A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. május 14-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

650/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

651/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg „A Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

652/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat előzetes hozzájárulás megadására az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztési pályázatának önrész-biztosításához” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

653/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház Gyermekfogászati Központ berendezése engedélyokirat jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

654/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésére.

2/a. 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

2/b. 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

2/c. 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

2/d. 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

13. Javaslat a „Szemünk Fénye” program III. ütemére.

14. Javaslat a TISZK Kht.-k nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére.

15. Budapest Főváros Brüsszeli Irodájának megerősítése.

16. Római parti árvízvédelmi mű 2. ütem építése KEOP pályázat keretében.

17. Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezett 2009. évi Férfi Öttusa Világkupa verseny támogatására.

18. A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. beszámolója 2008. január-szeptemberi tevékenységéről, a társaság 2009. évre szóló foglalkoztatási terve és javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervére.

19. Javaslat a 367-368/2009. (III. 26.) sz. Főv. Kgy. határozat végrehajtására, a közoktatási intézmények alapító okiratainak ingatlanokat érintő változásai miatt szükséges előirányzatok biztosítására, ingatlanok rendezésére, valamint létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntésekre.

10. Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

11. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem engedélyokiratának módosítására.

12. Javaslat előzetes hozzájárulás megadására az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztési pályázatának önrész-biztosításához.

13. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2008. évi költségvetésének teljesítése és a 2009. évi költségvetésének elfogadása.

14. Az IL-NET Kht. üzletrészének értékesítése és az ahhoz kapcsolódó döntések.

15. A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése.

16. A Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem).

17. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház Gyermekfogászati Központ berendezése engedélyokirat jóváhagyására.

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

655/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a döntési javaslatokról név szerint szavaz.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

656/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hock Zoltán módosító indítványát, mely szerint:

Módosítási javaslat típusa Módosítás összege
+ -
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
A 7244 cím bevételi előirányzatának módosítása (319. old.) 2,5 Md
a 7331 cím kiadási előirányzatának módosítása (322. old.) 2,5 Md

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja - a 166/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 167/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 216/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. határozattal, 218/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. határozattal, 370/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 394/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 397/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozattal és az elfogadott módosító indítványokkal kiegészített - 28/2009. (V. 25.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

657/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2009-2015. évekre vonatkozó - a 166/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 167/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 216/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. határozattal, 218/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. határozattal, 370/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 394/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 397/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozattal és az elfogadott módosító indítványokkal kiegészített - 7 éves fejlesztési tervét.

658/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2009-2015. évekre vonatkozó - a 166/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 167/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 216/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. határozattal, 218/2009. (III. 16.) Főv. Kgy. határozattal, 370/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 394/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozattal, 397/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozatokkal és az elfogadott módosító indítványokkal kiegészített - finanszírozási prognózisát.

659/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1734/2008. (XI. 13.) Főv. Kgy. határozatát, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy a 2009. évi költségvetésben szereplő hosszú lejáratú projekthitel felvételéhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

660/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a 2010., 2011. és 2012. évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezetet a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” és a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken biztosítja.

Határidő: a 2010-2012. éves költségvetések készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

661/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az aktualizált finanszírozási prognózist és a hétéves fejlesztési tervet tájékoztatásul terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés májusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

662/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

az 1. és 2. számú előterjesztői kiegészítést, valamint a befogadott módosító indítványokat figyelembe véve a végszavazás eredményeként Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése kiadási főösszegét 531 793 776 ezer forintban, bevételi főösszegét 484 812 711 ezer forintban, hiányának összegét 46 981 065 ezer forintban állapítja meg.

A napirend 2/a. pontja: 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

663/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 8. sz. melléklete, közlekedési ágazat, 5493. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, az 5495. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6021. felújítási feladat engedélyezési okmányát, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

664/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, közlekedési ágazat, 6005. és a 6022. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, lakás ágazat, 6003. és a 6016. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

665/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint a sport ágazat 5983., 5812., 5821., 5799., 5822., 5801. és az 5825. egyedi azonosító számú felújítási feladatok módosított engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, lakás ágazat 6012., 6026., 6027., 6001., 6002., 6028., 6004., 6006., 6007. és a 6008. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

c) az előterjesztés 14/a. sz. melléklete szerint a városgazdálkodási ágazat 5996. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

666/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5544., 5524. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 2560. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 4. sz. módosítását, a 4292. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányának 3. sz. módosítását, a 3610. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 4976. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, valamint az 1410. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 4. sz. módosítását, az 5029. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 12. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6037. és 6038. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait,

c) az előterjesztés 15. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 4. sz. módosítását, valamint az 5407. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 6013. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt tartalom szerint az engedélyezési okmányok aláírására, a megállapodások megkötésére.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

667/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 5098. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 5545. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 5772. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 5150. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, az 5721. és az 5720. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának 1. számú módosításait, valamint az 5382. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 12. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, az 5122., 5125., 5123. és az 5124. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 1. sz. módosításait,

c) az előterjesztés 13. sz. melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5948. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, az 5667. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, az 5666. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5670. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 14 sz. melléklete, városgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5695., 5697. és az 5785. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 1. sz. módosítását,

e) az előterjesztés 15. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5401. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, az 5306. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, az 5765. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

668/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992 (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, lakás ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 11. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5546. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 15. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5766. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 17. sz. melléklete, sport ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 6014. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

669/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a közlekedési ágazat felújítási feladatait tartalmazó 8. sz. melléklet szerint kerüljön módosításra a 2009. évi költségvetés.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2/b. pontja: 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

670/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, egészségügyi ágazat felújítási feladatai közül az 5270., 5653., 5282., 5827., 5183., 5680., 5790., 5273., 5655., 5266., 5267., 5233., 5279., 5663., 5857. és az 5868. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait, valamint 5283., 5275. és az 5901. egyedi azonosító számú feladatok célokmányait,

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat felújítási feladatai közül az 5864, 5867., 5878., 5886., 5876., 5890., 5877., 5985., 5986. és az 5989. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermek és ifjúságvédelmi ágazat felújítási feladatai közül az 5829. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,

d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat felújítási feladatai közül az 5793. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

671/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, egészségügyi ágazat felújítási feladatai közül az 5269., 5280., 5791., 4716., 5212., 5286., 5271., 5272., 5253., 4842., 5288., 5232., 5287. és az 5210. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait, valamint 4839. egyedi azonosító számú feladat célokmányát,

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat felújítási feladatai közül az 5854., 5888., 5889., 5991., 5873., 5879., 5987., 5993., 5990. és az 5920. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratát, valamint az 5618. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermek és ifjúságvédelmi ágazat felújítási feladatai közül a 4334. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,

d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat felújítási feladatai közül az 5806. egyedi azonosító számú feladat módosított engedélyokiratát, és az 5811. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

672/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, egészségügyi ágazat felújítási feladatai közül az 5274., 5215., 5830., 5855. és az 5856. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat felújítási feladatai közül az 5865., 5866., 5858., 5859., 5860., 4693., 5887., 5870., 5871., 5872., 5995., 5875., 5880., 4745., 5863., 5992. és az 5988. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete szerint a gyermek és Ifjúságvédelmi ágazat 5828., 5831., 5832., 5833., 5834., 5835., 5836., 5837., 5838., 5839., 4272. és az 5840. felújítási feladatok engedélyezési okmányait

d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat 5792., 5794., 5807. egyedi azonosító számú felújítási feladatok módosított engedélyezési okmányait és az 5970. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

673/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi ágazat „Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő az 5937. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint 5936. egyedi azonosító számú feladat célokmányát,

b) az előterjesztés 19. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, az 5423., 5418. és az 5421. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint az 5416. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

674/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 5919. és az 5844. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

b) az előterjesztés 21. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5012. és a 6015. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

675/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés 21. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4948. és a 6011. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint az 5565. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, és az 1361. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2/c. pontja: 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

676/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociális ágazat felújítási feladatai közül az 5929. egyedi azonosító számú feladat célokmányát, az 5960, 5965., 5939. és az 5934. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

677/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 5944 és 5930. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint az 5596. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását,

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat felújítási feladatai közül az 5810. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

678/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociális ágazat, felújítási feladatai közül az 5973., 5927., 5928., 5956., 5957., 5951., 5953., 5955., 5931., 5932., 5938., 5940., 5941. és 5945. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

679/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 22. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5979., 5980., 5981. és 5982. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

b) az előterjesztés 24. sz. melléklete, Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

680/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja az előterjesztés 21. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6017. és a 6018. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint az 5744. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

681/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés az előterjesztés 21. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6019. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2/d. pontja: 2009. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

682/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat, 5894., 5895., 5896., 5897., 5898. és az 5912. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint az 5899. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányát,

b) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 5842. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

683/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 4225. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát,

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, 5814. egyedi azonosító számú felújítási feladat módosított engedélyezési okmányát,

c) az előterjesztés 7. sz. melléklete, Védelmi-, Gazdasági és Ellátási ágazat 5962. egyedi azonosító számú felújítási feladat módosított engedélyezési okmányát, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

684/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat, 5893., 5861., 5862. és az 5869. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait,

b) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 5841., 5843. és a 4268. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,

c) az előterjesztés 6. sz. mellélete, kulturális ágazat, 5812., 5813., 5815., 5816., 5795., 5817., 5819., 5809., 5971. és az 5820. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát,

d) az előterjesztés 7. sz. melléklete, védelmi-, gazdasági és ellátási feladatok 5963. egyedi azonosító számú felújítási feladat módosított engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

685/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 2990. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 3451. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 17. sz. melléklete, sport ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5964. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 19. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5291. 3532., 5426., 5427. és az 5437. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 2. sz. módosításait, a 2864. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 4. sz. módosítását, az 5417., 5422., 5432., 5435., 5436., 5438., 5413., 5439., 5419., 5425., 5428., 5429., 5430., 5431. és az 5434. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosításait, az 5609. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 34. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 44. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 33. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 18. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 92. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányának 4. sz., az 5234. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, valamint a 69. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 5. sz. módosítását,

e) az előterjesztés 23. sz. melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat módosított engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

686/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 17. sz. melléklete, sport ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5691. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 19. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, az 5415. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányának 3. sz. módosítását, a 2865. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosítását, valamint a 2857. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 20. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3493., 3434. és a 2078. egyedi azonosító számú beruházási feladatok 1. sz. módosításainak engedélyokiratait,

d) az előterjesztés 21. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5976. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint az 5688. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

e) az előterjesztés 23. sz. melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5924., 5926., 5622. egyedi azonosító számú beruházási feladat módosított engedélyokiratát és a 6009. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint a 3330. egyedi azonosító számú beruházási feladat módosított engedélyokiratának 5. sz. módosításait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

687/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6/C. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 19. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, az 5994. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint az 5503. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 20. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5787. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 23. sz. melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5921., 5922., 5923. és 5621. egyedi azonosító számú beruházási feladatok módosított engedélyezési okmányait, valamint az 5619. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Javaslat a „Szemünk Fénye” program III. ütemére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

688/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a központosított közbeszerzési eljárás nyertes szállítója által tett, a Kós Károly Kollégium fűtéskorszerűsítésére vonatkozó 1. számú melléklet szerinti tartalmú ajánlatot.

689/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a program lebonyolítására javasolt eljárással, azzal, hogy a bérleti díj fedezetéül az intézménynek a korszerűsítési program következtében jelentkező kiadási megtakarításai szolgáljanak.

690/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A további évekre vonatkozó pénzügyi fedezet biztosításához kötelezettséget vállal arra, hogy a „8423 Szemünk Fénye fűtés és világítás-korszerűsítési program bérleti díja” cím előirányzatát éves költségvetéseiben az adott évet megelőző évi, a KSH által közzétett, fogyasztói árindex mértékével növeli.

691/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a harmadik ütemben a 3111 Kós Károly Kollégiumban megvalósuló fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bruttó 14 850 E Ft/év összegű bérleti szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, valamint a szerződéshez kapcsolódó kiegészítő megállapodást a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: a döntést követő 8 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a TISZK Kht.-k nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

692/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzék szám: Cg. 01-14-000608) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésének megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

693/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzék szám: Cg. 01-14-000608) alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a 4. sz. melléklet szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

694/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzék szám: Cg. 01-14-000610) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésének megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

695/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzék szám: Cg. 01-14-000610) alapító okiratát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a 6. sz. melléklet szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

696/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a nonprofit korlátolt felelősségű társaság „átalakulása” napjával a társaság ügyvezetője, a felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló kötelesek megbízatásukra vonatkozóan új elfogadó nyilatkozat megtételére, mely a mandátum időtartamára és az összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelésre is kiterjed.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Budapest Főváros Brüsszeli Irodájának megerősítése.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

697/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztők által befogadott módosítással egyetért Budapest Főváros Brüsszeli Irodája részére történő olyan irodaépület megvásárlásával, amely alkalmas Budapest képviseletére, az alkalmazottak és partnerszervezetek elhelyezésére, illetve egyetért annak működtetésével.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

698/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az ingatlanvásárláshoz szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 156 100 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Brüsszeli Iroda fejlesztése, ingatlanvásárlás feladat előirányzatát, illetve Budapest Főváros Brüsszeli Irodája működtetése céljából csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 15 500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 75115-3 szakfeladat 136-os törzsszámú feladatait.

699/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendelet-módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet első módosításával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: „Római parti árvízvédelmi mű 2. ütem építése” KEOP pályázat keretében.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

700/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a meglévő Római parti árvízvédelmi mű fejlesztésének helyszíneként a part menti nyomvonalat határozza meg, ezért a védmű továbbtervezését a „C” változat szerinti műszaki tartalomnak megfelelően javasolja.

701/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

„Római parti árvízvédelmi mű 2. ütem építése” projekt néven pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „KEOP-2009-2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések” címen meghirdetett felhívásának első fordulójára a projekt előkészítéséhez igénybe vehető pénzügyi támogatás elnyerése érdekében. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt a jelen előterjesztésben írt műszaki tartalomnak megfelelően készíttesse el, írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

702/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A „KEOP-2009-2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések” c. pályázati kiírásban benyújtásra kerülő pályázat előkészítéséhez szükséges önrészt, maximum 15 M Ft-ot a folyamatban lévő, 5666 sz. engedélyokirattal rendelkező a „Római parti gát II. ütem építése” feladaton belül biztosítja.

703/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a beruházás megvalósításához szükséges együttműködés lehetséges formáiról folytassa le a tárgyalásokat az érintett kerületi önkormányzattal és közműcégekkel.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által megrendezett 2009. évi Férfi Öttusa Világkupa verseny támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

704/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy - a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követően - a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre sorának) terhére a Magyar Öttusa Szövetség részére 1000 E Ft, azaz egymillió forint támogatást biztosít a 2009. május 7-11-én Budapest helyszínen megrendezésre került Férfi Öttusa Világkupa megrendezésére. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. beszámolója 2008. január-szeptemberi tevékenységéről, a társaság 2009. évre szóló foglalkoztatási terve, és javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

705/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2008. január-szeptemberi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.

706/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2009. évi foglalkoztatási tervét elfogadja. A társaság az év során legalább 580 fővel köt közfoglalkoztatási munkaviszonyt, a fővárosi közfeladaton éves átlagos 110 fő foglalkoztatotti létszám mellett, melyhez a Fővárosi Közgyűlés „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” működési célú pénzeszközök átadására 59 200 E Ft támogatást biztosít a 2009. évi költségvetésében.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

707/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. által működtetett Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda 2009. évi szakmai tervét elfogadja, melyhez a Fővárosi Közgyűlés „8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” működési célú pénzeszközök átadására 28 200 E Ft támogatást biztosít a 2009. évi költségvetésében.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

708/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-vel - 1. sz. mellékletben szereplő tartalommal - a közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

709/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja.

A napirend 9. pontja: Javaslat a 367-368/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására, a közoktatási intézmények alapító okiratainak ingatlanokat érintő változásai miatt szükséges előirányzatok biztosítására, ingatlanok rendezésére, valamint létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

710/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2009. június 1-jétől 12 258 főben - ebből prémiuméves 27 fő - állapítja meg (216 fő csökkentéssel) jelen előterjesztés 1. sz. mellékletének 7. oszlopa szerinti részletezésben, egyidejűleg az 1627/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

711/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az épületek kiürítéséhez, az új székhelyek, illetve telephelyek alkalmassá tételéhez, szolgálati lakás tanteremmé történő alkalmassá tételéhez szükséges fedezetet a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások” cím 211 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg (egyszeri jelleggel) megemeli a:

„3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 9 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 9 000 E Ft
„3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 50 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 50 000 E Ft
„3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 39 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 39 000 E Ft
„3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 15 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 15 000 E Ft
„3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 27 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 27 000 E Ft
„3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 30 000 E Ft-tal
Ebből: - intézményi beruházás 30 000 E Ft
„3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 36 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 36 000 E Ft
„3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 5 000 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 5 000 E Ft

712/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A telephelyek megszüntetéséből adódó üzemeltetési költségek megtakarítása miatt szükséges a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 80 159 E Ft-tal történő növelésével egyidejűleg (tartós jelleggel, 6 hóra) csökkenteni a:

„3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 12 994 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 12 994 E Ft
„3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 28 486 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 28 486 E Ft
„3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 23 116 E Ft-al
Ebből: - dologi kiadás 23 116 E Ft
„3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola” cím
támogatási és kiadási előirányzatát 15 563 E Ft-tal
Ebből: - dologi kiadás 15 563 E Ft

713/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 711/2009. (V. 14.) és a 712/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatok szerinti előirányzat módosítások alapján, a nettó módon számított támogatás soron kívüli utalására intézkedjen.

Határidő: a közgyűlési döntést követő munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

714/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben lévő szolgálati lakásban lakó kihelyezése érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 16 M Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Lakásmobilitás feladat dologi kiadások előirányzatát 16 M Ft-tal.

715/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az átruházott hatáskörben döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól, illetve Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságtól a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában szereplő hatáskört, és a tantermek kialakítása érdekében a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben (Budapest XX. ker., Magyarok Nagyasszonya tér 1-3.) lévő helységcsoport lakásjellegét megszünteti.

Határidő: a bérlő kihelyezésének napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

716/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az átruházott hatáskörben döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól, illetve Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságtól a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában szereplő hatáskört, és a vagyonrendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2009. július 1-jei határidővel kivonja az intézményi vagyoni körből, és forgalomképessé minősíti a jelenleg korlátozottan forgalomképes

- Bp. II., Jurányi utca 1-3. szám alatti 13722 hrsz.-ú,

- Bp. III., Szépvölgyi út 69-73. szám alatti, 15574/20 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Ív utca 62. szám alatti, 209149 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Ív utca 64. szám alatti, 209152 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Tanácsház utca 77. szám alatti, 209151 hrsz.-ú ingatlanokat.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

717/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az átruházott hatáskörben döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól az SZMSZ 5. sz. melléklete, a Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékének 57. pontjában szereplő hatáskörét és a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. sz. mellékletét 2009. október 1-jével akként módosítja, hogy azt az alábbi ingatlanokkal egészíti ki:

- Bp. II., Jurányi utca 1-3. szám alatti 13722 hrsz.-ú,

- Bp. III., Szépvölgyi út 69-73. szám alatti, 15574/20 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Ív utca 62. szám alatti, 209149 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Ív utca 64. szám alatti, 209152 hrsz.-ú,

- Bp. XXI., Tanácsház utca 77. szám alatti, 209151 hrsz.-ú ingatlanok.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 2. számú mellékletben szereplő szerződésmódosítást írja alá.

Határidő: a szerződés aláírása tekintetében az ingatlanok kiürítését követően, legkésőbb 2009. szeptember 15-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

718/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az intézményracionalizálás miatt 4 intézmény 2009. július 1-jei telephely megszüntetéséből, valamint ezen intézményekben a szakképzési szerkezet átalakítása miatt ellátott feladatából adódóan - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 82 engedélyezett álláshelyet érintő - 2010. május 1-jével megszüntetésre kerülő álláshelyek - végleges létszámcsökkentést hajt végre az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő
álláshelyek száma
1. 2. 3.
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 7
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 35
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 21
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyarkorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola 19
Összesen: 82

719/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményracionalizálás miatti telephely megszűnésekből adódó végleges létszámleépítéshez kapcsolódó előirányzat módosításokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptemberi rendes ülése elé.

Határidő: 2009. szeptember 24.

Felelős: dr. Demszky Gábor

720/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A racionalizálás keretén belül a 2009/2010. tanévi feladatváltozások és a szakképzési rendszer átalakításának hatása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 143 engedélyezett álláshelyet érintő - 2010. május 1-jével megszüntetésre kerülő álláshelyek - végleges létszámcsökkentést hajt végre az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Megszűnő álláshelyek száma
1. 2. 3.
3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon 2
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium 7
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola 10
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 6
3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium 1
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium 12
3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola 2
3502 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 3
3507 Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola 4
3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola 1
3512 Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium 1
3514 Bólyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 3
3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola 2
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola 4
3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium 2
3522 Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola 6
3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 5
3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1
3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 5
3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola 2
3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola 4
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 3
3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 2
3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola 3
3549 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola 2
3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 4
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola 3
3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola 3
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 12
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola 4
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 3
3569 Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1
3571 Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 10
3573 Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola 4
3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola 1
3577 Szabómester Szakképző Iskola 5
Összesen: 143

721/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a végleges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismeretében további létszámcsökkentésre van szükség, akkor az erre vonatkozó javaslatot, valamint a kapcsolódó előirányzat módosításokat a 2009/2010. tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben 2009. októberében terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. október 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

722/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha az Önkormányzati Minisztérium létszám-csökkentésről szóló 2010. évi rendelet feltételei- nek a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2009/2010. tanévi feladatváltozások miatti végleges létszámcsökkentéshez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2010. júniusi rendes ülése elé.

Határidő: 2010. június 24.

Felelős: dr. Demszky Gábor

723/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2010. május 1-jétől 12 033 főben (225 fő csökkentéssel) állapítja meg az 1. sz. melléklet 11. oszlopa szerinti részletezésben.

724/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. soron következő költségvetési rendeletmódosító Közgyűlés ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

725/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Szegletkő Gyermekotthon 2008. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

726/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Váci Egyházmegyével kötött ellátási szerződés 3. számú módosítását. Felkéri a főpolgármestert az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal az ellátási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

727/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően finanszírozza a feladat ellátását, és a 2009. évi költségvetésben biztosítja a feladat végrehajtásához szükséges előirányzatot.

Határidő: a kötelezettségvállalásra azonnal,az előirányzat biztosítására a 2009. évi költségvetés elfogadásakor

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem engedélyokiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

728/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem” beruházási feladatra 220,0 M Ft többletet ingatlan bevételi többlettel biztosít. Az ehhez szükséges forrást a Budapest III. kerület, Szépvölgyi út 69-73. szám alatti, hrsz.: 015 574 ingatlan értékesítésével biztosítja.

729/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” előirányzatát 220,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 3776,0 M Ft-ra változik, melyben az önkormányzati saját forrás 2816,0 M Ft, a címzett állami támogatás változatlanul 960,0 M Ft.

730/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

731/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem” beruházás engedélyokirata 4. sz. módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert annak a melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat előzetes hozzájárulás megadására az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztési pályázatának önrész biztosításához.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

732/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés megnevezésű projekt megvalósításához szükséges önerő fedezetére összesen 400,0 M Ft-ra, ezen belül 2009. évben 32,0 M Ft-ra, 2010. évben 368,0 M Ft-ra.

733/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatot 32,0 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg tervbe veszi azonos összeggel a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése, pályázati önrész” feladatot, 2010. évi ütem 368,0 M Ft. A feladat összköltsége 400,0 M Ft.

734/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kihirdetését követő első költségvetési rendelet módosítása során

Felelős: dr. Demszky Gábor

735/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 400,0 M Ft önerőből az Uzsoki utcai Kórház által biztosítandó 68,0 M Ft-ra vonatkozó megállapodást a pályázattal egy időben terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésének időpontja

Felelős: dr. Demszky Gábor

736/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az egészségügyi célú EIB hitelszerződés kibővítésének lehetőségeit a fenti projekttel.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2008. évi költségvetésének teljesítése és a 2009. évi költségvetésének elfogadása.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

737/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2008. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolást.

738/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2009. évi költségvetési előirányzatát a 2. sz. táblázat alapján, összesen 1 037 940 000 Ft összegben, mely részét képezi a 4-es metró projekt 2009. évi költségvetési javaslatában szereplő 78 257,4 M Ft előirányzatnak. A Projekt Igazgatóság 2009. évi költségvetése tartalmazza az Igazgatóság jelenleg 40 fős létszámának további 2 fővel történő emelését, a hozzá kapcsolódó bér és járulék növekedésével.

739/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2009. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő:15 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Az IL-NET Kht. üzletrészének értékesítése és az ahhoz kapcsolódó döntések.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

740/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az IL-NET Kht. fővárosi önkormányzati tulajdonú üzletrészét az üzleti célú portfólióállomány B. alcsoportjába sorolja át 2009. május 15. napjával.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

741/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel az üzleti célú portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 5. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerződésmódosítás aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

742/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságnak a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdés b) pontjában rögzített hatáskörét

- hozzájárul az IL-NET Kht. 100%-os üzletrészének 18 129 000 Ft vételárral történő értékesítéséhez.

- felkéri a BFVK Zrt.-t, hogy Budapest Főváros Önkormányzata nevében kösse meg az FCSM Zrt.-vel az IL-NET Kht. 100%-os üzletrészére vonatkozó üzletrész átruházási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- felkéri a főpolgármestert az IL-NET Kht. 100%-os üzletrészének átruházására vonatkozó szerződés 3. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: 2009. június 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

743/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy az üzleti célú portfólió állomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés mellékletét képező portfólió besorolás szerinti társasági részesedések 2009. május 15. napjával hatályosításra kerülnek.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

744/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Fővárosi Önkormányzat és az IL-NET Kht. között létrejött és 2009. január 15-én aláírt közszolgáltatási keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, valamint az ahhoz kapcsolódó vagyonrendelet módosítást, és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: 2009. május 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

745/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

Az FCSM vállalja, hogy a megvételt követően az átvétel pillanatában a Kht.-nál lévő dolgozói állományt és a menedzsmentet az eredeti munkarendben tovább foglalkoztatja.

A napirend 15. pontja: „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése módosított tartalommal.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

746/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 603/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyú támogatási szerződést a 2. sz. mellékletben foglalt módosításokkal kiegészítve hagyja jóvá, köti meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3. sz. mellékletnek megfelelően a támogatási szerződést, továbbá az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: A „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése módosított tartalommal.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

747/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 605/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyú támogatási szerződést a 2. sz. mellékletben foglalt módosításokkal kiegészítve hagyja jóvá, köti meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3. sz. mellékletnek megfelelően, - az előterjesztői kiegészítéssel - a támogatási szerződést, továbbá az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

748/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

dr. György István interpellációjával kapcsolatos bizottsági vizsgálati előterjesztésre adott választ elfogadja.

A napirend 17. pontja: Javaslat a „Heim Pál Gyermekkórház Gyermekfogászati Központ berendezése” engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

749/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Heim Pál Gyermekkórház Gyermekfogászati Központ berendezése” megnevezésű beruházási engedélyokiratot.

Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. mellékletként csatolt engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követően 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. május 14-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére