A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonának közleménye

nettó ötmillió forintot meghaladó szerződéséről * 

A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. - hivatkozással a Kbt. 98. §-ra az Áht. 15/A., illetőleg a 15/B. §-ra - közzéteszi a 2009. évi földtávvezetékek cseréje, illetve favázas tárolóépület építésére lefolytatott közbeszerzési eljárás adatait.

Ajánlattételi felhívás megjelenése: Közbeszerzési Értesítő 86. szám

Közzététel napja: 2009. augusztus 17.

Közbeszerzés száma: 14667/2009.

Az eljárás fajtája: tárgyalásos közbeszerzési eljárás

A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések adatai:

1. A szerződés megnevezése (típusa): építési beruházás

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) földtávvezetékek cseréje.

A szerződő fél neve: Technoszer Kft.

8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.

A szerződés értéke: 21 000 000 + 25% áfa = bruttó 26 250 000 Ft

A szerződés időtartama: 2009. szeptember 7.-2009. október 30.

2. A szerződés megnevezés (típusa): építési beruházás

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) favázas tárolóépület építése

A szerződő fél neve: Technoszer Kft.

8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.

A szerződés értéke: 5 000 000 Ft + 25% áfa = bruttó 6 250 000 Ft

A szerződés időtartama: 2009. szeptember 7.-2009. október 30.

Csákánydoroszló, 2009. szeptember 9.

Hegyi István s. k.

intézményvezető


  Vissza az oldal tetejére