A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. október 12-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1417/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg „Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 588-590/2009. (IX. 23.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett határozatairól” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1418/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1419/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 34. pontként tárgyalja meg „Az SZMSZ 55/B. § szerinti döntéshozatal (Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának határozott idejű munkaszerződése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1420/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 31. pontként tárgyalja meg a „Budapest Szíve Program I. ütem támogatási szerződés kiegészítése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1421/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „Felügyelőbizottsági tag változás az FCSM Zrt.-nél és a Nagybani Piac Zrt.-nél.” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1422/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 30. pontként tárgyalja meg a „Budapest Szíve Program II. ütem” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1423/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2/a., 2/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat IT, FB tagok cseréjére” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1424/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg a „Döntés díszpolgári cím adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1425/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A 100%-ban önkormányzati tulajdont képező gazdasági társaságok FEB-elnöki pozíciójával kapcsolatos javaslat” című előterjesztést az október végi rendes ülésén tárgyalja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1426/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 41. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági személyi ügyére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1427/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat egészségfejlesztő kórházi tevékenységek kiegészítő támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1428/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a drogfogyasztás visszaszorítását célzó tevékenységek támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1429/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

2/a. Javaslat IT, FB tagok cseréjére.

2/b. Javaslat IT, FB tagok cseréjére.

3. Felügyelőbizottsági tag változás az FCSM Zrt.-nél és a Nagybani Piac Zrt.-nél.

4. Javaslat a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztására, a társaság alapító okiratának módosítására.

5. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest X. ker., Hős u.-Pongrác út-Csilla u.-Salgótarjáni u.-Zách u. által határolt terület.

6. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest XIII. kerület, Frangepán u.-Üteg u.-Petneházy u.-Hajdú u. által határolt területre vonatkozóan.

7. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest XV. kerület, Kolozsvár utcai piac és környéke - FSZKT módosítása.

8. Javaslat rendeletmódosításokra a Margitsziget Stratégiai Terve alapján.

9. Javaslat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek jogharmonizációjára.

10. Döntés díszpolgári cím adományozására.

11. „Dél-budapesti régió vízrendezése előkészítés”; engedélyokirat 2. sz. módosításának lezárása; „Dél-budapesti régió vízrendezése” engedélyokirat jóváhagyása.

12. Javaslat a „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” keretfelosztás módosítására.

13. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

14. Javaslat egészségfejlesztő kórházi tevékenységek kiegészítő támogatására.

15. Javaslat a drogfogyasztás visszaszorítását célzó tevékenységek támogatására.

16. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Budapesti Olimpiai Mozgalom Egyesülettel (BOM).

17. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

18. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) gazdasági integrációjára a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez.

19. Javaslat a Cirko Film - Másképp Alapítvány támogatására a diákok filmes nevelési programjainak megvalósítása érdekében.

20. Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

21. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

22. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

23. Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának módosítására.

24. Javaslat a sport közintézetek alapító okiratának módosítására a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján.

25. Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

26. Javaslat a kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szóló felhívása alapján.

27. Javaslat az Esély-Budapest (fővárosi gyermek- és ifjúsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására.

28. Javaslat Fővárosi Önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

29. A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

30. Javaslat a FSZEK TÁMOP Támogatási Szerződés záradékának aláírására.

31. Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, Zalaapáti lakószobák felújítása” tárgyú felújítási feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

32. Javaslat az egészségügyi intézetek főigazgatói pályázatainak véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.

33. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a fővárosi egészségügyi intézmények 2010-2013. évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendőinek ellátása feladat pénzügyi fedezetének biztosítására.

34. Budapest Vezető Partnerként (főpályázóként) való részvétele az Európai Unió URBACT II programjának keretében beadott roma esélyegyenlőség témájú pályázatban.

35. Budapest Szíve Program II. ütem.

36. Budapest Szíve Program I. ütem támogatási szerződés kiegészítése.

37. Beépítésre szánt terület kivételes kijelölése iránti eljárás kezdeményezése (XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt terület).

38. Alkotmánybírósági előterjesztés kezdeményezése a terézvárosi „csendrendelet” megsemmisítése érdekében.

39. Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 588-590/2009. (IX. 23.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett határozatairól.

40. Az SZMSZ 55/B. § szerinti döntéshozatal (Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának határozott idejű munkaszerződése.

41. Javaslat a BKV Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági személyi ügyére.

42. A Margit-hídi mindkét oldali kerékpárút megvalósítása, összhangban a korábbi közgyűlési határozattal.

43. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és felügyelete alá tartozó intézményekben egyes rendezvények megtartásának szabályozása.

44. Javaslat az irodai és nyomdai papírfelhasználás csökkentésére a Főpolgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeinél.

45. Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány, Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2008. évi beszámolójának elfogadására.

46. Javaslat XIII. kerületi névtelen közterület Wein János parkra történő elnevezésére.

47. Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendeletet módosító 71/2008. (XII.10.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának tapasztalatairól.

48. Margit híd rekonstrukció szükséges feletti többletforrásának elvonása.

49. Vizsgálóbizottság felállítása a BKV Zrt.-nél kitudódott, a BKV Zrt.-t érintő szabálytalanságok kivizsgálására.

50. Támogatások átutalásának engedélyezése az oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék terhére.

51. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott Magyar Hajózási Országos Szövetség „Hajófelvonulás” rendezvényéhez és a Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub „Légibemutató” előkészítési költségeihez.

52. Rácz Pál fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

53. Bajnay Andrea Mária fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának 188/2009. (VI. 18.) sz. határozata ellen.

54/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1430/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2009. október 12-i hatállyal Bárándi Zoltánt a kulturális bizottsági, Horváth Tibornét, az oktatási és ifjúságpolitikai bizottsági, Sándor Zsigmondot, a kerületi koordinációs bizottsági, dr. Kecskés Balázst az esélyegyenlőségi, foglalkoztatáspolitikai és kisebbségi bizottsági tagságából visszahívja, egyidejűleg Magyar Bélát a Kulturális Bizottság, Giczy Bélát az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság, dr. Kecskést Balázst a Kerületi Koordinációs Bizottság és Pettkó Andrást, az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2/a. pontja: Javaslat IT, FB tagok cseréjére.

Előadó: John Emese

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1431/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a BKV Zrt. igazgatósági tagságából visszahívja 2009. október 12-i hatállyal Forró Zoltánt, Tóthfalusi Györgyöt, dr. Beleznai Zsoltot, dr. Voszka Évát és 2009. október 13.-2011. május 31. időtartamra megválasztja helyükre Mihályi Pétert, Zsíros Istvánt, Pálmai Lászlót és Tompa Lászlót.

1432/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. felügyelőbizottsági tagságából visszahívja Székely Gábort és Szabadai Viktort 2009. október 12-i hatállyal és helyükre 2009. október 13.-2011. május 31. időtartamra Várhegyi Lászlót és Balogh Ferencet megválasztja.

A napirend 2/b. pontja: Javaslat IT, FB tagok cseréjére.

Előadó: John Emese

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1433/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az által meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

Bella Balázs lemondása folytán megüresedett igazgatósági helyre Skaliczky Andrea megválasztását, a társaság soron következő közgyűlése napjától 2011. május 31-ig terjedő időtartamra.

1434/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a FŐTÁV Zrt. igazgatósági tagságába Németh Zoltánt delegálja 2009. október 13.-2011. május 31. időtartamra.

1435/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az ÉPÍT Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:

Merker Dávid lemondása folytán megüresedett igazgatósági helyre Szederkényi András megválasztását, a társaság soron következő közgyűlése napjától 2011. május 31-ig terjedő időtartamra.

A napirend 3. pontja: Felügyelőbizottsági tag változás az FCSM Zrt.-nél és a Nagybani Piac Zrt.-nél.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1436/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:

Hunvald György visszahívását a társaság felügyelőbizottságából a társaság soron következő közgyűlése napjával, valamint ezzel összefüggésben a társaság alapszabálya III. számú mellékletében foglaltak módosítását, a visszahívott felügyelőbizottsági tag tagságának törlésével.

Határidő: a társaság soron következő Közgyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1437/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján úgy dönt, hogy - ilyen célból kezdeményezve a Nagybani Piac Zrt. rendkívüli közgyűlésének összehívását - a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében a szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. részvényesi képviselő kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

Hunvald György visszahívását a társaság felügyelőbizottságából a társaság soron következő közgyűlése napjával, valamint ezzel összefüggésben a társaság alapszabálya mellékletében foglaltak módosítását, a visszahívott felügyelőbizottsági tag tagságának törlésével.

Határidő: a társaság soron következő Közgyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor (a BFVK Zrt. értesítéséért)

A napirend 4. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztására, a társaság alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1438/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - megválasztja a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának Jagodits Zsuzsannát (a. n.: Busics Margit, lakik: 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 34. sz.) 2009. október 13. napjától 2010. december 31-ig terjedő időtartamra, 48 000 Ft/hó díjazással.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1439/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - módosítja a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát - a Kft. felügyelőbizottsága tagjának megválasztásának átvezetése céljából - a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint az 5. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, Budapest X. kerület, Hős u.-Pongrác út-Csilla u.-Salgótarjáni út-Zách u. által határolt terület.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1440/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 61/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest X. kerület, Hős u.-Pongrác út-Csilla u.-Salgótarjáni út-Zách u. által határolt területre vonatkozó mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 61/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1441/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1442/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett X. kerületi Önkormányzat polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, Budapest XIII. kerület, Frangepán u.-Üteg u.-Petneházy u.-Hajdú u. által határolt területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1443/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 62/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XIII. kerület, Frangepán u.-Üteg u.-Petneházy u.-Hajdú u. által határolt területre vonatkozó mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 62/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1444/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, Budapest XV. kerület, Kolozsvári utcai piac és környéke - FSZKT módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1445/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 63/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XV. ker., Kolozsvár utcai piac és környéke területére vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 63/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1446/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat rendeletmódosításokra a Margitsziget Stratégiai Terve alapján.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 64/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 65/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek jogharmonizáció-jára.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 66/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.

A napirend 10. pontja: Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

Előadó: Devánszkiné dr. Molnár Katalin

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 67/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerint.

A napirend 11. pontja: „Dél-budapesti régió vízrendezése előkészítés”; engedélyokirat 2. sz. módosításának lezárása; „Dél-budapesti régió vízrendezése” engedélyokirat jóváhagyása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1448/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)” és az uniós támogatásban részesült „Dél-budapesti régió vízrendezése pályázati önrész” feladatokat összevontan, egy beruházásban „Dél-budapesti régió vízrendezése” néven kívánja megvalósítani.

1449/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Dél-Budapesti régió vízrendezése előkészítés” feladatot leállítja, a 2. sz. melléklet szerinti 005667 azonosító számú, 54,6 M Ft összköltségű engedélyokiratot lezárja, a felmerült költségek elszámolását pedig az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A 2009. szeptember 30-ig felhasznált összeg összesen: 49,1 M Ft, ebből 2008. december 31-ig felhasznált összeg: 0,3 M Ft, 2009. szeptember 30-ig felhasznált összeg 48,8 M Ft, maradvány 5,5 M Ft.

Az előkészítési feladat 5,5 M Ft maradványát a támogatást nyert „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt megvalósítására kívánja fordítani.

1450/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében a 8403 „Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)” feladat megnevezését „Dél-budapesti régió vízrendezése”-re módosítja, valamint átnevezi a 9112 „Évközi indítású beruházások” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése pályázati önrész” feladatot „Dél-budapesti régió vízrendezése” címre, 2010. évi ütem: 1276,8 M Ft (ebből saját forrás 224 M Ft, amelyből 185,8 M Ft önrész, EU támogatás 1052,8 M Ft). A feladat összköltsége 1356,4 M Ft, továbbá megemeli a 8403 „Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Római parti gát II. ütem építése” beruházás 2010. évi előirányzatát 30 M Ft-tal, melynek fedezetét a támogatást elnyert „Dél-budapesti régió vízrendezése pályázati önrész” feladat 2010. évi üteméből - a támogatási szerződésben rögzített kötelező önrészen felüli saját forrás terhére - való átcsoportosítás teremtette meg. A feladat összköltsége 100 M Ft.

1451/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti engedélyokiratot és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1452/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az 1047/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat által a feladatra biztosított 2010. évi, a támogatási szerződésben rögzített 185,8 M Ft önrészen felüli 68,2 M Ft saját erőből a Római parti gát II. ütem építése előirányzatból hiányzó 30,0 M Ft visszapótlásra kerül.”

A napirend 12. pontja: Javaslat a „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” keretfelosztás módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1453/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „II., Hidegkúti út-Máriaremetei út kereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók” feladat a II. kerülettel együttműködve történő megvalósításához szükséges 2,0 M Ft-os többletforrást a „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” keret terhére biztosítja.

1454/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” keret terhére új feladatként megvalósítja a „XVII. kerületi gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u.-ban és a Pesti úton” feladatot, melyre 14,0 M Ft-ot biztosít, továbbá kötelezettséget vállal, hogy megvalósítja és 2010. évi költségvetésében 15,0 M Ft-ot biztosít a „XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása, 50%-os költségmegosztással, pénzeszköz átadás útján” feladatot a XIV. kerülettel együttműködve.

1455/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti a „Forgalomirányítás fejlesztése 2008” keret előirányzatát 31,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül 2,0 M Ft-tal megemeli a „II., Hidegkúti út-Máriaremetei út kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók” feladat előirányzatát (a feladat összköltsége 10,0 M Ft) valamint címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 27,5 M Ft-tal, továbbá címen belül tervbe veszi az új, „XVII. kerületi gyalogos átkelőhelyek létesítése a Zrínyi u.-ban és a Pesti úton” feladatot 1,5 M Ft-tal, 2010. évi üteme 12,5 M Ft (összköltsége 14,0 M Ft) és tervbe veszi az új, „XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázása” feladatot - a kerülettel közös, 50%-os költségmegosztással - pénzeszköz átadás útján” melynek 2010. évi üteme 15,0 M Ft (a feladat összköltsége 15,0 M Ft).

1456/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a II. ker. Önkormányzattal a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, a II. ker., Hidegkúti út-Máriaremetei út kereszteződésben jelzőlámpás forgalomirányítás létesítésére. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1457/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a XIV. ker. Önkormányzattal a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a „XIV., Erzsébet királyné útja-Rákospatak u. kereszteződésének jelzőlámpázására. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1458/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XVII. kerületi gyalogátkelőhelyek létesítése a Zrínyi u.-ban és a Pesti úton” című feladat engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármestert a 3. számú mellékletben lévő engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1459/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A 899/2008. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat a) pontjának azt a részét, amely az 5719 egyedi azonosítási számú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására vonatkozik, hatályon kívül helyezi.

A napirend 13. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1460/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata A 2009. október 16-18. között megrendezésre kerülő sportszakmai továbbképzés kiadásaira. 200
2. Budapesti Honvéd SE Az egyesület tulajdonában lévő uszodába sporteszközök vásárlására. 500
3. HORT SE Működési kiadásokra, utánpótlás nevelésre. 1000
4. Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. A 2009. szeptember 19-én megrendezésre került budapesti kerületek I. foci tornája rendezvény kiadásaira. 600
5. Újpesti Torna Egylet Edzőtáborok kiadásaira (különösen vadvízi pályabérlés és hajószállítási költségekre). 250
6. Nemzeti Torna Egylet Kosárlabda utánpótlás-nevelési programok támogatására. 800
7. MALÉV Repülőklub Működési kiadásokra. 1000
8. Budapesti Atlétikai Szövetség XVII. Történelmi (Kegyeleti) Váltófutás kiadásaira. 1000
9. Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub Működési kiadásokra. 500
10. Közép-magyarországi Technikai
és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége
A 2009. októberében megrendezésre kerülő sporthétvégék rendezvény kiadásaira. 1500
11. Budapest Sport Egyesület Az egyesület vívó szakosztályának kiadásaira. 1000
Összesen: 8350

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1461/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemények támogatására elkülönített keret terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Műegyetemi Evezős Klub A 2009. július 31.-augusztus 2. között megrendezésre került Budapest-Baja Nemzetközi Hosszútávú Evezősverseny kiadásaira. 300
2. Magyar Műugró Szövetség A 2009. július 1-5. között megrendezésre került Ifjúsági Műugró Európa Bajnokság kiadásaira. 500
3. Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete A 2009. szeptember 11-12-én megrendezésre került Állami Gondozottak Nemzetközi Sporttalálkozója kiadásaira. 200
4. Harci Művészetek Budapesti Sportszövetsége A 2009. október 2-4. között megrendezésre kerülő Össz Kyokushin Karate VB kiadásaira. 1000
Összesen: 2000

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat egészségfejlesztő kórházi tevékenységek kiegészítő támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1462/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a fenntartásban lévő alábbi egészségügyi intézmények egészségfejlesztő programjait megvalósíthatónak ítéli meg és támogatja. A feladat végrehajtása érdekében a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címkódon belül 019-es törzsszám egészségügyi prevenciós és egyéb ágazati szakmai feladatok címén biztosított előirányzatból a működési kiadások és ezen belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri és eseti jelleggel csökkenti 10,0 M Ft-tal, egyidejűleg megemeli

a) az „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadását a Drogambulancia, „Methadon program folytatása” című szakmai program kifizetésére 2,0 M Ft-tal.

b) az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadását a II. Pszichiátriai Acut Addiktológiai és Addiktológiai Rehabilitációs Osztály, az utógondozás csoportterápiás céljait szolgáló és a drogok és a gyógyulás folyamatának demonstratív bemutatása- szóróanyag szakmai program kifizetésére 1,0 M Ft-tal.

c) 1,9 M Ft-tal az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadását a Tüdőgyógyászati Szakrendelés és Gondozó „dohányzás leszoktatás” című szakmai program kifizetésére.

d) az „1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet”, cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadását a Merényi Kórház Addiktológiai Rehabilitációs Osztály „családterápiás intervenció” c. szakmai program kifizetésére 1,6 M Ft-tal.

e) az „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadását a I. Pszichiátriai Osztály, „alkoholbetegek komplex művészetterápiás ellátása” című szakmai program kifizetésére 1,7 M Ft-tal.

f) az „1111 Szent János Kórház és Észak Budai Egyesített Kórházai” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadását Pszichiátriai Osztálya „Szenvedélybetegek és családtagjaik segítése családintervenciós és szocioterápiás módszerekkel” c. szakmai programjának támogatására 1,8 M Ft-tal.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1463/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a

- Nyírő Gyula Kórház

- Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

- Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet

- Szent János Kórház és Észak Budai Egyesített Kórházai nevében eljáró képviselőivel az 5a-5f. számú mellékletek szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: utalás a szerződés aláírását követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a drogfogyasztás visszaszorítását célzó tevékenységek támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1464/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a probléma kiemelt fontossága miatt, eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete, a Közgyűléstől a Bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” címe 47. pontjában átruházott hatáskörét, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 9205 címkód tervezett előirányzat felhasználására vonatkozó döntési jogkörét.

1465/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Szakmailag támogatja „A prevenciótól a rehabilitációig, a drogprobléma kezelése a Fővárosban 2009” c. dokumentumot.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1466/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Szakmailag egyetért a Fővárosi Kábítószer Egyeztető Fórum (FKEF) magalakulásával, és felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, milyen struktúrában és milyen feltételek mellett hozható létre a szervezet. A Fővárosi Kábítószer Egyeztető Fórum előkészítési és működési költségei 1,4 M Ft, mely összeggel csökkenti a „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási előirányzatát, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: 2009. november 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1467/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésében biztosított „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” címről 2009-ben, a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó programok támogatására 69,0 M Ft erejéig pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és a pályázati kiírást megjeleníti a Budapest Portálon, továbbá rövidített tartalommal, egy alkalommal a Magyar Nemzet és Népszabadság napilapokban.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1468/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A rövidített pályázati kiírás díja 0,130 M Ft, mely összeggel csökkenti a „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, és azonos összeggel megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási előirányzatát, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1469/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás (1. sz.-3. sz. mellékletek tartalommal) közzétételéről.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1470/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az A., B., C. pályázatok értékelésére 6 tagú eseti Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

- Főpolgármesteri Hivatal Humán-Várospolitikai Főpolgármester-helyettesi Iroda delegáltja

- Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság delegáltja

- Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosztály két delegáltja

- Nemzeti Drogmegelőzési Intézet delegáltja

- Civil drogügyi platform elnöke.

1471/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy D., E. pályázatok értékelésére 8 tagú eseti Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

- Főpolgármesteri Hivatal Humán-Várospolitikai Főpolgármester-helyettesi Iroda delegáltja

- Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság delegáltja

- Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosztály két delegáltja

- Nemzeti Drogmegelőzési Intézet delegáltja

- Oktatási Ügyosztály delegáltja

- Gyermek és Ifjúságvédelmi Ügyosztály delegáltja

- Civil drogügyi platform elnöke.

Határidő: 2009. november 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1472/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A beérkező pályázatok értékeléséhez az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság a bizottsági tagok közül, ........ bizottsági tagot választja meg a Bíráló Bizottságba.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1473/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Támogatja az ifjúsági addiktológiai ellátás kialakításának/bővítésének gondolatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy az Egészségügyi Minisztériummal közösen vizsgálja meg a budapesti ifjúsági addiktológiai ellátás jelenlegi állapotát a jelentkező szükségleteket, és a fejlesztés lehetőségeit.

Határidő: a határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Budapesti Olimpiai Mozgalom Egyesülettel (BOM).

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1474/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Olimpiai Mozgalom Egyesület támogatása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 40 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „83.” BOM Egyesület támogatása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

1475/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékletét képező, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Olimpiai Mozgalom Egyesület közötti pénzeszközátadás-átvételi megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1476/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1477/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1478/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát a 3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1479/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát a 4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1480/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az 5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1481/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1482/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát a 7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1483/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György út 12.) alapító okiratát a 8.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1484/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.) alapító okiratát a 9.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1485/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 67.) alapító okiratát a 10.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1486/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 11.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1487/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 12.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1488/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát utca 2/a.) alapító okiratát a 13.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1489/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 14.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1490/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) alapító okiratát a 15.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 15.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1491/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 16.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 16.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1492/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát a 17.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 17.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1493/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út. 36.) alapító okiratát a 18.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 18.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1494/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát a 19.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 19.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1495/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 20.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 20.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1496/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) alapító okiratát a 21.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 21.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1497/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 22.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 22.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1498/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát a 23.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 23.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1499/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) alapító okiratát a 24.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 24.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1500/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát a 25.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 25.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1501/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) alapító okiratát a 26.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 26.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1502/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát a 27.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 27.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1503/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest, Heinrich István u. 2.) alapító okiratát a 28.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 28.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1504/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) alapító okiratát a 29.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 29.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1505/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát a 30.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a Főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 30.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) gazdasági integrációjára a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1506/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) pénzügyi-gazdálkodási feladatait - a gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátás érdekében - 2010. január 1-jétől a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete látja el.

1507/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

2010. január 1-jétől a Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budapest II., Budakeszi út 67.) és a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti:

Intézmény neve Létszámkeret (fő)
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 34
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete 163

1508/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági integráció előkészítésével és lebonyolításával összefüggő többletfeladatok elismerése fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési tartalék előirányzatát 2000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím működési tartalék 2009. évi előirányzatát. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

1509/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezés előkészítését kezdje meg.

Határidő: közgyűlési döntés után haladéktalanul

Felelős: dr. Demszky Gábor

1510/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés tervezéséhez Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona keretszámait bontsa meg.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

1511/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona pénzügy-gazdálkodási feladatainak átszervezése következtében a 4 álláshely végleges megszüntetéséből adódó megtakarítást 2010. január 1-jétől tartósan elvonja.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

1512/2009 .(X. 12.) Főv. Kgy. h.

2010. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1513/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

2010. január 1-jei hatállyal módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1514/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (Budapest VIII., Kerepesi út. 33.) és a hozzá tartozó intézmények közötti együttműködési megállapodás módosításáról.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a Cirko Film - Másképp Alapítvány támogatására a diákok filmes nevelési programjainak megvalósítása érdekében.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1515/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az október végi rendes ülésére elnapolja a „Javaslat a Cirko Film - Másképp Alapítvány támogatására a diákok filmes nevelési programjainak megvalósítása érdekében” című előterjesztést.

A napirend 20. pontja: Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1516/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (4) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek e rendelet 13. § (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörét és csökkenti a „9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” cím működési célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatát 5 700 000 Ft-tal és egyben ugyanazon összeggel megemeli az új „8416 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” cím, működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre előirányzatát.

1517/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § (3) bekezdés b) pontja alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek az SZMSZ 7. számú melléklete Pénzügyi igazgatásról szóló fejezetének 21. pontjában szereplő hatáskörét és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2-7. számú mellékletében szereplő megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: az előirányzat átcsoportosítását tartalmazó költségvetési rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1518/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek részére a „8416 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” címen szereplő 5700 E Ft összegű előirányzat terhére a működési célú támogatási összeg utalását:

Támogatott megnevezése: Támogatás összege:
Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1425 E Ft
Pilisborosjenő (Weindorf) Önkéntes Tűzoltó Egyesület 760 E Ft
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 1615 E Ft
Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 950 E Ft
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 760 E Ft
Perbál Község Tűzoltó Egyesület 190 E Ft
ÖSSZESEN: 5700 E Ft

Határidő: az előirányzat átcsoportosítását tartalmazó költségvetési rendelet módosításának hatályba lépését követően a szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1519/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi egyesület megjelölt összegű támogatásának átutalását a „2106 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca” cím terhére:

Magyar Szociális Szervezők Egyesülete 20 E Ft

1520/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szakmai és érettségi vizsgákra biztosított támogatás oktatási intézmények számára történő soron kívüli átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1521/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a „Budapest Fővárosi Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósított projektek integrált tájékoztatási és nyilvánossági feladatai” 2010. évi működési kiadásainak fedezetére az Igazgatási apparátus kiadásain belül a Sajtóiroda előirányzatai között 320 000 E Ft többletforrást biztosít a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében, felszabadítva ezzel a lekötött 2009. évi 320.000 E Ft-os előirányzatot.

Határidő: 2010. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1522/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendeletében megjelölt „9300 Általános tartalék” cím terhére 8000 E Ft összeget átcsoportosít az „új 84.. Budapesti Zsidó Hitközség” címre, Zsidó Nyári Fesztivál feladatra, működési célú pénzeszköz átadás.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1523/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

a) Magyar Festészet Napja Alapítvány 300 E Ft
b) Történelemtanárok Egylete 500 E Ft
c) Baksi Kulturális Egyesület 20 E Ft
d) Magyar Színházi Társaság 400 E Ft
e) Stencil Kulturális Alapítvány 1000 E Ft
f) Balassi Intézet 500 E Ft
g) Városmajori Kosárlabda Közhasznú Sport Egyesület 500 E Ft
h) Oláh Euró Gipsy Zenész Egyesület 100 E Ft
i) MTA-VITA Alapítvány 500 E Ft
j) Autonómia Alapítvány 400 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott módosítással megalkotja 68/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1524/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

elfogadja - az előterjesztői kiegészítéssel - Budapest Főváros Önkormányzata 2009. I. félévi költségvetése alakulásáról szóló beszámolót.

1525/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi intézmény 2009. évi előirányzata terhére engedélyezi az alábbi alapítvány támogatását a megjelölt összeggel:

Intézmény Megnevezése Összeg
(ezer Ft)
2113 Főv. Önk. Fogl. Intézete Darvastó Félúton Ház Alapítvány Tapolca 300

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1526/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1527/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a sport közintézetek alapító okiratainak módosítására a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása alapján.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1528/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpályának az előterjesztés 2/a. számú mellékleteként csatolt alapító okiratát a 2./b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2./c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. október 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1529/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum az előterjesztés 3./a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 3./b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3./c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. október 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1530/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Budapest, Rácz László u. 73.) alapító okiratát a 3.1. számú melléklet szerinti tartalommal.

1531/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 3.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1532/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1077 Budapest, Izabella u. 1.) alapító okiratát a 3.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

1533/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (1022 Budapest, Bimbó u. 51.) alapító okiratát a 3.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

1534/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) alapító okiratát a 3.5. számú melléklet szerinti tartalommal.

1535/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) alapító okiratát a 3.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

1536/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) alapító okiratát a 3.7. számú melléklet szerinti tartalommal

1537/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító okiratát a 3.8. számú melléklet szerinti tartalommal.

1538/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) alapító okiratát a 3.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

1539/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) alapító okiratát a 3.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

1540/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.) alapító okiratát a 3.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

1541/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) alapító okiratát a 3.12. számú melléklet szerinti tartalommal.

1542/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) alapító okiratát a 3.13. számú melléklet szerinti tartalommal.

1543/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) alapító okiratát a 3.14. számú melléklet szerinti tartalommal.

1544/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát a 3.15. számú melléklet szerinti tartalommal.

1545/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi út 134.) alapító okiratát a 3.16. számú melléklet szerinti tartalommal.

1546/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát a 3.17. számú melléklet szerinti tartalommal.

1547/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) alapító okiratát a 3.18. számú melléklet szerinti tartalommal.

1548/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát a 3.19. számú melléklet szerinti tartalommal.

1549/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát a 3.20. számú melléklet szerinti tartalommal.

1550/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) alapító okiratát a 3.21. számú melléklet szerinti tartalommal.

1551/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Czóbel Ernő Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.) alapító okiratát a 3.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

1552/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) alapító okiratát a 3.23. számú melléklet szerinti tartalommal.

1553/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) alapító okiratát a 3.24. számú melléklet szerinti tartalommal.

1554/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 3.25. számú melléklet szerinti tartalommal.

1555/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) alapító okiratát a 3.26. számú melléklet szerinti tartalommal.

1556/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (1119 Budapest, Fehérvári út 159.) alapító okiratát a 3.27. számú melléklet szerinti tartalommal.

1557/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító okiratát a 3.28. számú melléklet szerinti tartalommal.

1558/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) alapító okiratát a 3.29. számú melléklet szerinti tartalommal.

1559/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) alapító okiratát a 3.30. számú melléklet szerinti tartalommal.

1560/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) alapító okiratát a 3.31. számú melléklet szerinti tartalommal.

1561/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) alapító okiratát a 3.32. számú melléklet szerinti tartalommal.

1562/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) alapító okiratát a 3.33. számú melléklet szerinti tartalommal.

1563/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 3.34. számú melléklet szerinti tartalommal.

1564/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium (1074 Budapest, Hársfa u. 4.) alapító okiratát a 3.35. számú melléklet szerinti tartalommal.

1565/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) alapító okiratát a 3.36. számú melléklet szerinti tartalommal.

1566/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) alapító okiratát a 3.37. számú melléklet szerinti tartalommal.

1567/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) alapító okiratát a 3.38. számú melléklet szerinti tartalommal.

1568/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) alapító okiratát a 3.39. számú melléklet szerinti tartalommal.

1569/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 3.40. számú melléklet szerinti tartalommal.

1570/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) alapító okiratát a 3.41. számú melléklet szerinti tartalommal.

1571/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út. 2-4.) alapító okiratát a 3.42. számú melléklet szerinti tartalommal.

1572/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher (1151 Budapest, Énekes út 10/B) alapító okiratát a 3.43. számú melléklet szerinti tartalommal.

1573/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) alapító okiratát a 3.44. számú melléklet szerinti tartalommal.

1574/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 3.45. számú melléklet szerinti tartalommal.

1575/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) alapító okiratát a 3.46. számú melléklet szerinti tartalommal.

1576/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) alapító okiratát a 3.47. számú melléklet szerinti tartalommal.

1577/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát a 3.48. számú melléklet szerinti tartalommal.

1578/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát a 3.49. számú melléklet szerinti tartalommal.

1579/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát a 3.50. számú melléklet szerinti tartalommal.

1580/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) alapító okiratát a 3.51. számú melléklet szerinti tartalommal.

1581/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát a 3.52. számú melléklet szerinti tartalommal.

1582/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) alapító okiratát a 3.53. számú melléklet szerinti tartalommal.

1583/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okiratát a 3.54. számú melléklet szerinti tartalommal.

1584/2009.(X.12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) alapító okiratát a 3.55. számú melléklet szerinti tartalommal.

1585/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a József Attila Középiskolai Kollégium (1146 Budapest, Cházár András u. 6.) alapító okiratát a 3.56. számú melléklet szerinti tartalommal.

1586/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) alapító okiratát a 3.57. számú melléklet szerinti tartalommal.

1587/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci út 8.) alapító okiratát a 3.58. számú melléklet szerinti tartalommal.

1588/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A) alapító okiratát a 3.59. számú melléklet szerinti tartalommal.

1589/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) alapító okiratát a 3.60. számú melléklet szerinti tartalommal.

1590/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.) alapító okiratát a 3.61. számú melléklet szerinti tartalommal.

1591/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (1139 Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát a 3.62. számú melléklet szerinti tartalommal.

1592/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.) alapító okiratát a 3.63. számú melléklet szerinti tartalommal.

1593/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) alapító okiratát a 3.64. számú melléklet szerinti tartalommal.

1594/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30.) alapító okiratát a 3.65. számú melléklet szerinti tartalommal.

1595/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.) alapító okiratát a 3.66. számú melléklet szerinti tartalommal.

1596/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) alapító okiratát a 3.67. számú melléklet szerinti tartalommal.

1597/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) alapító okiratát a 3.68. számú melléklet szerinti tartalommal.

1598/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát a 3.69. számú melléklet szerinti tartalommal.

1599/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.) alapító okiratát a 3.70. számú melléklet szerinti tartalommal.

1600/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Középiskolai Leánykollégium (1145 Budapest, Uzsoki u. 34/A) alapító okiratát a 3.71. számú melléklet szerinti tartalommal.

1601/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtosi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 3.72. számú melléklet szerinti tartalommal.

1602/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/A) alapító okiratát a 3.73. számú melléklet szerinti tartalommal.

1603/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Madách Imre Gimnázium (1073 Budapest, Barcsay u. 5.) alapító okiratát a 3.74. számú melléklet szerinti tartalommal.

1604/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 3.75. számú melléklet szerinti tartalommal.

1605/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító okiratát a 3.76. számú melléklet szerinti tartalommal.

1606/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító okiratát a 3.77. számú melléklet szerinti tartalommal.

1607/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) alapító okiratát a 3.78. számú melléklet szerinti tartalommal.

1608/2009 (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) alapító okiratát a 3.79. számú melléklet szerinti tartalommal.

1609/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.) alapító okiratát a 3.80. számú melléklet szerinti tartalommal.

1610/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 59-60.) alapító okiratát a 3.81. számú melléklet szerinti tartalommal.

1611/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u. 4.) alapító okiratát a 3.82. számú melléklet szerinti tartalommal.

1612/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) alapító okiratát a 3.83. számú melléklet szerinti tartalommal.

1613/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) alapító okiratát a 3.84. számú melléklet szerinti tartalommal.

1614/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium (1203 Budapest, Serény u. 1.) alapító okiratát a 3.85. számú melléklet szerinti tartalommal.

1615/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.) alapító okiratát a 3.86. számú melléklet szerinti tartalommal.

1616/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító okiratát a 3.87. számú melléklet szerinti tartalommal.

1617/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) alapító okiratát a 3.88. számú melléklet szerinti tartalommal.

1618/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.) alapító okiratát a 3.89. számú melléklet szerinti tartalommal.

1619/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) alapító okiratát a 3.90. számú melléklet szerinti tartalommal.

1620/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B) alapító okiratát a 3.91. számú melléklet szerinti tartalommal.

1621/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát a 3.92. számú melléklet szerinti tartalommal.

1622/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) alapító okiratát a 3.93. számú melléklet szerinti tartalommal.

1623/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hengersor u. 34.) alapító okiratát a 3.94. számú melléklet szerinti tartalommal.

1624/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest, Attila út 43.) alapító okiratát a 3.95. számú melléklet szerinti tartalommal.

1625/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okiratát a 3.96. számú melléklet szerinti tartalommal.

1626/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító okiratát a 3.97. számú melléklet szerinti tartalommal.

1627/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát a 3.98. számú melléklet szerinti tartalommal.

1628/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 3.99. számú melléklet szerinti tartalommal.

1629/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) alapító okiratát a 3.100. számú melléklet szerinti tartalommal.

1630/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát a 3.101. számú melléklet szerinti tartalommal.

1631/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) alapító okiratát a 3.102. számú melléklet szerinti tartalommal.

1632/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát a 3.103. számú melléklet szerinti tartalommal.

1633/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.) alapító okiratát a 3.104. számú melléklet szerinti tartalommal.

1634/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.) alapító okiratát a 3.105. számú melléklet szerinti tartalommal.

1635/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát a 3.106. számú melléklet szerinti tartalommal.

1636/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát a 3.107. számú melléklet szerinti tartalommal.

1637/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.) alapító okiratát a 3.108. számú melléklet szerinti tartalommal.

1638/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Táncsics Mihály Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) alapító okiratát a 3.109. számú melléklet szerinti tartalommal.

1639/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h

Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító okiratát a 3.110. számú melléklet szerinti tartalommal.

1640/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát a 3.111. számú melléklet szerinti tartalommal.

1641/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) alapító okiratát a 3.112. számú melléklet szerinti tartalommal.

1642/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) alapító okiratát a 3.113. számú melléklet szerinti tartalommal.

1643/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 3.114. számú melléklet szerinti tartalommal.

1644/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 3.115. számú melléklet szerinti tartalommal.

1645/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Váci Mihály Kollégium (1141 Budapest, Mogyoródi út 128.) alapító okiratát a 3.116. számú melléklet szerinti tartalommal.

1646/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtosi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 3.117. számú melléklet szerinti tartalommal.

1647/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 3.118. számú melléklet szerinti tartalommal.

1648/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 24.) alapító okiratát a 3.119. számú melléklet szerinti tartalommal.

1649/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) alapító okiratát a 3.120. számú melléklet szerinti tartalommal.

1650/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) alapító okiratát a 3.121. számú melléklet szerinti tartalommal.

1651/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító okiratát a 3.122. számú melléklet szerinti tartalommal.

1652/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Veres Pálné Gimnázium (1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.) alapító okiratát a 3.123. számú melléklet szerinti tartalommal.

1653/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.) alapító okiratát a 3.124. számú melléklet szerinti tartalommal.

1654/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát a 3.125. számú melléklet szerinti tartalommal.

1655/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/B) alapító okiratát a 3.126. számú melléklet szerinti tartalommal.

1656/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Budapest, Mádi u. 173.) alapító okiratát a 3.127. számú melléklet szerinti tartalommal.

1657/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Zugligeti Középiskolai Leánykollégium (1121 Budapest, Zugligeti út 73.) alapító okiratát a 3.128. számú melléklet szerinti tartalommal.

1658/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 3.1-3.-128. mellékletekben található alapítóokirat-módosítások aláírására és a 4.1-4.128 számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szóló felhívása alapján.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1659/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Bábszínház (1062 Budapest, Andrássy út 69.) alapító okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1660/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Operettszínház (1065 Budapest, Nagymező u. 17.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 2/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1661/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Katona József Színház (1052 Budapest, Petőfi S. u. 6.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 3/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1662/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (1061 Budapest, Jókai tér 10.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 4/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1663/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Radnóti Miklós Színház (1065 Budapest, Nagymező u. 11.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert az 5/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1664/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vígszínház (1137 Budapest, Szent István krt. 14.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 6/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1665/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Galéria (1056 Budapest, Szabad sajtó u. 5.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 7/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1666/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bartók Béla Emlékház (1025 Budapest, Csalán u. 29.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 8/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1667/2009. (X. 12.) Főv. Kgy .h.

Módosítja a Napház Khamorro Klubmozi és Kisebbségi Kulturális Intézmény (1083 Budapest, Népszínház u. 31.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 9/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1668/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Levéltára (1137 Budapest, Teve u. 3-5.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 10/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1669/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 11/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1670/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 12/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1671/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 13/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1672/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 14/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 28. pontja: Javaslat Fővárosi Önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1678/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest IV., Baross u. 100. alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest IV., Baross u. 100. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1679/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/B alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/b. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1680/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. alapító okiratát a 3/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1681/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. alapító okiratát a 4/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1682/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. alapító okiratát az 5/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1683/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. alapító okiratát a 6/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1684/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 7/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1685/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 8/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1686/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. alapító okiratát a 9/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1687/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a 10/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1688/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. alapító okiratát a 11/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1689/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. alapító okiratát a 12/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1690/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. alapító okiratát a 13/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1691/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. alapító okiratát a 14/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1692/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát a 15/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1693/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld u. 47. alapító okiratát a 16/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld u. 47. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1694/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 17/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1695/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. alapító okiratát a 18/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 18/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1696/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. alapító okiratát a 19/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 19/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1697/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. alapító okiratát a 20/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 20/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1698/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát a 21/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 21/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1699/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. alapító okiratát a 22/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 22/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1700/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a FSZEK TÁMOP Támogatási Szerződés záradékának aláírására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1701/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár TÁMOP 3.2.4-08/1 KMR-2009.-0007 „Tudásdepó-Expressz” Támogatási Szerződés záradékának főpolgármester által történő aláírásához. Az aláírás az utolsó mondat kivételével érvényes.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, Zalaapáti lakószobák felújítása” tárgyú felújítási feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1702/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, Zalaapáti lakószobák felújítása” tárgyú feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés ülésétől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat az egészségügyi intézetek főigazgató pályázatainak véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1703/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében létrehozza és összehívja 2009. október „...”.-ra a pályázatokat véleményező Eseti Bizottságot, tagjainak az alábbi személyeket jelöli:

1. KGy által kijelölt személy: dr. Szolnoki Andrea
2. KGy által kijelölt személy: dr. Havas Szófia
3. KGy által kijelölt személy: dr. Kökény Mihály
4. KGy által kijelölt személy: dr. Pesti Imre
5. KGy által kijelölt személy: dr. Kornya László

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a fővárosi egészségügyi intézmények 2010-2013 évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendőinek ellátása feladat pénzügyi fedezetének biztosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1704/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1705/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a fővárosi egészségügyi intézményeknél 2011. június 30-ig felmerülő önkormányzati biztosi tevékenység szerződéseinek pénzügyi fedezetére évi nettó 64 M Ft + áfa kiadási előirányzatra a 2010-2011. évi költségvetésében, a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím működési kiadások előirányzatán.

Határidő: a 2010-2011. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Budapest Vezető Partnerként (főpályázóként) való részvétele az Európai Unió URBACT II programjának keretében beadandó roma esélyegyenlőség témájú pályázatban.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba,

Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1706/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy Budapest Fővárosi Önkormányzat a 47/2008. (I. 31.) Főv. Kgy. határozati döntés alapján 2009. szeptember 25-én pályázatot (pályázati adatlap - 1. számú melléklet, kötelezettségvállalási nyilatkozat - 2. számú melléklet) nyújtott be az Európai Unió URBACT II programjához az Európai Roma Tapasztalatcsere Hálózat (ROMA-NET) elnevezésű projekt megvalósításának támogatása céljából, valamint együttműködési megállapodást írt alá a QeC-ERAN szervezettel (3. számú melléklet).

1707/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az URBACT II. program keretében az „Európai Roma Tapasztalatcsere Hálózat (ROMA-NET)” elnevezésű projekt első szakaszához 2009. évben biztosított 8696 E Ft-ot, illetve amennyiben évközben felhasználás történt, akkor a fennmaradó összeget 2010-ben továbbra is a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 136-os törzsszámán biztosítja a 2009. évi pénzmaradványból azzal, hogy amennyiben szükség van az átmeneti finanszírozás időszakában, fenti összeg erejéig utalható a támogatás.

Határidő: 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

1708/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az URBACT II. program keretében az „Európai Roma Tapasztalatcsere Hálózat (ROMA-NET)” elnevezésű projekt második szakasz megvalósításához szükséges max. 70 000 euró összegű előirányzatot csak a második szakaszba jutást követően előlegezi meg 50-50%-os arányban 2010-2011. években, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 136-os törzsszámán, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével.

Határidő: 2010-2011. évközi költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Budapest Szíve Program II. ütem.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1709/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

elkötelezett a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó II. ütem, Reprezentatív kaputérség II. ütem” című kiemelt projektek mellett, a jelen előterjesztésben rögzített projekttartalmat jóváhagyja, és felkéri a főpolgármestert, hogy a projekttartalomnak megfelelően intézkedjen a szükséges dokumentáció elkészítéséről, összeállításáról.

Határidő: pályázati kiírásban megjelölt határidő

Felelős: dr. Demszky Gábor

1710/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó II. ütem” projekt megvalósításához szükséges önerő mértékéig (2010. évben 445 800 000 Ft, 2011. évben 1 131 000.000 Ft).

Határidő: a 2010. és 2011. évi költségvetési rendelet tervezésével egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

1711/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség II. ütem” projekt megvalósításához szükséges önerő mértékéig (2010. évben 197 400 000 Ft, 2011. évben 424 600 000 Ft).

Határidő: a 2010. és 2011. évi költségvetési rendelet tervezésével egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

1712/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a Március 15. tér déli részének régészeti előfeltárási feladatainak elvégzéséhez szükséges 60 M Ft-ra az Általános céltartalék terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Budapest Szíve Program I. ütem támogatási szerződés kiegészítése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre,

dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1713/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

az 1130/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyú támogatási szerződést a 2. sz. mellékletben foglalt módosításokkal kiegészítve hagyja jóvá, köti meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2. sz. mellékletnek megfelelően a támogatási szerződést, továbbá az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1714/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Az 1135/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyú támogatási szerződést a 3. sz. mellékletben foglalt módosításokkal kiegészítve hagyja jóvá, köti meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3. sz. mellékletnek megfelelően a támogatási szerződést, továbbá az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1715/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az 1. és 2. számú melléklet szerinti, a támogatási szerződések mellékletét képező Közbeszerzési Terveket.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1716/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy az OTP Ingatlan Zrt. beruházásában a József nádor tér alatt épülő mélygarázs csatlakozik a Kaputérség projekt I. ütemének akcióterületéhez.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1717/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Budapest Szíve projektekre korábban biztosított önerő felhasználását az alábbiak szerint:

a) A Hídfőterek projektre az 1819/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján biztosított önerő 431 800 000 Ft. A 2009. Június 25-én elfogadott támogatási szerződés melléklete szerinti fővárosi önrész 273 593 167 Ft. A 158 206 833 Ft különbözet a következő költségek fedezésére fordítható: áfa-többlet, kiviteli tervek elkészítése, tervellenőr alkalmazása, műszaki ellenőrzés többletköltségei.

b) A Kaputérség projektre az 1820/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján biztosított önerő 666 200 000 Ft. A támogatási szerződés melléklet szerinti fővárosi önrész 468 442 936 Ft. A 197.757.064 Ft különbözet a következő költségek fedezésére fordítható: áfa-többlet, kiviteli tervek elkészítése, tervellenőr alkalmazása, műszaki ellenőrzés többletköltségei.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1718/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 6. számú melléklet szerinti, a Hídfőterek támogatási szerződés 13. számú mellékletét képező dokumentumot, mely a Halasztott hatálybalépés feltételeit tartalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Beépítésre szánt terület kivételes kijelölése iránti eljárás kezdeményezése (XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt terület.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1719/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. d) pontja alapján a XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt területre vonatkozóan beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére irányuló térségi terület felhasználási engedély iránti kérelmet terjeszt elő a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítészéhez jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és benyújtására.

Határidő: a XXIII. kerületi Önkormányzat képviselőtestülete támogató döntését követően azonnal 2009. október 16.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1720/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ÉTV 9. § (2) bekezdés alapján a XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt területre vonatkozóan Budapest Főváros Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó eljárást készítse elő és indítsa el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1721/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítására vonatkozó döntéssel egyidejűleg terjessze elő a XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt terület fejlesztésével összefüggésben az erdőtelepítés és erdőpótlás, a közlekedési hálózatnak a Budapest Településszerkezeti Tervvel és a Budapest Főváros Közlekedési Rendszerfejlesztési Tervével összhangban levő kialakítása, valamint a közműhálózat fejlesztés kérdéseit rendező településrendezési szerződést.

Határidő: településrendezési tervek előkészítésével egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Alkotmánybírósági előterjesztés kezdeményezése a terézvárosi „csendrendelet” megsemmisítése érdekében.

Előadó: dr. Bőhm András, Hock Zoltán,

Katona Kálmán, Lakos Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1722/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a 2009. november végi közgyűlésre készítsen alkotmánybírósági előterjesztést a terézvárosi „csendrendelet” keletkezésére visszaható hatállyal történő megsemmisítése érdekében.”

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1723/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy felterjesztési jogával élve javasolja a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény olyan értelmű módosítását, amely a szórakozóhelyek (üzletek) éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozását - a kerületekkel történő egyeztetés mellett - a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja.

1724/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy felterjesztési jogával élve javasolja az Önkormányzati törvény olyan értelmű módosítását, amely a szórakozóhelyek (üzletek) éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozását - a kerületekkel történő egyeztetés mellett - a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe utalja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1725/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni a Jogi és Ügyrendi Bizottság határozati javaslatairól.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1726/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 39. pontja: Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 588-590/2009. (IX. 23.) számú, végrehajtásukban felfüggesztett határozatairól.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1727/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 588/2009. (IX. 23.), 589/2009. (IX. 23.) PKB számú határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1728/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 590/2009. (IX. 23.) számú határozatát megváltoztatja, és hozzájárul a „Budapest Szíve Program ’Hídfőterek és új pesti korzó’ és ’Reprezentatív kaputérség’ projektek II. üteme - EU pályázati dokumentációk elkészítése” tárgyú közösségi eljárási rendben lefolytatandó, nyílt közbeszerzési eljárás kezdeményezéséhez, valamint jóváhagyja a jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti ajánlati felhívást és dokumentációt, továbbá a bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

- 1 fő a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága részéről, pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal;

- 1 fő a Fővárosi Közgyűlés Kiemelt Fejlesztések Bizottsága részéről, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal;

- 1 fő a Városfejlesztési, Gazdálkodási és Szociálpolitikai Főpolgármester-helyettesi Iroda részéről, jogi szakértelemmel és szavazati joggal;

- 3 fő a Budapest Szíve Projektirányító Bizottság részéről, amelyek az alábbiak szerint oszlik meg: 2 fő a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal, továbbá 1 fő pénzügyi szakértelemmel és szavazati joggal;

- 1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Irodája részéről, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal;

- 1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Európai Uniós Ügyek Irodája részéről, közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel és szavazati joggal;

- 1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Ügyosztálya részéről, közbeszerzési szakértelemmel és szavazati joggal, aki a Bírálóbizottság levezető elnöki tisztségét is ellátja;

- 1 fő belső hivatalos közbeszerzési tanácsadó, köz-beszerzési szakértelemmel, szavazati jog nélkül, megfigyelőként.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Ügyosztály biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Az SZMSZ 55/B. § szerinti döntéshozatal (Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának határozott idejű munkaszerződése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1729/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 476/2009. (VIII. 25.) sz. határozatát megváltoztatja, és úgy dönt, hogy

- 2009. augusztus 31-i hatállyal Fekete László ügyvezető 2006. július 11-én 09-523/4/2006. számon aláírt megbízási szerződését nem szünteti meg.

- Fekete László ügyvezető feladatait továbbra is a hatályos, 2006. július 11-én 09-523/4/2006. számon aláírt megbízási szerződés szerint látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 42. pontja: A Margit hídi mindkét oldali kerékpárút megvalósítása, összhangban a korábbi közgyűlési határozattal.

Előadók: dr. Bőhm András, Hock Zoltán, Katona Kálmán, Lakos Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1731/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Margit híd felújítása során a közgyűlési határozatok maradéktalan végrehajtásáról, különös tekintettel a mindkét oldali kerékpárút megvalósításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és felügyelete alá tartozó intézményekben egyes rendezvények megtartásának szabályozása.

Előadók: dr. Bőhm András, Hock Zoltán, Katona Kálmán, Lakos Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1732/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2010. január 1. és 2010. április 30. közötti időszakban, valamint 2010. augusztus 31. és 2010. október 30. közötti időszakban a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és felügyelete alá tartozó intézményekben a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulásával köthessen az intézmény vezetője, ügyvezetője megállapodást olyan rendezvény megtartásáról, amely esetében politikai érzékenységi és közbiztonsági kérdések merülnek fel.

1733/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti határozatnak megfelelő jogszabály-módosításokat és az azzal kapcsolatos eljárási rendet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat az irodai és nyomdai papírfelhasználás csökkentésére a Főpolgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeinél.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1734/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Fővárosi Önkormányzat által alapított, ill. a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőit, hogy a nyomtatási, fénymásolási és szkennelési célú informatikai eszközök beszerzésekor fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az eszközök alkalmasak legyenek kétoldalas, valamint a takarékos üzemmódú nyomtatásra, ill. másolásra, és ezek alapértelmezett használatát belső intézkedések segítségével fokozatosan honosítsák meg intézményeikben.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1735/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a bizottsági előterjesztések „megfelelő példányszámának” megállapítására vonatkozó jelenlegi gyakorlatot, és dolgoztassa ki annak módját, hogy kizárólag különösen indokolt esetben történjék a bizottsági előterjesztések tekintetében az érintett résztvevők részére papír alapú kézbesítés. Az ezzel kapcsolatos felülvizsgálatról és elért eredményről és az esetlegesen szükséges szabályozásról a főpolgármester 2009. november 30-ig számoljon be a Közgyűlésnek.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1736/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatalban a meglevő informatikai lehetőségek jobb kihasználásával tovább kell erősíteni az elektronikus kommunikációt. Felkéri a főpolgármestert, hogy méresse fel a Hivatalon belüli elektronikus aláírás bevezetésének feltételeit, az iratkezelésre gyakorolt lehetséges hatását, a bevezetés, és fenntartás költségeit, és ennek eredményét és a szükséges intézkedésekről szóló javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. Január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1737/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban a nyomtatás, fénymásolás eszközrendszerének és eljárási rendjének optimalizálása érdekében vizsgáltassa meg a hivatali nyomtatási, fénymásolási szokásokat, mennyiségi, és területi eloszlását, és a felmérés alapján készíttessen javaslatot a dokumentum-előállítás optimalizálására, nyomtató és fénymásoló centrumok kialakítására, megjelölve a várható beruházási és üzemeltetési költségeket, az elérhető megtakarítások becsült összegét, valamint a megvalósítás időigényét, és a vonatkozó előterjesztést nyújtsa be a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2010. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1738/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Hivatal nagy papírigényű belső döntési folyamatait és a papírfelhasználás csökkentésének lehetőségeit. A felülvizsgálatról és annak eredményéről, és az esetlegesen szükséges szabályozásról a főpolgármester 2009. november 30-ig számoljon be a Közgyűlésnek.

A napirend 45. pontja: Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány és a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2008. évi beszámolójának elfogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1739/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzata és a Talentum Kulturális Alapítvány között 2002. október 7-én kötött közoktatási megállapodás 6. pontja alapján úgy dönt, hogy elfogadja a Talentum Kulturális Alapítvány működéséről szóló beszámolóját a Talentum Kulturális Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.) és a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.) 2008. évre vonatkozó közhasznúsági jelentésében foglaltak alapján.

Határidő: 2009. október 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat XIII. kerületi névtelen közterület Wein János parkra történő elnevezésére.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1740/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIII. kerületi, 25400/4 helyrajzi számú névtelen közterületet Wein János parknak nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Tájékoztató a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletet módosító 71/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának tapasztalatairól.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1741/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság tájékoztatóját a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletet módosító 71/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásának tapasztalatairól.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Margit híd rekonstrukció szükséges feletti többletforrásának elvonása.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1742/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot - az előterjesztő által tett módosítással -nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés elvonja a Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújításához a szükséges felett rendelkezésre álló 3435 M Ft többletforrást.

Ennek érdekében a közlekedési ágazat beruházásain belül az alábbi átcsoportosításokat hajtja végre:

- Növeli a hídfelújítások feladat 2010. évi ütemét 3435 M Ft-tal.

- Lecsökkenti a „7311 Út-hídfenntartás” címen belül a Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása feladat 2010. évi ütemét 3435 M Ft-tal. A feladat összköltsége 26 665 M Ft, 2010. évi előirányzat 8311,4 M Ft (ebből KMOP 1673,5 M Ft, saját forrás 8637,9 M Ft).

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.”

A napirend 49. pontja: Vizsgálóbizottság felállítása a BKV Zrt.-nél kitudódott, a BKV Zrt.-t érintő szabálytalanságok kivizsgálására.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, dr. György István,

Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1743/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKV Zrt.-nél kitudódott, a BKV Zrt.-t érintő szabálytalanságok munkajogi, polgári jogi és esetleges büntetőjogi vonatkozásainak kivizsgálása érdekében eseti vizsgálóbizottságot hoz létre, amelybe a Fidesz és az MSZP 3-3, az SZDSZ 2, az MDF és a KDNP 1-1 tagot delegál. Az eseti vizsgálóbizottság elnökét a legnagyobb ellenzéki frakció, alelnökét a fővárost irányító koalíció nagyobbik frakciója adja. Az eseti bizottság jelentésének a főpolgármester személyén keresztül a Fővárosi Közgyűlésnek történő benyújtási határideje a bizottság tagjainak megválasztásától számított 60 nap.

A bizottság tagjai:

- Wintermantel Zsolt FIDESZ

- dr. Papcsák Ferenc FIDESZ

- dr. Schneller Domonkos FIDESZ

- ......................... MSZP

- ......................... MSZP

- ......................... MSZP

- ......................... SZDSZ

- ......................... SZDSZ

- ......................... MDF

- ......................... KDNP

Határidő: a bizottság megalakítására azonnal, a jelentés benyújtására 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 50. pontja: Támogatások átutalásának engedélyezése az oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1744/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. alapján támogatások átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

Történelemtanárok Egylete Történelemtanárok (19.) Országos Konferencia rendezésének támogatása 200 E Ft
Budapesti Diáksport Szövetség élen a tanulásban, élen a sportban kitüntető cím díjazása és a díjkiosztó ünnepség lebonyolítása 1250 E Ft
Budapesti Diáksport Szövetség diákturizmus, diák-természetjárás 2009/2010. tanévi rendezvénysorozat és az ahhoz kapcsolódó működési feltételek támogatása (képzés, továbbképzés, díjazás, országos és nemzetközi találkozókon a budapesti diák-természetjárók képviselete). 750 E Ft

Határidő: 2009. október 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott Magyar Hajózási Országos Szövetség „Hajófelvonulás” rendezvényéhez és a Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub „Légibemutató” előkészítési költségeihez.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1745/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság 506/2009. (VIII. 25.) sz. határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére 2000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi a Magyar Hajózási Országos Szövetség számára a „Hajófelvonulás a Dunán” programhoz.

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

1746/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

A Gazdasági Bizottság 512/2009. (IX. 8.) sz. határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére 3000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi a Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub (egyesület) számára a „Légibemutató” előkészítési költségeihez.

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 54/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1750/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 760/2002. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra módosítja;

- az 1311/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- a 2109/2007. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra módosítja;

- az 560/2008. (IV. 24.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja.

A napirend 55. pontja: Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1751/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (13) bek. alapján támogatás átutalását engedélyezi a következők szerint:

Ssz. Támogatott szervezet Program Támogatás
(E Ft)
1. Budapesti Városvédő Egyesület Budavári Szőlőskert 2009. 30 000

Határidő: a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. október 12-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére