A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

36/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés szükségesnek tartja, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep kapcsán a Telep tervezőjével, kivitelezőjével (Csepel 2005 Konzorcium) és üzemeltetőjével (BKSZT Kft.) közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések Kbt. 303. § szerinti módosításainak aláírása előtt a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság - előzetes jóváhagyás formájában - megfelelő kontrollt gyakorolhasson. Ezért a Közgyűlés ezen szerződésmódosítások előzetes jóváhagyásának hatáskörét - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján - átruházza a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra, ami az SZMSZ megfelelő módosításával történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra történő hatáskör-átruházásról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére