A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. október 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1353/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg az „Ideiglenes Bizottság felállítása a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatára, szerződéskötési gyakorlatuk vizsgálatára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1354/2009. (X.12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az egyszemélyes gazdasági társaságok működésének átláthatóságát növelő intézkedésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1355/2009. (X.12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a délutáni rendes ülésén a meghívó szerinti 32. ponttal együtt tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Zrt. igazgatósági és felügyelő-bizottsági személyi ügyére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1356/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Rác fürdő projekt viszontagságos helyzete, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. állapota.

2/a. Az egyszemélyes társaságok javadalmazási gyakorlatának felülvizsgálata.

2/b. Javaslat az egyszemélyes gazdasági társaságok működésének átláthatóságát növelő intézkedésekre.

3/a. Javaslat felügyelő-bizottsági tagok cseréjére.

3/b. Javaslat felügyelő-bizottsági tag cseréjére.

4. Javaslat a KÖZOP keretében előkészítendő hat fővárosi kötöttpályás nagyprojekt megvalósíthatósági tanulmányaihoz szükséges támogatás igénylési kérelem benyújtására.

5. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) európai uniós projektjének támogatására.

6. Javaslat Budapest XVII. kerület, Rákoskeresztúr kerületközpont rehabilitációjának megvalósításával összefüggő telekalakításra.

7. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet, továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Döntés a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.

10. Döntés a „Fővárosért Emlékzászló” díj és a „Dr. Barna Sándor Emlékérem - a Főváros közbiztonságáért” díj adományozásáról.

11. Javaslat a 2009. évi „Zalabai Gábor díj A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díj adományozására .

12. Javaslat a Budapest Bábszínház igazgatójának megbízására.

13. Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház igazgatójának megbízására.

14. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének pályázati felhívására.

15. Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására, a Kft. alapító okiratának módosítására.

16. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. alapítására.

17. Ideiglenes Bizottság felállítása a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatára, szerződéskötési gyakorlatuk vizsgálatára.

A napirend 1. pontja: A Rác fürdő projekt viszontagságos helyzete, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. állapota, avagy javaslat a Fővárosi Önkormányzat, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vagyoni hátterével biztosított Rác fürdő felújítási és szállodaépítési projekttel összefüggésben, a Rác Nosztalgia Kft.-ben a jelenlegi fővárosi tulajdonrész 25%-ról 75%-ra történő megemelésére.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1357/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tulajdonosi jogait gyakorló Fővárosi Önkormányzat nevében haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a Rác Beruházó Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosaival, a Rác Nosztalgia Kft. üzletrészeinek a Rác fürdő felújítási és szállodaépítési projektbe a Fővárosi Önkormányzat, illetőleg a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által biztosított vagyoni erőképességnek megfelelő tulajdoni arányainak kialakítására.”

Határidő: 2009. november 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2/a. pontja: Az egyszemélyes társaságok javadalmazási gyakorlatának felülvizsgálata.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1358/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a Fővárosi Közgyűlés délutáni ülésére elnapolja.

A napirend 2/b. pontja: Javaslat az egyszemélyes gazdasági társaságok működésének átláthatóságát növelő intézkedésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1359/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a Fővárosi Közgyűlés délutáni ülésére elnapolja.

A napirend 3/a. pontja: Javaslat felügyelő-bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1360/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Parking Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Tudomásul veszi dr. Papcsák Ferenc felügyelő-bizottsági tagságáról 2009. szeptember 15-ei lemondását 2009. október 12-ei hatállyal.

- Megválasztja a felügyelő-bizottság tagjai közé dr. Ódor Évát 2009. október 15-től 2011. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását a többi tagéval azonos mértékben állapítja meg, 54 400 Ft/hó összegben.

- Módosítja a társaság alapító okiratát, annak 8. pontjában foglaltakat, a felügyelő-bizottságban történt személyi változások átvezetése érdekében és egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapítóokirat-módosítás egységes szerkezetbe foglalása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1361/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Tudomásul veszi Németh Szilárd felügyelő-bizottsági tagságáról 2009. szeptember 30-ai lemondását 2009. október 12-ei hatállyal.

- Megválasztja a felügyelő-bizottság tagjai közé Borbély Lénárd Lászlót 2009. október 15-étől 2011. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását a többi tagéval azonos mértékben állapítja meg, 84 000 Ft/hó összegben.

- Módosítja a társaság alapító okiratát, annak 11.2 pontjában foglaltakat, a felügyelő-bizottságban történt személyi változások átvezetése érdekében és egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapítóokirat-módosítás egységes szerkezetbe foglalása és aláírása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/b. pontja: Javaslat felügyelő-bizottsági tag cseréjére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1362/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

kijelöli Cselovszki Jenőt (lakcím: 1182 Budapest, Kossuth Lajos u. 191.) a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány felügyelő-bizottsági tagjává.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1363/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány alapító okiratát, egyben felkéri elnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a KÖZOP keretében előkészítendő hat fővárosi kötöttpályás nagyprojekt megvalósíthatósági tanulmányaihoz szükséges támogatásigénylési kérelem benyújtására.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1364/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy támogatásigénylési kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KÖZOP keretében megvalósítandó projektek előkészítésének támogatásához kapcsolódó felhívására az alábbi címekkel:

- „A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes, integráns fejlesztési koncepciójának elkészítésére, ennek részeként javaslat új hálózati elemek építésére, melyek elengedhetetlenek a hálózat egységesítéséhez. Megvalósíthatósági tanulmány.”

- „Az Észak-déli regionális gyorsvasút déli szakaszának Astoriáig történő kiépítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánya.”

- „A 4. sz. metró keleti irányú folytatása, Újpalota közvetlen belvárosi kötöttpályás kapcsolatának biztosítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány.”

- „A 2. sz. metró-Gödöllői HÉV összekötése, ehhez csatlakozva a 2. sz. metróvonal rákoskeresztúri szárnyvonalának megvalósíthatósági tanulmánya.”

- „A 3. sz. metróvonal északi meghosszabbítása az Újpest központ-Káposztásmegyer közötti szakaszon. Megvalósíthatósági tanulmány.”

- „A 42-es villamos meghosszabbításának terület-előkészítési feladatai, valamint kiviteli tervezése.”

Ezzel összefüggésben a projektek befejezését közvetlenül megelőző 5. év végéig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projektek megfelelnek az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak, illetve biztosítja, hogy a támogatással létrejött vagyontárgyakat, szellemi alkotásokat a projektek befejezését követő 5 éves időtartamban megőrzi azzal, hogy annak felhasználása, vagy bármely vagyoni jogokhoz kapcsolódó részjogosítvány a Támogató előzetes engedélye nélkül másra át nem ruházható, azonban - tekintettel a projektek kivitelezési projektet előkészítő jellegére - a Támogató által megjelölt, a jelen projektek eredményeire épülő kivitelezésre irányuló későbbi projektek kedvezményezettjének köteles térítésmentesen átadni.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - a fenti címekre vonatkozó támogatási kérelmeket és az azokhoz kapcsolódó egyéb iratokat írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) európai uniós projektjének támogatására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1365/2009 . (X. 12.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.1.1./C „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” konstrukció „C) Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” konstrukcióban benyújtandó pályázaton a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) részvételét, és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1366/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti Történeti Múzeum KMOP-2009-3.1.1./C „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” konstrukcióba benyújtandó pályázatához - annak kedvező elbírálása esetén - 33 333 333 Ft-ot biztosít pályázati önerő címén, 2010. évi költségvetésében 17 410 000 Ft-ot; 2011. évi költségvetésében 15 303 333 Ft-ot.

Határidő: pozitív pályázati döntést követően a 2010. és 2011. évi költségvetésekben

Felelős: dr. Demszky Gábor

1367/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén gondoskodjon a pályázattal kapcsolatos dokumentumok Közgyűlés elé terjesztéséről és a szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: pozitív pályázati döntést követő soron következő Közgyűlés ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat Budapest XVII. kerület, Rákoskeresztúr kerületközpont rehabilitációjának megvalósításával összefüggő telekalakításra.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1368/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdésében, valamint a 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy egyetért a Budapest XVII. kerület, Pesti út megosztására elkészült T-83826 ttsz.-ú térrajz szerinti változásokkal, és megköti a hozzá tartozó megállapodást Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatával a 7. számú melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a térrajz és a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 57/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 58/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1369/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

h) Papp László Budapest-Sportdíj

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1370/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

i) Bárczy István Díj

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 59/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1380/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Papp László Budapest-Sportdíj adományozásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében 2500 E Ft-tal csökkenti (ebből egyszeri jelleggel 900 E Ft-tal, tartós jelleggel 1600 E Ft-tal) a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi juttatási előirányzatát.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1381/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Olimpia éveiben a Papp László Budapest-Sportdíj adományozásához szükséges plusz 5 fővel kapcsolatosan felmerülő 1600 E Ft pénzügyi fedezetet a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi juttatási előirányzatán biztosítja.

Határidő: 2012. évi költségvetés, majd ezt követően négyévente

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1382/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal, hogy a Bárczy István Díj adományozásához szükséges 7300 E Ft pénzügyi fedezetet (ebből egyszeri jelleggel 900 E Ft, tartós jelleggel 6400 E Ft) a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi juttatási elő-irányzatán biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 60/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerint.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest Bábszínház igazgatójának megbízására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1383/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Bábszínház vezetői (igazgatói) munkakörének ellátásával megbízza Meczner Jánost 2010. február 1. napjától 2015. január 31-ig terjedő időtartamra. Személyi alapbérét 689 000 Ft/hó, azaz hatszáznyolcvankilenc-ezer forintban állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1384/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Meczner János igazgató munkaszerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 40. § (5) bekezdésében foglalt feltétel - a vezető közalkalmazotti jogviszonya tekintetében fizetés nélküli szabadság biztosítása - teljesülését követően a munkaszerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá és adja ki.

Határidő: a 2008. évi XCIX. törvény 40. § (5) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése után

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház igazgatójának megbízására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1385/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Budapest vezetői (igazgatói) munkakörének ellátásával megbízza Novák Jánost 2010. február 1. napjától 2015. január 31-ig terjedő időtartamra. Személyi alapbérét 513 000 Ft-ban, azaz ötszáztizenhárom-ezer forintban állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1386/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Novák János igazgató munkaszerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 40. § (5) bekezdésében foglalt feltétel - a vezető közalkalmazotti jogviszonya tekintetében fizetés nélküli szabadság biztosítása - teljesülését követően a munkaszerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá és adja ki.

Határidő: a 2008. évi XCIX. törvény 40. § (5) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése után

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének pályázati felhívására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1387/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a Fővárosi Önkormányzat 51%-os tulajdonában álló Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. taggyűlésén a Főváros mint tulajdonos képviseletében eljáró Gy. Németh Erzsébet (lakik: 1173 Budapest, Marabu u. 5.) kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával az alábbiakat képviselje:

„A Fővárosi Közgyűlés a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal.”

Határidő: a taggyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1388/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. taggyűlésének döntését követően az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján kezdeményezze a pályázat megjelentetését az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.

Határidő: a taggyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 16. pontja: Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. alapítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1393/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése a) pontja alapján alapítói jogkörében eljárva a jelenleg a Madách Színház Nonprofit Kft. keretein belül működő „Örkény István Színház” önálló működése érdekében megalapítja az Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1394/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. törzstőkéjét 3000 E Ft-ban határozza meg.

Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1395/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. első ügyvezetőjének kijelöli Mácsai Pált (születési hely, idő: Budapest, 1961. március 31., anyja neve: Gáspár Katalin, lakik: 1026 Budapest, Ervin u. 3.), 2010. június 30-ig terjedő időtartamra. A kijelölt ügyvezető személyi alapbérét havi bruttó 520 000 Ft összegben, éves teljesítménybére (prémiuma) mértékét éves személyi alapbére 100%-ában állapítja meg. Megköti Mácsai Pál ügyvezetővel munkaszerződését az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1396/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. első könyvvizsgálójának kijelöli a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi u. 29/a., adószáma: 12167445-2-43, cégjegyzék száma: 01-09-561335, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai névjegyzék száma: 00233), könyvvizsgálatért személyében felelős Tóth Józsefet (a. n.: Szabó Ilona, tagsági száma: 002555, lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi u. 29/A), 2012. június 30-ig terjedő időtartamra, és díjazását havi 86 000 Ft + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1397/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetésének ellenőrzése céljából 3 tagú felügyelő-bizottságot hoz létre 2012. június 30-ig terjedő időtartamra, és tagjainak kijelöli:

- András Ferenc, (a. n.: Csiszár Anna, 8252 Balatonszepezd, Arany János u. 12.),

- Konrád György, (a. n.: Klein Róza, 1026 Budapest, Torockó u. 3.),

- P. Szűcs Julianna, (a. n.: Rotter Márta, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7.).

A felügyelő-bizottság elnökének díjazását havi bruttó 76 000 Ft összegben, tagjai díjazását pedig havi bruttó 48 000 Ft összegben állapítja meg.

Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1398/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1399/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. 2009-2012. évekre szóló (középtávú) szakmai és üzleti tervét az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1400/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. megalapításával összefüggésben átcsoportosít 85 000 E Ft-ot a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címről az új „81.. Örkény István Színház Nonprofit Kft.” cím támogatási és kiadási előirányzatára, azon belül a törzstőke befizetéséhez kapcsolódóan 3000 E Ft-ot az önkormányzati beruházások előirányzatára, továbbá egyszeri 15 600 E Ft-ot a 2009. évi működési kiadásainak fedezete céljából a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatára, a fennmaradó 66 400 E Ft-ot pedig az Örkény István Színház Nonprofit Kft. 2010. évi működési támogatása terhére előlegként a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatára, amely összeg a 2010. évi éves szintű támogatás részét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1401/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat aláírását követően a 3000 E Ft törzstőke, továbbá a 15 600 E Ft 2009. évi működési támogatás soron kívüli átutalásáról az Örkény István Színház Nonprofit Kft. részére.

Határidő: az alapító okirat aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1402/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi az alapításra kerülő Örkény István Színház Nonprofit Kft. kiemelkedően közhasznú minősítését.

Határidő: az alapító okirat aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1403/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Örkény István Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződését terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1404/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az Örkény István Színház Nonprofit Kft. működési támogatását bázis-előirányzatként 281 398 E Ft-ban állítja meg, mely 2010. évben tartalmazza a 2009. évben átutalt 66 400 E Ft támogatási összeget is.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1405/2009. (X.12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ismételten a rendkívüli ülés napirendjére veszi és most tárgyalja meg „Az egyszemélyes társaságok javadalmazási gyakorlatának felülvizsgálata” és „Az egyszemélyes gazdasági társaságok működésének átláthatóságát növelő intézkedésekre” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1406/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy időszerűnek tartja a vezetői javadalmazási szabályzatok felülvizsgálatát. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok ún. vezetői javadalmazási szabályzatait vizsgáltassa felül, és különösen az alábbi szempontok figyelembevételével, egységes elvek szerint kialakított új vezetői javadalmazási szabályzatokat jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Ennek érdekében:

- A munkáltató mérlegelésétől függő jutalom vezető részére csak indokolt és kiemelkedő munkateljesítménnyel alátámasztható esetben fizethető a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1407/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Steiner Pál módosító indítványát, mely szerint:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okirataiban, egyéb a működésüket szabályozó okirataiban - a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett - kerüljön szabályozásra a vezető tisztségviselők döntési kompetenciája és ennek megfelelően felelősségük növelése, valamint az ügyvezetés döntéseinek a vezető testületek jóváhagyásához, ellenjegyzéséhez, véleményéhez stb. kötése. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az alapító okiratok, illetve egyéb szabályzatok módosítása tekintetében, az alábbiak szerint:

A munkaszervezet első számú vezetőjének helyettesei felett az alapvető munkáltatói jogokat a munkaszervezet vezetőjének javaslatai alapján - jogviszony létesítése, jogviszony megszüntetése, javadalmazás, prémiumfeladatok kiírása, értékelése - az igazgatóság gyakorolja. A nevesített munkáltatói jogkörök tekintetében előzetesen ki kell kérni a felügyelőbizottság véleményét is.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1408/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Steiner Pál módosító indítványát, mely szerint:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okirataiban, egyéb a működésüket szabályozó okirataiban - a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett - kerüljön szabályozásra a vezető tisztségviselők döntési kompetenciája és ennek megfelelően felelősségük növelése, valamint az ügyvezetés döntéseinek a vezető testületek jóváhagyásához, ellenjegyzéséhez, véleményéhez stb. kötése. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az alapító okiratok, illetve egyéb szabályzatok módosítása tekintetében, az alábbiak szerint:

Az igazgatóság hatásköre bővüljön ki a nagy értékű fejlesztések, hitelek felvételén túl valamennyi fontosabb szerződésre, értékhatár megjelölése mellett, különös figyelemmel a tanácsadói szerződésekre és a munkáltatói jogkörben megkötött felső vezetők munkaszerződéseire. Az igazgatóság elnöke kapjon ellenjegyzési jogkört valamennyi lényeges szerződés megkötésének esetére.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1409/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok alapító okirataiban, egyéb a működésüket szabályozó okirataiban - a hatályos jogszabályok figyelembe vétele mellett - kerüljön szabályozásra a vezető tisztségviselők döntési kompetenciája és ennek megfelelően felelősségük növelése, valamint az ügyvezetés döntéseinek a vezető testületek jóváhagyásához, ellenjegyzéséhez, véleményéhez stb. kötése. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az alapító okiratok, illetve egyéb szabályzatok módosítása tekintetében, az alábbiak szerint:

- a FEUVE rendszer alkalmazásával vizsgálják felül a társaságok belső szabályozását és szervezeti sémáját, készítsék el minden alkalmazotti munkakörre a munkaköri leírásokat, valamint módosítsák a társaságoknál a belső ellenőrzés kereteit.

Határidő: a Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1410/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy időszerűnek tartja a vezetői javadalmazási szabályzatok felülvizsgálatát. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok ún. vezetői javadalmazási szabályzatait vizsgáltassa felül, és különösen az alábbi szempontok figyelembevételével, egységes elvek szerint kialakított új vezetői javadalmazási szabályzatokat jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Ennek érdekében:

- A társaságok igazgatóságai, illetve felügyelő-bizottságai tegyenek javaslatot a javadalmazási szabályzattervezetekben arra vonatkozóan, hogy - figyelemmel a társaság működési struktúrájára, szervezeti felépítésére - mely munkakörök betöltői minősüljenek vezetőnek.

- A vezető munkájának ellentételezéséül alapvetően a személyi alapbére szolgáljon, amelynek mértékét - figyelemmel a beosztására, a beosztásával együtt járó felelősségére, valamint az alkalmazott bérrendszer belső arányaira is - erre tekintettel kell meghatározni.

- A vezető részére a munkaköre ellátásához általa korábban személyesen használt gépjármű, vagy más eszköz tulajdonjogának ingyenes, vagy kedvezményes megszerzése (mobiltelefon SIM-kártyája kivételével) kifejezett tilalom alá essen.

- A vezetőnek adható ún. egyéb juttatások (pl. az adott cégnél szokásos „cafeteria” keretébe tartozó juttatások) kérdésében a vezető feletti egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója dönthet, illetve azokat a munkaszerződésben kell meghatározni.

- A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3. § (6) bekezdés alapján a fővárosi egyszemélyes gazdasági társaságnál a valós és méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdekeire tekintettel, kizárólag gazdaságilag indokolható esetekben kerülhet sor ún. versenytilalmi megállapodás kötésére, amelyre kizárólag a részvénytársaság igazgatósága jogosult, korlátolt felelősségű társaságoknál pedig az ügyvezető a felügyelőbizottság jóváhagyásával köthet ilyen tartalmú megállapodást. Az ilyen szerződésekben kiköthető ellenértéknek arányban kell állnia a gazdasági érdek súlyával.

- A munkabér elemeként prémium kizárólag objektív szempontok alapján kimunkált és mérhető prémiumfeltételek esetén fizethető, a kifizetéshez prémiumfeladat-kitűzés és teljesítményértékelés elengedhetetlen. A prémium nem jelenthet „alapbérszerű”, objektív feltételek teljesítésétől nem függő, a célfeladatok teljesítésének számbavétele nélküli kifizetést. Kívánatos, hogy a prémium-feladatok meghatározására legkésőbb az éves üzleti terv elfogadásával egyidejűleg kerüljön sor, meghatározva az értékelés módját, eljárását és a teljesítés igazolásának feltételeit, a prémiumelőleg kifizetésének szabályait, illetve a prémiumelőleg visszafizetésének eseteit.

- A munkáltató mérlegelésétől függő jutalom vezető részére csak indokolt és kiemelkedő munkateljesítménnyel alátámasztható esetben fizethető a felügyelő-bizottság előzetes jóváhagyásával.

- A társaságok felügyelő-bizottságai kötelesek legalább évente értékelni a társaságnál alkalmazott foglalkoztatási és bérezési gyakorlatot.

- Határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése esetén munkabérként kizárólag az Mt. 88. § (2) bekezdésében meghatározottak illetik a vezetőt, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni (ilyen tartalmú munkaszerződést kötni) csak rendkívül indokolt esetben és részvénytársaságoknál az igazgatóság, korlátolt felelősségű társaságoknál pedig a felügyelő-bizottság jóváhagyásával lehet.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1411/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés vezető állású munkavállalókkal kapcsolatos ajánlása, hogy vezető beosztású személyek alkalmazására alapvetően határozatlan idejű munkaviszony keretében kerülhessen sor a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő társaságoknál. Határozott idejű munkaviszony csak kivételesen, indokolt esetben, vagy jogszabályi előírásból következő esetekben legyen létesíthető a vezérigazgató/ügyvezető esetén az alapító döntésével, más munkavállalónál pedig a részvénytársaság igazgatóságának, korlátolt felelősségű társaságoknál a felügyelő-bizottságnak az előzetes jóváhagyásával. Egyetért azzal, hogy minél szélesebb körben alkalmazzák a társaságok a próbaidő intézményét, lehetőség szerint 30 napnál hosszabb időszak kikötésével.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelő-bizottságai felé annak érdekében, hogy ezen elvek kerüljenek érvényesítésre az új vezetői munkaszerződések megkötésekor, illetve a már meglévő munkaszerződések módosításakor.

Határidő: 20 nap (a társaságok vezető tisztségviselőinek és felügyelő-bizottságainak az alapítói határozatról való értesítésére)

Felelős: dr. Demszky Gábor

1412/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, járjon el annak érdekében, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő társaságokkal szemben a fentiekben megfogalmazott elvárások és alapelvek alkalmazásra kerüljenek az önkormányzati társaságok legalább többségi tulajdonában lévő ún. „leánytársaságai”-nál is.

Határidő: 20 nap (a társaságok vezető tisztségviselőinek és felügyelő-bizottságainak az alapítói határozatról való értesítésére)

Felelős: dr. Demszky Gábor

1413/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást, mit kíván tenni a jelenlegi, hatályban lévő munkaszerződések átalakítása érdekében.

1414/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert annak vizsgálatára, hogy az elfogadott irányelvek keretein belül melyek lehetnek azok, amelyek alkalmasak fővárosi önkormányzati rendeletben való normaszerű szabályozásra.

Javaslat az egyszemélyes gazdasági társaságok működésének átláthatóságát növelő intézkedésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1415/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a Fővárosi Közgyűlés október végi rendes ülésére elnapolja.

A napirend 17. pontja: Ideiglenes Bizottság felállítása a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatára, szerződéskötési gyakorlatuk vizsgálatára.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1416/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Ideiglenes Bizottságot hoz létre a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő intézmények és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására.

A bizottság tagjai:

elnök (MSZP frakcióvezetője)

társelnök (FIDESZ-KDNP frakcióvezetője)

tag (MSZP)

tag (MSZP)

tag (MSZP)

tag (MSZP)

tag (FIDESZ-KDNP)

tag (FIDESZ-KDNP)

tag (FIDESZ-KDNP)

tag (FIDESZ-KDNP)

A bizottság létrehozásától számított 90 napon belül jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére.

A bizottság munkájához mindkét tagokat delegáló frakció szakértőket vesz igénybe. A szakértők igénybevételével felmerülő költségeket a Főpolgármesteri Hivatal biztosítja a költségvetés általános keretének terhére, 15 M Ft-os költségkerettel.

Határidő: a határozat meghozatalától számított 90 nap

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az ideiglenes bizottság jelentésének kidolgozásakor legyen figyelemmel a Horváth Csaba főpolgármester-helyettes által jegyzett „Javaslat az egyszemélyes gazdasági társaságok működésének transzparenciáját növelő intézkedésekre” című előterjesztés elfogadása során meghozott határozatokra, továbbá jelentését azzal összhangban készítse el.”

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. október 12-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére