A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

2/2010. (II. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A fővárosi önkormányzati közterületek, azokon belül is a kiemelt fejlesztésű közterületek használatát a városfejlesztésben betöltött különös szerepükre tekintettel szabályozni szükséges, és a tulajdonosi döntéseket, eljárásokat az irányadó életviszonyokhoz indokolt igazítani.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A VR megalkotásánál fontos szerepet kapott a Fővárosi Önkormányzat által magánbefektetők és Európai Uniós pénzek bevonásával tervezett, a város életét alapvetően meghatározó, városfejlesztést kiemelkedően segítő és előmozdító „kiemelt fejlesztések” előtérbe helyezése.

Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatták, hogy a kiemelt fejlesztéseket nem akadályozzák az ideiglenes közterület-használatok, amelyek mindig határozott időre szólnak, és általában rövid időtartamúak. Egy néhány napos rendezvény, egy konténer elhelyezése, egy film néhány napos forgatása, egy építési állványzat elhelyezése, egy időszakos virágárusítás nem jelentenek olyan kérdést, amely bármely kiemelt fejlesztést is érintene. A hosszabb időtartamú közterület-használatok sem jelentenek problémát, hiszen a közterület-használati szerződések bármikor felmondhatók fontos közérdekből, illetve a hozzájárulásban meghatározott feltételek fennállása esetén. Ezek értelmében a közterület-használati korlátozások feloldása indokolt.

2. §-hoz

A kiemelt fejlesztésű közterületek használata kérdésében módosult hatáskörök átvezetése szükséges az SzMSz-ben, továbbá a rendelet hatálybalépéséről és a hatályát vesztő rendelkezésekről rendelkezni kell.


  Vissza az oldal tetejére