A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

47/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Fővárosi Önkormányzat Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa a Főváros Közgyűlésének ajánlást tett a Rendeletben feltárt környezeti érdekeket sértő rendelkezés megszüntetésére.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A természetvédelmi védőövezetek területén található élővilág esetenként nagymértékben megegyezhet a védett területen találhatóval, esetenként nem. Általános szabályt a védőövezetekre emiatt nem lehet megalkotni, minden egyes védőövezetben tervezett talajrendezési munka során vizsgálni kell, hogy az milyen hatással lehet a védett területre, illetve a védőövezetben található-e védett érték.

Amennyiben a védőövezetben talajszintrendezésre kerül sor, akár feltöltés, akár talajréteg-eltávolítás, az ott található védendő érték esetleges károsodása nem függ attól, hogy a terepszint megváltoztatása 2 méternél kisebb vagy nagyobb. Emiatt indokolt minden talajszintrendezésre vonatkozó beavatkozást a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötni függetlenül a terepszint változásának mértékétől.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére