A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2008. december 18-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1921/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Havas Szófia indítványát, mely szerint a „Sürgősségi pályázat eredményével kapcsolatos fekvőbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítása” és a „Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése (Azonosító: 4445) feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítására” című előterjesztéseket ebédszünet utáni elsőként tárgyalja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1922/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A 2008. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1923/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat „a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” felülvizsgálatára” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1924/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a - napirendre vételre vonatkozó - szavazásokat megismétli.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1925/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Havas Szófia indítványát, mely szerint ebédszünet után tárgyalja meg a „Sürgősségi pályázat eredményével kapcsolatos fekvőbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítása” és a „Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése (Azonosító: 4445) feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1926/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 50. tárgyalja meg „A 2008. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1927/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat „a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” felülvizsgálatára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1928/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest teherforgalmi stratégiájára és a hozzá kapcsolódó jogszabály megalkotására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1929/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a kéményseprőipari közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1930/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése. 2009. évi sírhely-gazdálkodási terv” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1931/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 6. pontként tárgyalja meg a „FTSZV Kft. közszolgáltatási keretszerződése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1932/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 7. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1933/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1934/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 9. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1935/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a csatornahasználati díj 2009. évi mértékére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1936/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1937/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1938/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 28. pontként tárgyalja meg a „Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1939/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 47. pontként tárgyalja meg a „Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerződése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1940/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 64. pontként tárgyalja meg a „Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1941/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros ifjúsági koncepciójának és intézkedési tervének elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1942/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg „A 2020-as budapesti olimpiai térségalkalmassági hatásvizsgálata” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1943/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2020. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésének Budapest által történő megpályáztatását előkészítő törvénytervezet jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1944/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 22. pontként tárgyalja meg a „Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sport célú támogatás” cím előirányzata terhére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1945/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 36. pontként tárgyalja meg „A BKSZ szolgáltatókkal a 2008. évi kompenzációs szerződések megkötése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1946/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 61. pontként tárgyalja meg a „Tulajdonosi jóváhagyás a Fővárosi Állat- és Növénykert nyertes pályázatához” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1947/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 38. pontként tárgyalja meg a „Budapest csatlakozása a „CATCH-MR” elnevezésű INTERREG IVC programba beadandó pályázathoz” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1948/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 41. pontként tárgyalja meg a „Javaslat használat jogának alapításáról Rákosmente kerületközpont rehabilitációjának keretében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1949/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 43. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Program kiemelt projektjei tekintetében kiadott tulajdonosi hozzájárulásokhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésére, illetve a projektekhez kapcsolódó egyéb döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1950/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Vegyipari, környezetvédelmi és informatikai TISZK pályázat támogatási szerződésének megkötésére, TÁMOP pályázatok előkészítésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1951/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 34. pontként tárgyalja meg „A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1952/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 35. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi szmogriadóterv rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1953/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy költségvetés előtti pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. megalapításával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1954/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1955/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az OTP részvényper peres egyezségi megállapodással való lezárására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1956/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az alábbi előterjesztések napirendre történő felvételéről:

- Sürgősségi pályázat eredményével kapcsolatos fekvőbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítása.

- Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése (Azonosító: 4445) feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1957/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni 2. pontként tárgyalja meg a „Sürgősségi pályázat eredményével kapcsolatos fekvőbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1958/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése (Azonosító: 4445) feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1959/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

1/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmény tulajdonosi felügyelőtanács tagjának megválasztására.

2. Javaslat a kéményseprőipari közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

3. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése. 2009. évi sírhely-gazdálkodási terv.

4. A 2020-as budapesti olimpiai térségalkalmassági hatásvizsgálata.

5. Javaslat a 2020. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésének Budapest által történő megpályáztatását előkészítő törvénytervezet jóváhagyására.

6. FTSZV Kft. közszolgáltatási keretszerződése.

7. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelésére.

8. Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelésére.

9. Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira.

10. Javaslat a csatornahasználati díj 2009. évi mértékére.

11. Javaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére.

12. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. Javaslat az OTP részvényper peres egyezségi megállapodással való lezárására.

14. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójára és gazdasági programjára.

15. Javaslat a 2007. évi létszámleépítési pályázat II. és III. ütemében részt vett intézmények létszámleépítési költségeinek végelszámolására.

16. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház, Faludi utcai mentálhigiéniai rendelő részleges felújítása (Azonosító: 5788) feladat engedélyokiratának jóváhagyására és a Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórház telephely Krónikus Osztály felújítása (Azonosító: 5592) feladat lezárására.

17. Javaslat egészségügyi intézmények támogatására a „9102 Egészségügyi tartalék” terhére.

18. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem címzett támogatás finanszírozási szerződésének és engedélyokiratának módosítására.

19. Javaslat Budapest Főváros ifjúsági koncepciójának és intézkedési tervének elfogadására.

20. Javaslat a Vegyipari, környezetvédelmi és informatikai TISZK pályázat támogatási szerződésének megkötésére, TÁMOP pályázatok előkészítésére.

21. 2007-2008. évi „vis maior” esetekkel kapcsolatos többletforrások biztosítása.

22. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sport célú támogatás” cím előirányzata terhére.

23. Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakításához forrás biztosítására és a „házirend” elfogadására.

24. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2009. január 1.-március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

25. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. megalapításával kapcsolatos döntésekre.

26. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

27. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

29. Javaslat a fővárosi gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat vagyoni körében lévő ingatlanok forgalomképessé történő átminősítésére és a vagyoni körből történő kivonására.

30. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

32. A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

33. Javaslat Budapest teherforgalmi stratégiájára és a hozzá kapcsolódó jogszabály megalkotására.

34. Javaslat a 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

35. Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

36. A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése.

37. Javaslat a fővárosi szmogriadó-terv rendelet módosítására.

38. A BKSZ szolgáltatókkal a 2008. évi kompenzációs szerződések megkötése.

39. Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez. (Covenant of Mayors)

40. Budapest csatlakozása a „CATCH-MR” elnevezésű INTERREG IVC programba beadandó pályázathoz.

41. Javaslat Budapest Főváros Levéltárának az elektronikus levéltár Új Magyarország fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) kiemelt projektben történő részvételének hiánypótlási dokumentum kibocsátására.

42. Javaslat a Gyáli patak 7. ága 140008 és 0156140/2 hrsz.-ú ingatlanai és a 155605/3 hrsz.-ú út közterület tulajdonjogának rendezésére.

43. Javaslat használat jogának alapításáról Rákosmente kerületközpont rehabilitációjának keretében.

44. A Bp. IV. kerület, Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

45. Javaslat a Budapest Szíve Program kiemelt projektjei tekintetében kiadott tulajdonosi hozzájárulásokhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésére, illetve a projektekhez kapcsolódó egyéb döntésekre.

46. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Program a KMOP-2008-2.3.1/B közösségi közlekedés előnyben részesítése c. pályázati kiírásra pályázatok benyújtására.

47. Budapest tagságának meghosszabbítása az ACR+ nemzetközi hálózatban.

48. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

49. Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

50. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2009. évi támogatására.

51. A 2008. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján.

52. A Fővárosi Önkormányzat a Hungária Víz Zrt., a Suez Environment S.A és az RWE Aqua GmbH között 2008. május 29-én létrejött megállapodás 1. sz. módosítása.

53. Javaslat a Gyáli patak által érintett állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.

54. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2006. évben megépült Budapest XVIII. kerület, szennyvízcsatorna hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

55. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala között 2008. július 24-én létrejött megállapodás módosítására.

56. Javaslat Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájára.

57. A BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes stratégiai portfolióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfolióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére
vonatkozó megbízási szerződések meghoszszabbítása.

58. Javaslat a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

59. Javaslat a Varga István Kereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában keletkezett behajthatatlan követelésről való lemondásra.

60. Javaslat az egészségügyi intézményekben történő létszámleépítést engedélyező döntés megerősítésére.

61. Javaslat a fővárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai együttműködésének fejlesztésére.

62. Javaslat a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

63. Tulajdonosi jóváhagyás a Fővárosi Állat- és Növénykert nyertes pályázatához.

64. Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

65. Hajdú Béla fellebbezése a Főv. Kgy. Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 374/2008. (IX. 24.) sz. határozata ellen.

66. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

67/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni napirendek:

- Javaslat „a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/ 2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” felülvizsgálatára.

- Sürgősségi pályázat eredményével kapcsolatos fekvőbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosí-tása.

- Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése (Azonosító: 4445) feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítására.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1960/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Benga Oláh Tibor 2009. január 1-jei hatályú lemondását az esélyegyenlőségi, foglalkoztatáspolitikai és kisebbségi bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja Fehér György Márkot az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság tagjának 2009. január 1-jei hatállyal.

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmény tulajdonosi felügyelőtanács tagjának megválasztására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1961/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy Molnár István képviselőnek, a képviselői mandátumáról való lemondásával együtt a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet Tulajdonosi Felügyelőtanácsában betöltött megbízatása is megszűnt 2008. szeptember 26-án.

1962/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Várhegyi László képviselőt (SZDSZ) 2009. január 1-jei hatállyal önkormányzati képviselői mandátuma lejártáig megválasztja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet Tulajdonosi Felügyelőtanácsának új tagjává.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire.

A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1963/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés 2008. éves végrehajtásának teljesítéséről szóló jelentést és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 72/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2009. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése. 2009. évi sírhely-gazdálkodási terv.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1964/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés éves végrehajtásáról szóló, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező beszámolót és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 73/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2027. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1965/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 58/2027. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. által elkészített 2009. évi sírhely-gazdálkodási tervet az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: A 2020-as budapesti olimpia térségalkalmassági hatásvizsgálata.

Előadók: dr. Demszky Gábor, Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1966/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

hozzászólási jogot biztosít Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Olimpia Mozgalom elnöke részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1967/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2020-as budapesti olimpiai nagyprojektről szóló jelen előterjesztésben és a 4. sz. mellékletében foglaltakat, és végső helyszínként támogatja a „A Világörökség Duna szigetek menti olimpiája” projekttérségi és akcióterületi koncepcióját. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az olimpiai főstadionra vonatkozó 1014/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1968/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a mellékelt 1. 2. 3. 4. sz. tervdokumentumok alapján az olimpiai tervezés 2009. évi célirányos folytatásáról, az olimpiai Master Plan elkészítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1969/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az olimpiai és a kapcsolódó fejlesztési költségek optimalizálása végett 2009 folyamán a készülő tervekkel és koncepciókkal párhuzamosan - különös tekintettel a magisztrális közlekedési és közmű hálózatok költségeinek nagyságrendjére - költség-hasznon elemzést és költséghatékonysági vizsgálatot végeztessen.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1970/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze közbeszerzési eljárás előkészítését annak érdekében, hogy 2009. IV. negyedévére - az Olimpia Törvény parlamenti elfogadásával párhuzamosan - a további egyeztetésekhez nélkülözhetetlen olimpiai Master Planja legyen a Fővárosnak.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1971/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy miután a végleges olimpiai helyszínről való döntésnek tervezéstechnikai okokból meg kell előznie az Olimpia Törvény hatálybalépését, a Fővárosi Közgyűlés módosítja az 1015/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozatát azzal, hogy a végleges olimpiai helyszínekről az Olimpia Törvény hatálybalépése előtt, a tervezési folyamat lezárását követően kíván dönteni.

Határidő: 2009. december 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1972/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 4. sz. mellékletben szereplő Szabályozási Koncepció alapján az érintett tulajdonosi és befektetői igények figyelembe vételével, FSZKT módosítások és KSZT egyeztetések útján gondoskodjon arról, hogy a tervezett és jóváhagyott olimpiai akcióterületek végső jogi státusza rendeződjön.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1973/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Az Olimpiai Master Plan 2009 elkészítése, valamint a kapcsolódó költség-haszon elemzés és költséghatékonysági vizsgálat érdekében, továbbá a szükséges FSZKT és KSZT módosítások tervezési munkálataira tekintettel a 2008. évi költségvetésben megemeli a „7202 Főépítészi feladatok” cím dologi kiadások előirányzatát 60 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát.

1974/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri főpolgármestert, hogy 2009 folyamán a tervezési folyamattal párhuzamosan és összhangban készítse elő az olimpiai nagyprojekt által érintett akcióterületekre és hatásterületeikre 2011-ig megkötendő településrendezési szerződéseket.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a 2020. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésének Budapest által történő megpályázását előkészítő törvénytervezet jóváhagyására.

Előadók: dr. Demszky Gábor, Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1975/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a befogadott módosítással együtt egyetért a „2009.évi [ ]. törvény a 2020. évi nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázatról” című törvénytervezet melléklet szerinti tartalmával és támogatja annak az Országgyűléshez történő benyújtását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1976/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy képviselje a Fővárost a „2009. évi [ ]. törvény a 2020. évi nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésére vonatkozó pályázatról” című törvénytervezettel kapcsolatos egyeztetéseken.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1977/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Devánszkiné dr. Molnár Katalinnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

A napirend 6. pontja: FTSZV Kft. közszolgáltatási keretszerződése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1978/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az FTSZV Kft. közszolgáltatási keretszerződését a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására.

A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1979/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló I. számú melléklet szerinti jelentést és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 74/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2009. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1980/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy legalább az I. szint működtetéséhez szükséges 5.674,2 M Ft-ot a Főváros 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2009. január

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy legalább az I. szint működtetéséhez szükséges 4.600,4 M Ft-ot a Főváros 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2009. január

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1981/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a Közszolgáltatási Keretszerződésben foglalt köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatási feladatok végrehajtásához szükséges I. szolgáltatási szintet választja a szakmai szempontból elengedhetetlen feladatok végrehajtására, és az ehhez szükséges többletforrást a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 2009. évi költségvetés

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1982/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2009. évi Éves Közszolgáltatási Szerződések megkötésekor az előterjesztés II/A számú mellékletében szereplő, a köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatási feladatok I. szolgáltatási szintjeihez tartozó naturális és költségadatokat vegye figyelembe.

Határidő: 2009. január 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1983/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a települési szilárd hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási feladatok teljesítéséről szóló I. számú melléklet szerinti beszámolót és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szerződésből fakadó kötelezettségét végrehajtottnak tekinti.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 75/2008. (XII.30.) Főv. Kgy. rendeletét a települési szilárd hulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a kiegészített IV. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1984/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatójánál, hogy az FKF Zrt. a 2009. évre 270 M Ft forrást biztosítson a „Hálózat - Buda-pesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybevevő, rászoruló fogyasztók fizetőképességének fenntartása céljából.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2009. évi viteldíjaira.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1985/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermentel Zsolt módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. 2009. évi rendkívüli, előzetes elképzelések szerint 30 milliárd forintos nagyságrendű állami támogatásával kapcsolatosan a 2009. januári Közgyűlésre adjon tájékoztatást, illetve a lehetséges tárgyalási forgatókönyveket, a Főváros érdekeit leginkább szolgáló alternatívákat, elsősorban a HÉV-vonalak jövőjére vonatkozóan mutassa be a Közgyűlés számára.

Határidő: a Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1986/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence és dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint: „6. § (7) Szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendelése esetén érvényes forgalmi engedély felmutatása mellett a vonaljegy egész napos utazásra érvényes. Szmogriadó riasztási fokozatának elrendelése esetén a vonaljegy egész napos utazásra érvényes.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1987/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint: „6. § A kisgyermekeseknek szóló havi bérlet igénybevételére jogosult a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint budapesti lakcímmel rendelkező személy, aki terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), vagy gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításában részesül.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1988/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a gödöllői HÉV vonalon a Budapest-bérletek és egyéb, Budapest közigazgatási határain belül érvényes tarifatermékek érvényességének határát az Ilonatelep helyett Kistarcsa, Kórház határpontra kívánja módosítani.

Határidő: a Közgyűlés 2009. februári ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1989/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2381/1999. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozatát.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 76/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat „a Legfelsőbb Bíróság Gfv. XI. 30.387/2006/8. sz. felülvizsgálati ítéletében foglaltak végrehajtásával kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága által üzemeltetett egyes ingatlanok forgalomképességét érintő önkormányzati döntések” felülvizsgálatára.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1990/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 1. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2008. június 26-i ülésén az Estivo Kft. kártalanításával kapcsolatban meghozott 1158/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1991/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 2. pontját, mely szerint:„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Tétényi úti és Etele úti ingatlanokat kivonja az Estivo Kft.-vel megkötendő kártalanítási megállapodásból, és a Budapest, XI. ker. 3475/57 hrsz.-ú ingatlan 1/1 arányú tulajdonát és a Budapest XI. ker. 3475/52/A/1 és a 3475/52/A/2 hrsz.-ú ingatlanok 5742/10000 tulajdoni hányadát nyílt versenyeztetés útján értékesíti. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlanok nyílt versenyeztetés útján történő értékesítéséről a XI. kerület Újbuda Önkormányzatát Molnár Gyula polgármester személyén keresztül értesítse.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1992/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 3. pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy a III. ker., Bogdáni út menti autóbusz pályaudvarként használt területek tulajdonjogát meg kívánja szerezni, ennek érdekében az Estivo Kft.-vel egyezség útján kártalanítási megállapodás megkötésére törekszik. Felkéri a főpolgármestert, hogy az Estivo Kft. kártalanításával kapcsolatos tárgyalásokon a Fővárosi Önkormányzat nevében a tárgyalások lefolytatására felhatalmazott személyek a III. ker. 19241 hrsz.-ú és 19242 hrsz.-ú ingatlanok értékének megállapításakor az ingatlan értékeként 270 000 000 Ft-ot, a használati díj és kamatainak számításakor 202 500 000 Ft + 370 000 000 Ft tekintsék a tárgyalások során kiindulási alapnak.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1993/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 4. pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Estivo Kft. tulajdonában lévő III. ker. 19241 hrsz.-ú és 19242 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogáért, a terület korábbi használatának, valamint a használati díj kamatainak megváltásáért a tárgyalásokon a kártalanítási megállapodás mielőbbi megkötése érdekében a Fővárosi Önkormányzat nevében felajánlásra kerüljenek a tulajdonában lévő 36820 hrsz.-ú és a 36821 hrsz.-ú, IX. ker., Rádai utca 10. 12. sz. alatti ingatlanok.

Határidő: értelemszerű

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1994/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet, szállító eszközök cseréje (Azonosító: 005324) feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítására” című előterjesztést.

A napirend 11. pontja: Sürgősségi pályázat eredményével kapcsolatos fekvőbeteg-szakellátási kapacitás átcsoportosítása.

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1995/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

szakmailag támogatja, hogy a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központtól 2 db sürgősségi ágynyi csecsemő- és gyermekgyógyászati szakfeladat 2009. január 1-jétől átadásra kerüljön a Heim Pál Gyermekkórház részére, a hozzá tartozó 2 db sürgősségi ágy fekvőbeteg-szakellátási kapacitással.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kapacitás átcsoportosítására vonatkozó kérelmet küldje meg a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár részére.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése (Azonosító: 4445) feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítására.

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1996/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör 4. pont alapján átruházott hatáskört az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságtól, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól és jóváhagyja az 1. sz. mellékletként csatolt engedélyokirat módosítást. Felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: a jóváhagyást követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet, szállító eszközök cseréje (Azonosító: 005324) feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítására.

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1997/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör 4. pont alapján átruházott hatáskört az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságtól, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól és jóváhagyja az 1. sz. mellékletként csatolt engedélyokirat módosítást. Felkéri a főpolgármestert a módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: a jóváhagyást követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a csatornahasználati díj 2009. évi mértékére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 77/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1998/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel 2009. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1999/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2009. évi vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat az ivóvízdíj 2009. évi mértékére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 78/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2000/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

felkéri a

Budapest Távhőszolgáltató Zrt.

Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 577,0 M Ft

Fővárosi Vízművek Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 333,0 M Ft

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 333,0 M Ft

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Igazgatóságát, hogy a 2009. évre 270,0 M Ft

forrást biztosítson a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása céljából. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidő: 2009. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2001/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az 2000/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatban említett részvénytársaságok igazgatóságát, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzációból fennmaradó maradványösszeg a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnál részben a Fővárosi Téli Kiegészítő Lakásrezsi Támogatásra, részben a hátralékosok elmaradásának rendezése céljára legyen felhasználva. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidő: 2009. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 79/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1/a. sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2002/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerződés teljesítését folyamatában ellenőrizze, értékelje, és koordinálja az abban résztvevő szervek munkáját.

Határidő: folyamatos 2009. december 31-ig

Felelős: Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

2003/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítása céljából a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a »Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány támogatására” címen rendelkezésre álló 150 M Ft-os kiadási előirányzatot átcsoportosítja a „8364 »Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány” címre, működési célú pénzeszköz átadásra: a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítására.

2004/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásának átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2005/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés a 3. sz. mellékletében lévő szerződést a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának technikai feltételeiről.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat az OTP részvényper peres egyezségi megállapodással való lezárására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2006/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy zárt ülésen tárgyalja meg a „Javaslat az OTP részvényper peres egyezségi megállapodással való lezárására” című napirendet.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 18. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepciójára és gazdasági programjára.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2012/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a 2009. évi költségvetési koncepció ismeretében újra kívánja tárgyalni a Főgáz értékesítéséről szóló döntést.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2013/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésében szereplő érintett adatok és a 2009. évi költségvetési koncepcióban javasolt önkormányzati sajátos bevételek alapján terjessze a Közgyűlés elé a 2009. évi forrásmegosztási rendelet-tervezetet, figyelembe véve az Alkotmánybíróság luxusadóval kapcsolatos döntését.

Határidő: a törvényi előírás szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

2014/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés előkészítése során teremtse meg az összhangot a csatorna-beruházások rendelkezésre álló forrásai és kiadásai között. Folytasson tárgyalásokat az FCSM Zrt.-vel annak érdekében, hogy a csatorna-beruházások finanszírozásához szükséges forrásokat maradéktalanul biztosítsák. Amennyiben az egyeztetések eredményeként ezen ellentmondás nem oldható fel, úgy a csatorna-beruházások 2009. évi fejlesztési kiadási előirányzatának csökkentésével kell az egyensúlyt megteremteni.

Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2015/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 1. pontját, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetési koncepcióját és gazdasági programját azzal, hogy a 2009. évi részletes költségvetés előkészítésekor a következők szerint kell eljárni:

a) Takarékossági intézkedésekkel, a reformok további kiterjesztésével, az önkéntes kötelezettségvállalások felülvizsgálatával, a hivatali szervezet racionalizálásával el kell érni a működési kiadások csökkentését oly mértékig, hogy a 2009. évi korrigált működési eredmény 11,5%-ban legyen tervezhető.

b) A közszféra területén a 13. havi illetmény kifizetésére az önkormányzat nem tud kötelezettséget vállalni. A személyi juttatások előirányzata 2009. évben nem növekedhet. A Fővárosi Önkormányzat szervezetei a 2008. évi évközi változásokkal, valamint a 2009. évi bérautomatizmusokkal korrigált személyi juttatásokkal (bértömeggel) gazdálkodhatnak.

c) A közszolgáltatási szerződésekben a szolgáltatások Fővárosi Önkormányzatot terhelő ellenértékét összességében a 2008. évi nominális szinten lehet csak biztosítani. A szolgáltatások reálteljesítménye szinten tartását a közszolgáltató társaságoknak a munka hatékonyságának és eredményességének növelésével kell elérniük.

d) A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos, illetve többségi tulajdonában levő vállatoknál, társaságoknál meg kell vizsgálni a bérek és bérjellegű jövedelmek 2008. évi nominális szinten tartásának lehetőségét. Élni kell a létszámgazdálkodásban rejlő tartalékok feltárásával.

e) A bevételek növelése érdekében törekedni kell új források feltárására, meg kell vizsgálni a behajtási díj, illetve egyéb adó bevezetésének lehetőségét.

f) A beruházási igényeket felül kell vizsgálni. A fejlesztési forráshiányt meg kell szüntetni úgy, hogy a közgyűlési döntéssel nem rendelkező önkormányzati fejlesztésekre addig nem történhet kötelezettségvállalás, - beleértve a beruházási és felújítási okmányok és pénzeszközátadások jóváhagyását, - míg a FŐGÁZ részvények értékesítéséből nem realizálódik ennek megfelelő bevétel. A folyamatban lévő fejlesztéseket is át kell tekinteni annak érdekében, hogy a beruházások éves ütemei csak a reálisan szükséges előirányzatokat tartalmazzák.

g) Amennyiben a beruházások felülvizsgálatát követően is fejlesztési forráshiány áll elő, a FŐGÁZ részvények értékesítési folyamatának időigénye miatt a 2009. évi részletes költségvetésben szükségessé válhat áthidaló hitelkeret biztosítása. Az áthidaló hitelkeret biztosításának előkészítését haladéktalanul meg kell kezdeni annak érdekében, hogy az szükség esetén, az év során késedelem nélkül igénybe vehető legyen. Az áthidaló hitelkeret azonban hosszú távon nem növelheti az adósságállományt, azt az értékesítésből befolyó vételárból vissza kell fizetni.

h) Likviditási tartalék képzésével, s annak megfelelő szinten tartásával biztosítani kell az uniós forrással megvalósuló nagy projektek zökkenőmentes, folyamatos finanszírozását.

i) A BKV Zrt. gazdálkodását érintően meg kell állítani a működési hiány folyamatos újratermelődését, fel kell számolni a likviditási kockázatokkal fenyegető adósságcsapda helyzetét, a külső és belső pénzügyi adósság növekedését. Ennek érdekében a BKV Zrt.-nek oly módon kell elkészítenie üzleti tervét, hogy az ne eredményezze az adósságállomány növekedését.

j) A hitelszerződésekben rögzített kovenánsok betartása mellett minden évre a kamatbevételek nélkül is pozitív működési eredményt kell elérni.

Határidő: 2009. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2016/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésében szereplő érintett adatok és a 2009. évi költségvetési koncepcióban javasolt önkormányzati sajátos bevételek alapján terjessze a Közgyűlés elé a 2009. évi forrásmegosztási rendelet-tervezetet.

Határidő: törvényi előírás szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a 2007. évi létszámleépítési pályázat II. és III. ütemében részt vett intézmények létszámleépítési költségeinek végelszámolására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2017/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház, Faludi utcai mentálhigiéniai rendelő részleges felújítása (Azonosító: 5788) feladat engedélyokiratának jóváhagyására és a Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórház telephely Krónikus Osztály felújítása (Azonosító: 5592) feladat lezárására” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat Budapest teherforgalmi stratégiájára és a hozzá kapcsolódó jogszabály megalkotására” című napirendet.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2018/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatt végleges létszámleépítésben érintett munkavállalókkal kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások elszámolását.

2019/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 32 774 E Ft összeggel történő növelésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból:

személyi juttatás -24 831 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok -7 943 E Ft

2007. év M.e.: ezer Ft
Cím-
kód
Intézmény megnevezése Előleg Pályázható Nem pályázható Változás
+/-
1112 Nyírő Gyula Kórház II. ütem 298 634 257 043 39 201 -2 390
- személyi juttatások 226 238 194 729 29 698 -1 811
- munkaadókat terhelő járulékok 72 396 62 314 9 503 -579
1111 Főv. Önkormányzat Szt. János Kórháza
és Észak-budai Egyesített Kórházai
II-III. ütem mindösszesen 196 238 159 977 19 230 -17 031
- személyi juttatások 148 665 121 194 14 568 -12 903
- munkaadókat terhelő járulékok 47 573 38 783 4 662 -4 128
1107 Egyesített Szt. István és Szt. László
Kórház- Rendelőintézet 2007. III. ütem 99 996 46 435 53 542 -19
- személyi juttatások 75 755 35 178 40 562 -15
- munkaadókat terhelő járulékok 24 241 11 257 12 980 -4
1104 Péterfy Sándor utcai Kórház-
Rendelőintézet és Baleseti
Központ III. ütem 20 246 9 436 6 404 -4 406
- személyi juttatások 15 338 7 149 4 851 -3 338
- munkaadókat terhelő járulékok 4 908 2 287 1 553 -1 068
1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet III. ütem 41 850 24 079 8 843 -8 928
- személyi juttatások 31 705 18 242 6 699 -6 764
- munkaadókat terhelő járulékok 10 145 5 837 2 144 -2 164
Összesen: 656 964 496 970 127 220 -32 774
ebből: - személyi juttatások 497 701 376 492 96 378 -24 831
- munkaadókat terhelő járulékok 159 263 120 478 30 842 -7 943

2020/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház, Faludi utcai mentálhigiéniai rendelő részleges felújítása (Azonosító: 5788) feladat engedélyokiratának jóváhagyására és a Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórház telephely Krónikus Osztály felújítása (Azonosító: 5592) feladat lezárására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2021/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 341/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. határozat a) pontjával jóváhagyott engedélyokiratban szereplő „Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórház telephely Krónikus Osztály felújítása” (Azonosító: 5592) megnevezésű feladat lezárást és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

2008. évi előirányzat: 15 000 E Ft

Felmerült költségek: 14 700 E Ft

2008. évi maradvány: 0 300 E Ft

2009. évi előirányzat: 10 000 E Ft

Teljes előirányzat összesen: 25 000 E Ft

Felmerült költségek összesen: 14 700 E Ft

Maradvány összesen: 10 300 E Ft

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a „Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórház telephely Krónikus Osztály felújítása” (Azonosító: 5592) megnevezésű feladat engedélyokiratát, melyre további kifizetés nem történhet, és úgy dönt, hogy a keletkezett maradványból új „Heim Pál Gyermekkórház, Faludi utcai rendelő részleges felújítása” (Azonosító: 5788) feladatot létesít.

2022/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások között szereplő „Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórház telephely Krónikus Osztály felújítása” megnevezésű felújítási feladat előirányzatát 300 E Ft-tal (2009. évi üteme: 10 000 E Ft), és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújításon az új „Heim Pál Gyermekkórház, Faludi utcai mentálhigiéniai rendelő részleges felújítása” feladatot 300 E Ft-tal (2009. évi üteme: 10 000 E Ft). A feladat összköltsége: 10 300 E Ft.

2023/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Heim Pál Gyermekkórház, Faludi utcai mentálhigiéniai rendelő részleges felújítása (Azonosító: 5788) megnevezésű feladat engedélyokiratát 10.300 E Ft bekerülési költséggel az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest teherforgalmi stratégiájára és a hozzá kapcsolódó jogszabály megalkotására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2024/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének alábbi módosítását: A 12 tonnás korlátozott forgalmú övezeteket leíró Észak-Budára vonatkozó bekezdéséből a Batthyány utca, Rákóczi utca, Szentendrei út (Vörösvári út és a Rákóczi utca közötti szakasza), „kivétel”, illetve a Bogdáni út (Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza), Jégtörő utca (Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza) Záhony utca (Szentendrei út Jégtörő utca közötti szakasza) „kivétel célforgalommal” kitételek között történő szerepeltetésének törlése.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2025/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklósnak, Szatmáryné Jähl Angélának és Wintermantel Zsoltnak a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének alábbi módosítását:

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek:

Buda

Kelen-völgy

Pest

Dél-Pest

Időbeli hatály: 8 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek:

Észak-Buda

Közép-Pest

Pesterzsébet

Időbeli hatály: 9 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek:

Észak-Buda

Hegyvidék

Észak-Pest

Kelet-Pest

Dél-Pest

Csepel

Időbeli hatály: 9 órától 18 óráig és 22 órától 5 óráig

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2026/2008.(XII.18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csomós Miklósnak, Szatmáryné Jähl Angélának és Wintermantel Zsoltnak Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet alábbi módosítását:

7. § (5) bekezdés kiegészül:

speciális esetekben az engedélyt soron kívül elbírálja.

10. § (2) bekezdés kiegészül:

a) Ha a kérelmezett gépjármű az EURO 2 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 2010. december 31-ig 10%.

19/2005. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló rendelet alábbi módosítását:

46. § (3)-(4) bekezdés

a) Ha a kérelmezett gépjármű az EURO 2 környezetvédelmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény mértéke 2010. december 31-ig 10%.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2027/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a behajtási hozzájárulásokért beszedett díjak kerületek és Főváros közötti megosztásának arányáról, módszeréről és elszámolási rendjéről szóló előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés februári ülésére terjessze elő.

Ezzel együtt a rendelet 11. § (1) bekezdése úgy módosul, hogy a rendelet hatálybalépésének időpontja a fenti előterjesztés elfogadását követő hónap elseje.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2028/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Leventének a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 12 tonnás korlátozott forgalmú övezeteket leíró Kelet-Pestre vonatkozó bekezdéséből a „kivéve” felsorolás alábbiak szerinti kiegészítését:

„Kivéve: a külön jogszabályban meghatározott védett övezetek és a Dél-Pest valamint a Kelet-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet. A 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek felsorolását az alábbi, Kelet-Pest bekezdésű övezettel kiegészíti:

„Kelet-Pest

- Területe: A XVII. kerület közigazgatási területe, kivéve a Pesti út-Csékút utca-Rákos-patak- Cinkotai út-északról és nyugatról kerülethatár által határolt területet

- Kivéve célforgalomban: Pesti út, Cinkotai út, Csabai út, Péceli út, Zrínyi utca, Helikopter út, Táncsics Mihály utca, Bakancsos utca, Lőrinci út, Ferihegyi út

- Időbeli hatály: 12 órától 17 óráig és 19 órától 10 óráig.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2029/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Leventének Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének a 7,5 tonnás korlátozott forgalmú közutak felsorolásának alábbi kiegészítését:

„Kelet-Pest

- Péceli út, Csabai út, Ferihegyi út, Zrínyi utca, Helikopter út, Bélatelepi út, Lőrinci út, Táncsics Mihály utca, Bakancsos utca, Pesti út

- Kivéve: Pesti út 501. utca és Cinkotai út közötti szakasza, Cinkotai út, Keresztúri út

- Időbeli hatály: 0 órától 24 óráig.

Nem fogadja el „Budapest teherforgalmi stratégiája” című tanulmány 3.6.4 fejezetének „Teherforgalmi útvonalak” bekezdésében a „Budapest ipari-logisztikai területeinek elérési útvonalaira javaslat” c. ábráról a Csévéző utca-Bélatelepi út-Lőrinci út-Táncsics Mihály utca-Bakancsos utca útvonalat „A teherforgalom számára ajánlott, behajtási engedéllyel igénybe vehető útvonalak” listájából való törlését.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2030/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

elfogadja „Budapest teherforgalmi stratégiája” című tanulmányt a módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról a módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 81/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: Javaslat egészségügyi intézmények támogatására a „9102 Egészségügyi tartalék” terhére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2031/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy következő napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. megalapításával kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2032/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hatáskörét (a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” I. A BIZOTTSÁGOK FELADATKÖRE 1. Általános feladatköre 1.4. Dönt a cél- és működési tartalékok intézmények részére történő odaítéléséről, amennyiben ez tartós önkormányzati kötelezettséggel nem jár, a főpolgármester egyetértésével.)

2033/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A Detoxikáló Állomások működtetéséhez a „9102 Egészségügyi tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát csökkenti 43.830 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a

„1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 20 732 E Ft-tal,

„1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 23 098 E Ft-tal

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. megalapításával kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 24. pontja: Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest, XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem címzett támogatás finanszírozási szerződésének és engedélyokiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2042/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” címzett támogatás finanszírozási szerződésének módosításával az 1. sz. mellékletként csatolt NFGM/4877/1 levél átütemezési engedélye alapján, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 2. sz. mellékletként csatolt, a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 4. számú melléklete A) részének megfelelő dokumentumot írja alá, és azt a finanszírozási szerződés módosítása érdekében a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának továbbítsa.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: Dr. Demszky Gábor

2043/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a 8403 „Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem feladat előirányzatát 320,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenti a 8512 „Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát 210,0 M Ft-al és megemeli a 9112 „Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát” 110,0 M Ft-al. A beruházás 2009. évi üteme 446,0 M Ft (ebből címzett állami támogatás 210,0 M Ft, saját forrás 236,0 M Ft). A beruházás összköltsége 3.556,0 M Ft-ra módosul.

2044/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem” beruházás engedélyokirata 3. sz. módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert annak a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat Budapest Főváros ifjúsági koncepciójának és intézkedési tervének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2045/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

az 1198/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként elfogadja a Fővárosi Ifjúsági Koncepciót és az intézkedési tervet az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2008. december 18.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2046/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ifjúsági Koncepció megvalósítása érdekében 2009. február 1-jei hatállyal a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 2 fővel megemeli és ezzel egyidejűleg a közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámát együttesen 1216 főben állapítja meg.

Határidő: 2009. február 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2047/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A 2 fős létszám emeléséhez szükséges időarányos pénzügyi fedezet (13. havi illetmény nélkül) biztosítása érdekében kötelezettséget vállal, hogy a 2009. évi költségvetésben a „7101 Igazgatási Apparátus Feladatai” cím működési kiadási előirányzatán 9519 E Ft többlet előirányzatot biztosít, a kiadásból

személyi juttatások 7559 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 1960 E Ft

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2048/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet a Budapesti Ifjúsági Portált - internetes szolgáltató portál és fórumrendszert hozza létre és működtesse.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2049/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Ifjúsági Portál létrehozása és Főv. Kgy. h. működtetése érdekében kötelezettséget vállal, hogy a 2009. évi költségvetésben a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím dologi kiadások előirányzatán 3000 E Ft többletet biztosít.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2050/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést ifjúsági koordinátori feladatok meghatározása és ellátása érdekében

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2051/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi kerületekkel való rendszeres információ- és véleménycserét biztosító Budapesti Ifjúsági Kerületi Koordinációs Értekezletet legalább félévente hívja össze.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2052/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a Budapesti Jövőműhely létrehozására, tagjainak kiválasztására és felkérésére vonatkozóan.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2053/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozására, hatáskörének kialakítására, tagjainak kiválasztására és felkérésére vonatkozóan.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2054/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Ifjúsági Tanács létrejötte után tegye meg a szükséges intézkedéseket a „Budapesti Ifjúsági Térkép” elkészítésére és az elkészült helyzetképet tájékoztatásul nyújtsa be a Közgyűlésnek. Ennek a keretében vizsgálja meg, hogy a fővárosi fenntartású Petőfi Csarnok, Budapesti Művelődési Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és hálózataik milyen módon segíthetik az Ifjúsági Koncepciót.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2055/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „Inkubátorház létrehozásának (Budapesti Erőforrás Központ) megvalósíthatósági tanulmányterv” feladat 2009. évi ütemére 10 000 E Ft előirányzatot biztosít (összköltség: 10 000 E Ft).

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2056/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, a testvérvárosi kapcsolatok milyen lehetőségeket kínálnak az ifjúsági célú szakmai látogatásokra, tapasztalatszerzésre, ifjúsági együttműködésekre és ifjúsági cserékre.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2057/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete I. 1.1.8. pontja alapján felkéri az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságot, valamint Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság Sport Albizottságát, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a Fővárosi Ifjúsági Koncepció végrehajtását és az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság - az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság Sport Albizottsága véleményének előzetes kikérésével - a végrehajtásról készítsen beszámolót a Közgyűlésnek 2009. december 31-ig.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a Vegyipari, környezetvédelmi és informatikai TISZK pályázat támogatási szerződésének megkötésére, TÁMOP pályázatok előkészítésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2058/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a KMOP-4.1.1/A Petrik TISZK projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2059/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola fejlesztése” előkészítése című feladat előirányzatát 12,3 M Ft-tal, csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola fejlesztése” című feladat előirányzatát 20,2 M Ft-tal, továbbá törli a feladat 2009. évi ütemét (580,0 M Ft, ebből 80,0 M Ft saját forrás, 500 M Ft uniós támogatás), és 2010. évi ütemét (400 M Ft uniós támogatás) a fejlesztési tervből. Ezzel egyidejűleg 32,5 M Ft-tal megemeli a „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki.” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát, valamint tervbe veszi az új „Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladatot. 2009. évi üteme 80,0 M Ft, a feladat összköltsége 112,5 M Ft.

2060/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés készítése során a „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki.” címkód bevételei és kiadásai előirányzatán, terveztesse meg - a KMOP 4.1.1/A Támogatási Szerződéssel egyezően - 2009. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel” előirányzaton 183,0 M Ft-ot, 2010. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel” előirányzaton 702,5 M Ft-ot, valamint 2009. évre az „intézményi beruházások” előirányzaton 183,0 M Ft-ot, 2010. évre az „intézményi beruházások” előirányzaton 702,5 M Ft-ot.

Határidő: a 2009. és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2061/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A „Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola fejlesztése” beruházási feladat megnevezése „Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A” feladatra változik, a beruházói feladatok ellátására kijelöli a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolát, egyidejűleg jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósí-tásának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 5416 azonosítószámú beruházási engedélyokiratot a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2062/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31. visszafizetési kötelezettséggel 65 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Petrik KMOP 4.1.1 TISZK projektet megvalósító „3517” Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolának, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló éves jelentés keretében kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell átutalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet, illetve Budapest Fővárosi Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2063/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3517” Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola között létrejött kölcsönszerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2064/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a TÁMOP-3.1.4./08/1.KMR projekt a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” című fővárosi pályázat előkészítésre kerüljön.

Határidő: a pályázat beadási határidő

Felelős: dr. Demszky Gábor

2065/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9137 Oktatási Intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése” cím kiadási ezen belül működési tartalék előirányzatát 6,0 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási, ezen belül dologi kiadások előirányzatát.

2066/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A 2008. XI. 27-én a Közgyűlés által „Javaslat a TISZK pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére”tárgyú előterjesztés alapján elfogadott 1830/2008. (XI. 27.) és az 1840/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi és egyben úgy dönt, hogy a TÁMOP 2.2.3 pályázatok utófinanszírozása miatt 2010. december 31-i viszszafizetési kötelezettséggel 40 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Petrik TISZK projektet megvalósító „3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolának”; 40 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Dél Budai projektet megvalósító „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolának”; illetve 40 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Humán TISZK projektet megvalósító „3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumnak”, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmények számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló éves jelentés keretében kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell átutalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet, illetve Budapest Fővárosi Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

2067/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet fenntartójaként kijelenti, hogy a „TÁMOP-3.2.4/08/1/KMR „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” projekt befejezését követő öt évig az e pályázat keretében támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a 4. sz. mellékletben szereplő nyilatkozatot adja ki.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2068/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Főpolgármester az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” cím alatti, a „XXIV. EGYÉB HATÁSKÖRÖK” fejezet 25. pontja alapján jóváhagyja, aláírja és benyújtja a Fővárosi Önkormányzat TÁMOP 3.1.4/08/1 pályázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: 2007-2008. évi vis maior esetekkel kapcsolatos többletforrások biztosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2069/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által 2007. évben benyújtott, a rendkívüli időjárás okozta, valamint a rendkívüli események során felmerült károk elhárításának költségeit tartalmazó számlák kiegyenlítését 138 294 E Ft összegben. A forrás biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 138 294 E Ft-tal, egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a „7321 Köztisztaság” cím kiadási előirányzatát 106 691 E Ft-tal és a „7323 Vízrendezés” cím kiadási előirányzatát 31 603 E Ft-tal.

2070/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a vis maior esetek kapcsán 2008. évre az FKF Zrt. által benyújtott, összesen 65 734 E Ft összegű számla kiegyenlítésére a „7321 Köztisztaság” címen, illetve a BKV Zrt. által benyújtott összesen 11 464 E Ft összegű számla kiegyenlítésére a „7323 Vízrendezés” címen a 2009. évi költségvetésben a 2008. évi szabad pénzmaradvány terhére.

Határidő: a 2008. évi pénzmaradvány elszámolása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2071/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
Magyar Vándor Az Egyesület által meg-
1. Teljesítmény- rendezésre kerülő teljesít- 200
túrázó ménytúrák kiadásaira
egyesület
Teljesítmény Az Egyesület által meg-
2. túrázók rendezésre kerülő „Buda- 200
társasága pest Kupa” kiadásaira
Magyar A Hoki Info című
3. Jégkorong kiadvány kiadásaira 500
Szövetség
Jégsport, A 2008. december 26-30.
A Jégkorongozó között megrendezésre
4. Gyermekekért kerülő utánpótlás 200
Közhasznú torna kiadásaira
Alapítvány
Összesen: 1100

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződéseket (1-4. számú mellékletek) és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2072/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a költségvetésről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 13. §. (3) bekezdése alapján a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 500 E Ft-ot átcsoportosít az „1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum” támogatási és kiadási (ezen belül dologi kiadás: 500 E Ft) előirányzatára a Margitszigeti Futóklub kiadásaira.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2073/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a költségvetésről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet 13. §. (3) bekezdése alapján a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 625 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Műjégpálya” támogatási és kiadási (ezen belül dologi kiadás: 625 E Ft) előirányzatára a sportcélú ingatlanokkal kapcsolatos kiadásokra.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakításához forrás biztosítására és a „házirend” elfogadására.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2074/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2075/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a „Szónokok Hordója” civil fórum tér feladat célokmányának jóváhagyásáról szóló 1097/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1.800 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Szónokok Hordója” civil fórum tér feladat 2008. évi előirányzatát, és 2009. évi ütemére 28 200 E Ft-ot biztosít.

Határidő: a 2008. évi ütem esetén azonnal, a 2009. évi ütem esetén a 2009. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

Eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra, illetve a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a „Szónokok Hordója” civil fórum tér feladatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti célokmányát. Felkéri a főpolgármestert a célokmány 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a forrást tartalmazó költségvetési rendelet megjelenését követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Úgy dönt, hogy a „Szónokok Hordója” közvetlen közelében, jól látható helyen egy tábla kerüljön elhelyezésre, amely tartalmazza az alábbi feliratot és „házirendet”:

A Szónokok Hordója „házirendje”

1. „A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.” (A Magyar Köztársaság Alkotmánya 61. § (1))

2. A szabad véleménynyilvánítás jogának gyakorlása a hatályos magyar jogszabályi keretek között történhet. Így különösen a felszólalások alkalmával nem lehet rágalmazó tényeket állítani, csak véleményeket lehet közölni. Bárki szabadon bármilyen témában beszédet tarthat itt, amíg nem sért jogszabályt.

3. A Szónokok Hordója területén semmiféle erősítő vagy bármilyen, hang továbbítására és felerősítésére alkalmas berendezés nem használható.

4. A Szónokok Hordója területén senki biztonságát, testi épségét, egészségét nem lehet veszélyeztetni.

5. A Szónokok Hordója területén tilos a kereskedelmi tevékenység, a hirdetési tevékenység, a környezet károsítása, rongálása és a szemetelés.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról intézkedjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 30. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2009. január 1.-március 31. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2076/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társasággal az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a 2009. január 1.-március 31. közti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 83/2008. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2077/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítvány megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

Kapocs Önsegítő Szolgálat, Alapítvány 3000 E Ft.

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának 2009. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 84/2008. (XII. 30.) Főv Kgy. rendeletét a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2078/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2079/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 34. pontja: Javaslat a fővárosi gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat vagyoni körében lévő ingatlanok forgalomképessé történő átminősítésére és a vagyoni körből történő kivonására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2080/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatokat nem fogadja el, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Budapest VIII. kerület, őr u. 5-7. szám alatti 35199 hrsz.-ú és a Budapest, VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám alatti 34802/0/A/2 hrsz.-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatása tárgyában döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól, illetve Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2009. január 1-jével kivonja a Budapest VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám alatti 35199 hrsz.-ú korlátozottan forgalomképes ingatlant a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69., a továbbiakban: intézmény) vagyoni köréből és forgalomképessé minősíti.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) alapító okiratát a 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2009. január 1-jével kivonja a Budapest, VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám alatti, 34802/0/A/2 hrsz.-ú korlátozottan forgalomképes ingatlant a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33., továbbiakban, intézmény) vagyoni köréből és forgalomképessé minősíti.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 4/b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a FIMŰV Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 7. számú mellékletét 2009. január 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy azt a Budapest, VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám alatti 35199 hrsz.-ú ingatlannal egészíti ki. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az 5. számú mellékletben szereplő szerződés-módosítást írja alá.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. számú mellékletét 2009. január 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy a Budapest, VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám alatti 34802/0/A/2 hrsz.-ú ingatlannal egészíti ki.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 6. számú mellékletben szereplő szerződés-módosítást írja alá.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 35. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2081/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 85/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 37. pontja: A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 86/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét.

A napirend 38. pontja: Javaslat az 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 87/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a kerületi önkormányzatok által igénybe vehető, a szociális ellátás fejlesztésére szolgáló fővárosi támogatásról, a Fővárosi Szolidaritási Alapról szóló 55/1997. (X. 17.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 39. pontja: Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 88/2008. (XII.30.) Főv. Kgy. rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Fővárosi Tanács rendeletének módosításáról a 2. számú mellékelt szerinti tartalommal.

A napirend 40. pontja: A luxusadó alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 89/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a luxusadó fővárosi alkalmazásáról szóló 13/2006. (III. 29.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről.

A napirend 41. pontja: Javaslat a fővárosi szmogriadó-terv rendelet módosítására.

Előadó: Mitus Zsuzsanna

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 90/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: A BKSZ szolgáltatókkal a 2008. évi kompenzációs szerződések megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2082/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a 2000/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatában jóváhagyott Budapesti Közlekedési Szövetség 2008. évi finanszírozási megállapodását a közlekedésért felelős minisztérium a BKSZ Alapszerződés 13. pontja és a BKSZ I. üteme működési szerződésének IV. 3. pontja teljesítéseként (a 2007. évi kompenzációk figyelembevételével) a MÁV-Start Zrt.-vel 1 221 174 E Ft összegben, a Volánbusz Zrt.-vel 156 939 E Ft összegben és MÁV Zrt.-vel 37 910 E Ft összegben megkötött kompenzációs szerződéseivel teljesítette.

2083/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2000/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

2084/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Magához vonja a Gazdasági Bizottság Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti a MÁV-Start Zrt.-vel, a Volánbusz Zrt.-vel a MÁV Zrt.-vel a 2008. évre szóló kompenzációs szerződéseket, az 1-3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2085/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a kompenzációs szerződések aláírását követően, a szerződésekben szereplő összegek azonnal utalhatók. Felkéri a főpolgármestert, hogy az átutalásról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2086/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az elővárosi közlekedés versenyképessége szempontjából kedvezőtlennek tartja a vasúti menetrend változásának egyes, teljesítménycsökkentést jelentő elemeit.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2087/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel folytasson egyeztetést a MÁV-Start 2009. évi menetrendjében foglalt egyes, a főváros közlekedéspolitikai céljai szempontjából kedvezőtlen változások kapcsán, és az egyeztetés eredményeiről legkésőbb a februári rendes Közgyűlésig adjon tájékoztatást.

Határidő: a Közgyűlés 2009. februári ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2088/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a 2009. évi vasúti menetrend teljesítmény-változásának hatását a Budapest-bérlet bevételeinek megosztására vonatkozóan és biztosítsa a fővárosi érdekek érvényesülését.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors).

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2089/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozik a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors), elfogadja az alapító okiratot a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. február 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Budapest csatlakozása a „CATCH-MR” elnevezésű INTERREG IVC programba beadandó pályázathoz.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2090/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala részt vegyen az INTERREG IVC „CATCH-MR, Cooperative Approaches to Transport CHallenges in Metropolitan Regions” elnevezésű európai uniós támogatású projektben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2091/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy az INTERREG IVC „CATCH-MR, Cooperative Approaches to Transport CHallenges in Metropolitan Regions” projektben való részvételhez 2009-ben és 2010-ben szükséges előfinanszírozást - 44 ezer eurót (11 200 E Ft) - a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével a 2009. évi költségvetésben biztosítja az Európai Uniós Ügyek Irodája gazdálkodási jogkörébe tartozó „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül 136-os törzsszámon a Brüsszeli Képviselet működésével kapcsolatos kiadásokra biztosított 2008. évi előirányzat maradványából.

Határidő: a 2008. évi pénzmaradvány tervbevétele

Felelős: dr. Demszky Gábor

2092/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a főpolgármester a 2. sz. melléklet szerinti tartalmú, angol és magyar nyelvű társfinanszírozási nyilatkozatot aláírja, amelyben 15%, azaz 21 000 euró (5355 E Ft) hozzájárulásról nyilatkozik, illetve Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal képviseletében a projekt végrehajtásáról szóló partneri megállapodást megkösse.

Határidő: társfinanszírozási nyilatkozat esetében azonnal, partneri megállapodás esetében 2009. január 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Főváros Levéltárának az elektronikus levéltár Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) kiemelt projektben történő részvételének hiánypótlási dokumentum kibocsátására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2093/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1312/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatot a következők szerint módosítja: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy többletforrásként biztosítja a projekt megvalósulása utáni, 5 éves kötelező fenntartási időszakra, 2011. szeptember 30.-2016. október 1. között, az évi 25 M Ft-ot Budapest Főváros Levéltára számára.

Határidő: 2011-2016-ig az éves költségvetések

Felelős: dr. Demszky Gábor

2094/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Az 1314/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

2095/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1. sz. melléklet szerinti fenntartói nyilatkozatot, amely „Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) „Elektronikus levéltár” kiemelt projekt keretében létrejött beruházás működési többletköltség igényének befogadásáról” rendelkezik és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 18.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a Gyáli patak 7-es ága 140008 és 0156140/2 hrsz.-ú ingatlanai és a 155605/3 hrsz.-ú út közterület tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2096/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. §-a alapján úgy dönt, hogy megköti a 140008 hrsz.-ú és 0156140/2 hrsz.-ú, valamint a 155605/3 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának rendezésére az előterjesztéshez 5. sz. mellékletként csatolt megállapodást a XVIII. kerületi Önkormányzattal. Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 5. sz. mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat használat jogának alapításáról Rákosmente kerületközpont rehabilitációjának keretében.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2097/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2008. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bek. és 42. § b) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában levő 128457/2, a 128468/43, valamint a 125393/47 hrsz.-ú ingatlanok összesen 40 362 m2 nagyságú területét érintően a tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében a használat jogának ingyenes alapítására vonatkozó szerződést Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata javára a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

2098/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 128457/2 hrsz.-ú földrészlet változási vázrajzát, valamint a T-83642 és a T-83643 számú változási vázrajzokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2008. december 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: A Budapest IV. kerület, Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2099/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy visszavonja a 2003/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2100/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Az áfa törvény előírásainak figyelembevételével jóváhagyja és megköti a területcsere részleteit tartalmazó, a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti csereszerződést és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program kiemelt projektjei tekintetében kiadott tulajdonosi hozzájárulásokhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésére, illetve a projektekhez kapcsolódó egyéb döntésekre.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2101/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Piarista Rend Magyar Tartományfőnökség közötti Konzorciumi együttműködési megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 19.

Felelős: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2102/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és Belváros-Lipótváros Önkormányzata közötti megállapodást a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok használatára vonatkozó, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 19.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2103/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és Belváros-Lipótváros Önkormányzata közötti megállapodást a Belváros-Lipótváros Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok használatára vonatkozó, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 19.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése c. pályázati kiírásra pályázatok benyújtására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2104/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a soron következő napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2105/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 7 db pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KMOP-2008-2.3.1/B „A közösségi közlekedés előnyben részesítése” címen meghirdetett pályázatára az alábbi címekkel:

- I. Mészáros u.-Győző u. (Alagút-Márvány u.) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel

- VIII. Baross u. (Kálvária tér-Kálvin tér) - buszsáv kialakítása forgalomtechnikai eszközökkel

- XI. Budaörsi út-Hegyalja út nyomvonal (Dayka Gábor u.-BAH csomópont-Erzsébet híd, budai hídfő)

- XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel

- XIV. ker. Szentmihályi út (Szentmihályi út 20-22. sz. előtti gyalogátkelőhely-Ond vezér út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel

- XVII. Pesti út (Maroshévíz u.-Csabai út) buszsáv kialakítása útszélesítéssel

- Nagykörúti előnyben részesítés

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációkat az előterjesztésben foglalt tartalomnak megfelelően írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. január 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2106/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja a KMOP-2008-2.3.1/B „A közösségi közlekedés előnyben részesítése” c. pályázat kiírásban benyújtásra kerülő pályázatok megvalósításához szükséges önrészt (összesen maximum 109,5 M Ft mértékben.)

2107/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes bizottságokra átruházott hatásköröket és jóváhagyja a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) kivitelezés” beruházási feladat engedélyokiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2108/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal a módosító indítványban szereplő tartalommal a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése - saját beruházások” megvalósítására, az ehhez szükséges 35 000 E Ft-ot a 2009. évi költségvetésben biztosítja, az alábbiak szerint:

Helyszín Bruttó beruházási
költség
VI., Andrássy út 11 500 E Ft
VII.-XIV., Dózsa György út 8 700 E Ft
XII., Krisztina körút 12 600 E Ft
XX., Jahn Ferenc Kórház 2 200 E Ft
Összesen: 35 000 E Ft

Határidő: 2009. évi költségvetés benyújtása

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: Horváth Csaba

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 91/2008. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 51. pontja: Budapest tagságának meghosszabbítása az ACR+ nemzetközi hálózatban.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2109/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest 2009-ben is az ACR+ nemzetközi hálózat tagja marad és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi, 1200 euró tagdíjat (300 E Ft) a 2009. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2110/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az 1/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2111/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratát a 2/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2112/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a 3/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2113/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a 4/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2114/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet alapító okiratát az 5/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2115/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház alapító okiratát a 6/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2116/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ alapító okiratát a 7/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2117/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház alapító okiratát a 8/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2118/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet alapító okiratát a 9/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2119/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai alapító okiratát a 10/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2120/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház alapító okiratát a 11/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

2121/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő alapító okiratára 12/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

A napirend 53. pontja: Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2122/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Taxi Kht. közszolgáltatási keretszerződését a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2009. évi támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2123/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében a „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása” címen támogatásértékű működési kiadás előirányzaton 41 883 E Ft, támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzaton 3000 E Ft, összesen 44 883 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére.

Határidő: a 2009. évi költségvetés tervezésének időszaka

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: A 2008. évi Fővárosi Környezetvédelmi Alapból társadalmi és alapítványi szervezetek támogatása pályázat útján.

Előadó: Lakos Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2124/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság határozatai alapján a Fővárosi Közgyűlés engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásának átutalását a Környezetvédelmi Alap 2008. évi kerete terhére:

Pályázó neve Megítélni javasolt
Ft
Lélegzet alapítvány 450 000
Panelkutya Állatbarát Sport és Szabadidő
Egyesület 100 000
Új Akropolisz Filozófiai Iskola Kulturális
Közhasznú Egyesület 177 000
Ökoszolgálat Alapítvány 285 000
Levegő Munkacsoport Országos
Környezetvédő Szövetség 100 000
Nap Klub Alapítvány 400 500
NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport 261 500
NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport 274 500
MME Budapesti Helyi Csoport 690 000
Gyermekek Világöröksége Alapítvány 60 000
Civil Rádiózásért Alapítvány 420 000
Energia Klub 210 000
Vezér Hallgatói Egyesület 768 000
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi
Egyesület 450 000
Concordantia 2000 Alapítvány 48 000
Pasaréti Ferencesek Alapítvány 105 000
Gyíkpohár Környezetvédelmi Alapítvány 356 000
Összesen: 5 155 500

A napirend 56. pontja: A Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment S.A. és az RWE Aqua GmbH között 2008. május 29-én létrejött megállapodás 1. számú módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2125/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2008. május 29-ei megállapodás 1. számú módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat a Gyáli-patak által érintett állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2126/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Gyáli-patak Budapest XXIII. kerület 196188 hrsz.-ú, 0196184 hrsz.-ú, 0196183/2 hrsz.-ú, 0195950 hrsz.-ú, 0196112/3 hrsz.-ú, 0196112/4 hrsz.-ú, 0196111 hrsz.-ú, 0195986 hrsz.-ú, 0196095/3 hrsz.-ú, 0196062 hrsz.-ú, 0196063/1 hrsz.-ú, 0196095/1 hrsz.-ú, 0195985 hrsz.-ú, 0196061/1 hrsz.-ú ingatlanok területén található mederszakaszának, valamint a kezelési, fenntartási feladatok ellátásához szükséges parti sávnak Budapest Főváros Önkormányzata részére történő tulajdonba adását, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § d) pontjában meghatározott kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok teljesítésének elősegítése érdekében.

2127/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Vállalja az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően a tulajdonba adás érdekében felmerült költségek megtérítését.

2128/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Gyáli patak Budapest XXIII. kerület 196188 hrsz.-ú, 0196184 hrsz.-ú, 0196183/2 hrsz.-ú, 0195950 hrsz.-ú, 0196112/3 hrsz.-ú, 0196112/4 hrsz.-ú, 0196111 hrsz.-ú, 0195986 hrsz.-ú, 0196095/3 hrsz.-ú, 0196062 hrsz.-ú, 0196063/1 hrsz.-ú, 0196095/1 hrsz.-ú, 0195985 hrsz.-ú, 0196061/1 hrsz.-ú ingatlanok területén található mederszakaszának, valamint a kezelési, fenntartási feladatok ellátásához szükséges parti sávnak Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába adásához szükséges telekalakítási térrajzok elkészíttetéséről.

2129/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez benyújtandó, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti igénybejelentéseket, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdésének b) pontjában előírt, a tulajdonba adás érdekében felmerült költségek viselése tárgyában tett nyilatkozatokat írja alá.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2006. évben megépült Budapest, XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2130/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt, a Budapest XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő térítésmentes átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2131/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala között 2008. július 24-én létrejött megállapodás módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2132/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Országgyűlés Hivatala közötti megállapodás módosítását a módosított 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2008. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Javaslat Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájára.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2133/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a kiegészített 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2134/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy a továbbiakban Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája képezi minden városfejlesztési dokumentum felülvizsgálatának, kialakításának alapját.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2135/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tekintettel a készülő Budapest Főváros Közlekedésének Rendszerfejlesztési Tervére, annak elfogadását követően gondoskodjon Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája projektjeinek a rendszertervvel való harmonizációjáról.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2136/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája VII. fejezet 2. pontjában 2.1.17 sorszámmal szerepelteti a Fogaskerekű és környezetének fejlesztését, az alábbi projekttartalommal:

2.1.17 Fogaskerekű és környezetének fejlesztése
Fogaskerekű meghosszabbítása a Moszkva térre, integrációja a villamoshálózatba,
Projekt rövid leírása: Normafa környékének rehabilitációja a Fogaskerekűvel történő eljutási lehetőségek
fejlesztésével, a vonal rekonstrukciója és járműcseréje.
A projekt jelenlegi
státusza, elért eredmények: A projekt előkészítés alatt áll.
Finanszírozás: A projekt becsült költsége 10.000 M HUF.
Ütemezés: Előkészítés függvényében
Megvalósítás
intézményrendszere: Előkészítés alatt.
Monitoring indikátorok: Új vonalak hossza (km), igénybevevő utasok száma (forgalomszámlálási
adatok alapján, fő/év)
Rizikófaktorok: Nem ismert.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2137/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiája VII. fejezet 2. pontjában szerepelteti a kettes metró és a gödöllői HÉV öszszekötését, az alábbi projekttartalommal:

2.1.xx A kettes metró és a gödöllői HÉV összekötése
A 2-es metróvonal összekapcsolás a gödöllői HÉV-vel, a XVI. és XVII. kerület
Projekt rövid leírása: térségének, illetve a HÉV által kiszolgált agglomerációs térségnek közvetlen,
átszállásmentes belvárosi gyorsvasúti kapcsolat biztosítása.
A projekt jelenlegi
státusza, elért eredmények: A projekt előkészítés alatt áll.
Finanszírozás: A projekt előkészítésének becsült költsége 500 mHUF, a projekt teljes
költségvetése ezután véglegesíthető.
Ütemezés: Előkészítés 2013-ig, megvalósítás a programidőszak vége után.
Megvalósítás
intézményrendszere: Előkészítés alatt.
Monitoring indikátorok: Igénybevevő utasok száma (forgalomszámlálási adatok alapján, fő/év)
Rizikófaktorok: Nem ismert.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: A BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződések meghosszabbítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2138/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel a forgalomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 1/a. sz. melléklete szerinti, valamint az üzleti célú portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 2/a. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerződésmódosítások aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2139/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Programot.

Határidő: azonnal

Felelős: Demszky Gábor

2140/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a program évenkénti - első alkalommal 2009. december 31-ig történő - felülvizsgálatának elvégzéséről

Határidő: folyamatos

Felelős: Demszky Gábor

A napirend 63. pontja: Javaslat a Varga István Kereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskolában keletkezett behajthatatlan követelésről való lemondásra.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2141/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy behajthatatlan fizetési követelés jogcímen a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bek. c), illetve 87. § (4) bek. c) pontja alapján lemond a Varga István Kereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola magánszeméllyel szemben fennálló 2 241 642 Ft összegű fizetési követelésről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 64. pontja: Javaslat az egészségügyi intézményekben történő létszámleépítést engedélyező döntés megerősítésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2142/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1264/2008. (VIII. 28.) és az 1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatokat megerősíti.

A napirend 65. pontja: Javaslat a fővárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai együttműködésének fejlesztésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2143/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai együttműködésének fejlesztésére készített intézkedési tervet elfogadja.

2144/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy készüljön előterjesztés a fővárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai együttműködésének fejlesztésére vonatkozó cselekvési tervre.

Határidő: 2009. május

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 66. pontja: Javaslat a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2145/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Thália Színház Kht. Közszolgáltatási Szerződésének a Thália (Régi) Stúdió rekonstrukciója elvégzésére, illetve elszámolási határidejére vonatkozó módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: Tulajdonosi jóváhagyás a Fővárosi Állat- és Növénykert nyertes pályázatához.

Előadó: dr. Bőhm András távollétében Gy. Németh Erzsébet

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2146/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a Kulturális Bizottság 417/2008. (XII. 11.) sz. határozata alapján, mint tulajdonos jóváhagyja a Fővárosi Állat- és Növénykert ÚMFT KMOP-3.2.1/B-2008-0002 pályázathoz kapcsolódó „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” című konstrukció keretében az „Élőhely- és gyűjteményrekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben” című pályázati projekt megvalósítására vonatkozó szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2147/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy engedélyezi az alábbi alapítvány és társadalmi szervezet részére a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címen szereplő 4 500 000 Ft összegű előirányzat terhére a működési célú támogatási összeg utalását.

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS
CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Egészséges Ifjúságért
Alapítvány
Bűnelkövető és áldozati magatartást
vizsgáló longitudinális vizsgálat előkészítése
2500
Thaisz Elek
Alapítvány
Külföldi kitekintéssel kapcsolatos kutatás
végzése
2000

Határidő: a támogatási szerződésben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 70. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2150/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1272/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. április 30-ra módosítja.

- az 1310/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja.

- az 1311/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja.

- az 1000/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítja;

- az 1001/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítja.

A napirend 71/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2151/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 2910/2005. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítja;

- az 1917/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 31-re módosítja;

- az 1157/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítja;

- az 1158/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítja;

- az 1401/2008. (VIII. 28.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. január 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2008. december 18-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére