A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

31/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 18.) AB határozata alkotmányellenesnek minősítette, és 2010. június 30-i hatállyal megsemmisítette a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15. § (3) bekezdését, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § h) pontját és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályiról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendeletet.

Az Országgyűlés elfogadta a Kkt. és az Ötv. módosítását, amelyek alapján a Fővárosi Önkormányzat megalkotta a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: FPR), amely a Városrendészeti Bizottságnak, a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságnak és a főpolgármesternek hatáskört állapít meg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FPR 39. § (4) bekezdése felhatalmazza a Városrendészeti Bizottságot, hogy a kiadható 400 darab városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás kedvezményezettek szerinti megosztásáról a kiadás előtt a főpolgármesternek javaslatot tegyen.

A 2. §-hoz

Régóta jelentkező igény, hogy az FPR-ben meghatározott, a védett övezetekbe érvényes és a főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások után fizetendő várakozási díj különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján korlátlanul csökkenthető legyen. Célszerű, hogy a döntés ne egyszemélyi, hanem szervezeti legyen, ezért a szakmai ellenőrzést is ellátó Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságot kell a döntéssel felhatalmazni.

A 3-4. §-okhoz

A 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet is tartalmazott felhatalmazást a hozzájárulások kiadása tekintetében a főpolgármester számára. Mivel az FPR is tartalmaz ilyeneket, ezért az átruházott hatáskörök aktualizálása szükséges.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére