A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. október 29-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1752/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „A 100%-ban önkormányzati tulajdont képező gazdasági társaságok FEB-elnöki pozíciójával kapcsolatos javaslat” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1753/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre, 2. Javaslat a Fővárosi Egészség-központ Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1754/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. beruházás előkészítésére vonatkozó engedélyokirat jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1755/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a „Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljárókban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1756/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Döntés a Papp László Budapest-Sportdíj adományozásáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1757/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a gazdasági feladatok vállalkozásba adásának szabálymódosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1758/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 53. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az Újpesti Szakorvosi rendelőintézet felújításának megoldására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1759/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg a „Behajtási és várakozási engedélyek további ellenőrzése a főváros területén” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1760/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1761/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 54. pontként tárgyalja meg „A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 609/2009. (X. 8.) PKB határozatának megerősítése” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1762/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 55. pontként tárgyalja meg a „Influenza elleni védőoltás” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1763/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg a „Parking Kft. törzstőke-emelés és tagi kölcsön” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1764/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója részéről fegyelmi eljárás kezdeményezése” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1765/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg az „V. ker. Kossuth téri mélygarázs megvalósításával kapcsolatos megállapodások” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1766/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 26. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés - KMOP 4.3.1/C pályázat benyújtásának jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1767/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A budapesti 4-es metróvonal II. (Keleti pályaudvar-Bosnyák tér) közötti szakasz előkészítése” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1768/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A budapesti 4-es metróvonal II. (Keleti pályaudvar-Bosnyák tér) közötti szakasz előkészítése” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1769/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződésének megkötésére” című előterjesztést 3/c., a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződésének megkötésére” című előterjesztést 3/a. napirendként tárgyalja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1770/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a., 1/b., 1/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat BKV Zrt. FB tagok cseréjére”, „Javaslat BKV Zrt. Igazgatósági tagok cseréjére” és „Javaslat igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztására” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1771/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződése és a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos egyéb kérdések” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1772/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a közforgalmú közlekedési eszközökön elhelyezett kamerák jogi szabályozása tárgyában” című előterjesztést napirendjéről leveszi, és a tárgyalását elnapolja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1773/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 36. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010” c. beruházás célokmányának módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1774/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat BKV Zrt. FB tagok cseréjére.

1/b. Javaslat BKV Zrt. Igazgatósági tagok cseréjére.

1/c. Javaslat igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok megválasztására.

2. Javaslat a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagó-giai Módszertani Intézménye és Diákotthona magasabb vezetői megbízására.

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmény tulajdonosi felügyelőtanács tagjának megválasztására.

4/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződésének megkötésére.

4/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződésének megkötésére.

4/c. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződésének megkötésére.

5. „Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitel 2009” tárgyú közbeszerzési eljárás I-es ütemét lezáró döntés kérése.

6. Javaslat az egyszemélyes gazdasági társaságok működésének átláthatóságát növelő intézkedésekre.

7. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest XIII., Reitter Ferenc utca-Szegedi út-Jász utca-Országbíró utca által határolt területre vonatkozóan.

8. Javaslat a „Szobabérlők Háza” további hasznosítására.

9. A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992 (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

10. Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljárókban.

11. Döntés a Papp László Budapest-Sportdíj adományozásáról.

12. Javaslat a Skála ingatlanfejlesztéshez szükséges megállapodások megkötésére.

13. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ részére egyszeri többlettámogatás megítélésére.

14. V. ker. Kossuth téri mélygarázs megvalósításával kapcsolatos megállapodások.

15. „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projekt támogatási szerződésének megkötése.

16. Parking Kft. törzstőke-emelés és tagi kölcsön.

17. Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés - KMOP 4.3.1/C pályázat benyújtásának jóváhagyására.

18. Javaslat a 2009/2010. tanévi (saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellátott) feladat-változásokhoz kapcsolódó előirányzat módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.

19. Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló nonprofit szervezetek támogatására.

20. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) megalapítására.

21. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő főigazgatója magasabb vezetői megbízásának lejárata miatti pályázat kiírására és a főigazgatói pályázat véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.

22. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelye pályázati felhívásának tervezetére.

23. Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatására.

24. KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése pályázati konstrukcióban nyertes pályázatok többlet saját forrásigényének biztosítása.

25. Javaslat a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. beruházás előkészítésére vonatkozó engedélyokirat jóváhagyására.

26. Javaslat a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010” c. beruházás célokmányának módosítására.

27. Javaslat a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi SzKI (Bp. VIII., Vas u. 9-11.) rekonstrukció célokmányának 3. sz. módosítására.

28. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2010. évi költségvetésben történő biztosításához.

29. Behajtási és várakozási engedélyek további ellenőrzése a főváros területén.

30. Javaslat a fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2010/2011. tanévtől.

31. Javaslat a 2008. évi országos kompetenciamérésben átlag alatt teljesítő intézmények Intézkedési Tervének jóváhagyására.

32. Javaslat a BKV Zrt. keretén belül működő Fővinform részére működési célú pénzeszközátadásra a 2009. évre.

33. A Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. BTI Zrt.-be történő beolvadása.

34. Javaslat a Démi Beton Kft. III. kerület, Bécsi út 343. szám alatti ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan követelésének számviteli rendezésére.

35. Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2008. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

36. 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyokiratának 1. sz. módosítása, és a 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport célokmányának 1. sz. módosítása.

37. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

38. A budapesti 4-es metróvonal II. (Keleti pályaudvar-Bosnyák tér) közötti szakasz előkészítése.

39. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szolgáltatási szerződésének módosítására.

40. Javaslat közterület elnevezésére.

41. Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács Ügyrendjének elfogadására.

42. Javaslat az Újpesti Szakorvosi rendelőintézet felújításának megoldására.

43. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 609/2009. (X. 8.) PKB határozatának megerősítése.

44. Influenza elleni védőoltás.

45. Javaslat a 2009. évi 8203 Civil célú bizottsági keret terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

46. Szelényi Béláné fellebbezése személyi térítési díj ügyében.

47/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 6. pontja: Javaslat az egyszemélyes gazdasági társaságok működésének átláthatóságát növelő intézkedésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1800/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját újból megnyitja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1801/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaságok átlátható működése és a működés hatékonyságának növelése érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági társaságok dokumentumait vizsgáltassa felül, és különösen az alábbi szempontok figyelembevételével - egységes elvek szerint - a szükséges módosításokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Ennek érdekében:

- Vizsgáltassa felül a társaságok ügydöntő és ellenőrző szerveinek a viszonyrendszerét, a döntések meghozatalának és végrehajtásának szabályait, az ellenőrzési és felelősségi körök telepítésének megfelelősége szempontjából, és a vizsgálat eredményét terjessze a Közgyűlés elé. Ennek során figyelembe kell venni azt a követelményt is, hogy a társaság átfogó irányítása, a Közgyűlés által elfogadott stratégia végrehajtásának biztosítása az ügyvezetés feladata, és nem kerülhet át az ügydöntő testületek hatáskörébe.

- Tegyen javaslatot a társaságok ügydöntő testületei mellett döntés-előkészítő szakmai testületként működő bizottságok létrehozására, nevezetesen az auditbizottságra, és a javadalmazási bizottságra.

- Vizsgáltassa felül a belső kontrollok rendszerét annak érdekében, hogy a vezetői ellenőrzések és a munkafolyamatba épített ellenőrzések biztosítsák a megfelelő minőségű belső és külső auditjelentések elkészítését, valamint a társaságok tevékenységét érintő belső és külső kockázatok beazonosítását és kezelését.

- Tegyen javaslatot a társaságoknál kidolgozandó etikai kódexek főbb témaköreire.

- Vizsgáltassa felül a társaságok dokumentumaiban azon szerződések körét, amelyek csak az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság jóváhagyásával köthetők meg. Tegyen javaslatot a megállapítások alapján az ügydöntő testületek kontrolljának erősítésére.

- A személyi és gazdasági összefonódások elkerülése érdekében kerüljenek meghatározásra azon munkakörök, amelyekben a munkavállalók és a velük közeli kapcsolatban álló személyek nem folytathatnak saját javukra a társaság érdekeit sértő tevékenységet. A munkavállalóval közeli kapcsolatban álló személyeket a Ptk. 685. § b) bekezdése alapján kell meghatározni, kibővítve azt az érintettel egy háztartásban élő személyek körével is. Egységes elvek alapján kell meghatározni az érdeksérelem vélelmezését megalapozó esetek körét, valamint az érdeksérelem megállapítására vonatkozó eljárási szabályokat.

- Vizsgálja meg, hogy a társaságok szervezeti és belső szabályzata miként kezeli a külső tanácsadói szolgáltatások igénybevételét. Ha a társaság külső tanácsadónak megbízást ad a társaság működését jelentősen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban, vagy a megbízás jelentős pénzbeli ráfordítással jár, illetve érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre, értesíteni kell az ügydöntő testületeket. Az ilyen jellegű megbízások körét egységes elvek alapján kell meghatározni.

- A gazdasági társaságok eljárási szabályainak és információs rendszerének átalakításával az ügyvezetést kötelezni kell arra, hogy a tulajdonost képviselő testületek a megfelelő időben juthassanak azokhoz az információkhoz, amelyek jogaik gyakorlásához szükségesek. Egységes elvek alapján kell meghatározni a tájékoztatás elvárt határnapjait.

- A tulajdonosi jogok gyakorlásának fontos eszközeként a gazdasági társaságok jogszabály szerinti kötelező üzleti tervének elfogadásán túlmenően, annak végrehajtásáról a társaság negyedévente nem auditált formában köteles beszámolni a tulajdonosnak. A kialakítandó beszámolási rendszernek ki kell terjednie a terveik teljesítésére és az üzletmenetükre, az alapfeladataik ellátására, pénzügyi helyzetükre, szerződésállományukra, kötelezettségeik alakulására is. A jelentésnek ki kell térnie arra is, hogy vannak-e olyan kérdések, amelyek miatt a gazdálkodásban a tervezettől számottevő eltérések valószínűsíthetők, és azok igényelnek-e a társaság működésébe rendkívüli tulajdonosi beavatkozást.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1802/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaságok szakmai kompetenciájának megerősítése érdekében úgy dönt, hogy:

- A társaságok igazgatóságainak és felügyelő- bizottságainak megüresedő helyeire a Fővárosi Önkormányzat által delegált személyeknek az adott gazdasági társaság közszolgáltatási tevékenységéhez igazodó felsőfokú szakirányú képzettséggel kell rendelkeznie.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1803/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat elrendeli az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15/B. §-ában szabályozott közzétételi kötelezettség megfelelő alkalmazását a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságoknál, 2003. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal, az alábbi kiegészítésekkel:

- Az Áht. 15/B. § (2) bekezdését megfelelően kell alkalmazni, hogy az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött nettó 5 M Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani;

- A közzétételi kötelezettség nem vonatkozik azokra a szerződésekre, amelyeket a társaságok az alaptevékenységükbe tartozó közszolgáltatás ellátására, az ezen közszolgáltatást igénybe vevő ügyféllel kötöttek.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1804/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Az illetékes bizottságok jogkörét eseti jelleggel elvonja, és a Gt. 22. § (5) bekezdése alapján utasítja az egyszemélyes tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőit a közzétételi kötelezettség megfelelő teljesítésére.

Határidő: 2010. január 1., illetve folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1805/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A közzététel módjára az Áht. 15/A. §-ban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására-Budapest XIII. kerület, Reitter Ferenc utca-Szegedi út-Jász utca-Országbíró utca által határolt területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1806/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 69/2009. (XI. 13.) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XIII. kerület, Reitter Ferenc utca-Szegedi út-Jász utca-Országbíró utca által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 69/2009. (XI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1807/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2009. október 29.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a „Szobabérlők Háza” további hasznosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1808/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és 2010. január 1-jei hatállyal korlátozottan forgalomképessé minősíti, és a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) használatába adja a Budapest XV., Kőrakás park 1-8. sz. alatti ingatlant a benne található ingó vagyontárgyakkal együtt. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingó és ingatlan vagyontárgyak leltár szerinti átadásáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1809/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

2010. január 1-jei hatállyal módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) alapító okiratát a 4/B sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 4/C sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1810/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak és Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) a közüzemi szerződéseket (víz, csatorna, gáz, áram) megkösse. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonos képviseletében a szükséges nyilatkozatokat, szerződéseket írja alá.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1811/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest XV., Kőrakás park 1-8. sz. alatti ingatlan 2010. január 1-jétől a szobabérlői szerződések megszűnéséig hármas funkcióval (1. szobabérlői lakrészek, 2. kereskedelmi szálláshely, 3. hajléktalan személyek átmeneti szállása) működjön; a szobabérlői szerződések megszűnése után a szobabérlői lakrészeket a továbbiakban nem kívánja e funkcióban működtetni.

Határidő: 2010. január 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1812/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak az SZMSZ 5. sz. melléklet 27. pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, hozzájárul és engedélyezi, hogy a Budapest XV., Kőrakás park 1-8. sz. alatti ingatlanban 2010. január 1-jétől a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 80. § (3) bek. f) pontja szerinti ellátási forma -150 férőhelyen hajléktalanok átmeneti szállása - kerüljön kialakításra, egyben felkéri a főpolgármestert a működési engedélyeztetési eljárás megkezdésére, lefolytatására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1813/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe 2010. január 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetésében a feladatcsökkenést és a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) új feladatát (Budapest XV., Kőrakás park 1-8. sz. alatti 150 férőhelyes hajléktalanok átmeneti szállása működtetése) a kapcsolódó bevételekkel együtt a következők szerint:

csökken a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címen belül:

a kiadás 108 117 E Ft-tal,

ebből

dologi kiadás 92 000 E Ft

céljellegű intézményi felújítások 16 117 E Ft

a bevétel 108 117 E Ft-tal,

ebből:

önkormányzatok sajátos működési

bevételei 68 000 E Ft

önkormányzati támogatás 40 117 E Ft

nő a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen belül

a kiadás 102 039 E Ft-tal,

ebből:

személyi juttatás 48 208 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 13 016 E Ft

dologi kiadások 40 815 E Ft

a bevétel 102 039 E Ft-tal,

ebből:

felügyeleti szervtől kapott támogatás 70 253 E Ft,

intézményi működési bevételek 31 786 E Ft,

A felügyeleti szervi támogatás fedezete a „8507 Normatív hozzájárulások” címen tervezhető.

Határidő: 2010. évi költségvetés előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1814/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés h) pontja alapján, figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 51. § (1) bekezdés b) pontjára, felkéri a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) vezetőjét, hogy a Budapest XV., Kőrakás park 1-8. sz. alatti ingatlan azon bérlőivel, akik az érvényes szobabérlői szerződésük közös megegyezéssel történő megszüntetését vállalják, a szobabérlői szerződéseik megszüntetését követően az előterjesztés 3. számú mellékletét képező szerződést 2010. január 1. napjával kösse meg legfeljebb 1 év időtartamra.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1815/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) mindaddig újból határozott idejű (éves) szerződést köt pályázat nélkül a 2009. december 31-én szerződéssel rendelkező bérlőkkel, amíg a lakó ezt igényli, a díjat megfizeti, és az épület házirendjét betartja.

Határidő: 2009. december 31-én szobabérlői szerződéssel rendelkező lakók igényétől függően

Felelős: dr. Demszky Gábor

1816/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 51. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és előzetesen hozzájárul, hogy a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei vezetője (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) a Budapest XV., Kőrakás park 1-8. sz. alatti ingatlan azon bérlőivel, akik az érvényes szobabérlői szerződésük közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2009. december 31-ével hozzájárulnak, a 3. sz. melléklet szerinti szerződést az érvényes szerződésükben meghatározott időre, 1 évet meghaladóan, de legfeljebb 5 évre kösse meg abban az esetben, ha a bérlő előzetes befizetésének 2010. január 1-je utáni időtartamra vonatkozó részét a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek befizeti.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1817/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest XV., Kőrakás park 1-8. szám alatti ingatlan azon bérlőinek, akik az érvényes szobabérlői szerződésüket nem kívánják közös megegyezéssel 2009. december 31-ével megszüntetni, a 2010. január 1-jétől esedékes bérleti díját, valamint az előzetes befizetéseikből a 2010. január 1-je utáni időre vonatkozó rész t átutalja az üzemeltetési feladat ellátásáért a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintett bérlőket erről írásban tájékoztassa.

Határidő: értesítés 2009. december 31.

előzetes befizetések átutalása 2010. január 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1818/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) 2010. január 1-jétől a szobabérlői lakrészek lakbéreihez képest az egyszemélyes szobák esetében havi 500 Ft-tal, a kétszemélyes szobák esetében havi 600 Ft-tal alacsonyabb díjat állapítson meg a 3. számú melléklet szerinti szerződésekben, mely díjak évente maximum inflációkövetően, az intézményi költségvetésben az adott évre elismert tényleges költségek figyelembevételével változhatnak.

Határidő: 3. sz. melléklet szerinti szerződések megkötése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1819/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest XV., Kőrakás park 1-8. sz. alatti ingatlan azon lakrészei esetében, amelyeknek a bérlői az érvényes szobabérlői szerződésüket nem kívánják közös megegyezéssel 2009. december 31-el megszüntetni, a bérleti szerződés megszűnését követően a szobabérlői funkció megszűnik. Tudomásul veszi, hogy azokra a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (Budapest XIII., Dózsa György út 152.) vezetője pályázati eljárást követően szerződést köt a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 51. §-ában foglaltakra.

Határidő: szobabérlők szerződésének megszűnését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 70/2009. (XI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 5. számú melléklet szerint.

Megalkotja 71/2009. (XI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 6. számú melléklet szerint.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2009. (XI. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljárókban.

Előadó: Kolozs András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1820/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés tárgyalását elnapolja.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 12. pontja: Javaslat a Skála ingatlanfejlesztéshez szükséges megállapodások megkötésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1822/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 4275/17 hrsz.-ú ingatlanon megépült irodaház, valamint Rámpa I., Rámpa II. ingyenes használatát a Csarnok és Piac Igazgatóság részére biztosítja, továbbá jóváhagyja és megköti a 2. sz. mellékletként csatolt megállapodást az irodaház és rámpák létesítéséről, átadás-átvételéről és üzemeltetéséről.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. november 11.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1823/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a bevásárlóközpont részét képező 4275/23 hrsz.-ú ingatlanon megépült 136 db parkolóhelyet magában foglaló terület haszonélvezeti jogának gyakorlását a Csarnok és Piac Igazgatóság részére ingyenesen átengedi, továbbá jóváhagyja és megköti a 3. sz. mellékletként csatolt megállapodást a haszonélvezeti jog gyakorlásának átengedéséről és a parkolók üzemeltetéséről. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. november 11.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1824/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 4275/17 hrsz.-ú ingatlanon megépült közhasználatra átadandó park ingyenes használatát a Csarnok és Piac Igazgatóság részére biztosítja, továbbá jóváhagyja és megköti a 4. sz. mellékletként csatolt megállapodást a közhasználatra átadandó park megvalósításáról, tulajdonjogának átadásáról és üzemeltetéséről. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. november 11.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1825/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen

- a megállapodás a haszonélvezeti jog gyakorlásának átengedéséről, és a parkolók üzemeltetéséről,

- a megállapodás irodaház és rámpák létesítéséről, átadás-átvételéről és üzemeltetéséről, valamint

- a megállapodás a közhasználatra átadandó park megvalósításáról, tulajdonjogának átadásáról és üzemeltetéséről szóló megállapodások közokiratba foglalásáról.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1826/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tájékoztatásáról.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Művelődési Központ részére egyszeri többlettámogatás megítélésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1827/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Művelődési Központ által elnyert európai uniós támogatással megvalósuló projektek, név szerint:

- TÁMOP-3.2.3./08/2/KMR „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában c. pályázati program;

- TÁMOP-1.4.3.-08/2 Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok B komponens;

- VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. - Európai Regionális Fejlesztési Alap által kíírt „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” c. pályázati program sikeres végrehajtása érdekében az intézmény részére egyszeri működési többlettámogatást biztosít azzal, hogy az intézmény a kapott támogatással a 2009. évi költségvetési beszámolója keretében elszámolni köteles.

1828/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében egyszeri működési többlettámogatás céljából csökkenti a „9300 Általános tartalék” címet 12 320 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi előirányzatát.

1829/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: V. ker. Kossuth téri mélygarázs megvalósításával kapcsolatos megállapodások.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1830/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés elnapolására vonatkozó ügyrendi javaslatát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1831/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

megerősítve az 1001/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatában foglaltakat is, kötelezettséget vállal arra, hogy a 7. sz. mellékletben szereplő készfizető kezességvállalási szerződésből fakadó fizetési kötelezettségek fedezetét - szükség esetén, a fizetési kötelezettség beálltakor - a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. Erre figyelemmel jóváhagyja, megköti az előterjesztés 7. számú mellékletét képező készfizető kezességvállalási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a készfizető kezességvállalási szerződés aláírására.

Határidő: a pénzügyi kötelezettségvállalásra - szükség esetén - a mindenkori éves költségvetési rendeletben, a szerződés aláírására a hitelszerződés aláírását követően 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1832/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Országgyűlés Hivatalával kötött megállapodás módosítását jelen előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1833/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projekt előkészítéséhez igénybe vehető pénzügyi támogatásáról szóló támogatási szerződést a KvVM FI-vel, mint Közreműködő Szervezettel 126 828 500 Ft támogatásról. A támogatási szerződés mellékleteként benyújtandó nyilatkozatokban:

a) kötelezettséget vállal arra, hogyha a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti;

b) kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - Ámr. 88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn;

c) kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata esetében nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projektek céljainak megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

Felkéri a főpolgármestert a szerződés és mellékletei aláírására.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1834/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A projekt-előkészítéshez kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes források rendelkezésre bocsátásának igazolásaként kijelenti, hogy a „KEOP-2008-1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás” c. felhívására benyújtásra került „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” c. projekt előkészítési munkáira a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 1330,7 M Ft áll rendelkezésre, mely tartalmazza az előkészítés elszámolható költségeihez szükséges 15%-os önrészt, azaz 22 381 500 Ft-ot.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1835/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Európai Bizottság Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt határidő módosításáról való döntésétől függően gondoskodjon vagy a XXI. kerület, Csepel-szigeti csatornázás, valamint a vízkormányzáshoz szükséges egyéb főművi elemek mintegy 9,9 Md Ft-os tervezett költségének a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projekt célokmányára történő átcsoportosításáról, vagy a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt megvalósítására (kivitelezésére) 2010-ben megkötendő támogatási szerződés 41,2 Md Ft tervezett nettó kivitelezési költségének 9,9 Md Ft csökkentésével történő megkötéséről.

Határidő: az Európai Bizottság döntését követő Közgyűlés soros ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Parking Kft. törzstőkeemelés és tagi kölcsön.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1836/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1837/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a Parking Kft. jelenlegi 28 M Ft összegű törzstőkéjét, a kizárólagos tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzata 28 M Ft-ról - 70 M Ft összegű pénzbeli betétnek a társaság rendelkezésre bocsátásával - 98 M Ft-ra emeli. Egyidejűleg 61 M Ft összegű tagi kölcsönt biztosít a Parking Kft. részére azzal a feltétellel, hogy a rendelkezésére bocsátott kölcsön felhasználásával a Parking Kft. rendezi a Fővárosi Közterület-felügyelettel szemben fennálló tartozását, legfeljebb 70 M Ft összeghatárig.

Határidő: az alapító okirat módosítás, illetve kölcsönszerződés aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1838/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A 70 M Ft összegű törzstőke-emeléshez kapcsolódóan módosítja a Parking Kft. alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1839/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 61 M Ft összegű tagi kölcsön nyújtására vonatkozó tagi kölcsönszerződést az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1840/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. törzstőkéjének emelése, valamint a tagi hitel biztosítása érdekében növeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím bevételi előirányzatát a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulástól származó 2009. I. félévi 47 000 E Ft többletbevétellel, csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 84 000 E Ft-tal, és tervbe vesz az új „8137 Parking Kft.” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán 70 000 E Ft-ot, továbbá a működési célú támogatási kölcsön kiadási előirányzatán 61 000 E Ft-ot.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1841/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a 131 000 E Ft összeg, ezen belül 70 000 E Ft tőkeemelés, 61 000 E Ft tagi kölcsön soron kívüli utalását. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a társaság számlájára történő utalásáról.

Határidő: a tőkeemelésre az alapító okirat módosítását, illetve a tagi kölcsönre a kölcsönszerződés aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés - KMOP 4.3.1/C pályázat benyújtásának jóváhagyására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1842/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat pályázatot nyújt be az Uzsoki utcai Kórház „Onkológiai Fejlesztés” című KMOP-2009-4.3.1/C jelű kiírt pályázatára, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt tervezési útmutatóban megjelölt dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. november 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1843/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés feladat célokmány 1. sz. módosítását 400,00 M Ft-os előirányzattal a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: 2009. november 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1844/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szakhatósági követelmények teljesítéséhez, illetve a szakhatósági engedélyek megszerzéséhez feltétlen szükséges feladatokra felhasználható, indokolt és alátámasztott többletköltségeket a felmerüléskor, de még a beruházás megfelelő szakaszában terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a felmerülést követő rendes Közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

1845/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező pénzeszközátadás-átvételi megállapodást.

Határidő: 2009. november 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a 2009/2010. tanévi (saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellátott) feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításra, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1846/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a táboroztatások és gyermekotthoni üdültetések törvény szerinti díjazásának támogatása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 114 917 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 114 917 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások 87 059 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 27 858 E Ft

az 5. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1847/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2009/2010. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítá-sokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 68 186 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 68 186 E Ft-tal
ebből: dologi kiadások (4 hóra) 68 186 E Ft

a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti részletezésben.

1848/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzésre a 2009/2010. tanév további 8 hónapjára (2010. január 1-jétől 2010. augusztus 31-ig) 68 186 E Ft dologi előirányzatot a 2010. évi költségvetésben az intézmények részére biztosít egyszeri jelleggel, a 6. sz. melléklet 3. oszlop szerinti részletezésben.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1849/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A jelentős mértékű váratlan nyugdíjazások miatti 40 éves jubileumi jutalmak kifizethetősége érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 104 543 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg szükséges növelni az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 104 543 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások: 80 027 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 24 516 E Ft

a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1850/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Az iskolai agresszió visszaszorítására készített intézkedési terv folytatásához a „9300 Általános tartalék” cím 15 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztásai Intézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát - ebből a dologi kiadásokat - 15 000 E Ft-tal tartós jelleggel.

1851/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Az iskolai agresszió visszaszorítására készített intézkedési terv folytatásához kapcsolódóan kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010-es évre 25 000 E Ft dologi előirányzatot biztosít a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet” címen tartós jelleggel.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1852/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A kerületi önkormányzatok középfokú oktatási feladatainak ellátásához nyújtott „normatív” fővárosi támogatás átadása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 12 427 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel (4 hónapra, tartós jelleggel) megemeli a „8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

A támogatás kerületenkénti részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1853/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 718/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

„Az intézményracionalizálás miatt 4 intézmény 2009. július 1-jei telephely-megszüntetéséből, valamint ezen intézményekben a szakképzési szerkezet átalakítása miatt ellátott feladatából adódóan - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 82 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan

- 2009. november 1-jei hatállyal 25 engedélyezett (üres) álláshelyet, valamint

- 2010. május 1-jei hatállyal 48 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet,

- továbbá 9 engedélyezett álláshelyet [7 fő (álláshely) a prémiumévek programot választó, valamint 2 fő (álláshely) gyes-re ment dolgozók miatt] továbbra is fenntart az alábbi részletezésben:Címkód


Intézmény neve
Megszűnő (üres) álláshelyek 2009. november
1-jével
Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2010. május 1-jével PÉP-be belépő új dolgozók álláshelyei (nem vonható el) gyes-re ment dolgozók álláshelyei (nem vonható el)
3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai SZKI és Gimn. - 7 - -
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 11 19 5 -
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakk. Isk. és Gimn. 13 8 - -
3538 Hunfalvy János Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külkeresk. Közgazd. SZKI 1 14 2 2
Megszűnő álláshelyek összesen 2009. november 1-jével: 25
Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével: 48
Az intézménytől el nem vonható álláshelyek összesen: 7 2”

1854/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a 720/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

„A racionalizálás keretén belül a 2009/2010. tanévi feladatváltozások és a szakképzési szerkezet átalakításának hatása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 143 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan

- 2009. november 1-jei hatállyal 71 engedélyezett (üres) álláshelyet, valamint

- 2010. május 1-jei hatállyal 66 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet,

- továbbá 6 engedélyezett álláshelyet [5 fő (álláshely) a prémiumévek programot választó, valamint 1 fő (álláshely) gyes-re ment dolgozó miatt] továbbra is fenntart az alábbi részletezésben:Címkód


Intézmény neve
Megszűnő (üres) álláshelyek 2009. november
1-jével
Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2010. május 1-jével PÉP-be belépő új dolgozók álláshelyei (nem vonható el) gyes-re ment dolgozók álláshelyei (nem vonható el)
3118 Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szi., Egys. GyógypedMódsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. - 2 - -
3312 Bláthy O. T. Inform. Szki. és Gimn. 3 4 - -
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Középiskola 4 6 - -
3320 Bókay J. Kéttannyelvű Szki., Szi. és Gimn. 3 2 1 -
3321 Fodor J. Szakk. Isk. és Gimn. 1 - - -
3324 Raoul W. Humán Szakk. Isk. és Gimn. 1 11 - -
3501 Schulek F. Kéttannyelvű Építőip. Műsz. Szki. - 2 - -
3502 Kozma L. Faipari Szki. 3 - - -
3507 Jelky A. Ruhaip. Szki. 1 3 - -
3510 Pataky I. Főv. Gyak Hiradásip. és Inf. Szki. 1 - - -
3512 Mechatronikai Szki. és Gimn. - 1 - -
3514 Bolyai J. Főv. Gyak. Műszaki Szki. - 3 - -
3516 Verebély L. Szki. és Szi. 2 - - -
3518 Egressy G. Kéttannyelvű Műsz. Szki. 3 1 - -
3521 Pogány F. Kéttannyelvű Építőip. Szki. 2 - - -
3522 Eötvös L. Szki. és Szi. 2 4 - -
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakk. Isk. - 2 3 -
3533 Varga I. Kereskedelmi Közg. Szki. - 1 - -
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyakorló Szki. 2 3 - -
3540 Berzeviczy G. Közgazd. és Két Tan. Nyelvű Külker. Szki. 2 - - -
3541 II. Rákóczi F. Gyakorló Közg. Szki. - 4 - -
3542 Leövey K. Közgazd. Szki. és Szi. - 2 - 1
3543 Teleki B. Közgazd. Szki. 2 - - -
3548 Károlyi M. Főv. Gyak. Kéttanny., Közgazd. Szki. 3 - - -
3549 Neumann J. Számítástechnikai Szki. 2 - - -
3550 Bethlen G. Közlekedési és Közg. Szki. 3 - 1 -
3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilip. Szki. és Szi. 3 - - -
3559 Ganz Á. Kéttannyelvű Gyak. Szki. és Szi. 3 - - -
3560 Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk., Szi. és Koll. 7 5 - -
3561 Jaschik Á. Művészeti Szakk. Isk. 1 3 - -
3568 Wesselényi M. Műszaki Szki. és Szi. 3 - - -
3569 Kaesz Gy. Faipari Szki. és Szi. - 1 - -
3571 Arany J. Épületgép. Szki. 5 5 - -
3573 Csonka J. Műsz. Szki. és Szi. 3 1 - -
3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesip. Szakk. Isk. 1 - - -
3577 Szabómester Szakk. Isk. 5 - - -
Megszűnő álláshelyek összesen 2009. november 1-jével 71
Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével 66
Az intézménytől el nem vonható álláshelyek összesen: 5 1”

1855/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (3) bekezdésére, a 2009. évi létszám-csökkentésekhez kapcsolódó 718/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat és 720/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat módosítással nem érintett részeit megerősíti.

1856/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2009/2010. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása következtében további 16 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan 2010. május 1-jei hatállyal 10 engedélyezett (betöltött) álláshelyet, 2010. július 1-jei hatállyal 6 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény neve Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2010. május 1-jével Megszűnő (betöltött) álláshelyek 2010. július 1-jével
3112 Czóbel E. Kollégium - 1
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szki., Szi. és Koll. - 1
3326 Széchenyi I. Gimn. 2 -
3510 Pataky I. Főv. GyakHiradásip. és Inf. Szki. 1 -
3535 Nemes N. Á. HumánSzki. - 2
3541 II. Rákóczi F. Gyakorló Közg. Szki. 2 -
3544 Szent I. Közgazd. Szki. és Koll. 1 -
3566 Dobos C. J. Vendéglátóip. Szakk. Isk. 2 -
3568 Wesselényi M. Műszaki Szki. és Szi. 1 -
3569 Kaesz Gy. Faipari Szki. és Szi. 1 -
3585 Budai Középiskola - 2
Megszűnő álláshelyek összesen 2010. május 1-jével: 10
Megszűnő álláshelyek összesen 2010. július 1-jével: 6

1857/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1858/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a 2009. évi létszámcsökkentésről - a 2009/2010. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása következtében felmentett munkavállalók (a 16 álláshelyre vonatkozóan) esetében - az intézményi létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely- átcsoportosításra nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük.

A munkaviszony megszüntetésekre a nyugdíjas dolgozók [14 fő (álláshely)] esetében már sor került, 2 fő (álláshely) esetében a döntést követően kerül majd sor.

1859/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 54 fő (álláshely) csökkenést követően 2009. november 1-jétől 12 219 főben (álláshelyben) - ebből prémiuméves 39 fő - állapítja meg a 2. sz. melléklet 10. oszlopa szerinti részletezésben.

1860/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 124 fő (álláshely) csökkenést követően 2010. május 1-jétől 12 095 főben (álláshelyben) - ebből prémiuméves 39 fő - állapítja meg a 2. sz. melléklet 15. oszlopa szerinti részletezésben.

1861/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 6 fő (álláshely) csökkenést követően 2010. július 1-jétől 12 089 főben (álláshelyben) - ebből prémiuméves 39 fő - állapítja meg a 2. sz. melléklet 17. oszlopa szerinti részletezésben.

1862/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2009. évi feladat-racionalizálás következtében a végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 186 216 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát 186 216 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások 146 625 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 39 591 E Ft

az 1. sz. melléklet 6-8. oszlopa szerinti részletezésben.

1863/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 722/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha az Önkormányzati Minisztérium létszámcsökkentéséről szóló 2010. évi rendelete feltételeinek a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2009. évi végleges létszám-csökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot a Fővárosi Közgyűlés 2010. júniusi ülése elé kell terjeszteni.”

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2010. júniusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1864/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évben a feladatracionalizálás alapján végrehajtott végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódóan az érintett intézmények részére a 2010. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges 186 952 E Ft fedezetet (melyből: személyi juttatások 147 208 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 39 744 E Ft) a 2010. évi költségvetésben egyszeri jelleggel biztosítja - utólagos elszámolási kötelezettséggel - az 1. sz. melléklet 9-11. oszlopa szerint.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1865/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2009/2010. tanévi feladatváltozások miatt a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 88 643 E Ft növelésével egyidejűleg összességében csökkenti az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 88 643 E Ft-tal
ebből: csökkenti a személyi juttatásokat (3 hónapra) 71 991 E Ft
csökkenti a munkaadókat terhelő járulékokat 20 660 E Ft
(3 hó) növeli a dologi kiadásokat (4 hóra) 4 008 E Ft

a 4. sz. melléklet 2-5. oszlopa szerinti részletezésben.

1866/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2009/2010. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódóan a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 357 919 E Ft 12 havi megtakarítást tartós jelleggel a 4. sz. melléklet 6-9. oszlop adataiból kell figyelembe venni.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1867/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A szakképzés szerkezetátalakítása miatt jóváhagyja a szakmai anyagköltségek átrendezését (tartós jelleggel 4 hóra „+”, „-” 4 450 E Ft) az intézmények között a 7. sz. melléklet szerinti dologi előirányzat átcsoportosításában, a 7. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1868/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A heti 2 óra tanórán kívüli idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódóan a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 2 508 E Ft-tal történő emelésével egyidejűleg összességében csökkenti az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 2 508 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások (3 hóra) 1 944 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok: 564 E Ft

a 8. sz. melléklet 2-4. oszlop szerinti részletezésben.

1869/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A heti 2 tanórán kívüli idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódóan a 2010. évi költségvetés tervezésekor a 8 180 E Ft 10 havi megtakarítást tartós jelleggel a 8. sz. melléklet 5-7. oszlop adataiból kell figyelembe venni.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1870/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Az intézmény-átszervezésekből adódó és rendkívüli feladatok miatt jelentkező kiadások, korrekciók támogatása érdekében 41 310 E Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát és egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és

kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 41 310 E Ft-tal
ebből: személyi juttatások: 2 067 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 597 E Ft
dologi kiadások 38 646 E Ft

a 10. sz. melléklet szerinti részletezésben.

1871/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A közszolgáltatási szerződés, illetve alapító okiratban rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 3 905 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg szükséges növelni a „8301 Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát tartós jelleggel, 4 hónapra.

1872/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal a 12. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést a 2009/2010. tanévre, összesen 140 339 E Ft értékben.

Felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1873/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti határozatokkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, az 1862/2009. (X. 29.), 1846/2009. (X. 29.), 1849-1850/2009. (X. 29.) és az 1869-1870/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: a támogatás utalás - azonnal, egyéb intézkedések - folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

1874/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1875/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 712/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat az alábbira módosul:

„A telephelyek megszüntetéséből adódó üzemeltetési költségek megtakarítása miatt szükséges a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 72 257 E Ft-tal történő növelésével egyidejűleg, tartós jelleggel 6 hóra csökkenteni a

„3312 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 12 994 E Ft-tal

ebből: - dologi kiadás 12 994 E Ft

„3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 25 231 E Ft-tal

ebből: - dologi kiadás 25 231 E Ft

„3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 23 116 E Ft-tal

ebből: - dologi kiadás 23 116 E Ft

„3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 10 916 E Ft-tal

ebből: - dologi kiadás 10 916 E Ft

A napirend 19. pontja: Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló nonprofit szervezetek támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1876/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a közszolgáltatási szerződésekben rögzítettek alapján ellátandó feladatok érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 13 920 E Ft-al történő csökkentésével egyidejűleg összességében növeli a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím

kiadási előirányzatát tartós jelleggel (24 intézmény) 4 hónapra 13 920 E Ft-tal
ebből működési célú pe. átadás Áht.-n kívülre: 13 920 E Ft

ez 2010-ben 27 840 E Ft többletkiadást jelent 8 hónapra. „8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ” cím előirányzatát változatlanul hagyja.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1877/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1876/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító Közgyűlés elé.

Határidő: döntést követő Közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

1878/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az 1876/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó 24 db közszolgáltatási szerződést a 2009/2010. tanévre, összesen 484 320 E Ft értékben az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti részletezésben az alábbi szervezetekkel:

Név E Ft
1. Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány 43 680
2. Szép Szivárvány Alapítvány 30 240
3. Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 19 200
4. Legújabb Suli Alapítvány 2 880
5. Meixner Alapítvány 19 680
6. Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány 203 520
7. Autizmus Alapítvány 5 760
8. Együtt Veled Alapítvány 16 320
9. Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány 5 760
10. Mű-Hely Liceum Alapítvány 3 840
11. Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 9 120
12. Belvárosi Tanoda Alapítvány 6 720
13. ADDETUR Alapítvány 22 560
14. Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány 960
15. Nagy Szivárvány Alapítvány 17 760
16. „Beszélj Velem” Alapítvány 8 160
17. GENIUS Tehetséggondozó Alapítvány 12 480
18. Hiperaktív Alapítvány 12 480
19. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 9 600
20. Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 960
21. Montessori Studium Alapítvány 9 600
22. MEGÉRTED Alapítvány 19 680
23. Budapesti Politechnikum Alapítvány 2 880
24. Budapesti Integrált Játékpedagógiai Alapítvány 480
Összesen: 484 320

Felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1879/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az 1876/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó közszolgáltatási szerződést a 2009/2010. tanévre, 4 416 E Ft értékben a II. kerületi Önkormányzattal a Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását segítő módszertani központ működtetésére a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1880/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1878-1879/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) megalapítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1881/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h

hozzászólási jogot biztosít Daróczi Ágnes részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1882/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés tárgyalását a következő rendes ülésére elnapolja.

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő főigazgatójának magasabb vezetői megbízása lejárata miatti pályázati kiírás és a főigazgatói pályázat véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1883/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22/B. §, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 192/B. § (2) bekezdése értelmében pályázati felhívást tesz közzé a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő költségvetési intézmény főigazgatói munkakörének betöltésére az 1. sz. mellékletben foglalt pályázati feltételekkel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1884/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében létrehozza és a 30 napos pályázati határidőt követő 21 napon belül összehívja a pályázatokat véleményező Eseti Bizottságot, tagjainak az alábbi személyeket jelöli:

1/ KGy által kijelölt személy: dr. Szolnoki Andrea
2/ KGy által kijelölt személy: dr. Havas Szófia
3/ KGy által kijelölt személy: dr. Pesti Imre
4/ KGy által kijelölt személy: dr. Kornya László
5/ KGy által kijelölt személy: Szalkai István

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelye pályázati felhívásának tervezetére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1885/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívás - az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás tervezet alapján történő - elkészítésében való közreműködésre, a pályázatok értékelését végző szakmai bizottság tagjaira az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése a)-d) pontjában foglalt szerveket kérje fel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1886/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése e) pontja alapján a szakmai bizottság tagjainak a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselőjeként Gy. Németh Erzsébetet és Csomós Miklóst kéri fel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1887/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a kulturális, oktatási, gyermekvédelmi és esélyegyenlőségi társadalmi célok megvalósításának támogatására csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címkódon belül az 5-ös törzsszámon a humán várospolitikai főpolgármester-helyettes keretén a személyi juttatás (külső) előirányzatát egyszeri és eseti jelleggel 6 030 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli

- a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát 3 750 E Ft-tal, támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 300 E Ft-tal,

- a „8114 FOK Nonprofit Kft” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát 400 E Ft-tal,

- a „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” cím támogatási és kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 400 E Ft-tal,

- a „3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” cím támogatási és kiadási azon belül a dologi kiadások előirányzatát 180 E Ft-tal.

Az így rendelkezésre álló előirányzatból az alábbi alapítványokat, társadalmi és egyéb szervezeteket támogatja:

Me.: ezer Ft

Szervezet
Műk-i célú p. á. Áht.-n kívülre Támogatás-értékű működési kiadás
Dologi kiadás

Támogatás összesen

Címkód

Támogatási cél
Magyar Természettudományi Társulat 300 300 8437 tanulmányi versenyek megszervezése
Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1 400 1 400 3802 „Száz x szép szakma” című kiadvány megjelentetése
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 300 300 8437 „Ember! Tervezz!” című kiadvány megjelentetése
Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium 180 180 3102 ESI 2009 Expo - Sciences International versenyen történő részvétel
Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szövetsége 200 200 8437 300 hátrányos helyzetű általános iskolás tanuló részére rendezvény szervezése
Móra Alapítvány 150 150 8437 Gesellschaft Für Musiktheater ösztöndíjprogramjában történő részvétel támogatása
FOK Nonprofit Kft. 400 400 8114 „Próbáld ki leendő iskoládat...” pályaválasztási rendezvény
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 300 300 8437 oktatáspolitikai fogyatékosságügyi konferencia megrendezése
Szubjektív Értékek Alapítvány 300 300 8437 rasszizmus elleni összefogásról, kisebbségvédelemről szóló konferencia megrendezése
Cigány Írószövetség és Nemzeti (Köz)művelődési Társaság 500 500 8437 irodalmi szakkör megrendezéséhez és Cigány Mese- és Szokásgyűjtő Pályázat megrendezése
Magyar Vöröskereszt 200 200 8437 150 éves évfordulós rendezvények megrendezése
Ferencvárosi Művelődési Központ 300 300 8437 VI. Roma Kulturális Fesztivál megrendezése
Befogadó Színházak Szövetsége 400 400 8437 színházi produkciók fővárosi bemutatásának megszervezése
Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 300 300 8437 kórházi kézműves foglalkozások megszervezése
Pro Literatura Alapítvány 200 200 8437 múzeumok szakmai találkozójának megszervezése
Gyermekmédia Egyesület 300 300 8437 konferencia és műhelybeszélgetés-sorozat megrendezése
„Az Idegen Nyelv Ne Legyen Idegen” Alapítvány 300 300 8437 kiállítást rendezése és ehhez kétnyelvű internetes programok készítése középiskolások részére
Mindösszesen 4 150 300 1 580 6 030

1888/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti minta alapján elkészített támogatási szerződéseket a támogatott szervezetekkel, és egyben felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1889/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A megállapodások aláírását követően engedélyezi az 1887/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozat szerinti szervezetek részére a megítélt támogatások utalását a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása”, illetve a „3102 Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium”, „3802 Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” és a „8114 FOK Nonprofit Kft.” cím előirányzatok terhére.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése pályázati konstrukcióban nyertes pályázatok többlet saját forrásigényének biztosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1890/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

biztosítja a KMOP 2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése pályázati konstrukcióban nyertes és támogatási szerződéssel rendelkező projektek megvalósításához szükséges 122,5 M Ft többletforrást, és ezzel összefüggésben:

- az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés alapján leállítja a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (KMOP 2007-2008)” feladatot (engedélyokirata a 8. sz. mellékletben található), tekintettel arra, hogy annak fedezete teljesen átcsoportosításra került. A felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint jóváhagyja: eredeti összköltség 109,5 M Ft, ebből kifizetésre került 0 Ft, és átcsoportosításra került a tárgyi 5 db projekt többlet saját forrásigény biztosítására 109,5 M Ft.

1891/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül csökkenti a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) tervezés” feladat előirányzatát 4,6 M Ft-tal, így a feladat összköltsége 27,4 M Ft-ra módosul. (A feladaton a 2008. XII. 31-ig történő tényleges felhasználás 13,5 M Ft).

Ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) előkészítés” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,4 M Ft, a 2009. évi üteme 1 M Ft, továbbá az

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja) előkészítés” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 2,3 M Ft, a 2009. évi üteme 1 M Ft, továbbá az

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) előkészítés” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,6 M Ft, a 2009. évi üteme 1 M Ft, továbbá az

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) előkészítés” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 0,8 M Ft, továbbá az

- új, Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) előkészítés” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,9 M Ft, a 2009. évi üteme 1,6 M Ft.

A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti a „Közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út)” feladat előirányzatát 11,5 M Ft-tal, a „Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV., Dózsa Gy. út)” feladat előirányzatát 8,7 M Ft-tal, a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina Krt.)” feladat előirányzatát 12,6 M Ft-tal, a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn F. Kórház)” feladat előirányzatát 2,2 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg a feladatok törlésre kerülnek tekintettel arra, hogy engedélyokirattal nem rendelkeztek, és kifizetés nem történt.

Továbbá címen belül csökkenti a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése KMOP 2007-2008” feladat előirányzatát 17,5 M Ft-tal, a „Buszsáv program 2008-2010. előkészítés „feladat előirányzatát 70 M Ft-tal, továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 122,5 M Ft-tal és ezzel egyidejűleg megemeli

- a Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” feladat 2010. évi ütemét 7,8 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 44,5 M Ft, (ebből KMOP 33,3 M Ft, saját forrás 11,2 M Ft), összköltsége 47,2 M Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész összege 3,7 M Ft), továbbá

- a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)” feladat 2010. évi ütemét 9,1 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 51,9 M Ft, (ebből KMOP 38,9 M Ft, saját forrás 13,0 M Ft), összköltsége 55,6 M Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész összege 4,3 M Ft), továbbá

- a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)” feladat 2010. évi ütemét 11,7 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 74,3 M Ft, (ebből KMOP 56,8 M Ft, saját forrás 17,5 M Ft), összköltsége 77,4 M Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész összege 6,3 M Ft), továbbá

- a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” feladat 2010. évi ütemét 10,7 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 54,7 M Ft, (ebből KMOP 40 M Ft, saját forrás 14,7 M Ft), összköltsége 55,9 M Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész összege 4 M Ft), továbbá

- a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)” feladat 2010. évi ütemét 83,2 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 337,7 M Ft, (ebből KMOP 216,8 M Ft, saját forrás 120,9 M Ft), összköltsége 341,7 M Ft-ra változik (az összköltségből a vállalt önrész összege 38,2 M Ft).

1892/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1893/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) tervezés” megnevezésű engedélyokirat 2. számú módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1894/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” beruházási feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1895/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)” beruházási feladat engedélyokiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1896/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)” beruházási feladat engedélyokiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1897/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” beruházási feladat engedélyokiratát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1898/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)” beruházási feladat engedélyokiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1899/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése pályázati felhívás keretében meg kívánja valósítani „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projektet, és biztosítja az ehhez szükséges 73,9 M Ft-ot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1900/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére készítse elő és nyújtsa be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint közreműködő szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában kötendő támogatási szerződés megkötéséhez szükséges előterjesztést.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1901/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Kedvező támogatási döntés esetén meg kívánja valósítani a „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projektet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1902/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Kedvező támogatói döntés esetén a projekt önrészét és nem elszámolható költségeit a főváros 2010. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés benyújtása

Felelős: dr. Demszky Gábor

1903/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4 egyéb, kis beruházási igényű projekt (VI. ker, Andrássy út; VII-XIV. ker, Dózsa Gy. út; XII. ker., Krisztina krt.; XX. ker., Jahn Ferenc Kórház) megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet a 2009. évi költségvetésben biztosítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé a nevezett beruházások engedélyokirataival együtt.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1904/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti levéllel fordul a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, egyben felkéri a főpolgármestert annak megküldésére.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. beruházás előkészítésére vonatkozó engedélyokirat jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1905/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer” pályázati dokumentációjának benyújtásához szükséges tervek elkészítésével.

1906/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010, előkészítés” feladat előirányzatát 60,0 M Ft-tal csökkenti, (így a feladat összköltsége 1403,8 M Ft-ra változik), ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi Indítású Beruházások” címen belül az „Új „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése” feladatot.

1907/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1908/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010, előkészítés” című módosított cél- okmányt, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1909/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése” című engedélyokiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1910/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer tervezése” feladatra a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010, előkészítés” előirányzatból biztosított 60,0 M Ft-ot a kötelezően biztosított önrészen felüli saját forrás terhére a támogatási szerződés megkötését követően visszapótolja.

Határidő: támogatási szerződés megkötését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010” c. beruházás célokmányának módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1911/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy összhangban azzal, hogy a pályázatra elkülönítetten kerültek benyújtásra a feladatok, a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010 előkészítése” beruházási feladat keretében végzett feladatokat önálló beruházásokként valósítja meg. Ennek megfelelően önálló célokmányokat bocsát ki és lezárja a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010 előkészítése” megnevezésű 005544 azonosító számú, 1400,0 M Ft összköltségű célokmányt (1. sz. melléklet), valamint módosítja a költségvetési rendeletet.

1912/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A tervezési feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindíthatósága érdekében a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010 előkészítése” megnevezésű célokmányban szereplő beruházási feladatok előkészítésére eddig biztosított 45,0 M Ft előirányzaton felül (2008. XII. 31-ig felhasznált 33,5 M Ft, illetve a 2009. évi 11,5 M Ft előirányzat) a kivitelezésre biztosított előirányzatból 100,0 M Ft-ot az előkészítésre átcsoportosítva biztosít.

1913/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010 előkészítés” feladat előirányzatát 11,5 M Ft-tal, továbbá a feladatot leállítja, és csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2010” feladat előirányzatát 100,0 M Ft-tal, továbbá 2010. évi ütemét 1255,0 M Ft-tal (ebből KMOP 961,0 M Ft, saját forrás 294,0 M Ft), továbbá a feladatot leállítja.

Ezzel egyidejűleg a „8403 Önkormányzati fejlesztések címen tervbe veszi az

- új, „IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 3,295 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 9,025 M Ft, továbbá az

- új, „IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 10,838 M Ft, továbbá az

- új, „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 10,75 M Ft, továbbá az

- új, „XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 5,313 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 11,0 M Ft, továbbá az

- új, „III. ker. Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 5,237 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 10,125 M Ft, továbbá az

- új, „XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,85 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 12,5 M Ft, továbbá az

- új, „X. ker. Fehér út menti kerékpárút előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 11,625 M Ft, továbbá az

- új, „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 11,875 M Ft, továbbá az

- új, „XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 8,64 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 12,125 M Ft, továbbá az

- új, „XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút előkészítése” feladatot, melynél a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,833 M Ft, a feladat 2009. évi üteme 11,637 M Ft,

továbbá a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervbe veszi az

- új, „IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút” feladatot, 2010. évi üteme 193,75 M Ft, (ebből KMOP 147,636 M Ft, saját forrás 46,114 M Ft), összköltsége 206,07 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 36,9 M Ft)

- új, „IV. ker. Szilágyi úti kerékpárút” feladatot, 2010. évi üteme 155,0 M Ft, (ebből KMOP 126,398 M Ft, saját forrás 28,602 M Ft), összköltsége 167,671 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 31,6 M Ft)

- új, „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” feladatot, 2010. évi üteme 75,0 M Ft, (ebből KMOP 51,481 M Ft, saját forrás 23,519 M Ft), összköltsége 87,583 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 12,9 M Ft)

- új, „XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút” feladatot, 2010. évi üteme 90,0 M Ft, (ebből KMOP 63,695 M Ft, saját forrás 26,305 M Ft), összköltsége 106,313 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 15,9 M Ft)

- új, „III. ker. Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” a feladatot, 2010. évi üteme 60,0 M Ft, (ebből KMOP 51,874 M Ft, saját forrás 8,126 M Ft), összköltsége 75,362 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 13,0 M Ft)

- új, „XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv” feladatot, 2010. évi üteme 87,5 M Ft, (ebből KMOP 61,557 M Ft, saját forrás 25,943 M Ft), összköltsége 101,85 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 15,4 M Ft)

- új, „X. ker. Fehér út menti kerékpárút” feladatot, 2010. évi üteme 117,5 M Ft, (ebből KMOP 87,121 M Ft, átvett EKZ 6 ÖVT-E Kft-től 16,167 M Ft, saját forrás 14,212 M Ft), összköltsége 130,958 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 21,8 M Ft)

- új, „XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz” feladatot, 2010. évi üteme 150,0 M Ft, (ebből KMOP 98,249 M Ft, saját forrás 51,751 M Ft), összköltsége 163,708 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 24,6 M Ft)

- új, „XI-XXII. ker. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal” feladatot, 2010. évi üteme 175,0 M Ft, (ebből KMOP 145,828 M Ft, saját forrás 29,172 M Ft), összköltsége 195,765 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 29,9 M Ft)

- új, „XV. ker. Régi Fóti út melletti kerékpárút” feladatot, 2010. évi üteme 151,25 M Ft, (ebből KMOP 127,161 M Ft, saját forrás 24,089 M Ft), összköltsége 164,720 M Ft (az összköltségből a vállalt pályázati önrész: 26,8 M Ft.)

1914/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét, és jóváhagyja a következő célokmányokat az előterjesztés 2-11. sz. mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására:

1. IX-XXI. Szabadkikötő út menti kerékpárút

2. IV. Szilágyi út menti kerékpárút

3. XVII. Pesti út menti kerékpáros útvonal I. szakasz

4. XXI. Ady E. út menti kerékpárút

5. III. Nagyszombat u.-Bécsi út menti kerékpáros útvonal

6. XI. Bogdánfy úti kerékpársáv

7. X. Fehér út menti kerékpárút (Örs v. tere-Kőbánya kapcs. I.)

8. XVII. Pesti út menti kerékpáros útvonal II. szakasz

9. XI-XXII. Hosszúréti-patak menti kerékpáros útvonal

10. XV. Régi Fóti út menti kerékpárút

Határidő: a soron következő rendeletmódosító közgyűlést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1915/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendelet-módosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő rendeletmódosító közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (Bp. VIII., Vas u. 9-11.) rekonstrukció célokmányának 3. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1916/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola elnevezésű beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány 3. sz. módosításának aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1917/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Széchenyi István Kereskedelmi Szki. és Gimnázium rekonstrukció feladat előirányzatát 90,0 M Ft-tal, és átnevezi Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki. rekonstrukcióra, ugyanakkor megemeli 90,0 M Ft-tal a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Széchenyi István Kereskedelmi Szki. és Gimnázium rekonstrukció előkészítés feladat előirányzatát és átnevezi Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki. rekonstrukció, előkészítés feladat előirányzatává.

1918/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Budapest Ösztöndíj Program pénzügyi fedezetének 2010. évi költségvetésben történő biztosításához.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1919/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest Ösztöndíj Programhoz szükséges pénzügyi fedezetet, 5 000 E Ft-ot a 2010. évi költségvetésben, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím személyi juttatások előirányzatán biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Behajtási és várakozási engedélyek további ellenőrzése a főváros területén.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1920/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet feladatkörében továbbra is ellátja a tehergépjárművekre és egyéb járművekre vonatkozó behajtási, illetve behajtási-várakozási hozzájárulások hatósági ellenőrzését, ezért az ehhez szükséges létszám biztosításához kötelezettséget vállal a következők szerint:

2009. november 1-jétől 2010. december 31-ig tartósan megemeli a Fővárosi Közterület-felügyelet létszámát 25 fővel, a szükséges forrás biztosítása céljából csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 20 174 E Ft-tal, egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatás 1 hónapra tartós jelleggel 5 862 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok 1 hónapra tartós jelleggel 1 112 E Ft

- dologi kiadás 2 hónapra tartós jelleggel 1 200 E Ft

- céljelleggel támogatott intézményi beruházás egyszeri jelleggel 12 000 E Ft.

1921/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2010/2011. tanévtől.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az 1-2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1923/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1-2. sz. melléklet szerinti pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1924/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati felhívást - a KSZK portálon való közzétételt követően haladéktalanul - küldje meg az Oktatási és Kulturális Közlöny részére is, a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a 2008. évi országos kompetenciamérésben átlag alatt teljesítő intézmények Intézkedési Tervének jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1925/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 99. § (7) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2008. évi országos kompetenciamérés során a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott minimumszint alatt teljesítő Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1077 Budapest, Izabella u. 12. című telephelyén lévő Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Tankabinet 10. évfolyamának eredményei javítására készített intézkedési tervet fenntartóként jóváhagyja.

1926/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A 2008. évi országos kompetenciamérés során a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontjában meghatározott minimumszint alatt teljesítő Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 1211 Budapest, Posztógyár u. 10. című telephelyén a szakiskolai 10. évfolyamának eredményei javítására készített intézkedési tervet fenntartóként jóváhagyja.

1927/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1925-1926/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a BKV Zrt. keretén belül működő FŐVINFORM részére működési célú pénzeszközátadásra 2009. évre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1928/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1929/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BKV Zrt. keretében működő FŐVINFORM részére 2009. évben nyújtandó működési célú pénzeszközátadásról szóló megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és annak alapján a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1930/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a FŐVINFORM 2010. évre vonatkozó támogatása esetén, a támogatásra vonatkozó döntés meghozataláig vizsgálja meg a BKV Zrt.-vel megkötött szolgáltatási szerződés módosításának szükségességét és a vizsgálat eredményétől függően tegyen javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. BTI Zrt.-be történő beolvadása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1931/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak alapján egyetért a Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI Zrt.) egyesülésének (átalakulásának) szándékával oly módon, hogy a Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. beolvad a BTI Zrt.-be, így a jogutód társaság a BTI Zrt. lesz. A beolvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapja: 2009. szeptember 30.; az eljáró független könyvvizsgáló a Zöldkő Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-686996, székhely: 1025 Budapest, Zöldkő utca 18/A, MKVK nyilvántartási szám: 001710, könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy neve: Heller Judit, MKVK tagsági száma: 004685); az átalakulás tervezett időpontja pedig 2009. december 31. lesz; továbbá megbízza a BTI Zrt. igazgatóságát a Csömöri Temetkezési Szolgálat Kft. ügyvezetőjével együttműködve a vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezet, valamint a beolvadással összefüggő, jogszabály által előírt okiratok elkészítésére.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Démi Beton Kft. Bp. III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan követelésének számviteli rendezésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1932/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz.-ú ingatlan ügyében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 44. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy a Démi Beton Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 4 898 833 Ft összegű követelése - a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 15.Fpk.01-05-000953/32 számú végzése alapján - a gazdasági társaság megszüntetése miatt behajthatatlan, ezért a követelésről lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1933/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezéséről, annak a Vagyonrendelet 44. § (2) bekezdés alapján történő leírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2008. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1934/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2008. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolóját elfogadja a 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e) pontja és az alapító okirat VII. fejezet 10. pontja alapján.

1935/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2008. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyokiratának 1. sz. módosítása, és 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport célokmányának 1. sz. módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1936/2009.(X. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyokiratának 1. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1937/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket, és úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport célokmányának 1. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a célokmány 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1938/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - együttműködve a tulajdonos Budapest Főváros XVII. kerülete Önkormányzatával - vizsgáltassa meg a közösségi közlekedés által is használt Budapest XVII. kerület Keresztúri úti felüljáró állapotát, és - szükség esetén - terjesszen a Fővárosi Közgyűlés elé javaslatot a felüljáró állagmegóvási, illetve felújítási munkálataira, a szükséges forrás megjelölésével.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1939/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztása során, a Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportesemények támogatására elkülönített 15 000 E Ft-os keretösszegből, megfelelő számú kérelem hiányában egyéb rendkívüli - nem nemzetközi - egyedi kérelmek kifizetését is engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1940/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege (E Ft-ban)
1. Ferencvárosi Szabadidős SE Jégkorong pályabérlet kiadásaira. 1000
2. Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége Működési kiadásokra. 500
3. Siketek Sport Clubja A Siketek SC Életútja című szakkönyv nyomdaköltségeire. 150
4. Magyar Sportújságírók Szövetsége Az év sportolója díjátadó ünnepség kiadványának kiadásaira. 1000
5. Teljesítménytúrázók Társasága Működési kiadásokra és rendezvények kiadásaira. 500
6. Budapesti Diáksport Szövetség A diákolimpián kiemelkedően szereplő budapesti oktatási intézmények díjátadó ünnepségének kiadásaira. 1000
Összesen: 4150

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1941/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi elő-irányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemények támogatására elkülönített keret terhére az alábbi szervezetet támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege (E Ft-ban)
1. Magyar Bowling és Teke Szövetség A 2009. szeptember 29.-október 3. között megrendezésre került Teke Csapat Világkupa kiadásaira 250
Összesen: 250

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: A budapesti 4-es metróvonal II. (Keleti pályaudvar-Bosnyák tér közötti) szakasz előkészítése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1942/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsolt és dr. György István módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 4-es metró II. ütemének megépítéséhez kapcsolódó járműbeszerzési szerződéses opció lehívásáról, illetve a további, a szakasz megvalósításához, kivitelezéséhez kapcsolódó tenderek kiírásáról a beruházás uniós finanszírozásról szóló támogatási döntés meghozatalát követően kíván döntést hozni.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1943/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Kormánnyal a 4-es metró II. szakasza (Keleti pályaudvar-Bosnyák tér között) finanszírozása kapcsán a következő témakörökben:

a) az előterjesztéshez csatolt finanszírozási konstrukciók közül a 4.a, 4.b és a 4.c változatok,

b) a vasúthatósági engedélyezési terv (VET) módosításának lehetősége és következménye,

c) a létesítmény kiemelt projektté való minősítése,

d) a Közlekedési Operatív Program 5. prioritását módosítsák oly módon, hogy a 4-es metróra a rendelkezésre álló forrásokon túl további 280,5 millió euró (összesen 1215,8 millió euró) Kohéziós Alap támogatás igénybe vehető legyen.

A tárgyalásokat és az egyeztetéseket úgy kell előkészíteni és lefolytatni, hogy a beruházás közbeszerzési pályázatai 2010. év elején meghirdethetők legyenek.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1944/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a soron következő napirendi pontként tárgyalja meg az „Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a „9208 Színházi célú bizottsági keret” valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret 2009. évi céltartalékaiból” című előterjesztést.

A napirend 39. pontja: Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a „9208 Színházi célú bizottsági keret” valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret” 2009. évi céltartalékaiból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1945/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Kulturális Bizottság 288/2009. (X. 22.) sz. határozata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím 2009. évi kerete terhére összesen 16 750 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó a „9208 Színházi célú bizottsági keretből”
Cél
Főv. Kgy. által megítélt támogatás
E Ft
MU Színház Egyesület MU színház 2009-2010-es évad programjainak támogatása 1 800
Közép-Európa Táncszínház Egyesület Közép-Európa Táncszínház évadának programjai 1 000
Mozgó Ház Alapítvány Flórián Műhely önálló produkciós keretének létrehozása kortárs művek támogatására 900
Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Göttinger Pál-Halas Dóra-Soharóza Kórus: Mindenütt jó c. előadása 700
Artus Kortárs Művészeti Egyesület A Láthatatlan c. kortárs színházi projekt létrehozása 700
Manna Kulturális Egyesület/Sanyi és Aranka Színház Sanyi és Aranka Színház új bemutatóinak megvalósítása 700
Utca-Szak Kulturális Egyesület Magyarország Hősei c. darab bemutatása 700
Természetes Vészek Közhasznú Egyesület Tom és Jerry szindróma - a banalitás himnusza 600
Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány HOPPart Társulat új produkciójának létrehozása 600
Baltazár Színház Alapítvány A 11 Parancsolat című előadás létrehozása 500
Pont Műhely Egyesület Szegedi Szabó Béla: Bill a Mennybe megy. c. művének színpadra állítása 500
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány Szakonyi Károly: Adáshiba c. darabjának bemutatása 600
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány Lakodalomtemetés c. új bemutató 400
Élőkép Közhasznú Művészeti Egyesület Útvesztő c. előadás bemutatása 400
Katlan Csoport Közhasznú Egyesület/KASIMISE Alkotóműhely Kasimise Alkotóműhely: Tisztaság könyve c. produkció 400
Káva Kulturális Műhely Egyesület Térkereső program - színházi nevelési előadások peremkerületek fiataljainak 400
Ágens Társulat Közhasznú Egyesület Szodoma után - kortárs színházi ősbemutató és beavatóprogram 400
Műhely Alapítvány Színházi közösség-, közönségépítő és képzési program 2009/2010. 400
Junion Színház Közhasznú Alapítvány Samuel Beckett: Godot-ra várva, ifjúsági verzió 400
Karaván Művészeti Alapítvány Alexandr Galin: A verseny c. darabjának bemutatása 400
Kontakt Táncért Alapítvány Mándy Ildikó társulat működési támogatása, programjainak megvalósítása 2009-2010-ben. 400
Manna Kulturális Egyesület/Neptun brigád társulat Neptum Brigád társulata előadásainak támogatása 400
Maladype Színház Közhasznú Egyesület Maladype Színház bemutatóihoz kötődő nevelési program 400
Junion Színház Közhasznú Alapítvány Sultz Sándor: Szurrogátum delikátesz c. darabjának ősbemutatója 400
Éjszakai Színház Közhasznú Kulturális Egyesület Nádai Péter: Magányos cédrus c. művének színpadra vitele 400
Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület Kortársak a 2009/2010-es évadban a Holdvilág Kamaraszínházban 300
Manna Kulturális Egyesület Pelsőczy Réka: Dézi c. darabjának bemutatása 300
Kerekasztal Társulás Egyesület 11 Trikó c. darab bemutatása 300
TÁP Színház és Összművészeti Alapítvány Nevetve nevelve - drámapedagógiai program a 2009/2010 évadban 300
Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület/Lakmusz Csoport Amőba Akció c. színházi projekt megvalósítása 300
OFF Alapítvány A szentiványéji rémálom - munkacímű darab bemutatása 250
Dajka Margit Művészeti Alapítvány/Dayka Színház Nagyvilág Kiscirkusz - zenés gyermekszínházi produkció 500
ÖSSZESEN: 16 750

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1946/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Kulturális Bizottság 292/2009. (X. 22.) sz. határozata alapján a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2009. évi kerete terhére összesen 9 800 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:

Számlatulajdonos pályázó a „9207 Kulturális célú bizottsági keretből” Cél Főv. Kgy. által megítélt támogatás E Ft
A Magyar Kézművességért Alapítvány A Magyar Kézművesség 2009 és a Magyar Regék és Mondák kézműves szemmel kiállítás támogatása 100
Corodini Országos Bűvész Egyesület támogatás kérése a XXII. Corodini Ifjúsági és Felnőtt Bűvészverseny megrendezéséhez, amelynek keretén belül szervezik meg a Bűvészklubok Országos Találkozóját 100
Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület támogatás kérése ismeretterjesztő előadások megrendezéséhez 100
Magyar Építőművészek Szövetsége támogatás igénylése Rácz György emléktábla megvalósításához 150
Ear (Fül) Egyesület támogatás kérése az Ear (Fül) Egyesület élő elektro-akusztikus zenei műfajban történő tevékenységéhez 200
Fiatal Filmkészítők Egyesülete támogatás igénylése a Rögtön jövök című film befejezéséhez 200
S.Z.I.M.N.I.A. Alapítvány támogatás igénylése a SZ.I.M.N.I.A. néven kortárs zenét népszerűsítő és propagáló műhely számára 200
Victoria Kamarakórus Egyesület támogatás kérése Haydn Mariazelli mise c. művének előadására 200
Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány támogatás igénylése a Belvárosi Szent Mihály Templom Liszt Ferenc Kórusának két előadására 200
Szöveg Színház Színházi Egyesület támogatás igénylése a bunraku bábtechnika népszerűsítéséhez Magyarországon 200
Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület támogatás igénylése a PLACC 2009 Fesztivál keretében létrejövő programok megrendezésére 200
Bel Canto Operatársulat Közhasznú Egyesület támogatás igénylése Opera Gálaest megszervezéséhez 200
Magyar Fotóművészek Szövetsége Egyesület támogatás kérése Vancsó Zoltán: A szándéktalan fény című kiállításának megrendezéséhez 200
Művészeti Tárló Közhasznú Egyesület Kettős jubileum ünneplése c. program 200
Magyar Vallástudományi Társaság támogatás igénylése a Magyar vallástudomány története című könyv kiadásához 250
Garabonciás Alapítvány támogatás igénylése a Garabonciás Évkönyv kiadásához 250
Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület támogatás igénylése Pawel Cebula-Grzegorz Górny: A magyar kapcsolat című könyv kiadásához 300
Liget Műhely Alapítvány támogatás igénylése a 22. évfolyamában járó Liget című irodalmi-ökológiai folyóirat megjelentetéséhez 300
Stencil Kulturális Alapívány az „Új és megújuló kulturális terek Budapesten” c. összeállítás megjelentetéséhez a Beszélő c. folyóiratban 300
Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság Egyesület támogatás kérése a Húsz éves a rendszerváltás- Konferencia sorozat az első szabadon választott parlament működéséről c. rendezvény létrehozására 300
Manna Kulturális Egyesület A Magyar Zeneakadémia épületének megörökítése, jelenlegi állapotának felmérése egy kisjátékfilmen keresztül 300
Írók Alapítványa/Széphalom Könyvműhely támogatás kérése a Magyarok a lengyel szeptemberről: „Ott északon...” című antológia kiadásához 300
Liget Műhely Alapítvány támogatás igénylése a Verses öröknaptár című antológia megjelentetéséhez 400
Dream Team Színház Kulturális Egyesület támogatás igénylése a Halhatatlanok című előadás létrehozására 400
TIT Kossuth Klub Egyesület támogatás igénylése a Nyugdíjas Szabadegyetem létrehozásához 400
Amadé Zenei Alapítvány támogatás kérése a 2010-es Ferencvárosi koncertek megrendezéséhez 400
Budapesti Honismereti Társaság Egyesület támogatás kérése a Budapesti Helytörténeti Emlékkönyv kiadására 450
Fészek Művészklub Egyesület támogatás igénylése az Új Magyar Művek Hangversenyciklusa elnevezésű rendezvény megvalósításához 500
József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány támogatás kérése a „Szállj költemény, szólj költemény” című irodalmi-zenei programok megrendezéséhez a József Attila Klubban 500
Hivatásos Ír Sztepptáncművészek Egyesülete támogatás igénylése a The Irish Dance Experience c. előadás létrehozásához 500
Musica Aeterna Művészeti Alapítvány támogatás igénylése a Choralis Constantinus 500 c. hangversenyek megrendezéséhez 500
Káva Kulturális Műhely Egyesület támogatás kérése az Akadályverseny-játék az emberi csapdahelyzetekről elnevezésű program megrendezéséhez 500
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület/Szombat szerkesztőség Buda - A Szombat c. folyóirat tematikus számának megjelentetése 500
ÖSSZESEN: 9800

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1947/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság között 2009. január 26-án 15/11-1/2009. számon megkötött 2009. évi szolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat közterület elnevezésére.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Hock Zoltán, John Emese, dr. Steiner Pál, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1948/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés tárgyalását a közgyűlés soron következő ülésére elnapolja.

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács Ügyrendjének elfogadására.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1949/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló 35/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti jogkörében eljárva, a Budapesti Ifjúsági Tanács 01/2009. (IX. 2.) számú BIfT határozatával elfogadott ügyrendjét jóváhagyja.

Felkéri a főpolgármestert a jóváhagyási záradék aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításának megoldására.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1950/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért azzal, hogy a szakorvosi rendelő felújítását és a tüdőgondozó szakorvosi rendelőbe történő átköltözését követően, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és használatában lévő Budapest, Fóti u. 54. sz. alatt található, jelenleg tüdőgondozóként működő ingatlanrészt Újpest Önkormányzatának átadja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1951/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert és a Károlyi Sándor Kórház főigazgatóját, hogy az energia-megtakarítást célzó pályázatokkal kapcsolatban hozott korábbi döntéseinkben foglaltak és az Újpest Önkormányzat 382/2009. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozatot figyelembe véve tegyen hathatós intézkedéseket az SZTK épületének megújításához pályázati források bevonása érdekében.

A napirend 44. pontja: A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 609/2009. (X. 8.) PKB határozatának megerősítése.

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1952/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

megerősíti a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 609/2009. (X. 8.) sz. PKB határozatát, és a „Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a fővárosi egészségügyi intézmények 2010-2013 évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendőinek ellátása feladat pénzügyi fedezetének biztosításához” című előterjesztést javasolja a Közgyűlés elé ismételt beterjesztésre a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Influenza elleni védőoltás.

Előadó: dr. Havas Szófia

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1953/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy biztosítsa önkormányzati forrásból a dolgozók térítésmentes vakcinával történő oltását, és az önkormányzatai képviselők térítés ellenében történő vakcinációját.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a 2009. évi „8203 Civil célú bizottsági keret” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1954/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatás-politikai és Kisebbségi Bizottság 71/2009. (IX. 17.) számú határozatával a „8203 Civil célú bizottsági keret” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Ssz. Pályázó szervezet
neve
Címe Ikt. szám Pályázat címe Támogatott cél: (m)űködés Pályázott összeg E Ft Elnyert összeg
E Ft
Címről Előirányzat
1. A Görög Kultúráért Alapítvány 1142 Budapest
Dorozsmai u. 45.
18/1241/2009 „AGORA” - író-olvasó találkozó az interneten m 500 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
2. Ady Endre Gimnázium Alapítvány 1139 Budapest
Röppentyű u. 39.
18/1330/2009 Elfogadás Napja m 500 500 „8203” működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre
3. Aktivitás Alapítvány 1117 Budapest
Strázsahegy u. 49.
18/1194/2009 Az Aktivitás Alapítvány 2008.évi működésének és programjainak támogatása m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
4. Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért 1112 Budapest
Cirmos utca 8.
18/1236/2009 Közösségi hétvége az őszi, téli idő-szakban: néptánc-oktatás, kézműves foglalkozás. m 182 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
5. Amadé ZeneiAlapítvány 1213 Budapest
Határ u. 95.
18/1232/2009 Az Alapítvány koncertszervezései a 2009/2010-es évadban és működési háttér m 500 370 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
6. Angyalföldért Egyesület 1132 Budapest
Váci u. 50.
18/1245/2009 Időskorúak közösségi életének és egészségmegőrzésének segítése m 497 497 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
7. Anyaoltalmazó Alapítvány 1201 Budapest
Török Flóris u. 228.
18/1350/2009 Pszichológiai és mentális szolgáltatások fejlesztése m 500 500 „8203” működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre
8. Aquincum-Mocsáros Közhasznú Egyesület 1031 Budapest
Gladiátor u. 33.
18/1365/2009 Közösen épített terek és közösségi programok a Mocsáros dűlőn m 500 200 „8203” működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre
9. Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete 1165 Budapest
Andócs u. 9.
18/1436/2009 Rendszeres szabadtéri programok Árpádföldön m 500 400 „8203” működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre
10. Artemisszió Alapítvány 1016 Budapest
Mészáros u. 10.
18/1281/2009 „Jogunk a városhoz!” Ifjúsági kerekasztal-beszélgetés és kiállítás az emberi jogokról és az aktív állampolgárságról Közép-Kelet Európában m 500 200 „8203” működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre
11. Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 1112 Budapest
Nagyszalonta u. 45.
18/1220/2009 A szervezet működésének támogatása m 1000 1000 „8203” működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre
12. Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány 1114 Budapest
Ulászló u. 15.
18/1340/2009 Az alapítvány kamarakórusának közösségi életet fejlesztő programja m 300 300 „8203” működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre
13. Belvárosi Kereszténydemokrata Egyesület 1054 Budapest
Báthory u. 8.
18/1395/2009 A Don Bosco Családos Csoport éves előadássorozata és nyári közösségépítő tábora m 272 272 „8203” működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre
14. Bimbó Egyesület 1026 Budapest
Gárdonyi u. 49.
18/1211/2009 Bimbó Egyesület 2009. évi működésének támogatása m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
15. Budai Fiatalok Egyesülete 1114 Budapest
Fadrusz u. 4.
18/1378/2009 Kreatív, korszerű, élhető - programsorozat a városi környezet élhetőbbé tétele érdekében m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
16. Budai Polgárok Társasága 1015 Budapest
Ostrom u. 17.
18/1447/2009 Tiszta parkok és játszóterek az I. kerületben - a helyi lakosok összefogásával m 495 495 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
17. Budapest XV. kerület Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete 1156 Budapest
Száraznád u. 5.
18/1240/2009 Száraznád utcai szépkorúak a tartalmas életért m 470 470 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
18. Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége 1062 Budapest
Aradi u. 66.
18/1265/2009 A Budapesti Egyetemisták Kulturális Közösségének 2009. évi működési támogatása m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
19. Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület 1121 Budapest
Méra u. 3./A/6.
18/1349/2009 Budapesti Vándor Kórusfesztivál m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
20. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 2730 Albertirsa
Sarló u. 4.
18/1469/2009 Kulturális híd: közéleti klubfoglalkozások m 500 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
21. Civil Rádiózásért Alapítvány 1011 Budapest
Corvin tér 8.
18/1275/2009 Civil Klub m 495 495 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
22. Civitalis Egyesület 1158 Budapest
Ady E. u. 47.
18/1190/2009 Elektronikus „Dokumentumtár” program civil szervezeteknek, ill. a SZEM népszerűsítése Pestújhelyen m 455 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
23. Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület 1149 Budapest
Várna u. 28. alagsor 6.
18/1468/2009 Térítésmentes szolgáltatások bővítése a munkanélküliség enyhítése érdekében a XVI. kerületben - átképzés m 500 180 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
24. Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma 1212 Budapest
Rákóczi tér 34.
18/1366/2009 Csepeli gyermekbarátok közösségi programjai m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
25. Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete 1215 Budapest
Árpád u. 1.
18/943/ 2009 20. Jubileumi német nemzetiségi műsoros est m 200 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
26. De Jure Alapítvány 1112 Budapest
Neszmélyi u. 36.
18/1418/2009 Akadálymentes anyaság - tréningprogram, valamint újabb kutatásokon alapuló jogi tájékoztató kiadvány bemutatása m 365 150 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
27. Dél-pesti ILCO Egyesület 1203 Budapest
Baross u. 29. III/16.
18/1399/2009 Vastag- és vékonybéldaganattal műtöttek testi-lelki rehabilitációja m 80 80 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
28. Démoszthenész Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 1082 Budapest
Üllői u. 54-56. 2/14.
18/1355/2009 Démoszthenész Thália pódium és a DöCöGők önképző csoportja m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
29. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1051 Budapest
Október 6. u. 22.
18/1573/2009 A szervezet működésének támogatása m 1000 1000 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
30. Éhező Gyermekekért Alapítvány 1084 Budapest
Bérkocsis u. 41.
18/1406/2009 Közösségi programok a Békatanodában - működési költségek m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
31. ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1117 Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C
18/1273/2009 Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány közhasznú oktatási tevékenységeiért m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
32. Eötvös József Cigány-
Magyar Pedagógiai Társaság
1045 Budapest
Tél u. 64.
18/1163/2009 Kiállítás és konferencia: Az újpesti cigányság története címmel m 500 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
33. Eötvös József Ifjúsági Egyesület 1061 Budapest
Paulay E. u. 8.
18/1193/2009 Az Eötvös József Ifjúsági Egyesület 2009. évi programjainak támogatása m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
34. Értünk és Mindenkiért Alapítvány 1033 Budapest
Pethe Ferenc tér 2.
18/1210/2009 Közösségi tér fejlesztése m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
35. Európai Értékek Magyar Hagyományok Ifjúsági Egyesület 1091 Budapest
Üllői u. 151. II/24.
18/1492/2009 Hallgatói önkormányzatok külügyeseinek és nemzetközi ifjúsági szervezetek 2010-es vezetőképzője m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
36. Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete 1092 Budapest
Knézich u. 4.
18/1097/2009 Köztisztaság a kulturált kutyatartás segítségével a Ferencvárosban m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
37. Ferencvárosi Tanoda Egyesület 1094 Budapest
Tűzoltó u. 33/A
18/1329/2009 Tanoda az együttműködés és tolerancia jegyében m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
38. Fiatal Városvédők Egyesülete 1114 Budapest
Kanizsai u. 8/D
18/1377/2009 Szakemberképzés 2010 - a drogmentes egészséges társadalom érdekében m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
39. Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány 1132 Budapest
Visegrádi u. 6.
18/1188/2009 „Együtt, értük - egyetlen esélyük” fogyatékos gyerekeket nevelők, szülők és pedagógusok számára szakemberek bevonása a segítségnyújtásba. m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
40. FOKUSZ, a Kárpát-medencei Kulturális Kapcsolatokért Közhasznú Egyesület 1062 Budapest
Bajza u. 18.
18/1427/2009 Prózacsütörtök - irodalmi rendezvénysorozat m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
41. Fővárosi Kántorátus Alapítvány 1064 Budapest
Vörösmarty u. 35.
18/1331/2009 A főváros egyházzenei életének színvonalas ellátása... m 500 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
42. Gólem Színház Egyesület 1085 Budapest József krt. 68. III/25. 18/1488/2009 Közösségi Páholy 496 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
43. Gyermekvilág Ágyszínház Alapítvány 1062 Budapest
Margitháza 14.
18/1138/2009 Az ágyszínházi program m 450 450 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
44. Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1078 Budapest
Hernád u. 5. III/3.
18/1267/2009 Hallássérültek információ-ellátása digitálisan és tolmácstechnikákkal m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
45. HÁTHA Műhely - Hátrányos Helyzetűek Alternatív Műhelye 1138 Budapest
Karikás F u. 1/a.
18/1045/2009 Családi prevenciós programsorozat az újpalotai lakótelepen m 470 470 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
46. Hegyisport Club Egyesület 1021 Budapest
Kuruclesi u. 8/B
18/1443/2009 Hegy- és sziklamászó program állami gondozott fiataloknak m 424 424 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
47. INFO 13 Közhasznú Egyesület 1032 Budapest
Solymár u. 10.
18/1477/2009 Internetes közösségi tér megnyitása m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
48. Integrált Játékpedagógiai Alapítvány 1055 Budapest
Honvéd u. 27.
18/1472/2009 Lépjünk együtt! - fejlesztő eszközök és játékok beszerzése (kis értékű tárgyi eszközök) m 421 421 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
49. Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány 1085 Budapest
Stáhy u. 13. II/3.
18/1342/2009 Hallássérültek munkavállalásának elősegítése internetes hozzáférés biztosításával m 250 250 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
50. Jézus Társasága Alapítvány 1085 Budapest
Mária u. 25.
18/1105/2009 Beszámoló kiadvány a „Barátaink” c. kiadványban a rendtartomány fennállásának 100. évfordulója kapcsán indított program-sorozatokról, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felemelését célul tűző tevékenységekről. m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
51. József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány 1112 Budapest
Botfalu köz 7.
18/1242/2009 „Térj be hozzánk, várunk rád!” m 500 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
52. Kapcsolat Alapítvány 1077 Budapest
Wesselényi u. 17.
18/1159/2009 Családi és közösségi konfliktusok rendezésére felkészítő akkreditált képzés a család- és gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
53. Kárász István Természetbarát Egyesület 1191 Budapest
Fő u. 42.
18/1384/2009 Húszévesek lettünk - az évforduló megünneplése; túrák szervezése rejtett természeti kincseink megismerésére m 400 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
54. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1118 Budapest
Himfy u. 9.
18/1394/2009 A szervezet működési költségeinek kiegészítése m 450 450 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
55. Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület 1195 Budapest
Városház tér
18-20.
18/1212/2009 Kispesti Jóléti Egyesület és a Kispesten működő civil szervezetek szakmai munkájának segítése m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
56. Kispest Közbiztonsági Egyesület 1195 Budapest
Városház tér
18-20.
18/1216/2009 Párbeszéddel Kispest közbiztonságáért m 400 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
57. Kispesti Romákért Egyesület 1196 Budapest
Batthyány utca 173. fszt. 6.
18/1228/2009 „Szevasz”- köszönőviszonyban a toleranciával m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
58. Kispesti Véradók Egyesülete 1191 Budapest
Teleki u. 50.
18/1249/2009 Kispesti Véradók Napja m 400 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
59. Klauzál Lions Klub 1032 Budapest
Kiscelli u. 4. III/7.
18/1403/2009 Meseopera előadás hátrányos helyzetű gyermekek számára m 400 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
60. Közbizalom Közhasznú Egyesület 1158 Budapest
Bánk u.40.
18/1272/2009 Közösségi ajándékok a százéves Pestújhelynek m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
61. Közéleti Roma Nők Egyesülete 1053 Budapest
Magyar u. 3.
18/1158/2009 Együtt könnyebb - a közös szolgáltató központ ünnepélyes megnyitása, arculattervező szakmai műhelymegbeszélés megtartása m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
62. Közös Jövő Alapítvány 1025 Budapest
Őzgida u. 18.
18/1192/2009 Közös Jövő Alapítvány 2009.évi működési támogatása m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
63. Közösségi Rádiózásért Egyesület 1066 Budapest
Dessewffy u. 35.
18/1345/2009 Fiatal romák a kontakt rádióban m 368 368 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
64. Lásd Meg a Fényt Alapítvány 1032 Budapest
Kiscelli u. 4. III/7.
18/1405/2009 Látássérült gyermekek Mikulás ajándéka m 400 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
65. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest
Garay u. 7. I/4.
18/1264/2009 Skizofréniában szenvedő betegek társadalmi befogadásának előmozdítása esélyegyenlőségük javítása révén m 414 250 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
66. Lelki Egészségvédő Alapítvány 1145 Budapest
Laky Adolf u. 11.
18/1262/2009 Önkéntes és kortárs-segítők, valamint segítő foglalkozásúak kompetenciájának erősítése komplex művészeti terápiás tréninggel m 500 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
67. Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány 1056 Budapest
Váci u. 47/B
18/1337/2009 Jubileumi Haydn - Handel hangverseny támogatása m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
68. Magányos Farkasok Ökölvívó Sport Egyesület 1078 Budapest
Marek J. u. 5. III/36.
18/1464/2009 Saját használatú edzőterem bérleti díjának fizetése, jobbítása, berendezése m 500 250 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
69. Magyar Asszonyok Érdekszövet-sége 1011 Budapest
Hunyadi u. 9.
18/1379/2009 Nők a nőkért - felvilágosító előadások m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
70. Magyar Cserkészlány Szövetség 1031 Budapest
Gúla u. 26/B
18/1404/2009 Együtt megváltoztatjuk a világot! Közösségi tér és program lányok és fiatal nők részére m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
71. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) 1151 Budapest
Batthyány u. 22.
18/1289/2009 A fővárosi ötvenen túli lakosság közösségi-emberi kapcsolatainak fejlesztése m 479 479 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
72. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért 1081 Budapest
Népszínház u. 27. 1/6.
18/1360/2009 A MEASZ 2009-2010. évi tevékenysége... m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
73. Magyar Emánuel Alapítvány 1075 Budapest
Síp u. 12.
18/1217/2009 „Záchor - Emlékezz” program m 500 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
74. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest
Budavári Palota „F” épület
18/1442/2009 Részvétel a 2010. évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
75. Magyarországi Éjféli Sportbajnokság Egyesülete 1036 Budapest
Lajos u. 121.
18/1417/2009 Közösségi terek fenntartása hátrányos helyzetű fiatalok számára m 500 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
76. Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesülete 1114 Budapest
Bocskai u. 14.
18/1479/2009 Internetes kampány a lakosság és a prostituáltak közötti konfliktusok feloldása céljából m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
77. Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete 1214 Budapest
Zöldfa u. 7. IV/8.
18/1170/2009 Álláskereső és Munkaközvetítő Iroda további működtetése m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
78. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1076 Budapest
Garay u. 48.
18/1343/2009 Női írók, női sorsok a 20. században - Női irodalmi Szalon m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
79. Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület 1022 Budapest
Marczibányi tér 1.
18/1489/2009 Éneklő nemzedékek” - programsorozat m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
80. Mentor Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület 1141 Budapest
Öv u. 98.
18/1180/2009 Programok támogatása m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
81. MI-ÉRT Alapítvány 1105 Budapest
Gergely u. 16. mfszt. 3.
18/1122/2009 Működés és esélyjavítás m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
82. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest
Hegedűs Gyula u. 43.
18/1529/2009 A szervezet működésének támogatása m 1000 1000 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
83. Munka-Kör Alapítvány 1105 Budapest
Vaspálya u. 12.
18/1229/2009 Súlyosan fogyatékos hallássérült munkavállalók elhelyezkedésének segítése az előítéletek oldásával, a diszkrimináció mérséklése, stb. m 500 450 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
84. Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány 1082 Budapest
Nap u. 22.
18/1278/2009 Munkanélküliek mentálhigiénés szemléletű önsegítő közössége m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
85. NDK-s Magyarok Egyesülete 1134 Budapest
Dévai u. 20/B I/2.
18/1243/2009 Közösségépítés sport, kulturális és szabadidős tevékenységek kapcsán m 432 182 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
86. Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége Egyesület 1204 Budapest
Dessewffy u. 2
18/1434/2009 Pesterzsébeti civil szervezet közösségi helyiségének alkalmasabbá tétele a közösségi programokra m 450 150 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
87. Nőszirom Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület 1141 Budapest
Komócsy utca 3.
18/1181/2009 Programok támogatása m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
88. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 1054 Budapest
Akadémia u. 1.
18/1256/2009 „Magunkat erősítve, másokat segítve” idősek segítségnyújtása a hátrányos helyzetű generációknak m 491 491 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
89. Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sportegyesület 1145 Budapest
Columbus u. 65/B 3/9
18/1314/2009 Szabadidős sportolás lakóhelyünkön m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
90. Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület 1031 Budapest
Őrlő u. 7.
18/1328/2009 Óbudai WDSE működése m 500 350 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
91. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 1012 Budapest
Logodi u. 22-24.
18/1351/2009 Az OFE budapesti irodái a fogyasztók szolgálatában m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
92. Országos Gyermekvédő Liga 1077 Budapest
Wesselényi u. 17.
18/1345/2009 Az élet nem „szín” játék - az iskolai agresszió és a drog veszélyeinek feldolgozása m 500 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
93. Országos Ifjúsági Vezetőképző Egyesület 1092 Budapest
Bakáts tér 9.
18/1359/2009 Csángó-Magyar közös tábor m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
94. Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja (KŐCSONT) 1113 Budapest
Karolina u. 27.
18/1353/2009 A Klub programjainak és működésének költségei m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
95. PANELKUTYA Állatbarát, Sport- és Szabadidős Egyesület 1144 Budapest
Csertő u. 18-20. 1/43.
18/1385/2009 Közösségi élet, élettér megteremtése, összhang a természettel... m 450 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
96. Parafitt Sportegyesület 1102 Budapest
Füzér u. 27/A
18/1364/2009 „Segíts, hogy adhassunk, segíts, hogy kaphassunk!” - szabadidős programok fogyatékkal élő gyermekeknek és fiataloknak m 203 203 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
97. Pasaréti Ferences Alapítvány 1025 Budapest
Szilfa u. 4.
18/1370/2009 Együttműködés, kultúra, szolgálat és elfogadás a Kájoni-házban - jószolgálati rendezvények m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
98. Pesterzsébeti Cigány Nemzetiségi Érdekképviselet 1201 Budapest
Jósika u. 32.
18/1178/2009 A roma kultúrkörből táplálkozó, interaktív színházi előadássorozat gyermekek, fiatalok és családok részére m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
99. Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület 1158 Budapest
Szücs István u. 45.
18/1288/2009 Pestújhely centenáriumának méltó megünneplése m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
100. Phralipe Független Cigány Szervezet 1084 Budapest
Tavaszmező u. 6. 1. em.
18/1491/2009 Sokszínű Budapest - nemzetiségek fesztiválja m 500 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
101. Polgárok Zuglóért Alapítvány 1106 Budapest
Juhász u. 33/A
18/1325/2009 1956 fényes csillag m 250 250 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
102. Pontus Iuventae Alapítvány 1118 Budapest
Torbágy u. 11. 5/16.
18/1470/2009 Új ifjúsági iroda Budapest XI. kerületben m 375 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
103. Pressley Ridge Magyarország Alapítvány 1142 Budapest
Alsóőr u. 9/B
18/1410/2009 Élmény és kalandterápia a Fővárosi TEGYESZ - és a Nyitott világ Iskola tanulói - számára m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
104. Psalmus Humanus Művészetpeda-gógiai Egyesület 1145 Budapest
Amerikai út 41. II/2.
18/1244/2009 Hangversenyek egészséges és fogyatékossággal élő gyermekekkel - gyermekeknek m 450 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
105. Rákosszentmi-hály Polgárőrsége Egyesület 1161 Budapest
Hársfavirág u. 18.
18/1423/2009 Szervezett lakossági önvédelmi csoport létrehozása m 500 100 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
106. Reform Régió Egészségnevelő, Oktatási, Kulturális és Sporttánc Közhasznú Egyesület 1185 Budapest
Losonc u. 37.
18/1380/2009 Összefogó közösségek építése az V. és XVIII. kerületben m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
107. Rendőrtiszti Főiskola Diák Sportegyesület 1121 Budapest
Farkasvölgyi út 12.
18/1191/2009 Az RTF DSE 2009. évi közösségteremtő, jólétszervező programja m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
108. Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület 1032 Budapest
San Marco u. 76.
18/1332/2009 Életvezetési és gyógytorna program m 504 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
109. Sibrik Kertszépítő Egyesület 1108 Budapest
Maglódi u. 105/C fszt. 24. (azonos: Szegély u. 12. fszt. 24-el)
18/1044/2009 Közösségi élet bővítése, és a klubok 2009.évi működtetése m 500 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
110. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 1068 Budapest
Benczúr u. 21.
18/1080/2009 A szervezet működésének támogatása m 1000 1000 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
111. „Szebb gyermekévekért” Alapítvány 1201 Budapest
Helsinki út 48.
18/944/2009 Hátrányos helyzetű gyermekek térítésmentes, közösségépítő tábora m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
112. Szent Adalbert Misszió Alapítvány 1119 Budapest
Fehérvári út 88.
18/1224/2009 Hajléktalanok és rászoruló szegények ingyenes fogászati ellátása m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
113. Szent László Plébánia Templom Alapítvány 1181 Budapest
Kondor Béla út. 6.
18/1397/2009 A Havanna lakótelep közösségi terének továbbfejlesztése m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
114. Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány 1014 Budapest
Táncsics Mihály utca 28.
18/1250/2009 Gaudiopolis - egy példaadó gyermek-önkormányzat toleráns világa (Sztehlo Gábor szellemi hagyatékának közkinccsé tétele) m 210 210 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
115. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 1095 Budapest
Tinódi u. 2.
18/1164/2009 Transzplantált gyerekek a Bakonyban m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
116. Tudatos Vásárlók Egyesülete 1123 Budapest
Győri u. 6/B
18/1428/2009 Városfoglalás alkotóházak - az Iparművészeti Múzeummal együttműködve m 480 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
117. Újpesti Természetbarátok Turista Egyesülete 1046 Budapest
Lázár V. u. 14.
18/1321/2009 A természetjárás fajtáinak és módszereinek megismertetése előadások keretében vetítéssel m 170 170 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
118. Utolsó Padban Egyesület 1091 Budapest
Mihalkovics u. 14. III/8.
18/1490/2009 „Illesztő” cigány kultúra közvetítő programok az általános iskolában m 500 200 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
119. Vakbarát Alapítvány 1046 Budapest
Munkácsy u. 51/B
18/1387/2009 Közösségi összejöve-tel szervezése hat alkalommal látássérült emberek családtagjaikkal és barátaival m 492 492 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
120. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 1146 Budapest
Hermina u. 47.
18/1177/2009 Csillagszóró „Avagy a szeretet mindent legyőz!” m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
121. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 1146 Budapest
Hermina u. 57.
18/1100/2009 A szervezet működésének támogatása m 1000 1000 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
122. Vargabetű Klub- Műhely Egyesület 1038 Budapest
Táncsics M. u. 24.
18/1467/2009 Nyitott közösség, kompetenciafejlesztés és egészségmegőrzés a foglalkoztatásért m 500 400 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
123. Vasas Művészegyüttes Alapítvány 1085 Budapest
Kőfaragó u. 12.
18/1440/2009 Vass Lajos Szimfonikus Zenekar házi hangversenyei m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
124. Wekerlei Társaskör Egyesület 1192 Budapest
Kós Károly tér 10.
18/1270/2009 „A piacon a közösség” - A Wekerlei Agóra megteremtésének lehetősége m 498 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
125. Zabhegyező Gyermekani-mátorok Egyesülete 1142 Budapest
Alsóőr u. 9/B
18/1407/2009 Szakkörök a Zabhegyező Játszóházban m 495 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
126. Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány 1116 Budapest
Gyékényes u.
5-47.
18/1371/2009 Kézikönyv a szociális és egészségügyi ellátásban részesülő rászoruló családoknak m 500 500 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
127. Zöld Fiatalok Egyesület 1086 Budapest
Karácsony S. u. 22.
18/1486/2009 A program célja a 2009 márciusában megnyílt ZöFi nyitott műhely fejlesztése új programmal m 500 300 „8203” működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre
136 853 47 169

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 48/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1957/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 2109/2007. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. március 31-re módosítja;

- az 1000/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- az 1001/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- a 21/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. január 30-ra módosítja;

- a 201/2009. (II. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 15-re módosítja;

- a 922/2009. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra módosítja;

- az 1341/2009. (VIII. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. november 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. október 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére