A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

17/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés döntött az Általános Iskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.), az Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.), a Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.), a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.), valamint a Táncsics Mihály Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) elnevezésének megváltoztatásáról. A bekövetkezett névváltozásra tekintettel a Fővárosi Közgyűlés módosította az intézmények alapító okiratait. Ezzel összefüggésben az intézmények elnevezésében és székhelyében bekövetkezett változás az SZMSZ 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül.

Részletes indokolás

Az 1-4. §-hoz

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően törli az intézmények régi nevét, az intézmények új elnevezései pedig bevezetésre kerülnek.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 102. § (11) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének május 15. napjáig hozhat átszervezéssel összefüggő döntést, viszont a 102. § (9) bekezdés a) pontjának megfelelően a módosított alapító okiratok 2010. július 1-jén léphetnek hatályba.


  Vissza az oldal tetejére