A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

37/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az SZMSZ módosítását az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosítása és az önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkakörök létszámának változása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Budapest Főváros Közgyűlése a 2010. április 29-i ülésén módosította az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét. Tekintettel arra, hogy a rendelet módosítás érinti a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét, a 911/2010. (IV. 29.) határozatában felkérte a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó SZMSZ módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé. Ezen döntések szükségessé teszik az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek módosítását.

A 2. §-hoz

A „Budapest Egészségügyi Modell” koncepció előkészítésére és az elfogadott döntések végrehajtására a 850/2008. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján az akkori Humán Várospolitikai Főpolgármester-helyettesi Iroda alosztályaként 2008. június 1-jével két év időtartamra megalakult a „Budapest Egészségügyi Modell” Programiroda. A programiroda működéséhez biztosított személyi állomány (8 fő önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő és 2 fő ügykezelő) közszolgálati jogviszonya a kinevezésekben foglalt határozott idő lejártával 2010. május 31. napján megszűnt, ezért javasolom az SZMSZ 10. számú mellékletében a 31/2008. (VI. 11.) Főv. Kgy. rendelettel megemelt önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkakörök számát is megfelelően csökkenteni.

A 3. §-hoz

(1) A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik

(2) Az SZMSZ 5. § (3) bekezdése szerint az alakuló ülés első pontjaként a Fővárosi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) beszámol a Fővárosi Közgyűlés tagjai választásának eredményéről. Tekintettel arra, hogy a jogszabályok nem írják elő, hogy e napirend szerepeljen az alakuló ülésen, az SZMSZ 5. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(3) A Fővárosi Önkormányzat parkolási tárgyú rendeletei közti jogalkalmazási összhang megteremtése érdekében szükséges rendelkezést tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére