A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) közleménye

összegezés az ajánlatok elbírálásáról * 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona

8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: „Gyógyszerek beszerzése”

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

d)* Az ellenszolgáltatás összege: 8 215 266 Ft

5. A benyújtott ajánlatok száma: kettő

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:

- Zalai Hársfa Gyógyszertár Bt. (8741 Zalaapáti, Szent István tér 7.)

Az ellenszolgáltatás összege: 10 015 266 Ft,

melyből 1 800 000 Ft engedményt nyújt ajánlattevő

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: A Paracelsus Gyógyszertár Kft. (8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum u. 12.) ajánlatában az előírt tételes árajánlat hiányos, több gyógyszer nem került beárazásra. Az ajánlat bírálati szempontjának pótlására (ajánlati ár) a Kbt. nem ad lehetőséget. A Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozással a Paracelsus Gyógyszertár Kft. ajánlata érvénytelen, mert nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 88. § (6) bekezdésére hivatkozva, ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az ajánlatot értékelnie.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

- Zalai Hársfa Gyógyszertár Bt. (8741 Zalaapáti, Szent István tér 7.)

Az ellenszolgáltatás összege: 10 015 266 Ft, melyből 1 800 000 Ft engedményt

nyújt ajánlattevő. Az ajánlat kiválasztása a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint történt.

12.* Egyéb információk: -

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: -

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének napja: -

Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása 2009. február 27.

15. Az eredményhirdetés időpontja: -

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2009. március 23.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölteket csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja ki.


  Vissza az oldal tetejére