya rekonstrukciója) című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1852/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltatói Kht., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciója)” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséből elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 5 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1853/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 2009-2010-es évekre a „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes rekonstrukciója)” c. kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséből történő megvalósításához szükséges 32,44%-os önerő, azaz 1 524 200 000 Ft erejéig.

Határidő: a Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1854/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 7. § (1) bek., illetve 17. § b) pontja értelmében a 29732/1 hrsz.-ú, természetben az 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. sz. alatt található Városligeti Műjégpálya ingatlan forgalomképességi besorolását megváltoztatja és forgalomképtelenné nyilvánítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Vagyonrendelet e határozatnak megfelelő módosítása iránt.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás megkötése a LIDL Bt.-vel a Budapest, XV. ker., P 112 jelű Régi Fóti út-Szilas-patak feletti közúti híd átépítéséhez kapcsolódóan.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1855/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1355/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatát, egyidejűleg - eseti jelleggel elvonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört - úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a LIDL Magyarország Kereskedelmi Betéti Társasággal a 2. sz. melléklet szerinti végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat közszolgáltatási szerződések módosítására és megkötésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1856/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti 2009. január 1-jei hatállyal a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Társasággal a 4. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány” címre 9 977 000 Ft összegű előirányzatot biztosít.

1857/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti 2009. január 1-jei hatállyal 2009. december 31-ig a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvánnyal az 5. sz. melléklet szerinti határozott idejű közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8330 Motiváció Alapítvány” címre 20 000 000 Ft összegű előirányzatot biztosít.

1858/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti 2009. január 1-jei hatállyal 2009. december 31-ig a Nap Klub Alapítvánnyal a 6. sz. melléklet szerinti határozott idejű közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8334 Nap Klub Alapítvány” címre 1 870 000 Ft összegű előirányzatot biztosít.

1859/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződések aláírására.

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Előterjesztés a Budapest II. kerület, Szakadék úti szennyvízcsatornának, mint állami vagyonnak az átvételéhez szükséges igényléséről.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1860/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. §-a, továbbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-a alapján meg kívánja szerezni - természetben a Budapest II. kerület, Szakadék úti, a Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal beruházásában épült, 1 475 000 Ft értékű, befejezetlen beruházásként nyilvántartott, 25,8 méter hosszúságú szennyvízcsatorna tulajdonjogát.

1861/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy az állami vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-a szerint 60 munkanapon belül nyújtsa be a tulajdonszerzési igényt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaságnak, valamint az igénybejelentést és a kérelmező nyilatkozatot a mellékletek szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: a döntést követő 60 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Gellért rakparti monitoring kút fúrására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1862/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XI. ker., Szent Gellért rakpart 5537/5 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdésben foglalt hatáskörében eljárva megadja a tulajdonosi hozzájárulását az ingatlanon monitoring kút létesítése céljából. Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulást és felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapesti Közlekedési Szövetség 2009. évi költségvetési igényére, valamint a BKSZ Kht. társasági szerződésének módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1863/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

támogatja, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a BKSZ Budapesti Kht. taggyűlésén jóváhagyja a BKSZ társasági szerződésének 6. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a BKSZ Kht. taggyűlésének következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1864/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Közlekedési Szövetség 2009. évi finanszírozási megállapodását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1865/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költségvetésében 1 208 616 E Ft-ot biztosít a Budapesti Közlekedési Szövetség támogatására, amelyből 929 616 E Ft-ot a szolgáltató társaságok 2009. évi kompenzációs igényére, 101 000 E Ft céltartalékot a 2008. évi elszámolás eredményeként várhatóan felmerülő többletigény fedezésére, 10 000 E Ft céltartalékot a BKSZ céljait szolgáló infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítésének és megvalósításának társfinanszírozására, valamint 168 000 E Ft-ot a Budapesti Közlekedés Szervező Kht. támogatására biztosít.

Határidő: a 2009. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Hírközlési berendezések kártalanítási- és ellenszolgáltatási díja, a 2122/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1866/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. § (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a 2122/2003. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatát visszavonja.

1867/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében megállapított, a hírközlési szolgáltatók által fizetendő kártalanítási és ellenszolgáltatási mértékekre vonatkozó, a díjelengedéssel kapcsolatos szabályokkal kiegészített szempontokat, továbbá felkéri a Gazdasági Bizottságot és a Kiemelt Fejlesztések Bizottságát, hogy átruházott hatáskörükben ezen szempontok figyelembevételével hozzák meg döntéseiket.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: A Rác Sikló projekt megvalósítására vonatkozó megállapodás.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1868/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Rác Sikló és parkológarázs” projekt megvalósításának folytatása érdekében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 6. számú mellékletét képező szerződést Budapest, I. Kerület Önkormányzatával, és a Rác Sikló Kft.-vel, az előterjesztés 7. számú mellékletét képező megszüntető megállapodást a Rác Nosztalgia Kft.-vel, a Rác Sikló Kft.-vel, valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés és a megszüntető megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1869/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottságot, hogy a Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott terveket megvizsgálva (az esetleges észrevételezés jogának gyakorlásával) az építési engedélyezési és a kapcsolódó vasúthatósági létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránt intézkedjék.

Határidő: 45 nap

Felelős: Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság elnöke

A napirend 36. pontja: Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése Projekt pályázatának benyújtása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1870/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” projekt néven pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, „KEOP-2008-1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás” címen meghirdetett felhívásának első fordulójára a projekt előkészítéséhez igénybe vehető pénzügyi támogatás elnyerése érdekében. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt a jelen előterjesztésben és annak mellékleteiben foglalt tartalomnak megfelelően írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2008. november 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1871/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

A projekt-előkészítéshez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes források rendelkezésre bocsátásának igazolásaként kijelenti, hogy a „KEOP-2008-1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. felhívására benyújtásra kerülő „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” c. projekt előkészítési munkáira a Fővárosi Önkormányzat a „Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza” feladat keretében 2007. december 31-ig 2728,0 M Ft-ot fordított. A projekt előkészítésére a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében 656,0 M Ft áll rendelkezésre.

A napirend 37. pontja: Budapest stratégiai zajtérképéhez tartozó intézkedési terv elfogadása és a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt lezárása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1872/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirendi vitát újból megnyitja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1873/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Főváros stratégiai zajtérképére épülő véglegesített és a stratégiai zajtérkép honlapján közzétett intézkedési tervet és annak összefoglalóját.

1874/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv betartásához, illetve a stratégiai zajtérkép aktualitásának biztosításához szükséges szakmai és jogi szabályozás kidolgoztatásáról és - szükség esetén - a központi szabályozás kialakítása érdekében gyakorolja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerinti jogalkotás kezdeményezésére irányuló felterjesztési jogot.

Határidő: 2009. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1875/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a társulási megállapodás, valamint a beruházás befejezését követő fenntartási feladatok végrehajtásának feltételeit, szükség szerint kezdeményezze a társulási megállapodás módosítását.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1876/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Lemond a „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt megvalósításra során fel nem használt, az Európai Unió és a hazai központi költségvetés által nyújtott 1 062 101 Ft támogatásról (ebből az ERFA támogatás 796 576 Ft, a GKM-től kapott támogatás 265 525 Ft), és felhatalmazza a főpolgármestert a projekt zárójelentésének mellékleteként csatolandó, jelen előterjesztés 2. mellékletét képező nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokiratának VII. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1877/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának VII. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének kiegészítésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1878/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között létrejövő közszolgáltatási szerződés kiegészítését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1879/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződését terjessze a Fővárosi Közgyűlés januári rendes ülése elé.

Határidő: 2009. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) sz. önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest XII. kerület Hegyvidék Kerületi Szabályozási Terve.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1880/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, XII. kerület Hegyvidék, Krisztina körút-Várfok utca (Moszkva tér) által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási tervvel egyetért. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: A Rossi Bt. V. ker., Deák Ferenc téri közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntések felülvizsgálata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. november 27-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére