A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. augusztus 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1181/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell konstrukciójának és cselekvési tervének elfogadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1182/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Hortobágyi kitelepítettek Emlékműve” létrehozása céljából forrás biztosítására, és a beruházási célokmány jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1183/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 4-es metró III. szakaszának megépítéséhez kapcsolódóan a KÖZOP keretében megvalósítandó projekt előkészítéséhez szükséges támogatás igénylési kérelem benyújtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1184/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a „Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1185/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg „A 4-es metróhoz kapcsolódóan a Kelenföldi pályaudvar térségében tervezett intermodális csomópont megvalósításához szükséges 2818/2 hrsz. ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1186/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2/a., 2/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1187/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1188/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1189/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1190/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 36. pontként tárgyalja meg „Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 01902/2009. (VII. 8.), 01903/2009. (VII. 8.) és 01969/2009. (VII. 8.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett határozatairól” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1191/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 46. pontként tárgyalja meg „A Margit híd lezárása következtében a BKV Zrt. közösségi közlekedési hálózatán szükségessé váló változtatások finanszírozása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1192/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 47. pontként tárgyalja meg „Javaslat BKV Kombijegy bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1193/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az Esély-Budapest (fővárosi gyermek- és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1194/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Ganz Ábrahám utca - Halomi út - közigazgatási határ - Kerékkötő utca által határolt „F1” jelű fejlesztési területre vonatkozóan” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1195/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

1/c. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

2/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Felterjesztési javaslat a 2020. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésének Budapest által történő megpályázását előkészítő törvénytervezet elfogadására.

4. Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell konstrukciójának és cselekvési tervének elfogadására.

5. Javaslat a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6/a. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XIII. ker., Váci út - Árbóc utca - Esztergomi út - Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozóan.

6/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest II. ker., Pesthidegkút, Ófalu egyes területei.

6/c. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Ganz Ábrahám utca - Halomi út - közigazgatási határ - Kerékkötő utca által határolt „F1” jelű fejlesztési területre vonatkozóan.

6/d. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XIII. kerület, Frangepán u. - Üteg u. - Petneházy u. - Hajdú u. által határolt területre vonatkozóan.

6/e. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Bp. XV. kerület, Károlyi Sándor út - Szántóföld utca találkozásánál lévő 91171/2,3,6 és 88952 hrsz. területek keretövezet módosítása.

7. Javaslat a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat a „Hortobágyi kitelepítettek Emlékműve” létrehozása céljából forrás biztosítására, és a beruházási célokmány jóváhagyására.

11. Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola speciális gyermekotthonná történő átalakítására.

12. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

13. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) gazdasági integrációjára a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez.

14. Javaslat a működést akadályozó műszaki problémák elhárításához szükséges fedezet biztosítására a gyermekvédelmi ágazatban.

15. Javaslat az Esély-Budapest (fővárosi gyermek- és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására.

16. Javaslat csereszerződés megkötésére a 33520 hrsz.-ú és a 34635 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában.

17. Javaslat oktatási ágazati beruházási projektek előirányzat módosítására.

18. Javaslat a TISZK Nonprofit Kft.-k közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

19. Javaslat kapacitás átcsoportosításokra a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei között.

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására a Magyar Államkincstár által kiadott hiánypótlási felhívások alapján.

21. Javaslat a 4-es metró III. szakaszának megépítéséhez kapcsolódóan a KÖZOP keretében megvalósítandó projekt előkészítéséhez szükséges támogatás igénylési kérelem benyújtására.

22. A 4-es metróhoz kapcsolódóan a Kelenföldi pályaudvar térségében tervezett intermodális csomópont megvalósításához szükséges 2818/2 hrsz. ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.

23. Javaslat az egészségügyi intézmények - 2009. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódóan felmerült költségek miatti - támogatására és a központi költségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntésekre.

24. Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítvány támogatására, Budapest XXII. ker., Jókai Mór u. 21-23. ingatlan fűtési rendszer felújítása.

25. Előterjesztés a fővárosi egészségügyi intézmények 2009. évi kamasz és felnőtt lakossági szűrő programjairól (Heim Pál Gyermekkórház, Uzsoki utcai Kórház, Szent Imre Kórház, Központi Stomatológiai Intézet, Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő, Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai).

26. Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

27. A FŐSZINFORM alapító okirat módosítása a MÁK hiánypótlási felhívása alapján.

28. Budapest Főváros Brüsszeli Irodája megvásárlásának engedélyokirata.

29. Kötelezettségvállalás fedezet biztosítására a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása tárgyában 9 évre kiírandó közbeszerzési eljáráshoz.

30. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekthez fedezetbiztosítás a vízterhelési díj (adó) kötelezettségének próbaüzemi teljesítéséhez.

31. Budai Duna-parti Főgyűjtő (BMC) építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd - Batthyány tér között) átfogó városkép rendezési javaslat engedélyokirata.

32. A Fővárosi Önkormányzat ICLEI tagságának megerősítése.

33. Javaslat az Energie-Cités hálózathoz történő csatlakozáshoz.

34. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.

35. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

36. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Főpolgármesteri Hivatal számára, a magyar és külföldi időszaki kiadványok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításához.

37. A Fővárosi Közgyűlés üléseinek siketek és nagyothallók számára történő elérhetősége.

38. Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 01902/2009. (VII. 8.); 01903/2009. (VII. 8.) és 01969/2009. (VII. 8.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett határozatairól.

39. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2009. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

40. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással, valamint a kerület beruházásában 1999 óta megépült Budapest XVI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételének módosítására.

41. Javaslat a Budapest XIX. kerület, Ady Endre út üzemeltetési feladatainak átvételére és tulajdonjogának megszerzésére.

42. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Volánbusz Zrt. részéről az Újpest-Városkapu Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont fejlesztéséhez.

43. Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

44. Javaslat megállapodások megkötésére a FIMÜV Zrt.-vel.

45. A BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes stratégiai portfolióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfolióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződése meghosszabbítása.

46. Javaslat a Budapesti Szociális Forrásközponttal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

47. A Margit híd lezárása következtében a BKV Zrt. közösségi közlekedési hálózatán szükségessé váló változtatások finanszírozása.

48. Javaslat BKV kombijegy bevezetésére.

49. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

50. Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítása.

51. Javaslat egyedi támogatás utalásának engedélyezésére.

52. Javaslat társadalmi szervezetek és alapítványok részére átutalások engedélyezésére a „8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete” és a „8418 Kulturális jellegű támogatások” kerete terhére.

53. Javaslat társadalmi szervezetek részére átutalások engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére.

54. Javaslat a 8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

55. Javaslat a 2009. évi 8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

56/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1196/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Bánsághi Tamás 2009. augusztus 27-i hatályú lemondását városrendészeti bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja Devánszkiné dr. Molnár Katalint a Városrendészeti Bizottság tagjának 2009. augusztus 27-i hatállyal.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1197/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Ruzsics Milán 2009. augusztus 27-i hatályú lemondását informatikai bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja Intzoglu Istvánt az Informatikai Bizottság tagjának 2009. augusztus 27-i hatállyal.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: John Emese

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1198/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Merker Dávid 2009. augusztus 25-i hatályú lemondását városüzemeltetési és környezetgazdálkodási bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja Kovács Leventét a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság tagjának 2009. augusztus 27-i hatállyal.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2/a. ; 2/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: 2/a. dr. Demszky Gábor

2/b. dr. Bőhm András, Lakos Imre, Hock Zoltán, Katona Kálmán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1199/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1200/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kovács Balázsnak és Tarlós Istvánnak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó indítványát, mely szerint: „Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) „A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. melléklet „II. A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet a „Gazdasági Bizottság” cím 19. pontja hatályát veszti.

(2) Az SZMSZ 10. § (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő szövegrész lép:

„A főpolgármester az indítvány benyújtásától számított 8 napon belülre köteles az ülést összehívni.”...

(3) Az SZMSZ 4. sz. mellékletének 7 pontja (7. Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 7 fő”) hatályát veszti.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 3. pontja: Felterjesztési javaslat a 2020. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésének Budapest által történő megpályázását előkészítő törvénytervezet elfogadására.

Előadók: dr. Demszky Gábor, Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1201/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában foglalt felterjesztési jogával, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kezdeményezi a Kormánynál a „2009. évi () törvény a 2020. évi nyári Olimpiai és Paralimpiai játékok rendezésére vonatkozó pályázatról” című törvénytervezet elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1202/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a 2. sz. mellékletben szereplő, a miniszterelnök úrnak írt levél aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell konstrukciójának és cselekvési tervének elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1203/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Egészségügyi Modell konstrukcióját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint a BEM projekt keretében kidolgozott Egészségpolitikai Koncepciót az Egészségügyi Bizottság (125/2009. (IV. 29.) Eü. Biz. sz. határozat) javaslata alapján a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy ezen döntés önmagában nem minősül a Fővárosi Önkormányzat részéről anyagi kötelezettségvállalásnak.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1204/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Egészségügyi Modellt a Fővárosi Egészségközpont Zrt. kijelölésével kívánja megvalósítani, ennek megfelelően gondoskodni kíván az I. fázisban meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges forrásokról.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1205/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A reorganizáció szervezeti hátterének megteremtése érdekében a Fővárosi Egészségközpont Zrt. jegyzett tőkéjét a Gt. 248. § (1) bek. a) pontja alapján, új részvények forgalomba hozatalával, 422. 000. 000 Ft azaz Négyszázhuszonkettő millió forint összeggel megemeli azzal, hogy a tőkeemelés teljes egészében készpénz szolgáltatásával történik. A Társaság a tőkeemelés során 422 db, azaz négyszázhuszonkettő darab, egyenként 1. 000. 000 Ft (azaz egymillió forint) névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvényt bocsát ki, azok névértékén. Jelen alaptőke emelést követően a Társaság alaptőkéje 434. 000. 000 Ft (azaz négyszázharmincnégy millió forint), amely teljes egészében készpénz. A Társaság alaptőkéje 434 db (azaz négyszázharmincnégy darab), egyenként 1. 000. 000 Ft (azaz egymillió forint) névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított, „A” sorozatú törzsrészvényből áll.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1206/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 422 db, azaz négyszázhuszonkettő darab, egyenként 1. 000. 000 Ft (azaz egymillió forint) névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új törzsrészvényt azok névértékén átveszi, a részvények névértékét megfizeti és ezzel a részvények Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülnek.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1207/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Egészségközpont Zrt. alaptőke emelésének végrehajtásához kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 422 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8112 Fővárosi Egészségközpont Zrt. törzstőke befizetés” címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

1208/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjék az alaptőke, azaz 422 M Ft Fővárosi Egészségközpont Zrt. 10700206-48700708-51300009 számú bankszámlájára történő átutalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1209/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. alapító okiratát a 4/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/C. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. augusztus 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1210/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Egészségügyi Modell megvalósítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 588 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „91. Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvalósítására” cím előirányzatát.

1211/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „91. Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvalósítására” beruházási célú felhasználása érdekében gondoskodjon a pénzeszköz-átadási megállapodás részletes kidolgozásáról és a Közgyűlés szeptemberi ülése elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1212/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapest Egészségügyi Modell keretében kidolgozott - a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott kórházak reorganicáziójának, illetve integrált irányításának megvalósítására irányuló - projektek végrehajtásának 2010. I. negyedévben való megkezdésével és felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az előterjesztésben és mellékleteiben megfogalmazott modell (ennek keretében a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel esetlegesen köthető közszolgáltatási szerződést is) megvalósításának feltételeit és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. októberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1213/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi kezdéssel tervezett projektek megvalósítására a 2010. évi költségvetésben a Fővárosi Egészségközpont Zrt. BEM egészségügyi reorganizációs és hatékonyságjavító projektek céljára 1 500 M Ft fedezetet biztosít.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 47/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 6. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1214/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel kapcsolatos 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 6/e. napirendi pontokat később tárgyalja az ülés folyamán.

A napirend 5. pontja: Javaslat a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhő-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1215/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert vizsgálja meg, hogy a BKV Zrt. rendelkezik-e megfelelő intézkedési tervvel a szmogriadó tájékoztatási és riasztási fokozatai esetén a tömegközlekedés előnyben részesítésével összefüggésben, és annak eredményeként a további szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatait terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1216/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a BKV buszok motorjainak - a szmogrendelet előírásai szerinti - cseréjének lehetőségeit és költségeit. A vizsgálat eredményét terjessze a Közgyűlés novemberi ülése elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. novemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 51/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a „Hortobágyi kitelepítettek Emlékműve” létrehozása céljából forrás biztosítására, és a beruházási célokmány jóváhagyására.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Hock Zoltán, John Emese, dr. Steiner Pál, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1217/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozásával - a befogadott módosító indítvánnyal - és ennek érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás előkészítésével. Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséig a Fővárosi Önkormányzat 30,0 M Ft-ot biztosít az emlékmű létrehozásához.

1218/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 30,0 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozása” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 30,0 M Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1219/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében a Kulturális Bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság részére biztosított hatáskört és jóváhagyja a „Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozása” tárgyú célokmányt a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: a költségvetés módosítás jóváhagyását követően 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1220/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a soron következő napirendi pontként tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:

- Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XIII. ker., Váci út - Árbóc utca - Esztergomi út - Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozóan.

- Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest II. ker., Pesthidegkút, Ófalu egyes területei.

- Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Ganz Ábrahám utca - Halomi út - közigazgatási határ - Kerékkötő utca által határolt „F1” jelű fejlesztési területre vonatkozóan.

- Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XIII. kerület, Frangepán u. - Üteg u. - Petneházy u. - Hajdú u. által határolt területre vonatkozóan.

- Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Bp. XV. kerület, Károlyi Sándor út - Szántóföld utca találkozásánál lévő 91171/2,3,6 és 88952 hrsz. területek keretövezet módosítása.

A napirend 10/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XIII. ker., Váci út - Árbóc utca - Esztergomi út - Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1221/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 52/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XIII. ker., Váci út - Árbóc utca - Esztergomi út - Róbert Károly körút által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 52/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1222/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest II. ker., Pesthidegkút, Ófalu egyes területei.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1223/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a II. kerületi Önkormányzat kezdeményezése alapján elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 53/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest II. kerület, Pesthidegkút, Ófalu egyes - Moschbach park, Hidegkúti út és a Paprikás-patak találkozásában lévő telek, valamint a Paprikás-patak, Templom utca, Patakhegyi utca, Rákos utca, Váry köz, Mester utca által lehatárolt kastélytömb - területeire vonatkozó mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 53/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1224/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10/c. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Ganz Ábrahám utca - Halomi út - közigazgatási határ - Kerékkötő utca által határolt „F1” jelű fejlesztési területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1225/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának az előterjesztés tárgyalásának - következő rendes ülésre történő - elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1226/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 54/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Ganz Ábrahám utca - Halomi út - közigazgatási határ - Kerékkötő utca által határolt külterületi fejlesztési területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 54/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1227/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10/d. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XIII. kerület, Frangepán u. - Üteg u. - Petneházy u. - Hajdú u. által határolt területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1228/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés tárgyalását elnapolja.

A napirend 10/e. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Bp. XV. kerület, Károlyi Sándor út - Szántóföld utca találkozásánál lévő 91171/2,3,6 és 88952 hrsz. területek keretövezet módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1229/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosítási javaslatát a Budapest XV. kerület Károlyi Sándor út - Szántóföld utca találkozásánál lévő 91171/2,3,6 és 88952 hrsz. területre vonatkozó 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármester, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola speciális gyermekotthonná történő átalakítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1230/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola speciális gyermekotthonná történő intézményi átszervezését a súlyos disszociális tüneteket mutató és pszichoaktív szerekkel küzdő lányok ellátására azzal, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat belső erőforrások átcsoportosításával biztosítja.

Határidő: 2009. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1231/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény tevékenységének változása miatt 2009. szeptember 1-jei hatállyal módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1232/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készüljön előterjesztés a Közgyűlés 2010. februári rendes ülésére a Kornis Klára Gyermekotthon Szakiskolájának 2010-2011-es tanévtől történő további működésére vonatkozóan.

Határidő: a Közgyűlés 2010. februári rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1233/2009. (VIII. 27.)Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1234/2009. (VIII. 27.)Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1235/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1236/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila 65-69.) alapító okiratát a 4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1237/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1238/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1239/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) alapító okiratát a 7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 8. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) gazdasági integrációjára a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1240/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) pénzügyi-gazdálkodási feladatait - a gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátás érdekében - 2010. január 1-jétől a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.

2010. január 1-jétől a Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) és a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti:

Intézmény neve Létszámkeret (fő)
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 34
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete 163

A gazdasági integráció előkészítésével és lebonyolításával összefüggő többletfeladatok elismerése fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési tartalék előirányzatát 2000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím működési tartalék 2009. évi előirányzatát. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezés előkészítését kezdje meg.

Határidő: Közgyűlési döntés után haladéktalanul

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés tervezéséhez Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona keretszámait bontsa meg.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona pénzügy-gazdálkodási feladatainak átszervezése következtében a 4 álláshely végleges megszüntetéséből adódó megtakarítást 2010. január 1-jétől tartósan elvonja.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

2010. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2010. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út. 33.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (Budapest VIII., Kerepesi út. 33.) és a hozzá tartozó intézmények közötti együttműködési megállapodás módosításáról.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a működést akadályozó műszaki problémák elhárításához szükséges fedezet biztosítására a gyermekvédelmi ágazatban.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1241/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László módosító indítványát, mely szerint:”... felkéri a főpolgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokról, a keretösszeg felhasználásáról, a munkálatok alakulásáról adjon részletes, írásos tájékoztatást.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés októberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1242/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete székhelyének alagsor, fűtés- és melegvíz rendszerek részleges felújítási feladataira. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 14 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítási előirányzatát, és tervbe veszi a „Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete székhelyének alagsor, fűtés- és melegvíz rendszerek részleges felújítása” elnevezésű feladatot.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vonatkozó döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 16. pontja: Javaslat csereszerződés megkötésére a 33520 hrsz.-ú és a 34635 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1244/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8513 Tárgyi eszköz értékesítése” címen tervbe vesz 350 000 E Ft bevételt, mely a 33520 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséből származik, továbbá a „8501 Intézményi működési bevétel” címen 87 500 E Ft bevételt a 33520 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatt található ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó áfa vonatkozásában, csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 87 500 E Ft összeggel és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, valamint megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Budapest VIII. kerület, Bezerédi u. 14-16. számú ingatlan vásárlása” feladat előirányzatát 437 500 E Ft összeggel.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2009. évi szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1245/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó előirányzat módosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2009. évi szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1246/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontja szerint a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a csereszerződést a jelen előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a csereszerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1247/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 5. sz. mellékletét képező csereszerződés megkötésének következtében jelentkező, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 33520 helyrajzi számon felvett, természetben Budapest VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatt található ingatlan átadása kapcsán felmerülő 87 500 E Ft áfa, azaz Nyolcvanhétmillió-ötszázezer forint áfa összegnek a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat részére történő megfizetéséről gondoskodjon.

Határidő: csereszerződés aláírását követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1248/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 5. sz. melléklete, a Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékének 57. pontja szerint a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és 2009. szeptember 1. napjával jóváhagyja, megköti a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. között létrejött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. sz. mellékletét módosítja a jelen előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1249/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. évi költségvetésben biztosítsa az adott ingatlan felújításához szükséges keretet és a felújítás feltételének kialakításába vonják be a szakértői bizottságok képviselőit.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat oktatási ágazati beruházási projektek előirányzat módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1250/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a KMOP 4.1.1/A Építőipari TISZK projekt megvalósítása érdekében megemeli az „Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat előirányzatát 77 M Ft-tal. Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció.” előirányzatát 67 M Ft-tal továbbá a „3111 Kós Károly Kollégium” cím támogatási és kiadási, ezen belül a Céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatán belül az „Épület részleges felújítása” feladat előirányzatát 10 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg 77,0 M Ft-tal megemeli a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás „Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” előirányzatát. A KMOP 4.1.1/A Építőipari TISZK projekt összköltsége 1. 110. 880 E Ft-ra változik, továbbá az „Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat összköltsége 247,0 M Ft-ra módosul. „Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstr.” összköltsége 398,0 M Ft-ra módosul.

1251/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a KMOP-4.1.1/A Szily TISZK projekt megvalósítása érdekében megemeli a „Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat előirányzatát 50,0 M Ft-tal. Ennek érdekében az éves költségvetésben csökkenti a „3111 Kós Károly Kollégium” cím támogatási és kiadási, ezen belül a Céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatán belül az „Épület részleges felújítása” feladat előirányzatát 50 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg megemeli a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházás „Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” előirányzatát 50 M Ft-tal. A „KMOP-4.1.1/A Szily TISZK projekt” összköltsége 1 062 500 E Ft-ra változik, továbbá a „Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat összköltsége 162,5 M Ft-ra módosul.

1252/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Közgyűlés szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1253/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 5418. és 5423. azonosító számú beruházási engedélyokiratok és az 5291. azonosító számú célokmány módosítását az 1., 2. és 3. sz. mellékletek szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az okiratok aláírására, egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5867. azonosító számú Kós Károly Kollégium épület részleges felújítása engedélyokiratot.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a TISZK Nonprofit Kft.-k közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1254/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a Nonprofit Kft tisztségviselői megbízatásának 2009. december 31. napjáig történő meghosszabbítása miatt az ÉPTISZK Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Közszolgáltatási Szerződést a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1255/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A Nonprofit Kft. tisztségviselői megbízatásának 2009. december 31. napjáig történő meghosszabbítása miatt a BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött Közszolgáltatási Szerződést a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat kapacitás átcsoportosításokra a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményei között.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1256/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet alábbi feladatait a kapcsolódó járóbeteg-szakellátási kapacitásokkal együtt átadja a Mediser Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53.) által működtetett Megyeri Egészségház részére, egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges megállapodás aláírására.

Osztály neve Szakmakód Szakmanév Átadandó kapacitás
I. Járó-nőgyógy. Terhesgond. 004 Szülészet-nőgyógyászat 30
Szemészet 007 Szemészet 45
Orthopédia 010 Ortopédia 15
Reumathológia 014 Reumatológia és fizioterápia 45
Oszteoporózis 038 Oszteoporózis centrum (szakfeladat szerint) 30
Röntgen Károlyi Kh. 051 Röntgen diagnosztika és terápia 30
Ultrahang 053 Ultrahang-diagnosztika és terápia 30
Gyógytorna 057 Fizio- és mozgásterápia 30
Összesen: 285

Határidő: 2009. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1257/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

az SZMSZ 5. számú melléklet II. Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság fejezet 10., 11. pontjában foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő alábbi egészségügyi intézmények 1. sz. mellékletben foglalt járó- és fekvőbeteg-szakellátást érintő kapacitás-átcsoportosításaival egyetért, az egyes átcsoportosításokat fenntarthatónak ítéli meg, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az intézmények közötti kapacitás-átcsoportosítási kérelmet, valamint a plusz kapacitás igényeket nyújtsa be a Közép-Magyarországi Regionális Tanácsnak, illetve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Intézetének.

Határidő: 2009. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására a Magyar Államkincstár által kiadott hiánypótlási felhívások alapján.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1258/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 951-962/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatait.

1259/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 6/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 6/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1260/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháznak az előterjesztés 7/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 7/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1261/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 8/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 8/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1262/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 9/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 9/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1263/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézetnek az előterjesztés 10/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 10/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1264/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháznak az előterjesztés 11/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 11/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1265/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központnak az előterjesztés 12/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 12/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1266/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháznak az előterjesztés 13/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 13/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1267/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetnek az előterjesztés 14/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 14/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1268/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházainak az előterjesztés 15/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 15/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1269/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháznak az előterjesztés 16/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 16/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1270/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdőnek az előterjesztés 17/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 17/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a 4-es metró III. szakaszának megépítéséhez kapcsolódóan a KÖZOP keretében megvalósítandó projekt előkészítéséhez szükséges támogatás igénylési kérelem benyújtására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1271/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a KÖZOP előkészítési forrásaira további kötöttpályás közlekedésfejlesztési projektek (a januárban elfogadott közlekedési rendszerfejlesztési terv szerint) előkészítésére vonatkozóan is pályázatot kíván benyújtani és ezért felkéri a főpolgármestert, hogy ezen fejlesztések pályázati adatlapjait és a pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendkívüli ülésére nyújtsa be.

Határidő: a Közgyűlés szeptemberi rendkívüli ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1272/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Riz Levente módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy jelen előterjesztésben szereplő projekttartalmat az 1. pontban foglalt csomaggal együtt nyújtsa be, felülvizsgálva a tanulmánykészítés költség- és támogatásszükségletét, a tervezési díjak megalapozottságát.”

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1273/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 4-es metró Kelenföldi pályaudvar - Madárhegy (Virágpiac) közötti, III. szakaszának előkészítésével. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt.-vel közösen vizsgálja meg ennek jogi, pénzügyi és szervezeti feltételét és az eredményt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1274/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Támogatás-igénylési kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KÖZOP keretében megvalósítandó projektek előkészítésének támogatásához kapcsolódó felhívására az alábbi címmel: „Budapesti 4-es metróvonal III. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Madárhegy (Virágpiac) előkészítése - megvalósíthatósági tanulmány és Kohéziós Alap Támogatási Kérelem.”

1275/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - a támogatás-igénylési kérelmet az 1. sz. mellékletben foglalt tartalomnak megfelelően írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: A 4-es metróhoz kapcsolódóan a Kelenföldi pályaudvar térségében tervezett intermodális csomópont megvalósításához szükséges 2818/2 hrsz. ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1276/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2818/2 hrsz. ingatlan megszerzésének állásáról adott tájékoztatást. Ennek megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata ismételten kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Részvénytársaságnál a Magyar Állam tulajdonában lévő, Budapest XI. kerület, Boldizsár utcában (Őrmező) található, sporttelep rendeltetésű 2818/2 hrsz.-ú ingatlannak részére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-a alapján történő ingyenes átruházását fővárosi tömegközlekedési feladatok ellátása, nevezetesen a budapesti 4-es - Dél-Buda - Rákospalota - metróvonal Kelenföldi pályaudvar állomása Őrmezői Kijárata megvalósítása, a helyi autóbusz-közlekedésben résztvevő autóbuszok számára autóbuszmegálló, valamint P + R parkoló létesítése céljára, amely tevékenységek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, 63. § (2) bekezdése és a 63/A. § g) pontja alapján, továbbá a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, illetve az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján önkormányzati feladatok.

1277/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy az igényelt 2818/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban per van folyamatban, egyetért azzal, hogy a per lehetséges jogkövetkezményei viselésének feltételei szerződésben való rendezéséről a Fővárosi Önkormányzat tárgyalást kezdjen az MNV-vel, és felkéri a főpolgármestert, hogy az ingyenes átadás feltételeit, egyebek mellett a per lehetséges jogkövetkezményei viselésének feltételeit is szabályozó szerződés tervezetét annak elkészülte után jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.

1278/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vállalja a 2818/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonába adása érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését.

1279/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy Budapest a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény melléklete szerint önálló kistérséget alkot, Budapest Főváros Önkormányzata kijelenti, hogy az igényelt 2818/2 hrsz.-ú ingatlan tervezett felhasználása nem ellentétes a kistérség terveivel.

1280/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 3. sz. mellékletét képező igénybejelentést és nyilatkozatot írja alá.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények - 2009. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódóan felmerült költségek miatti - támogatására és a központi költségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1281/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatot módosítja: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet”-ben a gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében készített intézkedési tervben foglaltakkal összhangban, 2009. december 19-i hatállyal 128 álláshelyet véglegesen megszüntet.”

Az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet”-ben 2009. december 19-hatállyal 128 álláshelyet véglegesen megszüntet. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.


Cím-
kód

Intézmény megnevezése

Érvényes létszám

Megszűnő álláshelyek
Létszámcsökkentés határideje
Év/hó/nap
Álláshelyek megszüntetése utáni engedélyezett létszámkeret
1112 Nyírő Gyula Kórház 766 -2 2009. augusztus 1-jétől 764
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 1193 -128 2009. december 19-től 1065

Határidő: a Fővárosi közgyűlés 2009. decemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Az 1169/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozattal kiegészített 2142/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatot módosítja: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1264/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatot és az 1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatot megerősíti.

Úgy dönt, hogy a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 22. 713 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból:

személyi juttatás 17 207 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 5 506 E Ft

2009. év M. e.: ezer Ft

Cím-
kód
Intézmény megnevezése Előleg Létszám-leépítés költsége Változás
+/-
1112 Nyírő Gyula Kórház 0 2 211 2 211
- személyi juttatások 0 1 675 1 675
- munkaadókat terhelő járulékok 0 536 536
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 40 292 60 794 20 502
- személyi juttatások 30 524 46 056 15 532
- munkaadókat terhelő járulékok 9 768 14 738 4 970
Összesen: 40 292 63 005 22 713
ebből: - személyi juttatások 30 524 47 731 17 207
- munkaadókat terhelő járulékok 9 768 15 274 5 506

A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felhatalmazza a főpolgármestert a Nyírő Gyula Kórház és a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kötelezi a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetet, hogy a felmentési idők lejárta után a felmentett dolgozók részére történt tényleges kifizetésekről az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendeletben, valamint Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése 7. § (5) bekezdésében előírtak szerint számoljon el.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 24. pontja: Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítvány támogatására, Budapest XXII. ker., Jókai Mór u. 21-23. ingatlan fűtési rendszer felújítása.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1282/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Segély Helyett Esély Alapítvány ingyenes használatában, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XXII. kerület, Jókai Mór u. 21-23. ingatlan főépület gázüzemű kazánház, központi fűtési rendszer és használati melegvíz rendszer, valamint a portaépület és faház központi fűtési rendszer átalakítására és felújítására.

1283/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű felújítási kerete - Egészségügyi ágazat tartalékkeret” előirányzatát 18. 500 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7204 Segély Helyett Esély Alapítvány” támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítási előirányzatát, és tervbe veszi a „Segély Helyett Esély Alapítvány, Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása” elnevezésű feladatot.

1284/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Segély Helyett Esély Alapítvány, Pszichiátriai telephely fűtési rendszer felújítása” elnevezésű (6134 azonosítójú) feladat engedélyokiratát bruttó 18. 500 E Ft bekerülési költséggel, valamint felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. sz. mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1285/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. szeptember havi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Előterjesztés a fővárosi egészségügyi intézmények 2009. évi kamasz és felnőtt lakossági szűrő programjairól (Heim Pál Gyermekkórház, Uzsoki utcai Kórház, Szent Imre Kórház, Központi Stomatológiai Intézet, Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő, Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet, Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai).

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1286/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a hivatali „7101” címkódon belül külön törzsszámon szakmai előirányzatok között tervezett 200. 000 E Ft-ból az alábbi fővárosi fenntartású egészségügyi intézmények prevenciós programjait támogatja:

Intézmény Program Összeg
Heim Pál Gyermekkórház „Tiszta lappal” fővárosi kamaszszűrő program 15 990 E Ft
Szent Imre Kórház Kardiometabolikus prevenciós program 8 164 E Ft
Uzsoki utcai Kórház „Uzsoki Modell” zuglói fiatalokért alprogramja 11 982 E Ft
Központi Stomatológiai Intézet Iskolai fogászati prevenciós szűrés 5 079 E Ft
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Középiskolás fiatalok dermatoscopos szűrése 5 000 E Ft
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő „Ha jól eszünk és jól iszunk, jól leszünk” című program az egészséges táplálkozásért 5 709 E Ft
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Agressziókezelési megelőző program 4 000 E Ft
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Kardiometabolikus prevenciós program 2 000 E Ft

1287/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A fenntartásban lévő alábbi egészségügyi intézmények prevenciós programjait megvalósíthatónak ítéli meg és támogatja A feladat végrehajtása érdekében a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címkódon belül 19-es törzsszám egészségügyi prevenciós és egyéb ágazati szakmai feladatok címén biztosított előirányzatból a működési kiadások és ezen belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri és eseti jelleggel csökkenti 57 924 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli az

„1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 15 990 E Ft-tal, (azon belül a személyi juttatások előirányzatát 10 260 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3397 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1800 E Ft-tal, intézményi beruházások előirányzatát 533 E Ft-tal);

„1110 Szent Imre Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8164 E Ft-tal (azon belül a személyi juttatások előirányzatát 2306 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 728 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 5130 E Ft-tal);

„1113 Uzsoki utcai Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 11 982 E Ft-tal, (azon belül személyi juttatások előirányzatát 417 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 133 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 11 432 E Ft-tal);

„1201 Központi Stomatológiai Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5079 E Ft-tal, (azon belül a személyi juttatások előirányzatát 1643 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 443 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1538 E Ft-tal, intézményi beruházások előirányzatát 1455 E Ft-tal);

„1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5000 E Ft-tal, (azon belül a személyi juttatások előirányzatát 3393 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1087 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 520 E Ft-tal);

„1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5709 E Ft-tal, (azon belül személyi juttatások előirányzatát 682 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 218 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3609 E Ft-tal, intézményi beruházások előirányzatát 1200 E Ft-tal);

„1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4000 E Ft-tal, (azon belül a dologi kiadások előirányzatát 4 000 E Ft-tal);

„1111 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2000 E Ft-tal (azon belül a személyi juttatások előirányzatát 1219 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 381 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 400 E Ft-tal);

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1288/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1289/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az 1-8. számú mellékletekben szereplő támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződéseket, az 1-8. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően írja alá.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba lépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1290/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

újból szavazni kíván a „Javaslat az egészségügyi intézmények - 2009. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódóan felmerült költségek miatti - támogatására és a központi költségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntésekre” című előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1291/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ismételten napirendjére veszi a „Javaslat az egészségügyi intézmények - 2009. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódóan felmerült költségek miatti - támogatására és a központi költségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntésekre” című előterjesztést.

Javaslat az egészségügyi intézmények - 2009. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódóan felmerült költségek miatti - támogatására és a központi költségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1292/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatot módosítja: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet”-ben a gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében készített intézkedési tervben foglaltakkal összhangban, 2009. december 19-i hatállyal 128 álláshelyet véglegesen megszüntet.”

1293/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet”-ben 2009. december 19-hatállyal 128 álláshelyet véglegesen megszüntet. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi közgyűlés 2009. decemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1294/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1169/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozattal kiegészített 2142/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatot módosítja: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1264/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatot és az 1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatot megerősíti.


Cím-
kód

Intézmény megnevezése

Érvényes létszám

Megszűnő álláshelyek
Létszámcsökkentés határideje
Év/hó/nap
Álláshelyek megszüntetése utáni engedélyezett létszámkeret
1112 Nyírő Gyula Kórház 766 -2 2009. augusztus 1-jétől 764
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 1193 -128 2009. december 19-től 1065

1295/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 22. 713 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Kiadásból:

személyi juttatás 17 207 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 5 506 E Ft

2009. év M. e.: ezer Ft

Cím
kód
Intézmény megnevezése Előleg Létszám-leépítés költsége Változás
+/-
1112 Nyírő Gyula Kórház 0 2 211 2 211
- személyi juttatások 0 1 675 1 675
- munkaadókat terhelő járulékok 0 536 536
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 40 292 60 794 20 502
- személyi juttatások 30 524 46 056 15 532
- munkaadókat terhelő járulékok 9 768 14 738 4 970
Összesen: 40 292 63 005 22 713
ebből: - személyi juttatások 30 524 47 731 17 207
- munkaadókat terhelő járulékok 9 768 15 274 5 506

A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1296/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Nyírő Gyula Kórház és a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1297/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetet, hogy a felmentési idők lejárta után a felmentett dolgozók részére történt tényleges kifizetésekről az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendeletben, valamint Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése 7. § (5) bekezdésében előírtak szerint számoljon el.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1298/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1299/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: A FŐSZINFORM alapító okirat módosítása a MÁK hiánypótlási felhívása alapján.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1300/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közigazgatás-Szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM) költségvetési szerv (Budapest, Akadémia u. 1.) alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) előírásainak való megfelelés érdekében a jelen előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

1301/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt alapító okirat módosítás aláírására, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, valamint a hiánypótlás MÁK Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság - Budapest részére történő megküldésére.

Határidő: 2009. október 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1302/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a jelen alapító okirat módosításával összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának előkészítéséről és jóváhagyásra az Informatikai Bizottság elé terjesztéséről.

Határidő: 2009. december 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Budapest Főváros Brüsszeli Irodája megvásárlásának engedélyokirata.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1303/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Budapest Főváros Brüsszeli Irodája megvásárlása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés módosított 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Kötelezettségvállalás fedezet biztosítására a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása tárgyában 9 évre kiírandó közbeszerzési eljáráshoz.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1304/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1123-1126/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatokat.

1305/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A 117/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. határozatában megfogalmazott cél végrehajtása érdekében kötelezettséget vállal a 9 évi időtartamra szóló Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása tárgyú közbeszerzési eljárás (ún. szennyvíziszap hasznosító közbeszerzési eljárás) forrásának biztosítására a BKSZT-t üzemeltető szervezetnek továbbszámlázandó díj terhére, melynek becsült költsége 15 Md Ft.

Határidő: 2009. december 31.

(a közbeszerzési eljárás dokumentumainak PKB elé terjesztésére)

Felelős: dr. Demszky Gábor

1306/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 9 évi időtartamra szóló Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása tárgyú közbeszerzési eljárás vállalkozójának díjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az éves fővárosi költségvetésekben mindenkor megfelelően szerepelteti.

Határidő: folyamatos (első ízben a 2010. évi költségvetés, majd éves költségvetés a szerződés lejártáig)

Felelős: dr. Demszky Gábor

1307/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FCSM Zrt.-vel az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező „Együttműködési megállapodást” kiegészítő megállapodást, amelynek aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1308/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A Gazdasági Bizottság hatáskörét esetileg magához vonva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. társasági közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében kötött mandátummal eljáró részvényesi képviselő „igen” szavazatával támogassa az „Együttműködési megállapodást” kiegészítő megállapodás jóváhagyását.

Határidő: az FCSM Zrt. következő rendkívüli közgyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1309/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szennyvíziszap hasznosító közbeszerzési eljárás megindításának feltételeként a Kbt. és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a Főváros Közbeszerzési Szabályzata előírásai szerint intézkedjen a közbeszerzési eljárás keretében, a BKSZT négyévi üzemeltetésére fennálló szerződéses előírás szennyvíziszap hasznosító közbeszerzési eljárás által szükségessé tett mértékű módosításáról.

Határidő: Kbt. szerinti szerződésmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

1310/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy az eredeti határozati javaslatokban szereplő 9 éves időtartam 5+4 év, illetve a hozzárendelt forrás arányosan 15 Md Ft legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekthez fedezetbiztosítás a vízterhelési díj (adó) kötelezettségének próbaüzemi teljesítéséhez.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1311/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat, mint kibocsátó kötelezettséget vállal a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep próbaüzemi időszaka alatt, a Szennyvíztisztító Telepet terhelő vízterhelési díj (adó) becsült 3177 M Ft - 2010-ben esedékes - fizetési kötelezettségének teljesítésére.

1312/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projektet a vállalt 3177 M Ft kötelezettséggel megemelve szerepeltesse, és ezzel egyidejűleg gondoskodjon a beruházási engedélyokirat módosításáról.

Határidő: 2010. évi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1313/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Önkormányzat 2010. évre olyan pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kössön a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel, ami külön nevesítve tartalmazza a BKSZT próbaüzemi időszakára eső VTD fedezetét, valamint a szennyvizes beruházások és az adósságszolgálat forrásigényét.

Határidő: 2009. december (csatornahasználati díj előterjesztés)

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Budai Duna-parti Főgyűjtő (BMC) építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd - Batthyány tér között) átfogó városkép rendezési javaslat engedélyokirata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1314/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság az engedélyokirat jóváhagyására szóló hatáskörét.

1315/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budai Duna-parti Főgyűjtő (BMC) építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd - Batthyány tér között) átfogó városkép rendezési javaslat megvalósítása tárgyú engedélyokiratot és felhatalmazza a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: A Fővárosi Önkormányzat ICLEI tagságának megerősítése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1316/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy megerősíti Budapest Főváros Önkormányzata ICLEI (Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa) tagságát.

1317/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az ICLEI tagságból eredő tagdíj 2010. és 2014. közötti éves ütemezését, továbbá kötelezettséget vállal, hogy azt az éves költségvetések tervezése során figyelembe veszi az alábbiak szerint:

év tagdíj összege (EUR)
2010 1750
2011 2750
2012 3750
2013 4750
2014 5750

Határidő: éves költségvetések tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat az Energie-Cités hálózathoz történő csatlakozáshoz.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1318/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

kéri Budapest Főváros Önkormányzat felvételét az Energie-Cités Szövetségébe (az 1. és 2. sz. mellékletként csatolt Energie-Cités tájékoztató, valamint a 3. sz. mellékletként csatolt tagsági jelentkezési lap szerint), és felkéri a főpolgármestert, hogy a tagfelvételi kérelmet nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1319/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata felvétele esetén 2010-től kezdődően az éves költségvetésben a mindenkor hivatalos MNB árfolyam figyelembe vételével biztosítja a tagdíjat, ami jelenleg (2011-ig) 1. 250Euro/év, ezt követően (2012-től) 2. 500 Euro/év.

Határidő: 2010-től kezdődően a mindenkori éves költségvetés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1320/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1321/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1322/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1323/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Főpolgármesteri Hivatal számára, a magyar és külföldi időszaki kiadványok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításához.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1324/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal számára a magyar és külföldi időszaki kiadványok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, évi 37. 500 E Ft-ot a 2010-2011. évi költségvetésben, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím dologi kiadási előirányzatán biztosítja.

Határidő: 2010-2011-ig az éves költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: A Fővárosi Közgyűlés üléseinek siketek és nagyothallók számára történő elérhetősége.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1325/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges forrás biztosításával együtt intézkedjen annak érdekében, hogy siket és nagyothalló érdeklődők is élőben követhessék a Közgyűlés munkáját.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 01902/2009. (VII. 8.), 01903/2009. (VII. 8.) és 01969/2009. (VII. 8.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett határozatairól.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1326/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

hozzászólási jogot biztosít Kabai Attila részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1327/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 01902/2009. (VII. 8.) VVB határozatát megváltoztatja, és úgy dönt, hogy a Meseautó Kft.-nek a Deák téren 2009. július 13.-2010. június 30. közötti időtartamra történő információs pult elhelyezésére vonatkozó kérelmében foglalt közterület-használatához nem járul hozzá, és felkéri a főpolgármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 01903/2009. (VII. 8.) VVB határozatát megváltoztatja, és úgy dönt, hogy a Meseautó Kft.-nek az Erzsébet téren 2009. július 13.-2010. június 30. közötti időtartamra történő információs pult elhelyezésére vonatkozó kérelmében foglalt közterület-használatához nem járul hozzá, és felkéri a főpolgármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 01969/2009. (VII. 8.) VVB határozatát megváltoztatja, és úgy dönt, hogy a Meseautó Kft.-nek a Clark Ádám téren 2009. július 13.-2010. június 30. közötti időtartamra történő információs pult elhelyezésére vonatkozó kérelmében foglalt közterület-használatához nem járul hozzá, és felkéri a főpolgármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2009. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1328/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti 2009. évi Városrehabilitációs Közszolgáltatási szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással, valamint a kerület beruházásában 1999. óta megépült Budapest XVI. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételének módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1329/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

az 1147/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatot és az 1148/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1330/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata közötti megállapodást - annak mellékletében foglalt szennyvízcsatorna hálózat befejezett, aktivált eszközként történő térítésmentes átadás-átvétel tárgyában - és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1331/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapest XIX. kerület, Ady Endre út üzemeltetési feladatainak átvételére és tulajdonjogának megszerzésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1332/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a Budapest XIX. kerületében lévő Ady Endre út üzemeltetési feladatainak átvételére és az út nyomvonalába tartozó ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére az előterjesztéshez 2. számú mellékletként csatolt megállapodást a XIX. kerületi Önkormányzattal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Volánbusz Zrt. részéről az Újpest-Városkapu Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont fejlesztéséhez.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1333/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy mint a 26000/2 és a 26083/1 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa hozzájárulását adja a VOLÁNBUSZ Zrt. ezen ingatlanokon tervezett „VOLÁNBUSZ Zrt. - Újpest, Városkapu Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont fejlesztése című KMOP-2008-2. 3. 1/C kódjelű pályázat keretében megvalósuló fejlesztésekhez és ezzel összefüggésben jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képező megállapodásokat.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. és 2. számú melléklet szerinti megállapodásokat és a 3. számú mellékletként csatolt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1334/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú felépítményes ingatlanra kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1335/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy az 1788/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott pályázati kiírás és annak mellékletei alapján az ingatlan 3 975 000 000 Ft + áfa minimál áron kerüljön értékesítés céljából meghirdetésre.

Határidő: a döntés kézhezvételét követő legkésőbb 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1336/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a pályázat kétszeri meghirdetés után is eredménytelenül zárul, úgy egy előzetes hatástanulmány figyelembevételével az ingatlan megosztására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a döntés kézhezvételét követő legkésőbb 270 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat megállapodások megkötésére a FIMÜV Zrt.-vel.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1337/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a lakások üzemeltetésére vonatkozó megbízási szerződést a FIMÜV Zrt.-vel, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1338/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a nővérügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződést a FIMÜV Zrt.-vel, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1339/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a jelen előterjesztés 3-4. sz. melléklete szerinti szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: A BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződése meghosszabbítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1340/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel a forgalomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 5. sz. módosítását az előterjesztés 1/a. sz. melléklete szerinti, valamint az üzleti célú portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkeze-lésére vonatkozó megbízási szerződés 6. sz. módosítását az előterjesztés 2/a. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerződésmódosítások aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapesti Szociális Forrásközponttal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1341/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti 2009. szeptember 1-jei hatállyal a Budapesti Szociális Forrásközponttal az 1. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződést.

Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: A Margit híd lezárása következtében a BKV Zrt. közösségi közlekedési hálózatán szükségessé váló változtatások finanszírozása.

Előadó: Lakos Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1342/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. úgynevezett „Paraméterkönyv” változtatásához kapcsolódó kapacitásbővítés forrásainak biztosítására a társaság szakmai kimutatásai alapján a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének egyensúlyára tekintettel készítsen javaslatot.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat BKV kombijegy bevezetésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 56/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 29/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1343/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a rendeletmódosításban a „kombijegy” elnevezés helyett következetesen a „rendezvényhez kapcsolódó jegy” megnevezést használja.

1344/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az új jegytípust csak legalább 50 fő részvételével zajló rendezvények esetén lehessen igénybe venni, ennek érdekében a 29/2009. Főv. Kgy. rendelet a következő, (28) bekezdéssel egészíti ki:

„(28) A rendezvényhez kapcsolódó jegy értékesítése csak legalább 50 darab rendezvényhez kapcsolódó jegy egyidejű megvásárlása esetén lehetséges.”

A napirend 49. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1345/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekre vonatkozó, 2009. I. félévi beszámolóját elfogadja.

A napirend 50. pontja: Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítása.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1346/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára által beterjesztendő vizsgálati jelentés határidejét 2009. december 31-re módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat egyedi támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1347/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a „8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret” terhére a Rendészeti Megelőzési Társaság részére az 1. 800 E Ft összeg átutalását engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek és alapítványok részére átutalások engedélyezésére a „8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete” és a „8418 Kulturális jellegű támogatások” kerete terhére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1348/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a „8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete” cím, valamint a „8418 Kulturális jellegű támogatások kerete” cím terhére a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. alapján támogatások átutalását engedélyezi a következők szerint:

„8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete”

Ssz. Támogatott szervezet Program Támogatás
(E Ft)
1. Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület Határon túli színházak vendégjátéka újabb évadjának szervezése 3 000
2. Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület Vendégségben Budapesten-Határon Túli Magyar Fiatalok Találkozója 3 000
3. Merlin-Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány Évadnyitó Színházi Fesztivál 12 000
Összesen: 18 000

„8418 Kulturális jellegű támogatások kerete”

1. Budapest Mozi Közalapítvány A fővárosi art mozik kiemelt filmjeinek 47 500

Határidő: 2009. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek részére átutalások engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1349/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. alapján támogatások átutalását engedélyezi a következők szerint:

Ssz. Támogatott szervezet Támogatás
(E Ft)
1. Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület 10 000
2. Budapesti Zsidó Hitközség 15 000
3. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 4 000
Összesen: 29 000

Határidő: 2009. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1350/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bekezdése alapján engedélyezi az alábbi alapítványi iskolák és társadalmi szervezetek részére a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címen szereplő előirányzat terhére 12 400 E Ft összegű támogatás utalását.

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA: TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium A „Biztonságos Iskola Mozgalom” folytatása (bűnmegelőzési előadások, családi programok, biztonságra nevelés, nevelő testületek felkészítése, erdei iskola). 1200 E Ft
Wesley János Általános Iskola A „Biztonságos Iskola Mozgalom” folytatása (bűnmegelőzési előadások, családi programok, biztonságra nevelés, nevelő testületek felkészítése, erdei iskola). 1200 E Ft
Magyar Tűzoltó Szövetség Részvétel a III. Országos Hagyományos Tűzoltó versenyen és felkészülés a Tűzoltó Olimpiára. 2000 E Ft
Budapesti Tűzoltó Szövetség Felkészülés és részvétel a lipcsei nemzetközi tűzvédelmi kiállításon. 3000 E Ft
Budapesti Tűzoltó Szövetség Hagyományőrzés, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, kulturális rendezvények szervezése. 5000 E Ft

Határidő: a támogatási szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Javaslat a 2009. évi „8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1351/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 64/2009. (VI. 25.) számú határozatával a „8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:


Sor-
szám

Pályázó (szervezet) neve

Pályázati cél
Elnyert összeg
E Ft
Támogatott pályázati cél: (m)űködés/
(f)elhalmozás

Címre

Előirányzat
1. Balkán Hangja Kulturális Egyesület XIII. Balkán hangja fesztiválsorozat 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
2. EU-DROM Roma EU-
Integrációt Elősegítő Egyesület
„Halászháló Program” a fővárosi roma civil szervezetek részére szervezett, komplex képzési és projekt-fejlesztési program... 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
3. Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete Új tartalmak és módszerek kidolgozása a görög kisebbségi kultúrában 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
4. Kovász Egyesület a XVI. Kerületi Katolikus Iskoláért Hátrányos helyzetű moldvai csángó gyerekek nyaraltatása 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
5. Magyarországi Jogsértettekért Egyesület Kommunikációs együttműködési tréning és trénerképzés roma értelmiségiek számára 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6. Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete XV. Lengyel Keresztény Kulturális Napok 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
7. Soroksári Svábok Független Egyesülete Svábtalálkozó - 250 éves mezőváros Soroksár 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
8. Stencil Kulturális Alapítvány Roma dosszié folytatása a Beszélő c. folyóiratban 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
9. Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány Örmény muzeális műkincsgyűjtemény kiállítás újrarendezése 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
10. Diakónia Alapítvány Kultúrát mindenkinek! - hátrányos helyzetűek kulturális, szabadidős programjainak támogatása 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
11. Magyar Cserkésszövetség Roverway 2009 Iceland - 22 cserkész képviselete az izlandi cserkésztalálkozón 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
12. Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány Közös Pont a Sziget fesztivál civil falujában 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
13. Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület Közösségteremtés Őrmezőn 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
14. Palánta Sorsfordító Alapítvány A „békés megoldás” - indulatkezelés Bibliával 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
15. Református Rehabilitációs Alapítvány A ráckeresztúri drogterápiás otthonban gondozott 35 budapesti fiatal szabadtéri terápiás programjának támogatása 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
16. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület „Regnum majális” évente megrendezésre kerülő programcsomag 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
17. Szent József Közhasznú Társaskör Családgondozó és családi kohéziós programsorozat 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
18. A Zene Mindenkié Egyesület Az egyesület működése 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19. Ability Park Egyesület Ability klub - tematikus kerekasztal beszélgetések fogyatékkal élőknek 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
20. ADDETUR (Adj Hozzá!) Alapítvány Szabadban-Szabadon-Tanulni - súlyosan mozgáskorlátozott fiatalok segítése a szabadidő hasznos eltöltésében 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21. AFÁZIA - Az Újrabeszélők Egyesülete Kétnapos kirándulás afáziásokkal és családtagokkal 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
22. Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére Vízi-élményterápiás, szabadidős program halmozottan sérült gyermekek számára 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
23. Bethesda Kórház Alapítvány Krónikus beteg gyermekek tábora - terápiarezisztens epilepsziás gyermekek számára 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
24. Bliss Alapítvány Ismerj meg minket! - Súlyosan, halmozottan sérült fiatal felnőttek nyári szabadidős programja 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
25. Ébredések Alapítvány Egynapos kirándulás 25 pszichiátriai addiktológiai ellátott és kísérőik részére 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
26. Egészségvédők Szövetsége Zuglói civil szervezetek egészségvédő programja 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
27. Értelmes Élet Alapítvány Értelmes élet halmozottan sérült vak embereknek is 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
28. Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért Integrált nap a Gézengúz Alapítványban 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
29. Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány A Fejlesztő Gondozó Központban ellátott 37 gyermek és fiatal élethelyzetének javítását szolgáló szabadidős program 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
30. Gördülő Tánccsoport Alapítvány Gördülő tánc-, sport- és szabadidő tábor 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
31. Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány Speciális színházi előadások szervezése - kommunikációs akadálymentesítés 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
32. Hársfa Egyesület Súlyosan egészségkárosodottak élethelyzetének javítása 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
33. Humano Modo Alapítvány Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek hidroterápiás fejlesztése 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
34. Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület Sportterápia program krónikus légúti beteg gyermekeknek - a budapesti Ferenc-hegyi barlangban 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
35. Informatika a Látássérültekért Alapítvány Budapesti látássérültek esélyegyenlőségi klubja 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
36. Kapernaum Csoport Alapítvány Halmozottan sérült gyermekek és fiatalok integrált tábora és vízitúrája 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
37. Kincs-Ő a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Fejlesztését Támogató Alapítvány Pszichoterápiára járó mozgás- és kognitív rehabilitációra szoruló kisgyermekek terápiájának segítése 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
38. Laktóz Érzékenyek Társasága Tejcukorérzékenyek budapesti klubja 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
39. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) Sport kéz a kézben - szabadidős programok, kerékpártúrák szervezése látássérült gyermekeknek 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
40. Merkúr Gyógyító Mozgás Egyesület Fuss a fényben Fehérvár 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
41. Mozgássérült Emberek Önálló Éelte Egyesülete Nyári tábor mozgássérülteknek 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
42. Őrangyal Európai Alapítvány Családi nap súlyos beteg, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családoknak 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
43. Pool’n’ Roll SE/ Roll Dance Kerekesszékes Kombi Tánc Együttes Kombitánccal az esélyegyenlőségért 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
44. Rákoshegyi Bartók Zeneház Bartók szellemiségével együtt segítünk - fogyatékkal élő gyermekek javára 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
45. Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület Betegtalálkozó Debrecenben 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
46. Siketvakok Országos Egyesülete Siketvak gyermekek nyári táborozása 239 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
47. Szebben Szeretnék Járni Egyesület Mozgássérült gyermekeknek kézműves foglalkozás tartása
45 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
48. Szent Imre Sclerosis Multiplex Alapítvány Rehabilitációs gyógyüdülés 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
49. Tengeri Csillag Sport és Szabadidő Szervező Egyesület Szabadidős, sport és kulturális programok, nyári tábor szervezése sérült és ép gyermeke számára integráltan 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
50. TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete Út önmagamhoz - sport és önismereti tábor 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
51. Új Út Szociális Egyesület Lelki gondozás súlyosan egészségkárosodott hajléktalanok részére 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
52. Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület Mozdulj ki! 2009 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
53. Veled - Érted Egyesület Különböző fogyatékkal élők életminőségének javítása, akik az egyesület segítsége nélkül nem jutnak szabadidős programokhoz 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
54. Virágoskert 17 Alapítvány a sérültek korszerűbb ellátásáért A Virágoskert ÉNO szabadidős programjainak támogatása 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
55. VIZUS Alapítvány a látássérültekért Vakok és gyengénlátók élethelyzetének javítását szolgáló szabadidős programok 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
56. XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete Esélyegyenlőség Kazinczy szellemében 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
57. Zsótér Pál Alapítvány Kultúra és szabadidő -mozgáskorlátozott gyermekek kulturális integrációja 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
58. AQUILA Egyesület Az AQUILA fiatal tanárai a lakosság esélyegyenlőségének megvalósításáért 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
59. Art Sector Alapítvány „Porrajmos” - roma holokaust és más genocídiumok 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
60. DélUtán Alapítvány Számítógépes oktatás helyiségbérletének díja 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
61.. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány Karácsonyi élelmiszercsomag VIII. kerületi nagycsaládosoknak 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
62. Euró-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület Egyenlő eséllyel a közösségi és szociális szolgáltatásokért 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
63. Fészeklakó Alapítvány Folytassuk együtt fiatalok - program a Józsefvárosi fiataloknak 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
64. Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány Segítő találkozás - alacsony küszöbű, összetett segítő, megelőző feladatok 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
65. Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány Szociális mosoda működtetése és kapcsolódó támogatás 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
66. Kaszap István Alapítvány Szociálisan hátrányos helyzetű emberek, családok támogatása és lelki nap szervezése 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
67. KIÚT Szociális és Mentálhigiénés Egyesület Kézen fogva - hátrányos helyzetű szegény, roma munkanélküliek számára életvezetési tanácsadás 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
68. Munka-Tár Egyesület Átmeneti otthonban élő aktív korú munkanélküliek esélyegyenlőségének javítása 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
69. Oltalom Sportegyesület Sporttal és tanulással kiút a szegénységből 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
70. Oltalom Karitatív Egyesület Új alternatívákkal a hajléktalanságból való kiúthoz 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
71. Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány Egyenlő esélyek az életkezdésnél, a nagykorúvá vált állami gondozottak részére segítő szolgálat működtetése. 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
72. Segítség köve Alapítvány Csepeli hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek támogatása 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
Összesen: 12384 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1352/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 491/2003. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1775/2004. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2009. október 31-re módosítja;

- az 1167/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- az 1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. január 31-re módosítja;

- a 402/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1082/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra módosítja;

- az 1808/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- a 2135/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- a 119/2009. (I. 16.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2009. október 31-re módosítja.

- az 1162/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a Közgyűlés 2009. októberi rendes ülésére módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. augusztus 27-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére