A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány közleménye

a 2008. évben kapott támogatásról és felhasználásról * 

A Közalapítványnak a 2008-as gazdasági évben egyrészt a tárgyévben továbbadási céllal kapott támogatási kerete (143 014 E Ft), másrészt a korábbi években a közalapítvány által kiírt pályázaton elnyert, de a pályázók által különböző okok miatt visszafizetett, ill. meghiúsulás miatt visszaírt (2153 E Ft) összeg állt rendelkezésére, melyeket a Közalapítvány kizárólag pályáztatás útján osztott ki a kiírt pályázatokon nyertes intézményeknek (147 346 E Ft). A különbözet 2179 E Ft, mely összeg a 2008. évi keret leterhelésének „fedezet nélküli” túllépése.

A 2008. évi kiosztandó támogatás felhasználása a következő:

A költségvetés által kiosztani szándékozott és rendelkezésre bocsátott összeg 144 458 610 Ft, melynek 1%-át engedélyezték - azaz 1 444 586 Ft - működési célra felhasználni, így 143 014 024 Ft volt a kiírható pályázatok révén kiosztható összeg.

A korábbi pályázatok elszámolásának eredményeként rendelkezésre állt még 2 152 532 Ft - melyek visszaérkezett pénzek voltak - a megnyert pályázat feltételeinek nem teljesülése miatt.

Így összesen 145 166 556 Ft állt rendelkezésre.

Ezzel szemben a fenti összeg terhére 147 345 475 Ft összegű pályázatot tartott a Kuratórium támogatásra érdemesnek - a tapasztalt meghiúsulások összegeire is számítva -, és további 6 316 000 Ft összegben leterhelte a 2009. évi keretet is az óvodai eszközfejlesztések témájában beérkezett sikeres pályázatok láttán.

A fenti döntéseket meghozva, a következőképpen került a 2008. évi keret felhasználásra a tárgyévben:

(E Ft)
Pályázati téma szerződött kifizetett
összeg
Óvodai eszközfejlesztés 38 328 -
Emlékezés kultúrája kutatás 56 2 202 879
Kiállítás és börze 6 178 6 178
Hátrányos helyzetű diákok támogatása 8 225 2 915
Kompetencia mérés- továbbképzés 3 171 -
Szellemi termékek előállítása 18 377 -
Holocaust emlékezés kultúrája 925 -
Pedagógiai szolgáltató intézmények 19 912 9 955
Forgatókönyvek II. 1 559 1 559
Kulturális programok 44 174 43 146
Grund projekt iskolai közösségeknek 4 294 -
Összesen: 147 345 64 632
2009. évi keret terhére:
Óvodai eszközfejlesztés 6 316 -

A fentiekből látható, hogy a 2008. évi kiosztható keretösszegnek 43,9%-a került a tárgyévben pénzügyileg is kifizetésre.

A keret további eldöntött összegei folyamatosan utalásra kerülnek a szerződéskötések, és egyéb feltételek teljesülése esetén.

A Közalapítvány a pályázati úton szétosztani rendelkezésre kapott pénzek juttatási folyamatainak különböző fázisait a könyveiben minden esetben elkülönítetten kezeli, és a felhasználásuk jogszerűségére vonatkozó elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz.

dr. Báthory Zoltán s. k.
a Kuratórium elnöke


  Vissza az oldal tetejére