A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2010. (II. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2009. augusztusában alkotta meg a helyben központosított közbeszerzések jogszabályi feltételeit megteremtő önkormányzati rendeletét, ugyanakkor a helyben központosított közbeszerzési rendszer működéséhez szükséges egyes feltételek akkor még nem voltak adottak, a rendszer még nem állt fel. Időközben a szükséges feltételeket sikerült megteremteni, ezért lehetséges a rendelet hatálybaléptetése.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

A Rendelet egyes rendelkezéseinek pontosításáról, a hatálybalépését szabályozó 24. § módosításáról rendelkezik, valamint az 1. és 2. számú mellékletek szövege kerül kiegészítésre.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a 82/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet jogtechnikailag szükséges hatályon kívül helyezésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére